Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Făgăduința nașterii lui Isaac

181Și Domnul i s‐a arătat la

18.1
Cap. 13.18;
14.13
stejarii lui Mamre când ședea la intrarea cortului său în arșița zilei. 2
18.2
Evr. 13.2
Și el și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată trei bărbați stăteau înaintea lui. Și când i‐a
18.2
Cap. 19.1.
1 Pet. 4.9
văzut, a alergat în întâmpinarea lor de la intrarea cortului și s‐a plecat până la pământ. 3Și a zis: Doamne, dacă am aflat acum har în ochii tăi, nu trece, rogu‐te, de la robul tău. 4Să se aducă
18.4
Cap. 19.2;
43.24
acum puțină apă și să vă spălați picioarele și să vă odihniți sub copac. 5Și
18.5
Jud. 6.18
13.15
voi aduce o bucată de pâine și
18.5
Jud. 19.5Ps. 104.15
întăriți‐vă inima; apoi veți merge mai departe
18.5
Cap. 19.8;
33.10
; căci de aceea v‐ați abătut pe la robul vostru. Și ei au zis: Fă așa cum ai zis. 6Și Avraam s‐a dus repede în cort la Sara și a zis: Ia repede trei măsuri de floarea făinii, frământă și fă turte. 7Și Avraam a alergat la cireadă și a luat un vițel tânăr și bun și l‐a dat tânărului și s‐a grăbit să‐l pregătească. 8Și a
18.8
Cap. 19.3.

luat unt și lapte și vițelul pe care‐l pregătise și l‐a pus înaintea lor. Și el sta lângă ei sub copac și ei mâncau. 9Și ei i‐au zis: Unde este Sara, nevasta ta? Și el a zis: Iată
18.9
Cap. 24.67.

, în cort. 10Și el a zis
18.10
Vers. 14.

: Mă voi întoarce negreșit la tine la anul pe
18.10
2 Reg. 4.16
vremea aceasta și iată
18.10
Cap. 17.19, 21;
2.2Rom. 9.9
, Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Și Sara asculta la intrarea cortului care era în dosul lui. 11Și
18.11
Cap. 17.17.
Rom. 4.19Evr. 11.11,12,19
Avraam și Sara erau bătrâni, înaintați în zile; Sara încetase să mai aibă după
18.11
Cap. 31.35.

obiceiul femeilor. 12Și Sara a
18.12
Cap. 17.17.

râs în sine zicând
18.12
Lc. 1.18
: După ce am îmbătrânit să mai am eu poftă și
18.12
1 Pet. 3.6
domnul meu bătrân și el? 13Și Domnul a zis lui Avraam: Pentru ce a râs Sara zicând: Cu adevărat să mai nasc eu bătrână? 14
18.14
Ier. 32.17Zah. 8.6Mat. 3.9
19.26Lc. 1.37
Este ceva prea greu pentru Domnul
18.14
Cap. 17.21. Vers. 10; 2 Reg. 4.16.

? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. 15Și Sara a tăgăduit zicând: N‐am râs! Căci se temea. Și el a zis: Nu; ci ai râs.

Avraam mijlocește pentru Sodoma

16Și bărbații s‐au sculat de acolo și s‐au uitat spre Sodoma și Avraam mergea cu ei

18.16
Rom. 15.243 In. 6
să‐i petreacă. 17Și Domnul a zis
18.17
Ps. 25.14Amos 3.7In. 15.15
: Să ascund eu de Avraam ce fac? 18Și Avraam va fi în adevăr un neam mare și tare și
18.18
Cap. 12.3;
22.18Fapte. 3.25Gal. 3.8
toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în el. 19Căci l‐am cunoscut
18.19
Deut. 4.9,10
6.7Ios. 24.15Ef. 6.4
că va porunci copiilor săi și casei sale după el să țină calea Domnului, să facă dreptate și judecată ca Domnul să aducă peste Avraam ce a vorbit despre el. 20Și Domnul a zis: Pentru că
18.20
Cap. 4.14;
19.13Iac. 5.4
strigătul Sodomei și Gomorei este mare și pentru că păcatul lor este foarte greu, 21
18.21
Cap. 11.5.
Ex. 3.8
mă voi pogorî acum, și voi vedea dacă au făcut în totul după strigătul care a venit la mine; și dacă nu
18.21
Deut. 8.2
13.3Ios. 22.22Lc. 16.152 Cor. 11.11
, voi ști. 22Și bărbații
18.22
Cap. 19.1.

s‐au întors de acolo și au mers spre Sodoma și Avraam
18.22
Vers. 1.

stătea încă înaintea Domnului. 23Și Avraam
18.23
Evr. 10.22
s‐a apropiat și a zis
18.23
Num. 16.222 Sam. 24.17
: Vei prăpădi tu și pe cel drept cu cel rău? 24
18.24
Ier. 5.1
Poate că sunt cincizeci de drepți în cetate: vei prăpădi ta și nu vei cruța locul pentru cei cincizeci de drepți care sunt în el? 25Departe de tine să faci așa să ucizi pe cel drept cu cel rău
18.25
Rom. 3.6,22Iov 8.20Is. 3.10,11
și cel drept să fie ca cel rău; departe de tine
18.25
Iov 8.3
34.17Ps. 58.11
94
! Oare nu va face dreptate judecătorul întregului pământ? 26Și Domnul a zis
18.26
Ier. 5.1Ezec. 22.30
: Dacă voi afla în Sodoma cincizeci de drepți în cetate, atunci voi cruța tot locul pentru aceștia. 27Și Avraam a răspuns și a zis
18.27
Lc. 18.1
: Iată acum am cutezat să vorbesc Domnului eu care sunt
18.27
Cap. 3.19.
Iov 4.19Ecl. 12.71 Cor. 15.47,482 Cor. 5.1
pulbere și cenușă. 28Poate că vor lipsi cinci din cei cincizeci de drepți: vei prăpădi tu toată cetatea pentru cei cinci? Și el a zis: Nu voi prăpădi dacă voi afla acolo patruzeci și cinci. 29Și el i‐a mai vorbit iarăși zicând: Poate că se vor afla acolo patruzeci! Și el a zis: N‐o voi face pentru cei patruzeci. 30Și el a zis: Să nu se mânie Domnul și voi vorbi: poate că se vor afla acolo treizeci! Și el a zis: N‐o voi face dacă voi afla acolo treizeci. 31Și el a zis: Iată acum am cutezat să vorbesc Domnului: poate că se vor afla acolo douăzeci. Și el a zis: Pentru cei douăzeci n‐o voi prăpădi. 32Și el a zis: Oh, să
18.32
Jud. 6.39
nu se mânie Domnul și voi mai vorbi numai de astă dată! Poate că zece se vor afla acolo. Și el
18.32
Iac. 5.16
a zis: N‐o voi prăpădi pentru cei zece. 33Și Domnul s‐a dus după ce a încetat să mai vorbească cu Avraam. Și Avraam s‐a întors la locul său.