Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Nașterea lui Isaac

211Și Domnul a

21.1
1 Sam. 2.21
cercetat pe Sara
21.1
Cap. 17.19;
, cum zisese, și Domnul a făcut Sarei cum vorbise. 2Și Sara a
21.2
Fapte. 7.8Gal. 4.22Evr. 11.11
zămislit și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețele lui la
21.2
Cap. 17.21.
vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. 3Și Avraam a pus numele
21.3
Cap. 17.19.
Isaac fiului său care i se născuse, pe care i‐l născuse Sara. 4Și Avraam a
21.4
Fapte. 7.8
tăiat împrejur pe fiul său Isaac când era de opt zile
21.4
Cap. 17.10, 12.
, cum îi poruncise Dumnezeu. 5Și
21.5
Cap. 17.1, 17.
Avraam era de o sută de ani când i s‐a născut fiul său Isaac. 6Și Sara a zis: Dumnezeu m‐a făcut să
21.6
Ps. 126.2Is. 54.1Gal. 4.27Lc. 1.58
râd: oricine va auzi va râde cu mine. 7Și ea a zis: Cine ar fi zis lui Avraam: Sara va alăpta copii! Căci
21.7
Cap. 18.11, 12.
i‐am născut un fiu la bătrânețele lui.

Izgonirea Agarei în pustie

8Și pruncul a crescut și a fost înțărcat. Și Avraam a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. 9Și Sara a văzut pe fiul Agarei

21.9
Cap. 16.1.
, egipteanca, pe
21.9
Cap. 16.15.
care‐l născuse ea lui Avraam
21.9
Gal. 4.29
, batjocorind. 10Și a zis lui Avraam
21.10
Gal. 4.30
: Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci nu va moșteni fiul acestei roabe cu fiul meu, cu Isaac. 11Și lucrul a fost foarte rău în ochii lui Avraam
21.11
Cap. 17.18.
din pricina fiului său. 12Și Dumnezeu a zis lui Avraam: Să nu fie rău în ochii tăi pentru băiat și pentru roaba ta; în toate câte ți‐a zis Sara ascultă de glasul ei, căci
21.12
Rom. 9.7,8Evr. 11.18
în Isaac ți se va numi sămânță. 13Dar și pe fiul acestei roabe îl voi face
21.13
Vers. 18. Cap. 16.10;
un neam fiindcă este sămânța ta. 14Și Avraam s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a luat pâine și un burduf cu apă și a dat Agarei, punându‐l pe umerii ei, și copilul
21.14
In. 8.35
, și i‐a dat drumul. Și ea a plecat și a rătăcit prin pustia Beer‐Șeba. 15Și s‐a sfârșit apa din burduf și a lepădat copilul sub un copăcel. 16Și a mers și a șezut jos în fața lui departe ca la o aruncătură de arc. Căci zicea: Să nu văd moartea copilului. Și a șezut în fața lui și a ridicat glasul și a plâns. 17Și
21.17
Ex. 3.7
Dumnezeu a auzit glasul băiatului și Îngerul lui Dumnezeu a chemat pe Agar din ceruri și i‐a zis: Ce‐ți este Agar? Nu te teme; căci Dumnezeu a auzit glasul băiatului unde este. 18Scoală‐te, ridică băiatul și ține‐l în mâna ta, căci îl
21.18
Vers. 13.
voi face un neam mare. 19Și
21.19
Num. 22.312 Reg. 6.17,18,20Lc. 24.16,31
Dumnezeu i‐a deschis ochii și ea a văzut o fântână cu apă și a mers și a umplut burduful cu apă și a dat băiatului să bea. 20Și Dumnezeu
21.20
Cap. 28.15;
era cu băiatul. Și a crescut și locuia în pustie și s‐a făcut
21.20
Cap. 16.12.
vânător cu arcul. 21Și locuia în pustia Paran. Și mama sa i‐a
21.21
Cap. 24.4.
luat o nevastă din țara Egiptului.

Legământul lui Avraam cu Abimelec

22Și a fost așa: în zilele acelea

21.22
Cap. 20.2;
Abimelec și Picol, mai marele oștirii sale, au vorbit lui Avraam zicând
21.22
Cap. 26.28.
: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. 23Și acum
21.23
Ios. 2.121 Sam. 24.21
jură‐mi aici pe Dumnezeu că nu vei lucra cu neadevăr, nici cu mine, nici cu fiul meu, nici cu fiul fiului meu. Ci după îndurarea pe care ți‐am făcut‐o eu îmi vei face și tu mie și țării în care ai stat vremelnic. 24Și Avraam a zis: Voi jura. 25Și Avraam a mustrat pe Abimelec pentru fântâna de apă pe care o
21.25
Cap. 26.15, 18, 20, 21, 22.
răpiseră robii lui Abimelec. 26Și Abimelec a zis: Nu știu cine a făcut lucrul acesta; nici tu nu mi‐ai spus, nici eu n‐am auzit decât astăzi. 27Și Avraam a luat oi și boi și le‐a dat lui Abimelec și au
21.27
Cap. 26, 31.
făcut legământ amândoi. 28Și Avraam a pus de o parte șapte mioare din oile sale. 29Și Abimelec a zis lui Avraam
21.29
Cap. 33.8.
: Ce sunt aceste șapte mioare pe care le‐ai pus de o parte? 30Și el a zis: Să iei din mâna mea aceste șapte mioare
21.30
Cap. 31.48, 52.
ca să‐mi fie mărturie că am săpat fântâna aceasta. 31De aceea a
21.31
Cap. 26.33.
numit locul acela Beer‐Șeba pentru că acolo au jurat amândoi. 32Și au făcut legământ la Beer‐Șeba. Și Abimelec s‐a sculat cu Picol, mai marele oștirii sale, și s‐au întors în țara filistenilor. 33Și Avraam a sădit un tamarisc în Beer‐Șeba și a
21.33
Cap. 4.26.
chemat acolo numele Domnului
21.33
Deut. 33.27Is. 40.28Rom. 16.261 Tim. 1.17
Dumnezeul cel veșnic. 34Și Avraam a stat vremelnic în țara filistenilor multe zile.

22

Jertfirea lui Isaac

221Și a fost așa: după aceste lucruri

22.1
1 Cor. 10.13Evr. 11.17Iac. 1.121 Pet. 1.7
Dumnezeu a cercat pe Avraam și i‐a zis: Avraame! Și el a zis: Iată‐mă. 2Și a zis: Ia acum pe fiul tău, pe
22.2
Evr. 11.17
singurul tău fiu, pe care‐l iubești, pe Isaac, și du‐te
22.2
2 Cron. 3.1
în ținutul Moria și adu‐l acolo ca ardere de tot pe unul din munții de care îți voi spune. 3Și Avraam s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a pus șaua pe măgarul său și a luat pe doi din tinerii săi cu el și pe Isaac, fiul său; și a despicat lemnele pentru arderea de tot și s‐a sculat și a mers la locul despre care îi vorbise Dumnezeu. 4A treia zi Avraam și‐a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 5Și Avraam a zis tinerilor săi: Rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul ne vom duce până colo și ne vom închina și vom veni iarăși la voi. 6Și Avraam a luat lemnele arderii de tot și
22.6
In. 19.17
le‐a pus pe Isaac, fiul său; și a luat în mână focul și cuțitul și mergeau amândoi împreună. 7Și Isaac a vorbit lui Avraam, tatăl său, și a zis: Tată! Și el a zis: Iată‐mă, fiul meu! Și a zis: Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot? 8Și Avraam a zis: Va îngriji Dumnezeu de mielul pentru arderea de tot, fiul meu. Și mergeau amândoi împreună. 9Și au venit la locul de care‐i spusese Dumnezeu. Și Avraam a zidit altarul acolo și a așezat lemnele și a legat pe Isaac, fiul său, și l‐a
22.9
Evr. 11.17Iac. 2.21
pus pe altar deasupra lemnelor. 10Și Avraam și‐a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. 11Și Îngerul Domnului i‐a strigat din ceruri și a zis: Avraame! Avraame! Și el a zis: Iată‐mă. 12Și a zis
22.12
1 Sam. 15.22Mica 6.7,8
: Să nu‐ți pui mâna pe băiat și să nu‐i faci ceva, căci
22.12
Cap. 26.5.
acum cunosc că te temi de Dumnezeu, căci n‐ai oprit pe fiul tău, pe singurul tău fiu de la mine. 13Și Avraam și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată înapoi un berbece prins cu coarnele lui într‐un desiș. Și Avraam a mers și a luat berbecele și l‐a adus ca ardere de tot în locul fiului său. 14Și Avraam a pus numele locului aceluia Iehova‐Iireh după cum se zice până astăzi: În muntele Domnului se va îngriji. 15Și Îngerul Domnului a strigat lui Avraam a doua oară din ceruri. 16Și a zis
22.16
Ps. 105.9Lc. 1.73
: M‐am jurat pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n‐ai oprit pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 17te voi binecuvânta foarte mult și‐ți voi înmulți foarte mult sămânța
22.17
Cap. 15.5.
ca stelele cerurilor
22.17
Cap. 13.16.
și ca nisipul care este pe malul mării; și
22.17
Cap. 24.60.
sămânța ta va stăpâni
22.17
Mica 1.9
poarta vrăjmașilor săi. 18
22.18
Cap. 12.3;
Și în sămânța ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului
22.18
Vers. 3, 10. Cap. 26.5.
, pentru că ai ascultat de glasul meu. 19Și Avraam s‐a întors la tinerii săi și s‐au sculat și au mers împreună la
22.19
Cap. 21.31.
Beer‐Șeba. Și Avraam a locuit la Beer‐Șeba.

Familia lui Nahor

20Și a fost așa: după aceste lucruri s‐a spus lui Avraam zicând: Iată și

22.20
Cap. 11.29.
Milca a născut fii lui Nahor, fratele tău: 21pe
22.21
Iov 1.1Iov 32.2
Uț, întâiul său născut, și pe Buz, fratele acestuia, și pe Chemuel, tatăl lui Aram, 22și pe Chesed și pe Hazo și pe Pildaș și pe Iidlaf și pe Betuel. 23Și
22.23
Cap. 24.15.
Betuel a născut pe
22.23
Rom. 9.10
Rebeca. Milca a născut pe acești opt lui Nahor, fratele lui Avraam. 24Și țiitoarea lui cu numele Reuma a născut și ea pe Tebah și pe Gaham și pe Tahaș și pe Maaca.

23

Moartea și îngroparea Sarei

231Și viața Sarei a fost o sută douăzeci și șapte de ani; aceștia au fost anii vieții Sarei. 2Și Sara a murit în

23.2
Ios. 14.15Jud. 1.10
Chiriat‐Arba adică
23.2
Cap. 13.18. Vers. 19.
Hebron în țara Canaan. Și Avraam a venit să bocească pe Sara și s‐o plângă. 3Și Avraam s‐a sculat dinaintea moartei sale și a vorbit copiilor lui Het zicând: 4Eu sunt
23.4
Cap. 17.8.
străin de loc și oaspete între voi
23.4
Fapte. 7.5
; dați‐mi o moșie de înmormântare ca să‐mi înmormântez moarta dinaintea feței mele. 5Și copiii lui Het au răspuns lui Avraam zicându‐i: Ascultă‐ne, domnul meu. 6Tu ești
23.6
Cap. 13.2;
un mai mare al lui Dumnezeu între noi, înmormântează‐ți moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre! Nimeni dintre noi nu‐ți va opri mormântul său ca să‐ți înmormântezi moarta. 7Avraam s‐a sculat și s‐a plecat înaintea poporului țării, înaintea copiilor lui Het. 8Și le‐a vorbit zicând: Dacă este voia voastră să‐mi înmormântez moarta dinaintea feței mele, ascultați‐mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Țohar, 9să‐mi dea peștera din Macpela care este a lui, care este în marginea țarinei sale; să mi‐o dea în mijlocul vostru pentru tot argintul ce face ca o moșie de înmormântare. 10Și Efron ședea în mijlocul copiilor lui Het. Și Efron Hetitul a răspuns lui Avraam în urechile copiilor lui Het, a tuturor celor ce
23.10
Cap. 34.20, 24.
intrau pe poarta cetății sale, zicând: 11
23.11
2 Sam. 24.21‐24
Nu, domnul meu, ascultă‐mă; îți dau țarina și‐ți dau peștera care este în ea; ți‐o dau înaintea ochilor copiilor poporului meu: îngroapă‐ți moarta. 12Și Avraam s‐a plecat înaintea poporului țării. 13Și a vorbit lui Efron în urechile poporului țării zicând: Dar dacă voiești, rogu‐te, ascultă‐mă: Voi da argintul țarinii; ia‐l de la mine și‐mi voi îngropa moarta acolo. 14Și Efron a răspuns lui Avraam zicându‐i: 15Ascultă‐mă, domnul meu: O bucată de pământ de patru sute de sicli
23.15
Ex. 30.13Ezec. 45.12
de argint ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă‐ți deci moarta. 16Și Avraam a ascultat de Efron. Și Avraam a
23.16
Ier. 32.9
cumpănit lui Efron argintul pe care‐l numise în auzul copiilor lui Het: patru sute sicli de argint umblător la negustor. 17Și
23.17
Cap. 25.9;
țarina lui Efron care era în Macpela, care era în dreptul Mamrei, țarina și peștera care era în ea și toți copacii care erau în țarină, care erau în toate hotarele ei de jur împrejur, au fost întăriți 18lui Avraam ca stăpânire înaintea ochilor copiilor lui Het, înaintea tuturor celor ce intrau pe poarta cetății sale. 19Și după aceasta Avraam a înmormântat pe Sara, nevasta sa, în peștera din țarina Macpela în fața Mamrei adică Hebron, în țara Canaan. 20Și țarina și peștera care este în ea au fost
23.20
Rut 4.7,8,9,10Ier. 32.10,11
întărite lui Avraam ca moșie de înmormântare de copiii lui Het.