Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Fuga lui Iacov

281Și Isaac a chemat pe Iacov și

28.1
Cap. 27.33.
l‐a binecuvântat și i‐a poruncit și i‐a zis
28.1
Cap. 24.3.
: Să nu‐ți iei nevastă din fetele lui Canaan. 2
28.2
Osea 12.12
Scoală‐te, du‐te în
28.2
Cap. 25.20.
Padan‐Aram la casa lui
28.2
Cap. 22.23.
Betuel, tatăl mamei tale, și ia‐ți nevastă de acolo din fetele lui
28.2
Cap. 24.29.
Laban, fratele mamei tale. 3
28.3
Cap. 17.1, 6.
Și Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze și să te facă să crești și să te înmulțească pentru ca să ajungi o adunare de popoare. 4Și să‐ți dea
28.4
Cap. 12.2.
binecuvântarea lui Avraam ție și seminței tale cu tine ca să stăpânești țara
28.4
Cap. 17.8.
unde ai stat vremelnic pe care a dat‐o Dumnezeu lui Avraam. 5Și Isaac a trimis pe Iacov. Și el a plecat la Padan‐Aram la Laban, fiul lui Betuel Sirianul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov și Esau. 6Și Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și‐l trimise la Padan‐Aram ca să‐și ia nevastă de acolo binecuvântându‐l și poruncindu‐i zicând: Să nu‐ți iei nevastă din fetele lui Canaan! 7și că Iacov ascultase pe tatăl său și pe mamă‐sa și plecase la Padan‐Aram. 8Și Esau a văzut
28.8
Cap. 24.3;
că fetele lui Canaan erau rele în ochii lui Isaac, tatăl său. 9Și Esau s‐a dus la Ismael și a luat de nevastă pe lângă nevestele pe care le avea pe
28.9
Cap. 36.3.
Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, pe
28.9
Cap. 25.13.
sora lui Nebaiot.

Visul lui Iacov

10Și Iacov a

28.10
Osea 12.12
ieșit din Beer‐Șeba și a mers spre
28.10
Fapte. 7.2
Haran. 11Și a descălecat la un loc și a mas acolo peste noapte pentru că apusese soarele. Și a luat una din pietrele locului și a făcut‐o căpătâi și s‐a culcat în acel loc. 12Și
28.12
Cap. 41.1.
a visat. Și iată o scară ridicată pe pământ și vârful ei ajungea la ceruri. Și iată
28.12
In. 1.51Evr. 1.14
îngerii lui Dumse suiau și se pogorau pe ea. 13
28.13
Cap. 35.1;
Și iată Domnul sta deasupra ei și a zis
28.13
Cap. 26.24.
: Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac
28.13
Cap. 13.15;
; țara pe care ești culcat ți‐o voi da ție și seminței tale. 14Și
28.14
Cap. 13.16.
sămânța ta va fi ca pulberea pământului și te vei întinde spre
28.14
Cap. 13.14.
apus și spre răsărit și spre miazănoapte și spre miazăzi și în tine și în sămânța ta se vor binecuvânta toate familiile pământului. 15Și iată
28.15
Cap. 12.3;
eu sunt cu tine și
28.15
Vers. 20, 21. Cap. 26.24;
te voi păzi oriîncotro vei merge și
28.15
Cap. 48.16.
te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci
28.15
Cap. 35.6.
nu te voi părăsi
28.15
Deut. 31.6,8Ios. 1.51 Reg. 8.57Evr. 13.5
până voi face ceea ce ți‐am făgăduit. 16Și Iacov s‐a deșteptat din somnul său și a zis: Cu adevărat Domnul este în
28.16
Num. 23.19
locul acesta și n‐am știut. 17Și s‐a temut și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aceasta nu este alta decât casa lui Dumnezeu și aceasta este poarta cerurilor! 18Și Iacov s‐a sculat dis‐de‐dimineață și a luat piatra pe care o făcuse căpătâi și a
28.18
Ex. 3.5Ios. 5.15
așezat‐o stâlp
28.18
Cap. 31.13, 45;
și a turnat untdelemn peste vârful ei. 19Și a pus numele
28.19
Lev. 8.10,11,12Num. 7.1
locului aceluia Betel; dar cu adevărat numele cetății era mai înainte Luz. 20
28.20
Jud. 1.23,26Osea 4.15
Și Iacov a jurat o juruință zicând: Dacă
28.20
Cap. 31.13.
va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în calea aceasta pe care merg și‐mi va da
28.20
Vers. 15.
pâine să mănânc și haine să mă îmbrac 21și
28.21
1 Tim. 6.8
mă voi întoarce în pace la casa tatălui meu
28.21
Jud. 11.312 Sam. 19.24,30
, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. 22Și piatra aceasta pe care am pus‐o stâlp
28.22
Deut. 26.172 Sam. 15.82 Reg. 5.17
va fi casa lui Dumnezeu. Și
28.22
Cap. 35.7, 14.
din tot ce‐mi vei da îți voi da zeciuială negreșit.

29

Iacov la Laban

291Și Iacov și‐a ridicat piciorul și a mers în țara

29.1
Num. 23.7Osea 12.12
copiilor răsăritului. 2Și s‐a uitat și iată o fântână în câmpie și iată trei turme de oi culcate lângă ea; căci din fântâna aceea adăpau turmele și o mare piatră era pe gura fântânii. 3Și toate turmele se strângeau acolo. Și prăvăleau piatra de pe gura fântânii și adăpau oile și iarăși puneau piatra la loc pe gura fântânii. 4Și Iacov le‐a zis: Frații mei, de unde sunteți? Și ei au zis: Din Haran. 5Și le‐a zis: Cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Și ei au zis: Cunoaștem. 6Și le‐a zis
29.6
Cap. 43.27.
: Este bine el? Și au zis: Bine și iată Rahela, fata lui, vine cu oile. 7Și el a zis: Iată este încă ziua mare; nu este vremea ca să fie strânse vitele; adăpați oile și mergeți și le pașteți. 8Și au zis: Nu putem până nu se vor strânge toate turmele și vor prăvăli piatra de pe gura fântânii, atunci adăpăm oile. 9Și pe când încă vorbea el cu ei, a venit
29.9
Ex. 2.16
Rahela cu oile tatălui ei, căci ea le păștea. 10Și a fost așa: când a văzut pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și oile lui Laban, fratele mamei sale, Iacov s‐a apropiat și a
29.10
Ex. 2.17
prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat oile lui Laban, fratele mamei sale. 11Și Iacov a
29.11
Cap. 33.4;
sărutat pe Rahela și și‐a ridicat glasul și a plâns. 12Și Iacov a spus Rahelei că este
29.12
Cap. 13.8;
fratele tatălui ei și că este fiul Rebecăi și
29.12
Cap. 24.28.
ea a alergat și a spus tatălui ei. 13Și a fost așa: îndată ce a auzit Laban știrea despre Iacov, fiul sorei sale
29.13
Cap. 24.29.
, i‐a alergat în întâmpinare și l‐a îmbrățișat și l‐a sărutat și l‐a adus în casa lui. Și a istorisit lui Laban toate aceste lucruri. 14Și Laban i‐a zis
29.14
Cap. 2.23.
: Cu adevărat tu ești osul meu și carnea mea. Și a rămas la el o lună de zile.

Lea și Rahela

15Și Laban a zis lui Iacov: Pentru că ești fratele meu îmi vei sluji tu deci degeaba? Spune‐mi care să fie simbria ta? 16Și Laban avea două fete; numele celei mai mari era Lea și numele celei mai mici Rahela. 17Și Lea avea ochi slabi, iar Rahela era frumoasă la statură și frumoasă la față. 18Și Iacov iubea pe Rahela. Și a zis

29.18
Cap. 31.41.
: Îți voi sluji șapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. 19Și Laban a zis: Mai bine să ți‐o dau ție decât s‐o dau altui bărbat; rămâi cu mine. 20Și Iacov
29.20
Cap. 30.26.
a slujit pentru Rahela șapte ani și s‐au părut în ochii lui ca vreo câteva zile, căci o iubea. 21Și Iacov a zis lui Laban: Dă‐mi nevasta, căci mi s‐au împlinit zilele să intru
29.21
Jud. 15.1
la ea. 22Și Laban a strâns pe toți bărbații locului și
29.22
Jud. 14.10In. 2.1,2
a făcut un ospăț. 23Și a fost așa: seara a luat pe fiică‐sa Lea și a dus‐o la el și el a intrat la ea. 24Și Laban a dat pe slujnica sa Zilpa ca slujnică fiicei sale Lea. 25Și a fost așa: dimineața iată era Lea. Și a zis lui Laban: Ce mi‐ai făcut? Oare nu ți‐am slujit pentru Rahela? Pentru ce dar m‐ai înșelat? 26Și Laban a zis: Nu se face așa în locul nostru să dai pe cea mai mică înaintea celei întâi‐născute. 27
29.27
Jud. 14.12
Împlinește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba ce‐mi vei sluji încă alți șapte ani. 28Și Iacov a făcut așa și a împlinit săptămâna cu ea. Și i‐a dat de nevastă și pe Rahela, fiică‐sa. 29Și Laban a dat pe slujnica sa Bilha, ca slujnică Rahelei, fiicei sale. 30Și a intrat și la Rahela și
29.30
Vers. 20.
iubea pe Rahela mai mult decât pe Lea. Și a slujit la el
29.30
Cap. 30.26;
încă alți șapte ani.

Copiii făcuți de Lea

31Și

29.31
Ps. 127.3
Domnul a văzut că Lea este urâtă și i‐a
29.31
Cap. 30.1.
deschis pântecele, iar Rahela era stearpă. 32Și Lea a zămislit și a născut un fiu și i‐a pus numele Ruben, căci a zis: Pentru că Domnul a
29.32
Ex. 3.7
4.31Deut. 26.7Ps. 25.18
106.44
văzut întristarea mea; căci acum bărbatul meu mă va iubi. 33Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: Fiindcă Domnul a auzit că sunt urâtă de aceea mi‐a dat și pe acesta. Și i‐a pus numele Simeon. 34Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: Acum de data asta bărbatul meu se va lipi de mine, căci i‐am născut trei fii. De aceea i‐a pus numele Levi. 35Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: De astă dată voi lăuda pe Domnul. De aceea i‐a pus numele Iuda
29.35
Mat. 1.2
. Și a încetat să nască.

30

Copiii lui Iacov

301Și când a văzut Rahela că nu

30.1
Cap. 29.31.
face copii lui Iacov, Rahela a
30.1
Cap. 37.11.
pizmuit pe soră‐sa și a zis lui Iacov: Dă‐mi copii ori
30.1
Iov 5.2
mor! 2Și Iacov s‐a aprins de mânie împotriva Rahelei și a zis
30.2
Cap. 16.2.
: Sunt eu în locul lui Dumnezeu care ți‐a oprit rodul pântecelui? 3Și ea a zis: Iată
30.3
Cap. 16.2.
roaba mea Bilha! Intră la ea
30.3
Cap. 50.23.
ca să nască pe genunchii mei și‐mi voi zidi
30.3
Cap. 16.2.
și eu casă prin ea. 4Și i‐a dat de nevastă pe Bilha, slujnica sa
30.4
Cap. 16.3;
, și Iacov a intrat la ea. 5Și Bilha a zămislit și a născut un fiu lui Iacov. 6Și Rahela a zis: Dumnezeu
30.6
Ps. 35.24
43.1Plâng. 3.59
a judecat și mi‐a ascultat și glasul și mi‐a dat un fiu. De aceea i‐a pus numele Dan. 7Și Bilha, slujnica Rahelei, a zămislit iarăși și a născut un al doilea fiu lui Iacov. 8Și Rahela a zis: Am luptat luptele lui Dumnezeu împotriva sorei mele și am biruit. Și i‐a pus numele
30.8
Mat. 4.13
Neftali. 9Când a văzut Lea că a încetat să nască, a luat pe Zilpa, slujnica sa, și a
30.9
Vers. 4.
dat‐o de nevastă lui Iacov. 10Și Zilpa, slujnica Leei, a născut un fiu lui Iacov. 11Și Lea a zis: Cu noroc! Și i‐a pus numele Gad. 12Și Zilpa, slujnica Leei, a născut un al doilea fiu lui Iacov. 13Și Lea a zis: Ferice de mine! Căci fetele
30.13
Prov. 31.28Lc. 1.48
mă vor numi fiericită! Și i‐a pus numele Așer. 14Și Ruben a ieșit în zilele secerișului de grâu și a găsit mandragore în câmp și le‐a adus mamei sale Lea. Și Rahela a zis către Lea
30.14
Cap. 25.30.
: Dă‐mi, te rog, din mandragorele fiului tău. 15Și ea i‐a zis
30.15
Num. 16.9,13
: Puțin este că mi‐ai luat bărbatul? Și vrei să iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela i‐a zis: De aceea el se va culca cu tine la noapte pentru mandragorele fiului tău. 16Și Iacov a venit de la câmp seara și Lea i‐a ieșit înainte și a zis: Vei intra la mine, căci în adevăr te‐am închiriat cu mandragorele fiului meu. Și s‐a culcat cu ea în noaptea aceea. 17Și Dumnezeu a ascultat pe Lea și ea a zămislit și a născut un al cincilea fiu lui Iacov. 18Și Lea a zis: Dumnezeu mi‐a dat plata, pentru că am dat pe slujnica mea bărbatului meu. Și i‐a pus numele Isahar. 19Și Lea a zămislit iarăși și a născut un al șaselea fiu lui Iacov. 20Și Lea a zis: Dumnezeu m‐a înzestrat cu o zestre bună; acum bărbatul meu va locui cu mine, căci i‐am născut șase fii! Și i‐a pus numele
30.20
Mat. 4.13
Zabulon. 21Și după aceasta a născut o fată și i‐a pus numele Dina. 22Și Dumnezeu
30.22
Cap. 8.1.
și‐a adus aminte de Rahela și Dumnezeu a ascultat‐o și i‐a
30.22
Cap. 29.31.
deschis pântecele. 23Și ea a zămislit și a născut un fiu și a zis: Dumnezeu mi‐a ridicat
30.23
1 Sam. 1.6Is. 4.1Lc. 1.25
ocara. 24Și i‐a pus numele Iosif, zicând: Domnul
30.24
Cap. 35.17.
să‐mi adauge un alt fiu.

Îmbogățirea lui Iacov

25Și a fost așa: când a născut Rahela pe Iosif, Iacob a zis lui Laban

30.25
Cap. 24.54, 56.
: Dă‐mi drumul să mă duc
30.25
Cap. 18.33;
la locul meu și la țara mea. 26Dă‐mi nevestele
30.26
Cap. 29.20, 30.
pentru care ți‐am slujit și copiii și să plec, căci știi slujba mea cu care ți‐am slujit. 27Și Laban i‐a zis: Rogu‐te, dacă am aflat har în ochii tăi, zăbovește
30.27
Cap. 39.3, 5.
! Am descoperit că Dumnezeu m‐a binecuvântat
30.27
Cap. 16.24.
pentru tine. 28Și a zis
30.28
Cap. 29.15.
: Hotărăște‐mi simbria ta și ți‐o voi da. 29Și el i‐a zis
30.29
Cap. 31.6, 38, 39, 40.
: Știi cum ți‐am slujit și ce au ajuns vitele tale cu mine. 30Căci ce aveai înaintea mea era puțin și a crescut până la o mulțime și Domnul te‐a binecuvântat oriunde am mers. Și acum când
30.30
1 Tim. 5.8
să fac ceva și pentru casa mea? 31Și el a zis: Ce să‐ți dau? Și Iacov a zis: Să nu‐mi dai nimic. Dacă‐mi vei face lucrul acesta, iarăși îți voi paște și păzi oile. 32Voi trece astăzi prin toată turma ta, despărțind de acolo orice oaie pestriță și pătată și orice miel sein dintre miei și ce este pătat și pestriț între capre: și aceasta
30.32
Cap. 31.8.
să fie simbria mea. 33Și
30.33
Ps. 37.6
dreptatea mea va răspunde pentru mine în viitor când va veni înaintea feței tale pentru simbria mea: tot ce nu este pestriț și pătat între capre și sein între miei se va socoti furat dacă va fi la mine. 34Și Laban a zis: Iată, fie după cuvântul tău! 35Și a despărțit în ziua aceea țapii bălțați și pătați și toate caprele pestrițe și pătate, toate care aveau ceva alb și tot ce era sein între miei și le‐a dat în mâna fiilor săi. 36Și a pus cale de trei zile între sine și între Iacov. Și Iacov păștea oile rămase ale lui Laban. 37Și Iacov
30.37
Cap. 31.9‐12.
și‐a luat nuiele verzi de plop și de migdal și de paltin și jupuindu‐le de scoarță a făcut pe ele crestături albe de se vedea albul care era pe nuiele. 38Și a pus nuielele pe care le jupuise de scoarță înaintea turmelor în rupturile de apă din adăpătoarele unde veneau oile să bea; și ele zămisleau când veneau să bea. 39Și oile zămisleau înaintea nuielelor și oile fătau bălțate, pestrițe și pătate. 40Și Iacov despărțea mieii și punea fețele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălțate; și a pus turmele sale la o parte și nu le‐a pus cu oile lui Laban. 41Și a fost așa: de câte ori oile cele mai tari aveau să zămislească, Iacov punea nuielele în rupturi înaintea ochilor oilor ca să zămislească între nuiele. 42Și când oile erau slabe, nu le punea. Și așa cele slabe erau ale lui Laban, iar cele tari ale lui Iacov. 43Și omul a crescut
30.43
Vers. 30.
foarte mult și a avut multe
30.43
Cap. 13.2;
oi și robi și roabe și cămile și măgari.