Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Nașterea lui Isaac

211Și Domnul a

21.1
1 Sam. 2.21
cercetat pe Sara
21.1
Cap. 17.19;
18.10,14Gal. 4.23,28
, cum zisese, și Domnul a făcut Sarei cum vorbise. 2Și Sara a
21.2
Fapte. 7.8Gal. 4.22Evr. 11.11
zămislit și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețele lui la
21.2
Cap. 17.21.

vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. 3Și Avraam a pus numele
21.3
Cap. 17.19.

Isaac fiului său care i se născuse, pe care i‐l născuse Sara. 4Și Avraam a
21.4
Fapte. 7.8
tăiat împrejur pe fiul său Isaac când era de opt zile
21.4
Cap. 17.10, 12.

, cum îi poruncise Dumnezeu. 5Și
21.5
Cap. 17.1, 17.

Avraam era de o sută de ani când i s‐a născut fiul său Isaac. 6Și Sara a zis: Dumnezeu m‐a făcut să
21.6
Ps. 126.2Is. 54.1Gal. 4.27Lc. 1.58
râd: oricine va auzi va râde cu mine. 7Și ea a zis: Cine ar fi zis lui Avraam: Sara va alăpta copii! Căci
21.7
Cap. 18.11, 12.

i‐am născut un fiu la bătrânețele lui.

Izgonirea Agarei în pustie

8Și pruncul a crescut și a fost înțărcat. Și Avraam a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. 9Și Sara a văzut pe fiul Agarei

21.9
Cap. 16.1.

, egipteanca, pe
21.9
Cap. 16.15.

care‐l născuse ea lui Avraam
21.9
Gal. 4.29
, batjocorind. 10Și a zis lui Avraam
21.10
Gal. 4.30
: Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci nu va moșteni fiul acestei roabe cu fiul meu, cu Isaac. 11Și lucrul a fost foarte rău în ochii lui Avraam
21.11
Cap. 17.18.

din pricina fiului său. 12Și Dumnezeu a zis lui Avraam: Să nu fie rău în ochii tăi pentru băiat și pentru roaba ta; în toate câte ți‐a zis Sara ascultă de glasul ei, căci
21.12
Rom. 9.7,8Evr. 11.18
în Isaac ți se va numi sămânță. 13Dar și pe fiul acestei roabe îl voi face
21.13
Vers. 18. Cap. 16.10;
17.20
un neam fiindcă este sămânța ta. 14Și Avraam s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a luat pâine și un burduf cu apă și a dat Agarei, punându‐l pe umerii ei, și copilul
21.14
In. 8.35
, și i‐a dat drumul. Și ea a plecat și a rătăcit prin pustia Beer‐Șeba. 15Și s‐a sfârșit apa din burduf și a lepădat copilul sub un copăcel. 16Și a mers și a șezut jos în fața lui departe ca la o aruncătură de arc. Căci zicea: Să nu văd moartea copilului. Și a șezut în fața lui și a ridicat glasul și a plâns. 17Și
21.17
Ex. 3.7
Dumnezeu a auzit glasul băiatului și Îngerul lui Dumnezeu a chemat pe Agar din ceruri și i‐a zis: Ce‐ți este Agar? Nu te teme; căci Dumnezeu a auzit glasul băiatului unde este. 18Scoală‐te, ridică băiatul și ține‐l în mâna ta, căci îl
21.18
Vers. 13.

voi face un neam mare. 19Și
21.19
Num. 22.312 Reg. 6.17,18,20Lc. 24.16,31
Dumnezeu i‐a deschis ochii și ea a văzut o fântână cu apă și a mers și a umplut burduful cu apă și a dat băiatului să bea. 20Și Dumnezeu
21.20
Cap. 28.15;
39.2,3,21
era cu băiatul. Și a crescut și locuia în pustie și s‐a făcut
21.20
Cap. 16.12.

vânător cu arcul. 21Și locuia în pustia Paran. Și mama sa i‐a
21.21
Cap. 24.4.

luat o nevastă din țara Egiptului.

Legământul lui Avraam cu Abimelec

22Și a fost așa: în zilele acelea

21.22
Cap. 20.2;
26.26
Abimelec și Picol, mai marele oștirii sale, au vorbit lui Avraam zicând
21.22
Cap. 26.28.

: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. 23Și acum
21.23
Ios. 2.121 Sam. 24.21
jură‐mi aici pe Dumnezeu că nu vei lucra cu neadevăr, nici cu mine, nici cu fiul meu, nici cu fiul fiului meu. Ci după îndurarea pe care ți‐am făcut‐o eu îmi vei face și tu mie și țării în care ai stat vremelnic. 24Și Avraam a zis: Voi jura. 25Și Avraam a mustrat pe Abimelec pentru fântâna de apă pe care o
21.25
Cap. 26.15, 18, 20, 21, 22.

răpiseră robii lui Abimelec. 26Și Abimelec a zis: Nu știu cine a făcut lucrul acesta; nici tu nu mi‐ai spus, nici eu n‐am auzit decât astăzi. 27Și Avraam a luat oi și boi și le‐a dat lui Abimelec și au
21.27
Cap. 26, 31.

făcut legământ amândoi. 28Și Avraam a pus de o parte șapte mioare din oile sale. 29Și Abimelec a zis lui Avraam
21.29
Cap. 33.8.

: Ce sunt aceste șapte mioare pe care le‐ai pus de o parte? 30Și el a zis: Să iei din mâna mea aceste șapte mioare
21.30
Cap. 31.48, 52.

ca să‐mi fie mărturie că am săpat fântâna aceasta. 31De aceea a
21.31
Cap. 26.33.

numit locul acela Beer‐Șeba pentru că acolo au jurat amândoi. 32Și au făcut legământ la Beer‐Șeba. Și Abimelec s‐a sculat cu Picol, mai marele oștirii sale, și s‐au întors în țara filistenilor. 33Și Avraam a sădit un tamarisc în Beer‐Șeba și a
21.33
Cap. 4.26.

chemat acolo numele Domnului
21.33
Deut. 33.27Is. 40.28Rom. 16.261 Tim. 1.17
Dumnezeul cel veșnic. 34Și Avraam a stat vremelnic în țara filistenilor multe zile.