Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Ziua de odihnă

21Și cerurile și pământul și

2.1
Ps. 33.6
toată oștirea lor au fost sfârșite. 2Și în
2.2
Ex. 20.11
31.17Deut. 5.14Evr. 4.4
ziua a șaptea Dumnezeu și‐a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s‐a odihnit de toată lucrarea sa pe care o făcuse. 3Și Dumnezeu a
2.3
Neem. 9.14Is. 58.13
binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit‐o pentru că în ea s‐a odihnit de toată lucrarea sa pe care o zidise Dumnezeu ca s‐o facă.

Facerea omului

4

2.4
Cap. 1.1.
Ps. 90.1,2
Acestea sunt obârșiile cerurilor și pământului când au fost zidite în ziua când Domnul Dumnezeu a făcut pământ și ceruri. 5Și
2.5
Cap. 1.12.
Ps. 104.14
niciun copăcel de pe câmp nu era încă în pământ și nicio iarbă de pe câmp nu încolțise încă fiindcă Domnul Dumnezeu nu făcuse încă să
2.5
Iov 38.26,27,28
ploaie pe pământ și nu era niciun om ca
2.5
Cap. 3.23.

să lucreze pământul. 6Ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. 7Și Domnul Dumnezeu a întocmit pe om din
2.7
Cap. 3.19, 23.
Ps. 103.14Ecl. 12.7Is. 64.81 Cor. 15.47
țărâna pământului și a
2.7
Iov 33.4Fapte. 17.25
suflat în
2.7
Cap. 7.22.
Is. 2.22
nările lui suflarea de viață și omul
2.7
1 Cor. 15.45
s‐a făcut un suflet viu.

Eden

8Și Domnul Dumnezeu a sădit o

2.8
Cap. 13.10.
Is. 51.3Ezec. 28.13Ioel 2.3
grădină în
2.8
Cap. 3.24.

Eden spre
2.8
Cap. 4.16.
2 Reg. 19.12Ezec. 27.23
răsărit și acolo a
2.8
Vers. 15.

pus pe omul pe care‐l întocmise. 9Și din pământ Domnul Dumnezeu a făcut să crească
2.9
Ezec. 31.8
orice pom care este plăcut la vedere și bun de mâncat și
2.9
Cap. 3.22. Pilde 3.18;
11.30Ap. 2.7
22.2,14
pomul vieții în mijlocul grădinii și
2.9
Vers. 17.

pomul cunoștinței binelui și răului. 10Și un râu ieșea din Eden ca să ude grădina și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. 11Numele unuia este Pison; el înconjoară
2.11
Cap. 25.18.

toată țara Havila unde este aur. 12Și aurul din țara aceea este bun; acolo este
2.12
Num. 11.7
bedelion și piatră de onix. 13Și numele râului al doilea este Ghidon; el înconjoară toată țara lui Cuș. 14Și numele râului al treilea este
2.14
Dan. 10.4
Hidechel: el curge la răsăritul Asiriei. Și al patrulea râu este Eufratul. 15Și Domnul Dumnezeu a luat pe om și l‐a
2.15
Vers. 8.

pus în grădina Edenului ca s‐o lucreze și s‐o păzească. 16Și Domnul Dumnezeu a poruncit omului zicând: Din orice pom din grădină poți să mănânci în voie. 17
2.17
Vers. 9.

Dar din pomul cunoștinței binelui și răului
2.17
Cap. 3.1, 3, 11, 17.

să nu mănânci din el, căci în ziua când vei mânca din el
2.17
Cap. 3.3, 19.
Rom. 6.231 Cor. 15.56Iac. 1.151 In. 5.16
vei muri.

Facerea femeii

18Și Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur

2.18
Cap. 3.12.
1 Cor. 11.91 Tim. 2.13
; îi voi face un ajutor potrivit lui. 19
2.19
Cap. 1.20, 24.

Și Domnul Dumnezeu a întocmit din pământ orice viețuitoare a câmpului și orice pasăre a cerurilor și
2.19
Ps. 8.6
le‐a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și oricum numea omul fiecare vietate acela îi era numele. 20Și omul a dat nume tuturor dobitoacelor și păsărilor cerurilor și oricărei viețuitoare a câmpului, dar pentru om nu s‐a găsit niciun ajutor potrivit lui. 21Și Domnul Dumnezeu a făcut să cadă un
2.21
Cap. 15.12.
1 Sam. 26.12
somn adânc peste om și el a dormit. Și a luat una din coastele lui și a închis carnea la loc. 22Și coasta pe care o luase Domnul Dumnezeu din om a întocmit‐o într‐o femeie și a
2.22
Prov. 18.22Evr. 13.4
adus‐o la om. 23Și omul a zis: Aceasta este acum
2.23
Cap. 29.14.
Jud. 9.22 Sam. 5.1
19.13Ef. 5.30
os din oasele mele și carne din carnea mea! Ea se va numi femeie pentru că
2.23
1 Cor. 11.8
a fost luată din bărbat. 24
2.24
Cap. 31.15.
Ps. 45.10Mat. 19.5Mc. 10.71 Cor. 6.16Ef. 5.31
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și vor fi o singură carne.

Ispitirea femeii

25Și

2.25
Cap. 3.7, 10, 11.

erau goi amândoi, omul și nevasta sa, și nu le
2.25
Ex. 32.25Is. 47.3
era rușine.