Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Moartea și îngroparea Sarei

231Și viața Sarei a fost o sută douăzeci și șapte de ani; aceștia au fost anii vieții Sarei. 2Și Sara a murit în

23.2
Ios. 14.15Jud. 1.10
Chiriat‐Arba adică
23.2
Cap. 13.18. Vers. 19.

Hebron în țara Canaan. Și Avraam a venit să bocească pe Sara și s‐o plângă. 3Și Avraam s‐a sculat dinaintea moartei sale și a vorbit copiilor lui Het zicând: 4Eu sunt
23.4
Cap. 17.8.
1 Cron. 29.15Ps. 105.12Evr. 11.9,13
străin de loc și oaspete între voi
23.4
Fapte. 7.5
; dați‐mi o moșie de înmormântare ca să‐mi înmormântez moarta dinaintea feței mele. 5Și copiii lui Het au răspuns lui Avraam zicându‐i: Ascultă‐ne, domnul meu. 6Tu ești
23.6
Cap. 13.2;
14.14
24.35
un mai mare al lui Dumnezeu între noi, înmormântează‐ți moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre! Nimeni dintre noi nu‐ți va opri mormântul său ca să‐ți înmormântezi moarta. 7Avraam s‐a sculat și s‐a plecat înaintea poporului țării, înaintea copiilor lui Het. 8Și le‐a vorbit zicând: Dacă este voia voastră să‐mi înmormântez moarta dinaintea feței mele, ascultați‐mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Țohar, 9să‐mi dea peștera din Macpela care este a lui, care este în marginea țarinei sale; să mi‐o dea în mijlocul vostru pentru tot argintul ce face ca o moșie de înmormântare. 10Și Efron ședea în mijlocul copiilor lui Het. Și Efron Hetitul a răspuns lui Avraam în urechile copiilor lui Het, a tuturor celor ce
23.10
Cap. 34.20, 24.
Rut 4.4
intrau pe poarta cetății sale, zicând: 11
23.11
2 Sam. 24.21‐24
Nu, domnul meu, ascultă‐mă; îți dau țarina și‐ți dau peștera care este în ea; ți‐o dau înaintea ochilor copiilor poporului meu: îngroapă‐ți moarta. 12Și Avraam s‐a plecat înaintea poporului țării. 13Și a vorbit lui Efron în urechile poporului țării zicând: Dar dacă voiești, rogu‐te, ascultă‐mă: Voi da argintul țarinii; ia‐l de la mine și‐mi voi îngropa moarta acolo. 14Și Efron a răspuns lui Avraam zicându‐i: 15Ascultă‐mă, domnul meu: O bucată de pământ de patru sute de sicli
23.15
Ex. 30.13Ezec. 45.12
de argint ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă‐ți deci moarta. 16Și Avraam a ascultat de Efron. Și Avraam a
23.16
Ier. 32.9
cumpănit lui Efron argintul pe care‐l numise în auzul copiilor lui Het: patru sute sicli de argint umblător la negustor. 17Și
23.17
Cap. 25.9;
49.30,31,32
50.13Fapte. 7.16
țarina lui Efron care era în Macpela, care era în dreptul Mamrei, țarina și peștera care era în ea și toți copacii care erau în țarină, care erau în toate hotarele ei de jur împrejur, au fost întăriți 18lui Avraam ca stăpânire înaintea ochilor copiilor lui Het, înaintea tuturor celor ce intrau pe poarta cetății sale. 19Și după aceasta Avraam a înmormântat pe Sara, nevasta sa, în peștera din țarina Macpela în fața Mamrei adică Hebron, în țara Canaan. 20Și țarina și peștera care este în ea au fost
23.20
Rut 4.7,8,9,10Ier. 32.10,11
întărite lui Avraam ca moșie de înmormântare de copiii lui Het.