Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Avraam în Gherar

201Și Avraam a plecat

20.1
Cap. 18.1.

de acolo spre țara de miazăzi și locuia între
20.1
Cap. 16.7, 14.

Cades și Sur și
20.1
Cap. 26.6.

sta vremelnic în Gherar. 2Și Avraam a zis despre Sara, nevasta sa
20.2
Cap. 12.13;
26.7
: Este sora mea. Și Abimelec, împăratul Gherarei, a trimis și a
20.2
Cap. 12.15.

luat pe Sara. 3Dar
20.3
Ps. 105.14
Dumnezeu a venit la Abimelec
20.3
Iov 33.15
în vis noaptea, și i‐a zis
20.3
Vers. 7.

: Iată ești un om mort din pricina femeii pe care ai luat‐o, căci este nevasta unui bărbat. 4Dar Abimelec nu se apropiase de ea. Și a zis: Doamne
20.4
Cap. 18.23. Vers. 18.

, vei ucide tu și un neam drept? 5Oare nu mi‐a zis el însuș: Ea este sora mea? Și ea, chiar ea însăși mi‐a zis: El este fratele meu
20.5
2 Reg. 20.32 Cor. 1.12
! Am făcut aceasta în curăția inimii mele și în nevinovăția mâinilor mele. 6Și Dumnezeu i‐a zis în vis: Da, știu că ai făcut aceasta în curăția inimii tale și
20.6
Cap. 31.7;
35.5Ex. 34.241 Sam. 25.26,34
te‐am și împiedicat să păcătuiești
20.6
Cap. 39.9.
Lev. 6.2Ps. 51.4
împotriva mea; de aceea nu ți‐am îngăduit să te atingi de ea. 7Acum, deci, înapoiază nevasta omului
20.7
1 Sam. 7.52 Reg. 5.11Iov 42.8Iac. 5.14,151 In. 5.16
, căci el este proroc și se va ruga pentru tine și vei trăi. Și dacă nu i‐o vei înapoia
20.7
Cap. 2.17.

, să știi că vei muri tu și tot
20.7
Num. 16.32,33
ce este al tău. 8Și Abimelec s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a chemat pe toți robii săi și a spus toate aceste vorbe în urechile lor. Și bărbații s‐au spăimântat foarte mult. 9Și Abimelec a chemat pe Avraam și i‐a zis: Ce ne‐ai făcut? Și cu ce am păcătuit împotriva ta
20.9
Cap. 26.10.
Ex. 32.21Ios. 7.25
de ai adus asupra mea și asupra împărăției mele un păcat așa de mare? Ai făcut cu mine lucruri
20.9
Cap. 34.7.

care nu trebuiesc făcute. 10Și Abimelec a zis lui Avraam: Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? 11Și Avraam a zis: Pentru că am zis: Hotărât, nu este
20.11
Cap. 42.18.
Ps. 36.1Prov. 16.6
temere de Dumnezeu în locul acesta și
20.11
Cap. 12.12;
26.7
mă vor ucide din pricina nevestei mele. 12Și cu adevărat este
20.12
Cap. 11.29.

sora mea, fata tatălui meu, dar nu fata mamei mele și a ajuns nevasta mea. 13Și a fost așa: când m‐a făcut Dumnezeu
20.13
Cap. 12.1, 9, 11, etc.
Evr. 11.8
să pribegesc din casa tatălui meu, i‐am zis: Asta să fie îndurarea pe care să mi‐o arăți: În orice loc unde vom veni aceasta să zici
20.13
Cap. 12.13.

despre mine: El este fratele meu. 14Și Abimelec a luat
20.14
Cap. 12.16.

oi și boi și robi și roabe și i‐a dat lui Avraam și i‐a înapoiat pe Sara, nevasta sa. 15Și Abimelec a zis: Iată țara
20.15
Cap. 13.9.

mea este înaintea ta: locuiește unde este bine în ochii tăi. 16Și către Sara a zis: Iată am dat o mie de sicli de argint fratelui tău
20.16
Vers. 5.

. Iată aceasta
20.16
Cap. 26.11.

îți este o învelitoare
20.16
Cap. 24.65.

a ochilor pentru toți care sunt cu tine și ești îndreptățită în totul. 17Și Avraam
20.17
Iov 42.9,10
s‐a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a vindecat pe Abimelec și pe nevasta lui și pe slujnicile lui și ele au născut. 18Căci Domnul încuiase
20.18
Cap. 12.17.

de tot toate pântecele din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.