Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

Isaac în țara filistenilor. Legământul cu Abimelec

261Și a fost foamete în țară afară de foametea

26.1
Cap. 12.10.

dintâi care fusese în zilele lui Avraam. Și Isaac s‐a dus la
26.1
Cap. 20.2.

Abimelec, împăratul filistenilor, la Gherar. 2Și Domnul i s‐a arătat și a zis: Nu te pogorî în Egipt; locuiește în
26.2
Cap. 12.1.

țara pe care ți‐o voi spune. 3
26.3
Cap. 20.1.
Ps. 39.12Evr. 11.9
Stai vremelnic în țara aceasta; și
26.3
Cap. 28.15.

eu voi fi cu tine și
26.3
Cap. 12.2.

te voi binecuvânta, căci ție și seminței tale
26.3
Cap. 13.15;
15.18
voi da toate țările acestea și voi întări
26.3
Cap. 22.16.
Ps. 105.9
jurământul pe care l‐am jurat lui Avraam, tatăl tău. 4Și
26.4
Cap. 15.5;
22.17
voi înmulți sămânța ta ca stelele cerurilor și seminței tale îi voi da toate țările acestea
26.4
Cap. 12.3;
22.18
și în sămânța ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului, 5
26.5
Cap. 22.16, 18.

pentru că Avraam a ascultat de glasul meu și a păzit cele de păzit ale mele, poruncile mele, așezămintele mele și legile mele. 6Și Isaac a locuit în Gherar. 7Și bărbații locului l‐au întrebat despre nevasta sa. Și
26.7
Cap. 12.13;
20.2,13
el a zis: Este sora mea
26.7
Prov. 29.25
. Căci s‐a temut să zică: Nevasta mea. Ca nu cumva, a zis el, bărbații locului să mă ucidă pentru Rebeca. Fiindcă era
26.7
Cap. 24.16.

frumoasă la privire. 8Și a fost așa: după ce a fost acolo multe zile, Abimelec, împăratul filistenilor, s‐a uitat de la fereastră și a privit și iată Isaac glumea cu Rebeca, nevasta sa. 9Și Abimelec a chemat pe Isaac și i‐a zis: Iată negreșit ea este nevasta ta și cum ai zis: Este sora mea? Și Isaac i‐a zis: Pentru că am zis: Nu cumva să mor din pricina ei. 10Și Abimelec a zis: Ce ne‐ai făcut? Unul din popor ușor ar fi putut să se culce cu nevasta ta și
26.10
Cap. 20.9.

ai fi adus vină asupra noastră. 11Și Abimelec a poruncit la tot poporul zicând: Cine se
26.11
Ps. 105.15
va atinge de omul acesta sau de nevasta lui să fie omorât negreșit.

Averea lui Isaac și certurile

12Și Isaac a semănat în pământul acela și a aflat în acel an

26.12
Mat. 13.8Mc. 4.8
însutit și Domnul
26.12
Vers. 3. Cap. 24.1, 35.
Iov 42.12
l‐a binecuvântat. 13Și omul a
26.13
Cap. 24.35.
Ps. 112.3Prov. 10.22
ajuns mare și s‐a făcut tot mai mare până ce a ajuns foarte mare. 14Și avea avuții de oi și avuții de boi și mare număr de robi; și filistenii
26.14
Cap. 37.11.
Ecl. 4.4
îl pizmuiau. 15Și toate fântânile pe care le
26.15
Cap. 21.30.

săpaseră robii tatălui său în zilele tatălui său Avraam, filistenii le‐au astupat și le‐au umplut cu țărână. 16Și Abimelec a zis lui Isaac: Du‐te de la noi, căci
26.16
Ex. 1.9
ești mult mai puternic decât noi. 17Și Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în valea Gherar și locuia acolo. 18Și Isaac iarăși a săpat fântânile de apă pe care le săpaseră în zilele lui Avraam, tatăl său; căci filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam. Și
26.18
Cap. 21.31.

le‐a pus numele după numele pe care li‐l pusese tatăl său. 19Și robii lui Isaac au săpat în vale și au aflat acolo o fântână de apă vie. 20Și păstorii din Gherar
26.20
Cap. 21.25.

s‐au certat cu păstorii lui Isaac zicând: Apa este a noastră. Și a pus numele fântânii Esec, căci se certaseră cu el. 21Și au săpat altă fântână și s‐au gâlcevit și pentru ea și i‐a pus numele Sitna. 22Și s‐a mutat de acolo și a săpat altă fântână și nu s‐au sfădit pentru ea. Și i‐a pus numele Rehobot și a zis: Căci acum Domnul ne‐a făcut loc
26.22
Cap. 17.6;
28.3
41.52Ex. 1.7
și ne vom înmulți în țară. 23Și de acolo s‐a suit la Beer‐Șeba. 24Și Domnul i s‐a arătat în noaptea aceea și a zis
26.24
Cap. 17.7;
24.12
28.13Ex. 3.6Fapte. 7.32
: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam
26.24
Cap. 15.1.

: nu te teme, căci
26.24
Vers. 3.4.

eu sunt cu tine și te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța, pentru Avraam, robul meu. 25Și a
26.25
Cap. 12.7;
13.18
zidit acolo un altar și a
26.25
Ps. 116.17
chemat numele Domnului. Și și‐a întins cortul acolo și robii lui Isaac au săpat o fântână acolo. 26Și Abimelec a venit din Gherar la el și Ahuzat, prietenul său, și
26.26
Cap. 21.22.

Picol, mai marele oștirii sale. 27Și Isaac le‐a zis: Pentru ce ați venit la mine, căci
26.27
Jud. 11.7
mă urâți și
26.27
Vers. 16.

m‐ați alungat de la voi? 28Și ei au zis: Am văzut lămurit că Domnul
26.28
Cap. 21.22, 23.

este cu tine și am zis: Să fie acum un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem legământ cu tine 29că nu ne vei face niciun rău cum, nici noi nu ne‐am atins de tine și cum ți‐am făcut numai bine și ți‐am dat drumul în pace; tu
26.29
Cap. 24.31.
Ps. 115.15
acum ești binecuvântatul Domnului. 30Și
26.30
Cap. 19.3.

le‐a făcut un ospăț și au mâncat și au băut. 31Și s‐au sculat dis‐de‐dimineață și au jurat
26.31
Cap. 21.31.

unul altuia și Isaac le‐a dat drumul și au plecat de la el în pace. 32Și a fost așa: în ziua aceea robii lui Isaac au venit și i‐au spus despre fântâna pe care o săpaseră și i‐au zis: Am aflat apă. 33Și el a numit‐o Șiba. De aceea numele cetății este Beer‐Șeba
26.33
Cap. 21.31.

până în ziua de astăzi. 34Și Esau era de patruzeci
26.34
Cap. 36.2.

de ani și a luat de neveste pe Iudita, fiica lui Beeri Hetitul, și pe Basmat, fiica lui Elon Hetitul. 35Și ele
26.35
Cap. 27.46;
28.1,8
au fost o amărăciune de suflet pentru Isaac și Rebeca.