Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Iacov la Laban

291Și Iacov și‐a ridicat piciorul și a mers în țara

29.1
Num. 23.7Osea 12.12
copiilor răsăritului. 2Și s‐a uitat și iată o fântână în câmpie și iată trei turme de oi culcate lângă ea; căci din fântâna aceea adăpau turmele și o mare piatră era pe gura fântânii. 3Și toate turmele se strângeau acolo. Și prăvăleau piatra de pe gura fântânii și adăpau oile și iarăși puneau piatra la loc pe gura fântânii. 4Și Iacov le‐a zis: Frații mei, de unde sunteți? Și ei au zis: Din Haran. 5Și le‐a zis: Cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Și ei au zis: Cunoaștem. 6Și le‐a zis
29.6
Cap. 43.27.

: Este bine el? Și au zis: Bine și iată Rahela, fata lui, vine cu oile. 7Și el a zis: Iată este încă ziua mare; nu este vremea ca să fie strânse vitele; adăpați oile și mergeți și le pașteți. 8Și au zis: Nu putem până nu se vor strânge toate turmele și vor prăvăli piatra de pe gura fântânii, atunci adăpăm oile. 9Și pe când încă vorbea el cu ei, a venit
29.9
Ex. 2.16
Rahela cu oile tatălui ei, căci ea le păștea. 10Și a fost așa: când a văzut pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și oile lui Laban, fratele mamei sale, Iacov s‐a apropiat și a
29.10
Ex. 2.17
prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat oile lui Laban, fratele mamei sale. 11Și Iacov a
29.11
Cap. 33.4;
45.14,15
sărutat pe Rahela și și‐a ridicat glasul și a plâns. 12Și Iacov a spus Rahelei că este
29.12
Cap. 13.8;
14.14,16
fratele tatălui ei și că este fiul Rebecăi și
29.12
Cap. 24.28.

ea a alergat și a spus tatălui ei. 13Și a fost așa: îndată ce a auzit Laban știrea despre Iacov, fiul sorei sale
29.13
Cap. 24.29.

, i‐a alergat în întâmpinare și l‐a îmbrățișat și l‐a sărutat și l‐a adus în casa lui. Și a istorisit lui Laban toate aceste lucruri. 14Și Laban i‐a zis
29.14
Cap. 2.23.
Jud. 9.22 Sam. 5.1
19.12,13
: Cu adevărat tu ești osul meu și carnea mea. Și a rămas la el o lună de zile.

Lea și Rahela

15Și Laban a zis lui Iacov: Pentru că ești fratele meu îmi vei sluji tu deci degeaba? Spune‐mi care să fie simbria ta? 16Și Laban avea două fete; numele celei mai mari era Lea și numele celei mai mici Rahela. 17Și Lea avea ochi slabi, iar Rahela era frumoasă la statură și frumoasă la față. 18Și Iacov iubea pe Rahela. Și a zis

29.18
Cap. 31.41.
2 Sam. 3.14
: Îți voi sluji șapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. 19Și Laban a zis: Mai bine să ți‐o dau ție decât s‐o dau altui bărbat; rămâi cu mine. 20Și Iacov
29.20
Cap. 30.26.
Osea 12.12
a slujit pentru Rahela șapte ani și s‐au părut în ochii lui ca vreo câteva zile, căci o iubea. 21Și Iacov a zis lui Laban: Dă‐mi nevasta, căci mi s‐au împlinit zilele să intru
29.21
Jud. 15.1
la ea. 22Și Laban a strâns pe toți bărbații locului și
29.22
Jud. 14.10In. 2.1,2
a făcut un ospăț. 23Și a fost așa: seara a luat pe fiică‐sa Lea și a dus‐o la el și el a intrat la ea. 24Și Laban a dat pe slujnica sa Zilpa ca slujnică fiicei sale Lea. 25Și a fost așa: dimineața iată era Lea. Și a zis lui Laban: Ce mi‐ai făcut? Oare nu ți‐am slujit pentru Rahela? Pentru ce dar m‐ai înșelat? 26Și Laban a zis: Nu se face așa în locul nostru să dai pe cea mai mică înaintea celei întâi‐născute. 27
29.27
Jud. 14.12
Împlinește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba ce‐mi vei sluji încă alți șapte ani. 28Și Iacov a făcut așa și a împlinit săptămâna cu ea. Și i‐a dat de nevastă și pe Rahela, fiică‐sa. 29Și Laban a dat pe slujnica sa Bilha, ca slujnică Rahelei, fiicei sale. 30Și a intrat și la Rahela și
29.30
Vers. 20.
Deut. 21.15
iubea pe Rahela mai mult decât pe Lea. Și a slujit la el
29.30
Cap. 30.26;
31.41Osea 12.12
încă alți șapte ani.

Copiii făcuți de Lea

31Și

29.31
Ps. 127.3
Domnul a văzut că Lea este urâtă și i‐a
29.31
Cap. 30.1.

deschis pântecele, iar Rahela era stearpă. 32Și Lea a zămislit și a născut un fiu și i‐a pus numele Ruben, căci a zis: Pentru că Domnul a
29.32
Ex. 3.7
4.31Deut. 26.7Ps. 25.18
106.44
văzut întristarea mea; căci acum bărbatul meu mă va iubi. 33Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: Fiindcă Domnul a auzit că sunt urâtă de aceea mi‐a dat și pe acesta. Și i‐a pus numele Simeon. 34Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: Acum de data asta bărbatul meu se va lipi de mine, căci i‐am născut trei fii. De aceea i‐a pus numele Levi. 35Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: De astă dată voi lăuda pe Domnul. De aceea i‐a pus numele Iuda
29.35
Mat. 1.2
. Și a încetat să nască.