Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Moartea lui Avraam

251Și Avraam și‐a luat altă nevastă și numele ei era Chetura. 2Și

25.2
1 Cron. 1.32
ea i‐a născut pe Zimran și pe Iocșan și pe Medan și pe Madian și pe Ișbac și pe Șuah. 3Și Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Și fiii lui Dedan au fost: Așurim și Letușim și Leumim. 4Și fiii lui Madian: Efa și Efier și Enoc și Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost copiii Cheturei. 5Și
25.5
Cap. 24.36.

Avraam a dat lui Isaac tot ce avea. 6Și fiilor țiitoarelor pe care le‐a avut Avraam, Avraam le‐a dat daruri; și încă pe când trăia
25.6
Cap. 21.14.

, i‐a depărtat de lângă fiul său Isaac spre răsărit în
25.6
Jud. 6.3
țara de răsărit. 7Și acestea sunt zilele anilor vieții lui Avraam pe care i‐a trăit: o sută șaptezeci și cinci de ani. 8Și Avraam și‐a dat duhul și a
25.8
Cap. 15.15;
49.29
murit la o bună bătrânețe, bătrân și sătul de zile; și a fost
25.8
Cap. 35.29;
49.33
adăugat la poporul său. 9Și Isaac și Ișmael
25.9
Cap. 35.29;
50.13
, fiii săi, l‐au înmormântat în peștera de la Macpela în țarina lui Efron, fiul lui Țohar, Hetitul, care este în dreptul lui Mamre: 10
25.10
Cap. 23.16.

țarina pe care o cumpărase Avraam de la copiii lui Het
25.10
Cap. 49.31.

: acolo a fost înmormântat Avraam și Sara, nevasta sa. 11Și a fost așa: după moartea lui Avraam Dumnezeu a binecuvântat pe Isaac, fiul său. Și Isaac locuia lângă
25.11
Cap. 16.14;
24.62
fântâna Lahai‐Roi.

Urmașii lui Ismael

12Și acestea sunt neamurile lui Ismael, fiul lui Avraam

25.12
Cap. 16.15.

, pe care l‐a născut lui Avraam Agar egipteanca, slujnica Sarei. 13Și
25.13
1 Cron. 1.29
acestea sunt numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Întâiul născut al lui Ismael, Nebaiot și Chedar și Adbeel și Mibsam 14și Mișma și Duma și Masa, 15Hadad și Tema, Ietur, Nafiș și Chedma. 16Aceștia sunt fiii lui Ismael și acestea sunt numele lor, după satele lor și după taberele lor
25.16
Cap. 17.20.

: doisprezece mai mari ai popoarelor lor. 17Și aceștia sunt anii vieții lui Ismael: o sută treizeci și șapte de ani. Și
25.17
Vers. 8.

el și‐a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său. 18Și au locuit
25.18
1 Sam. 15.7
de la Havila până la Șur care este în dreptul Egiptului cum mergi spre Asiria. Și s‐a așezat
25.18
Cap. 16.12.

în dreptul tuturor fraților săi.

Esau și Iacov

19Și acestea sunt neamurile lui Isaac, fiul lui Avraam

25.19
Mat. 1.2
: Avraam a născut pe Isaac. 20Și Isaac era de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca
25.20
Cap. 22.23.

, fiica lui Betuel Sirianul din Padan‐Aram
25.20
Cap. 24.29.

, sora lui Laban Sirianul. 21Și Isaac s‐a rugat stăruitor Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă
25.21
1 Cron. 5.202 Cron. 33.13Ezra 8.23
. Și Domnul i‐a ascultat rugăciunea și
25.21
Rom. 9.10
Rebeca, nevasta sa, a zămislit. 22Și copiii se loveau între ei în ea. Și ea a zis: Dacă este așa, pentru ce sunt așa
25.22
1 Sam. 9.9
10.22
? Și a mers ca să întrebe pe Domnul. 23Și Domnul i‐a zis
25.23
Cap. 17.16;
24.60
: Două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți din măruntaiele tale și
25.23
2 Sam. 8.14
un popor va fi mai tare decât celălalt popor și
25.23
Cap. 27.29.
Mal. 1.3Rom. 9.12
cel mai mare va sluji celui mai mic. 24Și când i s‐au împlinit zilele să nască, iată doi gemeni erau în pântecele ei. 25Și cel dintâi a ieșit roșu
25.25
Cap. 27.11, 16, 23.

peste tot ca o manta păroasă și i‐au pus numele Esau. 26Și după el a ieșit frate‐său; și
25.26
Osea 12.3
mâna sa ținea călcâiul lui Esau și i‐au pus
25.26
Cap. 27.36.

numele Iacov. Și Isaac era de șaizeci de ani când i‐a născut ea pe ei.

Esau își vinde dreptul de întâi născut

27Și copiii au crescut mari. Și Esau s‐a făcut bărbat

25.27
Cap. 27.3, 5.

dibaci la vânat și om al câmpului, iar Iacov era om
25.27
Iov 1.1,8
2.3Ps. 37.37
liniștit
25.27
Evr. 11.9
, locuind în corturi. 28Și Isaac iubea pe Esau, căci
25.28
Cap. 27.19, 25, 31.

vânatul era mâncarea sa
25.28
Cap. 27.6.

; și Rebeca iubea pe Iacov. 29Și Iacov a fiert o fiertură. Și Esau a venit de la câmp și era ostenit. 30Și Esau a zis lui Iacov: Dă‐mi, te rog, să mănânc din ceea roșie, fiertura cea roșie, căci sunt ostenit. De aceea i s‐a pus numele Edom. 31Și Iacov a zis: Vinde‐mi astăzi dreptul tău de întâi născut. 32Și Esau a zis: Iată am să mor și ce‐mi va folosi dreptul de întâi născut? 33Și Iacov a zis: Jură‐mi astăzi. Și el i‐a jurat
25.33
Evr. 12.16
. Și și‐a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. 34Și Iacov a dat lui Esau pâine și fiertură de linte și a mâncat și a băut
25.34
Ecl. 8.15Is. 22.131 Cor. 15.32
și s‐a sculat și a plecat. Așa și‐a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.