Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Rebeca cerută în căsătorie pentru Isaac

241Și Avraam

24.1
Cap. 18.11;
era bătrân, înaintat în zile și Domnul
24.1
Cap. 13.2. Vers. 35.
binecuvântase pe Avraam în toate. 2Și Avraam a zis
24.2
Cap. 15.2.
robului său celui mai bătrân din casa sa care era
24.2
Vers. 10. Cap. 39.4, 5, 6.
mai mare peste toate ale sale
24.2
Cap. 47.29.
: Pune‐ți, te rog, mâna sub coapsa mea. 3Și te voi face să
24.3
Cap. 14.22.
juri pe Domnul Dumnezeul cerurilor și Dumnezeul pământului că
24.3
Cap. 26.35;
nu vei lua nevastă fiului meu dintre fetele Cananiților între care locuiesc. 4
24.4
Cap. 28.2.
Ci vei merge
24.4
Cap. 12.1.
în țara mea și la rudenia mea și vei lua nevastă fiului meu Isaac. 5Și robul i‐a zis: Poate că femeia nu va vrea să mă urmeze în țara aceasta; trebuie să duc pe fiul tău iarăși în țara din care ai venit? 6Și Avraam i‐a zis: Ferește‐te să duci pe fiul meu iarăși acolo. 7Domnul Dumnezeul cerurilor care
24.7
Cap. 12.1.
m‐a luat din casa tatălui meu și din țara nașterii mele și care mi‐a vorbit și mi‐a jurat zicând
24.7
Cap. 12.7;
: Seminței tale voi da țara aceasta
24.7
Ex. 23.20,23
33.2Evr. 1.14
! el însuși va trimite pe îngerul său înaintea ta și vei lua nevastă fiului meu de acolo. 8Și dacă femeia nu va voi să te urmeze, atunci vei fi
24.8
Ios. 2.17,20
dezlegat de acest jurământ al meu: numai să nu duci pe fiul meu iarăși acolo. 9Și robul și‐a pus mâna sub coapsa lui Avraam, stăpânul său, și i‐a jurat pentru lucrul acesta. 10Și robul a luat zece cămile din cămilele stăpânului său și a plecat
24.10
Vers. 2.
, având în mâna sa toate bunătățile stăpânului său. Și s‐a sculat și s‐a dus în Mesopotamia la
24.10
Cap. 27.43.
cetatea lui Nahor. 11Și a făcut să îngenunche cămilele afară din cetate lângă o fântână cu apă la vremea serii când ies
24.11
Ex. 2.161 Sam. 9.11
cele ce au să scoată apă. 12Și a zis
24.12
Vers. 27. Cap. 26.24;
: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avraam, rogu‐te
24.12
Neem. 1.11Ps. 37.5
, trimite‐mi întâlnire astăzi, și arată îndurare stăpânului meu Avraam! 13Iată
24.13
Vers. 43.
stau lângă fântâna cu apă și
24.13
Cap. 29.9.
fetele oamenilor ies din cetate ca să scoată apă. 14Și fie ca fecioara căreia îi voi zice: Rogu‐te, pleacă‐ți vadra și să beau! Și va zice: Bea și voi adăpa și cămilele tale! ea să fie cea pe care ai rânduit‐o pentru robul tău Isaac și
24.14
Jud. 6.17,371 Sam. 6.7
14.10
20.7
prin aceasta voi cunoaște că ai arătat îndurare stăpânului meu. 15Și a fost așa: înainte de a sfârși el de vorbit iată, ieșea cu vadra pe umăr Rebeca cea născută lui Betuel, fiul
24.15
Cap. 11.29;
Milchei, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam. 16Și fata era foarte
24.16
Cap. 26.7.
frumoasă la față, fecioară, și bărbat n‐o cunoscuse. Și s‐a pogorât la fântână și și‐a umplut vadra și s‐a suit. 17Și robul a alergat s‐o întâmpine și i‐a zis: Dă‐mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. 18
24.18
1 Pet. 3.8
4.9
Și ea a zis: Bea, domnul meu! Și s‐a grăbit și și‐a pogorât vadra pe mână și i‐a dat să bea. 19Și după ce i‐a dat să bea, a zis: Am să scot și pentru cămilele tale până vor isprăvi de băut. 20Și s‐a grăbit și și‐a golit vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână să scoată și a scos pentru toate cămilele lui. 21Și omul se uita țintă la ea și tăcea ca să cunoască dacă
24.21
Vers. 12, 56.
Domnul i‐a făcut calea cu izbândă sau nu. 22Și a fost așa: după ce cămilele au isprăvit de băut, omul a luat o
24.22
Ex. 32.2,3Is. 3.19,20,21Ezec. 16.11,121 Pet. 3.3
verigă de nas de aur, grea de o jumătate de siclu, și două brățări pentru mâinile ei în greutate de zece sicli de aur. 23Și a zis: A cui fiică ești tu? Spune‐mi, te rog. Este în casa tatălui tău loc pentru noi să mânem? 24Și ea i‐a zis
24.24
Cap. 22.23.
: Eu sunt fiica lui Betuel, fiul Milchei, pe care l‐a născut ea lui Nahor. 25Și i‐a mai zis: Paie și nutreț sunt destule la noi și loc de mas. 26Și omul și‐a plecat capul și s‐a
24.26
Vers. 52.
închinat Domnului. 27Și a zis
24.27
Ex. 18.10Rut 4.141 Sam. 25.32,392 Sam. 18.28Lc. 1.68
: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care n‐a părăsit
24.27
Cap. 32.10.
îndurarea sa și adevărul său față de stăpânul meu; pe mine Domnul m‐a
24.27
Vers. 48.
dus pe cale la casa fraților stăpânului meu. 28Și fata a alergat și a spus aceste cuvinte casei mamei sale. 29Și Rebeca avea un frate și numele lui era
24.29
Cap. 29.5.
Laban. Și Laban a alergat afară la acel om la fântână. 30Și a fost așa: când a văzut veriga de nas și brățările pe mâinile sorei sale și când a auzit cuvintele Rebecăi, sora sa, zicând: Așa mi‐a vorbit omul! a venit la om și iată el sta lângă cămile la fântână. 31Și a zis: Vino înăuntru
24.31
Cap. 26.29.
, binecuvântat al Domnului! Pentru ce stai afară? Căci am pregătit casa și loc pentru cămile. 32Și omul a intrat în casă și a deschingat cămilele și
24.32
Cap. 43.24.
a dat paie și nutreț pentru cămile și apă de spălat pentru picioarele lui și pentru picioarele oamenilor care erau cu el. 33Și i s‐a pus înainte de mâncare. Dar el a zis
24.33
Iov 23.12In. 4.34Ef. 6.5,6,7
: Nu voi mânca până voi spune ce am de spus. Și el a zis: Vorbește. 34Și el a zis: Eu sunt robul lui Avraam. 35Și Domnul
24.35
Vers. 1. Cap. 13.2.
a binecuvântat mult pe stăpânul meu și a ajuns mare și i‐a dat oi și boi și argint și aur și robi și roabe și cămile și măgari. 36Și Sara, nevasta stăpânului meu, a
24.36
Cap. 21.2.
născut un fiu stăpânului meu la bătrânețele ei: și
24.36
Cap. 21.10;
lui i‐a dat tot ce are. 37Și stăpânul
24.37
Vers. 3.
meu m‐a pus să jur zicând: Să nu iei nevastă fiului meu din fetele Cananiților în a căror țară locuiesc. 38Ci
24.38
Vers. 4.
să te duci negreșit la casa tatălui meu și la rudenia mea și să iei nevastă fiului meu. 39Și
24.39
Vers. 5.
am zis stăpânului meu: Poate că femeia nu va voi să mă urmeze. 40Și el mi‐a zis
24.40
Vers. 7.
: Domnul înaintea
24.40
Cap. 17.1.
căruia umblu va trimite pe îngerul său cu tine și‐ți va da izbândă în calea ta ca să iei nevastă fiului meu din rudenia mea și din casa tatălui meu. 41Când te vei
24.41
Vers. 8.
duce la rudenia mea, atunci vei fi dezlegat de jurământul meu. Și dacă nu ți‐o vor da, vei fi dezlegat de jurământul meu. 42Și eu am venit astăzi la fântână și am zis: Doamne
24.42
Vers. 12.
Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă acum îmi dai izbândă în calea mea pe care merg, 43iată
24.43
Vers. 13.
stau lângă fântâna cu apă și fie ca fecioara care va ieși să scoată și căreia îi voi zice: Dă‐mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta! 44și îmi va zice: Bea și voi scoate și pentru cămilele tale! aceea să fie femeia pe care a rânduit‐o Domnul pentru fiul stăpânului meu. 45Și mai înainte
24.45
Vers. 15, etc.
ca să fi sfârșit eu de vorbit
24.45
1 Sam. 1.13
în inima mea, iată Rebeca a ieșit cu vadra ei pe umăr și s‐a pogorât la fântână și a scos. Și i‐am zis: Dă‐mi, te rog, să beau! 46Și ea s‐a grăbit și și‐a pogorât vadra de pe umăr și a zis: Bea și voi adăpa și cămilele tale. Și am băut și a adăpat și cămilele. 47Și am întrebat‐o și am zis: A cui fiică ești tu? Și ea a zis: Fiica lui Betuel, fiul lui Nahor, pe care i l‐a născut Milca. Și i‐am pus
24.47
Ezec. 16.11,12
veriga la nas și brățările pe mâni. 48Și mi‐am plecat
24.48
Vers. 26.
capul și m‐am închinat Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul lui Avraam, stăpânul meu, care m‐a dus pe calea cea dreaptă ca să iau pe fata fratelui
24.48
Cap. 22.23.
său pentru fiul stăpânului meu. 49Și acum dacă vreți să arătați îndurare
24.49
Cap. 47.29.
și credincioșie stăpânului meu, spuneți‐mi și dacă nu, spuneți‐mi ca să mă întorc la dreapta sau la stânga. 50Și Laban și Betuel au răspuns și au zis
24.50
Ps. 118.23Mat. 21.42Mc. 12.11
: Lucrul pornește de la Domnul, noi nu‐ți putem vorbi rău
24.50
Cap. 31.24.
sau bine. 51Iată Rebeca
24.51
Cap. 20.15.
înaintea ta, ia‐o și du‐te și să fie nevasta fiului stăpânului tău, după cum a vorbit Domnul. 52Și a fost așa: când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s‐a plecat
24.52
Vers. 26.
la pământ Domnului. 53Și robul a scos
24.53
Ex. 3.22
11.2
12.35
scule de argint și scule de aur și haine și le‐a dat Rebecăi și a dat
24.53
2 Cron. 21.3Ezra 1.6
lucruri de preț și fratelui ei și mamei ei. 54Și au mâncat și au băut el și oamenii care erau cu el și au mas acolo. Și s‐au sculat dimineața și el a zis: Dați‐mi
24.54
Vers. 56, 59.
drumul la stăpânul meu. 55Și fratele ei și mama ei au zis: Să mai rămână cu noi copila câteva zile sau zece; după aceea să meargă. 56Și el le‐a zis: Nu mă opriți deoarece Domnul mi‐a dat izbândă în calea mea; dați‐mi drumul și să merg la stăpânul meu. 57Și au zis: Vom chema fata și vom afla din gura ei. 58Și au chemat pe Rebeca și i‐au zis: Vei merge tu cu omul acesta? Și ea a zis: Voi merge! 59Și au dat drumul Rebecei, sora lor, și doicei
24.59
Cap. 35.8.
ei și robului lui Avraam și oamenilor lui. 60Și au binecuvântat pe Rebeca și i‐au zis: Tu, sora noastră, să ajungi
24.60
Cap. 17.16.
mii de zeci de mii și sămânța
24.60
Cap. 22.17.
ta să stăpânească poarta celor ce‐o urăsc. 61Și Rebeca și slujnicele ei s‐au sculat și au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Și robul a luat pe Rebeca și a plecat. 62Și Isaac venea de pe drumul
24.62
Cap. 16.14;
fântânei Lahai‐Roi; căci locuia în țara de la miazăzi. 63Și Isaac ieșise la câmp ca să
24.63
Ios. 1.8Ps. 1.2
77.12
119.15
143.5
cugete înspre seară. Și și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată veneau niște cămile. 64Și Rebeca și‐a ridicat ochii și a văzut pe Isaac și a sărit
24.64
Ios. 15.18
jos de pe cămilă. 65Și zisese robului: Ce bărbat este acesta care umblă pe câmp ca să ne întâmpine? Și robul zisese: Este stăpânul meu. Și ea și‐a luat mahrama și s‐a acoperit. 66Și robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. 67Și Isaac a dus‐o în cortul Sarei, mama sa, și a luat pe Rebeca și ea i‐a fost nevastă și a iubit‐o. Și Isaac a fost mângâiat
24.67
Cap. 38.12.
pentru mama sa.

25

Moartea lui Avraam

251Și Avraam și‐a luat altă nevastă și numele ei era Chetura. 2Și

25.2
1 Cron. 1.32
ea i‐a născut pe Zimran și pe Iocșan și pe Medan și pe Madian și pe Ișbac și pe Șuah. 3Și Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Și fiii lui Dedan au fost: Așurim și Letușim și Leumim. 4Și fiii lui Madian: Efa și Efier și Enoc și Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost copiii Cheturei. 5Și
25.5
Cap. 24.36.
Avraam a dat lui Isaac tot ce avea. 6Și fiilor țiitoarelor pe care le‐a avut Avraam, Avraam le‐a dat daruri; și încă pe când trăia
25.6
Cap. 21.14.
, i‐a depărtat de lângă fiul său Isaac spre răsărit în
25.6
Jud. 6.3
țara de răsărit. 7Și acestea sunt zilele anilor vieții lui Avraam pe care i‐a trăit: o sută șaptezeci și cinci de ani. 8Și Avraam și‐a dat duhul și a
25.8
Cap. 15.15;
murit la o bună bătrânețe, bătrân și sătul de zile; și a fost
25.8
Cap. 35.29;
adăugat la poporul său. 9Și Isaac și Ișmael
25.9
Cap. 35.29;
, fiii săi, l‐au înmormântat în peștera de la Macpela în țarina lui Efron, fiul lui Țohar, Hetitul, care este în dreptul lui Mamre: 10
25.10
Cap. 23.16.
țarina pe care o cumpărase Avraam de la copiii lui Het
25.10
Cap. 49.31.
: acolo a fost înmormântat Avraam și Sara, nevasta sa. 11Și a fost așa: după moartea lui Avraam Dumnezeu a binecuvântat pe Isaac, fiul său. Și Isaac locuia lângă
25.11
Cap. 16.14;
fântâna Lahai‐Roi.

Urmașii lui Ismael

12Și acestea sunt neamurile lui Ismael, fiul lui Avraam

25.12
Cap. 16.15.
, pe care l‐a născut lui Avraam Agar egipteanca, slujnica Sarei. 13Și
25.13
1 Cron. 1.29
acestea sunt numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Întâiul născut al lui Ismael, Nebaiot și Chedar și Adbeel și Mibsam 14și Mișma și Duma și Masa, 15Hadad și Tema, Ietur, Nafiș și Chedma. 16Aceștia sunt fiii lui Ismael și acestea sunt numele lor, după satele lor și după taberele lor
25.16
Cap. 17.20.
: doisprezece mai mari ai popoarelor lor. 17Și aceștia sunt anii vieții lui Ismael: o sută treizeci și șapte de ani. Și
25.17
Vers. 8.
el și‐a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său. 18Și au locuit
25.18
1 Sam. 15.7
de la Havila până la Șur care este în dreptul Egiptului cum mergi spre Asiria. Și s‐a așezat
25.18
Cap. 16.12.
în dreptul tuturor fraților săi.

Esau și Iacov

19Și acestea sunt neamurile lui Isaac, fiul lui Avraam

25.19
Mat. 1.2
: Avraam a născut pe Isaac. 20Și Isaac era de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca
25.20
Cap. 22.23.
, fiica lui Betuel Sirianul din Padan‐Aram
25.20
Cap. 24.29.
, sora lui Laban Sirianul. 21Și Isaac s‐a rugat stăruitor Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă
25.21
1 Cron. 5.202 Cron. 33.13Ezra 8.23
. Și Domnul i‐a ascultat rugăciunea și
25.21
Rom. 9.10
Rebeca, nevasta sa, a zămislit. 22Și copiii se loveau între ei în ea. Și ea a zis: Dacă este așa, pentru ce sunt așa
25.22
1 Sam. 9.9
10.22
? Și a mers ca să întrebe pe Domnul. 23Și Domnul i‐a zis
25.23
Cap. 17.16;
: Două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți din măruntaiele tale și
25.23
2 Sam. 8.14
un popor va fi mai tare decât celălalt popor și
25.23
Cap. 27.29.
cel mai mare va sluji celui mai mic. 24Și când i s‐au împlinit zilele să nască, iată doi gemeni erau în pântecele ei. 25Și cel dintâi a ieșit roșu
25.25
Cap. 27.11, 16, 23.
peste tot ca o manta păroasă și i‐au pus numele Esau. 26Și după el a ieșit frate‐său; și
25.26
Osea 12.3
mâna sa ținea călcâiul lui Esau și i‐au pus
25.26
Cap. 27.36.
numele Iacov. Și Isaac era de șaizeci de ani când i‐a născut ea pe ei.

Esau își vinde dreptul de întâi născut

27Și copiii au crescut mari. Și Esau s‐a făcut bărbat

25.27
Cap. 27.3, 5.
dibaci la vânat și om al câmpului, iar Iacov era om
25.27
Iov 1.1,8
2.3Ps. 37.37
liniștit
25.27
Evr. 11.9
, locuind în corturi. 28Și Isaac iubea pe Esau, căci
25.28
Cap. 27.19, 25, 31.
vânatul era mâncarea sa
25.28
Cap. 27.6.
; și Rebeca iubea pe Iacov. 29Și Iacov a fiert o fiertură. Și Esau a venit de la câmp și era ostenit. 30Și Esau a zis lui Iacov: Dă‐mi, te rog, să mănânc din ceea roșie, fiertura cea roșie, căci sunt ostenit. De aceea i s‐a pus numele Edom. 31Și Iacov a zis: Vinde‐mi astăzi dreptul tău de întâi născut. 32Și Esau a zis: Iată am să mor și ce‐mi va folosi dreptul de întâi născut? 33Și Iacov a zis: Jură‐mi astăzi. Și el i‐a jurat
25.33
Evr. 12.16
. Și și‐a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. 34Și Iacov a dat lui Esau pâine și fiertură de linte și a mâncat și a băut
25.34
Ecl. 8.15Is. 22.131 Cor. 15.32
și s‐a sculat și a plecat. Așa și‐a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.

26

Isaac în țara filistenilor. Legământul cu Abimelec

261Și a fost foamete în țară afară de foametea

26.1
Cap. 12.10.
dintâi care fusese în zilele lui Avraam. Și Isaac s‐a dus la
26.1
Cap. 20.2.
Abimelec, împăratul filistenilor, la Gherar. 2Și Domnul i s‐a arătat și a zis: Nu te pogorî în Egipt; locuiește în
26.2
Cap. 12.1.
țara pe care ți‐o voi spune. 3
26.3
Cap. 20.1.
Stai vremelnic în țara aceasta; și
26.3
Cap. 28.15.
eu voi fi cu tine și
26.3
Cap. 12.2.
te voi binecuvânta, căci ție și seminței tale
26.3
Cap. 13.15;
voi da toate țările acestea și voi întări
26.3
Cap. 22.16.
jurământul pe care l‐am jurat lui Avraam, tatăl tău. 4Și
26.4
Cap. 15.5;
voi înmulți sămânța ta ca stelele cerurilor și seminței tale îi voi da toate țările acestea
26.4
Cap. 12.3;
și în sămânța ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului, 5
26.5
Cap. 22.16, 18.
pentru că Avraam a ascultat de glasul meu și a păzit cele de păzit ale mele, poruncile mele, așezămintele mele și legile mele. 6Și Isaac a locuit în Gherar. 7Și bărbații locului l‐au întrebat despre nevasta sa. Și
26.7
Cap. 12.13;
el a zis: Este sora mea
26.7
Prov. 29.25
. Căci s‐a temut să zică: Nevasta mea. Ca nu cumva, a zis el, bărbații locului să mă ucidă pentru Rebeca. Fiindcă era
26.7
Cap. 24.16.
frumoasă la privire. 8Și a fost așa: după ce a fost acolo multe zile, Abimelec, împăratul filistenilor, s‐a uitat de la fereastră și a privit și iată Isaac glumea cu Rebeca, nevasta sa. 9Și Abimelec a chemat pe Isaac și i‐a zis: Iată negreșit ea este nevasta ta și cum ai zis: Este sora mea? Și Isaac i‐a zis: Pentru că am zis: Nu cumva să mor din pricina ei. 10Și Abimelec a zis: Ce ne‐ai făcut? Unul din popor ușor ar fi putut să se culce cu nevasta ta și
26.10
Cap. 20.9.
ai fi adus vină asupra noastră. 11Și Abimelec a poruncit la tot poporul zicând: Cine se
26.11
Ps. 105.15
va atinge de omul acesta sau de nevasta lui să fie omorât negreșit.

Averea lui Isaac și certurile

12Și Isaac a semănat în pământul acela și a aflat în acel an

26.12
Mat. 13.8Mc. 4.8
însutit și Domnul
26.12
Vers. 3. Cap. 24.1, 35.
l‐a binecuvântat. 13Și omul a
26.13
Cap. 24.35.
ajuns mare și s‐a făcut tot mai mare până ce a ajuns foarte mare. 14Și avea avuții de oi și avuții de boi și mare număr de robi; și filistenii
26.14
Cap. 37.11.
îl pizmuiau. 15Și toate fântânile pe care le
26.15
Cap. 21.30.
săpaseră robii tatălui său în zilele tatălui său Avraam, filistenii le‐au astupat și le‐au umplut cu țărână. 16Și Abimelec a zis lui Isaac: Du‐te de la noi, căci
26.16
Ex. 1.9
ești mult mai puternic decât noi. 17Și Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în valea Gherar și locuia acolo. 18Și Isaac iarăși a săpat fântânile de apă pe care le săpaseră în zilele lui Avraam, tatăl său; căci filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam. Și
26.18
Cap. 21.31.
le‐a pus numele după numele pe care li‐l pusese tatăl său. 19Și robii lui Isaac au săpat în vale și au aflat acolo o fântână de apă vie. 20Și păstorii din Gherar
26.20
Cap. 21.25.
s‐au certat cu păstorii lui Isaac zicând: Apa este a noastră. Și a pus numele fântânii Esec, căci se certaseră cu el. 21Și au săpat altă fântână și s‐au gâlcevit și pentru ea și i‐a pus numele Sitna. 22Și s‐a mutat de acolo și a săpat altă fântână și nu s‐au sfădit pentru ea. Și i‐a pus numele Rehobot și a zis: Căci acum Domnul ne‐a făcut loc
26.22
Cap. 17.6;
și ne vom înmulți în țară. 23Și de acolo s‐a suit la Beer‐Șeba. 24Și Domnul i s‐a arătat în noaptea aceea și a zis
26.24
Cap. 17.7;
: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam
26.24
Cap. 15.1.
: nu te teme, căci
26.24
Vers. 3.4.
eu sunt cu tine și te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța, pentru Avraam, robul meu. 25Și a
26.25
Cap. 12.7;
zidit acolo un altar și a
26.25
Ps. 116.17
chemat numele Domnului. Și și‐a întins cortul acolo și robii lui Isaac au săpat o fântână acolo. 26Și Abimelec a venit din Gherar la el și Ahuzat, prietenul său, și
26.26
Cap. 21.22.
Picol, mai marele oștirii sale. 27Și Isaac le‐a zis: Pentru ce ați venit la mine, căci
26.27
Jud. 11.7
mă urâți și
26.27
Vers. 16.
m‐ați alungat de la voi? 28Și ei au zis: Am văzut lămurit că Domnul
26.28
Cap. 21.22, 23.
este cu tine și am zis: Să fie acum un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem legământ cu tine 29că nu ne vei face niciun rău cum, nici noi nu ne‐am atins de tine și cum ți‐am făcut numai bine și ți‐am dat drumul în pace; tu
26.29
Cap. 24.31.
acum ești binecuvântatul Domnului. 30Și
26.30
Cap. 19.3.
le‐a făcut un ospăț și au mâncat și au băut. 31Și s‐au sculat dis‐de‐dimineață și au jurat
26.31
Cap. 21.31.
unul altuia și Isaac le‐a dat drumul și au plecat de la el în pace. 32Și a fost așa: în ziua aceea robii lui Isaac au venit și i‐au spus despre fântâna pe care o săpaseră și i‐au zis: Am aflat apă. 33Și el a numit‐o Șiba. De aceea numele cetății este Beer‐Șeba
26.33
Cap. 21.31.
până în ziua de astăzi. 34Și Esau era de patruzeci
26.34
Cap. 36.2.
de ani și a luat de neveste pe Iudita, fiica lui Beeri Hetitul, și pe Basmat, fiica lui Elon Hetitul. 35Și ele
26.35
Cap. 27.46;
au fost o amărăciune de suflet pentru Isaac și Rebeca.