Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Jertfirea lui Isaac

221Și a fost așa: după aceste lucruri

22.1
1 Cor. 10.13Evr. 11.17Iac. 1.121 Pet. 1.7
Dumnezeu a cercat pe Avraam și i‐a zis: Avraame! Și el a zis: Iată‐mă. 2Și a zis: Ia acum pe fiul tău, pe
22.2
Evr. 11.17
singurul tău fiu, pe care‐l iubești, pe Isaac, și du‐te
22.2
2 Cron. 3.1
în ținutul Moria și adu‐l acolo ca ardere de tot pe unul din munții de care îți voi spune. 3Și Avraam s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a pus șaua pe măgarul său și a luat pe doi din tinerii săi cu el și pe Isaac, fiul său; și a despicat lemnele pentru arderea de tot și s‐a sculat și a mers la locul despre care îi vorbise Dumnezeu. 4A treia zi Avraam și‐a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 5Și Avraam a zis tinerilor săi: Rămâneți aici cu măgarul și eu și băiatul ne vom duce până colo și ne vom închina și vom veni iarăși la voi. 6Și Avraam a luat lemnele arderii de tot și
22.6
In. 19.17
le‐a pus pe Isaac, fiul său; și a luat în mână focul și cuțitul și mergeau amândoi împreună. 7Și Isaac a vorbit lui Avraam, tatăl său, și a zis: Tată! Și el a zis: Iată‐mă, fiul meu! Și a zis: Iată focul și lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot? 8Și Avraam a zis: Va îngriji Dumnezeu de mielul pentru arderea de tot, fiul meu. Și mergeau amândoi împreună. 9Și au venit la locul de care‐i spusese Dumnezeu. Și Avraam a zidit altarul acolo și a așezat lemnele și a legat pe Isaac, fiul său, și l‐a
22.9
Evr. 11.17Iac. 2.21
pus pe altar deasupra lemnelor. 10Și Avraam și‐a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. 11Și Îngerul Domnului i‐a strigat din ceruri și a zis: Avraame! Avraame! Și el a zis: Iată‐mă. 12Și a zis
22.12
1 Sam. 15.22Mica 6.7,8
: Să nu‐ți pui mâna pe băiat și să nu‐i faci ceva, căci
22.12
Cap. 26.5.
Iac. 2.22
acum cunosc că te temi de Dumnezeu, căci n‐ai oprit pe fiul tău, pe singurul tău fiu de la mine. 13Și Avraam și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată înapoi un berbece prins cu coarnele lui într‐un desiș. Și Avraam a mers și a luat berbecele și l‐a adus ca ardere de tot în locul fiului său. 14Și Avraam a pus numele locului aceluia Iehova‐Iireh după cum se zice până astăzi: În muntele Domnului se va îngriji. 15Și Îngerul Domnului a strigat lui Avraam a doua oară din ceruri. 16Și a zis
22.16
Ps. 105.9Lc. 1.73
: M‐am jurat pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n‐ai oprit pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 17te voi binecuvânta foarte mult și‐ți voi înmulți foarte mult sămânța
22.17
Cap. 15.5.
Ier. 33.22
ca stelele cerurilor
22.17
Cap. 13.16.

și ca nisipul care este pe malul mării; și
22.17
Cap. 24.60.

sămânța ta va stăpâni
22.17
Mica 1.9
poarta vrăjmașilor săi. 18
22.18
Cap. 12.3;
18.18
26.4Fapte. 3.25Gal. 3.8,9,16,18
Și în sămânța ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului
22.18
Vers. 3, 10. Cap. 26.5.

, pentru că ai ascultat de glasul meu. 19Și Avraam s‐a întors la tinerii săi și s‐au sculat și au mers împreună la
22.19
Cap. 21.31.

Beer‐Șeba. Și Avraam a locuit la Beer‐Șeba.

Familia lui Nahor

20Și a fost așa: după aceste lucruri s‐a spus lui Avraam zicând: Iată și

22.20
Cap. 11.29.

Milca a născut fii lui Nahor, fratele tău: 21pe
22.21
Iov 1.1Iov 32.2
Uț, întâiul său născut, și pe Buz, fratele acestuia, și pe Chemuel, tatăl lui Aram, 22și pe Chesed și pe Hazo și pe Pildaș și pe Iidlaf și pe Betuel. 23Și
22.23
Cap. 24.15.

Betuel a născut pe
22.23
Rom. 9.10
Rebeca. Milca a născut pe acești opt lui Nahor, fratele lui Avraam. 24Și țiitoarea lui cu numele Reuma a născut și ea pe Tebah și pe Gaham și pe Tahaș și pe Maaca.