Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Fuga lui Iacov

281Și Isaac a chemat pe Iacov și

28.1
Cap. 27.33.

l‐a binecuvântat și i‐a poruncit și i‐a zis
28.1
Cap. 24.3.

: Să nu‐ți iei nevastă din fetele lui Canaan. 2
28.2
Osea 12.12
Scoală‐te, du‐te în
28.2
Cap. 25.20.

Padan‐Aram la casa lui
28.2
Cap. 22.23.

Betuel, tatăl mamei tale, și ia‐ți nevastă de acolo din fetele lui
28.2
Cap. 24.29.

Laban, fratele mamei tale. 3
28.3
Cap. 17.1, 6.

Și Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze și să te facă să crești și să te înmulțească pentru ca să ajungi o adunare de popoare. 4Și să‐ți dea
28.4
Cap. 12.2.

binecuvântarea lui Avraam ție și seminței tale cu tine ca să stăpânești țara
28.4
Cap. 17.8.

unde ai stat vremelnic pe care a dat‐o Dumnezeu lui Avraam. 5Și Isaac a trimis pe Iacov. Și el a plecat la Padan‐Aram la Laban, fiul lui Betuel Sirianul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov și Esau. 6Și Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și‐l trimise la Padan‐Aram ca să‐și ia nevastă de acolo binecuvântându‐l și poruncindu‐i zicând: Să nu‐ți iei nevastă din fetele lui Canaan! 7și că Iacov ascultase pe tatăl său și pe mamă‐sa și plecase la Padan‐Aram. 8Și Esau a văzut
28.8
Cap. 24.3;
26.35
că fetele lui Canaan erau rele în ochii lui Isaac, tatăl său. 9Și Esau s‐a dus la Ismael și a luat de nevastă pe lângă nevestele pe care le avea pe
28.9
Cap. 36.3.

Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, pe
28.9
Cap. 25.13.

sora lui Nebaiot.

Visul lui Iacov

10Și Iacov a

28.10
Osea 12.12
ieșit din Beer‐Șeba și a mers spre
28.10
Fapte. 7.2
Haran. 11Și a descălecat la un loc și a mas acolo peste noapte pentru că apusese soarele. Și a luat una din pietrele locului și a făcut‐o căpătâi și s‐a culcat în acel loc. 12Și
28.12
Cap. 41.1.
Iov 33.15
a visat. Și iată o scară ridicată pe pământ și vârful ei ajungea la ceruri. Și iată
28.12
In. 1.51Evr. 1.14
îngerii lui Dumse suiau și se pogorau pe ea. 13
28.13
Cap. 35.1;
48.3
Și iată Domnul sta deasupra ei și a zis
28.13
Cap. 26.24.

: Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac
28.13
Cap. 13.15;
35.12
; țara pe care ești culcat ți‐o voi da ție și seminței tale. 14Și
28.14
Cap. 13.16.

sămânța ta va fi ca pulberea pământului și te vei întinde spre
28.14
Cap. 13.14.
Deut. 12.20
apus și spre răsărit și spre miazănoapte și spre miazăzi și în tine și în sămânța ta se vor binecuvânta toate familiile pământului. 15Și iată
28.15
Cap. 12.3;
18.18
22.18
26.4
eu sunt cu tine și
28.15
Vers. 20, 21. Cap. 26.24;
31.3
te voi păzi oriîncotro vei merge și
28.15
Cap. 48.16.
Ps. 121.5,7,8
te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci
28.15
Cap. 35.6.

nu te voi părăsi
28.15
Deut. 31.6,8Ios. 1.51 Reg. 8.57Evr. 13.5
până voi face ceea ce ți‐am făgăduit. 16Și Iacov s‐a deșteptat din somnul său și a zis: Cu adevărat Domnul este în
28.16
Num. 23.19
locul acesta și n‐am știut. 17Și s‐a temut și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aceasta nu este alta decât casa lui Dumnezeu și aceasta este poarta cerurilor! 18Și Iacov s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a luat piatra pe care o făcuse căpătâi și a
28.18
Ex. 3.5Ios. 5.15
așezat‐o stâlp
28.18
Cap. 31.13, 45;
35.14
și a turnat untdelemn peste vârful ei. 19Și a pus numele
28.19
Lev. 8.10,11,12Num. 7.1
locului aceluia Betel; dar cu adevărat numele cetății era mai înainte Luz. 20
28.20
Jud. 1.23,26Osea 4.15
Și Iacov a jurat o juruință zicând: Dacă
28.20
Cap. 31.13.
Jud. 11.302 Sam. 15.8
va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în calea aceasta pe care merg și‐mi va da
28.20
Vers. 15.

pâine să mănânc și haine să mă îmbrac 21și
28.21
1 Tim. 6.8
mă voi întoarce în pace la casa tatălui meu
28.21
Jud. 11.312 Sam. 19.24,30
, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. 22Și piatra aceasta pe care am pus‐o stâlp
28.22
Deut. 26.172 Sam. 15.82 Reg. 5.17
va fi casa lui Dumnezeu. Și
28.22
Cap. 35.7, 14.
Lev. 27.30
din tot ce‐mi vei da îți voi da zeciuială negreșit.