Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Avraam în Gherar

201Și Avraam a plecat

20.1
Cap. 18.1.
de acolo spre țara de miazăzi și locuia între
20.1
Cap. 16.7, 14.
Cades și Sur și
20.1
Cap. 26.6.
sta vremelnic în Gherar. 2Și Avraam a zis despre Sara, nevasta sa
20.2
Cap. 12.13;
: Este sora mea. Și Abimelec, împăratul Gherarei, a trimis și a
20.2
Cap. 12.15.
luat pe Sara. 3Dar
20.3
Ps. 105.14
Dumnezeu a venit la Abimelec
20.3
Iov 33.15
în vis noaptea, și i‐a zis
20.3
Vers. 7.
: Iată ești un om mort din pricina femeii pe care ai luat‐o, căci este nevasta unui bărbat. 4Dar Abimelec nu se apropiase de ea. Și a zis: Doamne
20.4
Cap. 18.23. Vers. 18.
, vei ucide tu și un neam drept? 5Oare nu mi‐a zis el însuș: Ea este sora mea? Și ea, chiar ea însăși mi‐a zis: El este fratele meu
20.5
2 Reg. 20.32 Cor. 1.12
! Am făcut aceasta în curăția inimii mele și în nevinovăția mâinilor mele. 6Și Dumnezeu i‐a zis în vis: Da, știu că ai făcut aceasta în curăția inimii tale și
20.6
Cap. 31.7;
te‐am și împiedicat să păcătuiești
20.6
Cap. 39.9.
împotriva mea; de aceea nu ți‐am îngăduit să te atingi de ea. 7Acum, deci, înapoiază nevasta omului
20.7
1 Sam. 7.52 Reg. 5.11Iov 42.8Iac. 5.14,151 In. 5.16
, căci el este proroc și se va ruga pentru tine și vei trăi. Și dacă nu i‐o vei înapoia
20.7
Cap. 2.17.
, să știi că vei muri tu și tot
20.7
Num. 16.32,33
ce este al tău. 8Și Abimelec s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a chemat pe toți robii săi și a spus toate aceste vorbe în urechile lor. Și bărbații s‐au spăimântat foarte mult. 9Și Abimelec a chemat pe Avraam și i‐a zis: Ce ne‐ai făcut? Și cu ce am păcătuit împotriva ta
20.9
Cap. 26.10.
de ai adus asupra mea și asupra împărăției mele un păcat așa de mare? Ai făcut cu mine lucruri
20.9
Cap. 34.7.
care nu trebuiesc făcute. 10Și Abimelec a zis lui Avraam: Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? 11Și Avraam a zis: Pentru că am zis: Hotărât, nu este
20.11
Cap. 42.18.
temere de Dumnezeu în locul acesta și
20.11
Cap. 12.12;
mă vor ucide din pricina nevestei mele. 12Și cu adevărat este
20.12
Cap. 11.29.
sora mea, fata tatălui meu, dar nu fata mamei mele și a ajuns nevasta mea. 13Și a fost așa: când m‐a făcut Dumnezeu
20.13
Cap. 12.1, 9, 11, etc.
să pribegesc din casa tatălui meu, i‐am zis: Asta să fie îndurarea pe care să mi‐o arăți: În orice loc unde vom veni aceasta să zici
20.13
Cap. 12.13.
despre mine: El este fratele meu. 14Și Abimelec a luat
20.14
Cap. 12.16.
oi și boi și robi și roabe și i‐a dat lui Avraam și i‐a înapoiat pe Sara, nevasta sa. 15Și Abimelec a zis: Iată țara
20.15
Cap. 13.9.
mea este înaintea ta: locuiește unde este bine în ochii tăi. 16Și către Sara a zis: Iată am dat o mie de sicli de argint fratelui tău
20.16
Vers. 5.
. Iată aceasta
20.16
Cap. 26.11.
îți este o învelitoare
20.16
Cap. 24.65.
a ochilor pentru toți care sunt cu tine și ești îndreptățită în totul. 17Și Avraam
20.17
Iov 42.9,10
s‐a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a vindecat pe Abimelec și pe nevasta lui și pe slujnicile lui și ele au născut. 18Căci Domnul încuiase
20.18
Cap. 12.17.
de tot toate pântecele din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.

21

Nașterea lui Isaac

211Și Domnul a

21.1
1 Sam. 2.21
cercetat pe Sara
21.1
Cap. 17.19;
, cum zisese, și Domnul a făcut Sarei cum vorbise. 2Și Sara a
21.2
Fapte. 7.8Gal. 4.22Evr. 11.11
zămislit și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețele lui la
21.2
Cap. 17.21.
vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. 3Și Avraam a pus numele
21.3
Cap. 17.19.
Isaac fiului său care i se născuse, pe care i‐l născuse Sara. 4Și Avraam a
21.4
Fapte. 7.8
tăiat împrejur pe fiul său Isaac când era de opt zile
21.4
Cap. 17.10, 12.
, cum îi poruncise Dumnezeu. 5Și
21.5
Cap. 17.1, 17.
Avraam era de o sută de ani când i s‐a născut fiul său Isaac. 6Și Sara a zis: Dumnezeu m‐a făcut să
21.6
Ps. 126.2Is. 54.1Gal. 4.27Lc. 1.58
râd: oricine va auzi va râde cu mine. 7Și ea a zis: Cine ar fi zis lui Avraam: Sara va alăpta copii! Căci
21.7
Cap. 18.11, 12.
i‐am născut un fiu la bătrânețele lui.

Izgonirea Agarei în pustie

8Și pruncul a crescut și a fost înțărcat. Și Avraam a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. 9Și Sara a văzut pe fiul Agarei

21.9
Cap. 16.1.
, egipteanca, pe
21.9
Cap. 16.15.
care‐l născuse ea lui Avraam
21.9
Gal. 4.29
, batjocorind. 10Și a zis lui Avraam
21.10
Gal. 4.30
: Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci nu va moșteni fiul acestei roabe cu fiul meu, cu Isaac. 11Și lucrul a fost foarte rău în ochii lui Avraam
21.11
Cap. 17.18.
din pricina fiului său. 12Și Dumnezeu a zis lui Avraam: Să nu fie rău în ochii tăi pentru băiat și pentru roaba ta; în toate câte ți‐a zis Sara ascultă de glasul ei, căci
21.12
Rom. 9.7,8Evr. 11.18
în Isaac ți se va numi sămânță. 13Dar și pe fiul acestei roabe îl voi face
21.13
Vers. 18. Cap. 16.10;
un neam fiindcă este sămânța ta. 14Și Avraam s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a luat pâine și un burduf cu apă și a dat Agarei, punându‐l pe umerii ei, și copilul
21.14
In. 8.35
, și i‐a dat drumul. Și ea a plecat și a rătăcit prin pustia Beer‐Șeba. 15Și s‐a sfârșit apa din burduf și a lepădat copilul sub un copăcel. 16Și a mers și a șezut jos în fața lui departe ca la o aruncătură de arc. Căci zicea: Să nu văd moartea copilului. Și a șezut în fața lui și a ridicat glasul și a plâns. 17Și
21.17
Ex. 3.7
Dumnezeu a auzit glasul băiatului și Îngerul lui Dumnezeu a chemat pe Agar din ceruri și i‐a zis: Ce‐ți este Agar? Nu te teme; căci Dumnezeu a auzit glasul băiatului unde este. 18Scoală‐te, ridică băiatul și ține‐l în mâna ta, căci îl
21.18
Vers. 13.
voi face un neam mare. 19Și
21.19
Num. 22.312 Reg. 6.17,18,20Lc. 24.16,31
Dumnezeu i‐a deschis ochii și ea a văzut o fântână cu apă și a mers și a umplut burduful cu apă și a dat băiatului să bea. 20Și Dumnezeu
21.20
Cap. 28.15;
era cu băiatul. Și a crescut și locuia în pustie și s‐a făcut
21.20
Cap. 16.12.
vânător cu arcul. 21Și locuia în pustia Paran. Și mama sa i‐a
21.21
Cap. 24.4.
luat o nevastă din țara Egiptului.

Legământul lui Avraam cu Abimelec

22Și a fost așa: în zilele acelea

21.22
Cap. 20.2;
Abimelec și Picol, mai marele oștirii sale, au vorbit lui Avraam zicând
21.22
Cap. 26.28.
: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. 23Și acum
21.23
Ios. 2.121 Sam. 24.21
jură‐mi aici pe Dumnezeu că nu vei lucra cu neadevăr, nici cu mine, nici cu fiul meu, nici cu fiul fiului meu. Ci după îndurarea pe care ți‐am făcut‐o eu îmi vei face și tu mie și țării în care ai stat vremelnic. 24Și Avraam a zis: Voi jura. 25Și Avraam a mustrat pe Abimelec pentru fântâna de apă pe care o
21.25
Cap. 26.15, 18, 20, 21, 22.
răpiseră robii lui Abimelec. 26Și Abimelec a zis: Nu știu cine a făcut lucrul acesta; nici tu nu mi‐ai spus, nici eu n‐am auzit decât astăzi. 27Și Avraam a luat oi și boi și le‐a dat lui Abimelec și au
21.27
Cap. 26, 31.
făcut legământ amândoi. 28Și Avraam a pus de o parte șapte mioare din oile sale. 29Și Abimelec a zis lui Avraam
21.29
Cap. 33.8.
: Ce sunt aceste șapte mioare pe care le‐ai pus de o parte? 30Și el a zis: Să iei din mâna mea aceste șapte mioare
21.30
Cap. 31.48, 52.
ca să‐mi fie mărturie că am săpat fântâna aceasta. 31De aceea a
21.31
Cap. 26.33.
numit locul acela Beer‐Șeba pentru că acolo au jurat amândoi. 32Și au făcut legământ la Beer‐Șeba. Și Abimelec s‐a sculat cu Picol, mai marele oștirii sale, și s‐au întors în țara filistenilor. 33Și Avraam a sădit un tamarisc în Beer‐Șeba și a
21.33
Cap. 4.26.
chemat acolo numele Domnului
21.33
Deut. 33.27Is. 40.28Rom. 16.261 Tim. 1.17
Dumnezeul cel veșnic. 34Și Avraam a stat vremelnic în țara filistenilor multe zile.

22

Jertfirea lui Isaac

221Și a fost așa: după aceste lucruri

22.1
1 Cor. 10.13Evr. 11.17Iac. 1.121 Pet. 1.7
Dumnezeu a cercat pe Avraam și i‐a zis: Avraame! Și el a zis: Iată‐mă. 2Și a zis: Ia acum pe fiul tău, pe
22.2
Evr. 11.17
singurul tău fiu, pe care‐l iubești, pe Isaac, și du‐te
22.2
2 Cron. 3.1
în ținutul Moria și adu‐l acolo ca ardere de tot pe unul din munții de care îți voi spune. 3Și Avraam s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a pus șaua pe măgarul său și a luat pe doi din tinerii săi cu el și pe Isaac, fiul său; și a despicat lemnele pentru arderea de tot și s‐a sculat și a mers la locul despre care îi vorbise Dumnezeu. 4A treia zi Avraam și‐a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 5Și Avraam a zis tinerilor săi: Rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul ne vom duce până colo și ne vom închina și vom veni iarăși la voi. 6Și Avraam a luat lemnele arderii de tot și
22.6
In. 19.17
le‐a pus pe Isaac, fiul său; și a luat în mână focul și cuțitul și mergeau amândoi împreună. 7Și Isaac a vorbit lui Avraam, tatăl său, și a zis: Tată! Și el a zis: Iată‐mă, fiul meu! Și a zis: Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot? 8Și Avraam a zis: Va îngriji Dumnezeu de mielul pentru arderea de tot, fiul meu. Și mergeau amândoi împreună. 9Și au venit la locul de care‐i spusese Dumnezeu. Și Avraam a zidit altarul acolo și a așezat lemnele și a legat pe Isaac, fiul său, și l‐a
22.9
Evr. 11.17Iac. 2.21
pus pe altar deasupra lemnelor. 10Și Avraam și‐a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. 11Și Îngerul Domnului i‐a strigat din ceruri și a zis: Avraame! Avraame! Și el a zis: Iată‐mă. 12Și a zis
22.12
1 Sam. 15.22Mica 6.7,8
: Să nu‐ți pui mâna pe băiat și să nu‐i faci ceva, căci
22.12
Cap. 26.5.
acum cunosc că te temi de Dumnezeu, căci n‐ai oprit pe fiul tău, pe singurul tău fiu de la mine. 13Și Avraam și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată înapoi un berbece prins cu coarnele lui într‐un desiș. Și Avraam a mers și a luat berbecele și l‐a adus ca ardere de tot în locul fiului său. 14Și Avraam a pus numele locului aceluia Iehova‐Iireh după cum se zice până astăzi: În muntele Domnului se va îngriji. 15Și Îngerul Domnului a strigat lui Avraam a doua oară din ceruri. 16Și a zis
22.16
Ps. 105.9Lc. 1.73
: M‐am jurat pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n‐ai oprit pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 17te voi binecuvânta foarte mult și‐ți voi înmulți foarte mult sămânța
22.17
Cap. 15.5.
ca stelele cerurilor
22.17
Cap. 13.16.
și ca nisipul care este pe malul mării; și
22.17
Cap. 24.60.
sămânța ta va stăpâni
22.17
Mica 1.9
poarta vrăjmașilor săi. 18
22.18
Cap. 12.3;
Și în sămânța ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului
22.18
Vers. 3, 10. Cap. 26.5.
, pentru că ai ascultat de glasul meu. 19Și Avraam s‐a întors la tinerii săi și s‐au sculat și au mers împreună la
22.19
Cap. 21.31.
Beer‐Șeba. Și Avraam a locuit la Beer‐Șeba.

Familia lui Nahor

20Și a fost așa: după aceste lucruri s‐a spus lui Avraam zicând: Iată și

22.20
Cap. 11.29.
Milca a născut fii lui Nahor, fratele tău: 21pe
22.21
Iov 1.1Iov 32.2
Uț, întâiul său născut, și pe Buz, fratele acestuia, și pe Chemuel, tatăl lui Aram, 22și pe Chesed și pe Hazo și pe Pildaș și pe Iidlaf și pe Betuel. 23Și
22.23
Cap. 24.15.
Betuel a născut pe
22.23
Rom. 9.10
Rebeca. Milca a născut pe acești opt lui Nahor, fratele lui Avraam. 24Și țiitoarea lui cu numele Reuma a născut și ea pe Tebah și pe Gaham și pe Tahaș și pe Maaca.