Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

31Și

3.1
Ap. 12.9
20.2
șarpele era
3.1
Mat. 10.162 Cor. 11.3
mai șiret decât orice viețuitoare a câmpului pe care o făcuse Domnul Dumnezeu. Și el a zis femeii: Oare așa a zis Dumnezeu: Să nu mâncați din toți pomii din grădină? 2Și femeia a zis șarpelui: Din rodul pomilor din grădină putem să mâncăm, 3dar
3.3
Cap. 2.17.

din rodul pomului care este în mijlocul grădinii Dumnezeu a zis: Să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. 4Și
3.4
Vers. 13.
2 Cor. 11.31 Tim. 2.14
șarpele a zis femeii: Nu veți muri nicidecum. 5Căci Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi
3.5
Vers. 7.
Fapte. 26.18
se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. 6Și femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și că era o plăcere pentru ochi și că pomul era de dorit ca să dea pricepere și a luat din rodul lui și
3.6
1 Tim. 2.14
a mâncat și a dat și bărbatului său cu ea
3.6
Vers. 12, 17.

și el a mâncat.

Păcatul lui Adam

7Și

3.7
Vers. 5.

li s‐au deschis ochii la amândoi
3.7
Cap. 2.25.

și au cunoscut că erau goi. Și au cusut laolaltă frunze de smochin și și‐au făcut șorțuri. 8Și au auzit
3.8
Iov 38.1
glasul Domnului Dumnezeu umblând în grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta sa
3.8
Iov 31.33Ier. 23.24Amos 9.3
s‐au ascuns de fața Domnului Dumnezeu în mijlocul pomilor grădinii. 9Și Domnul Dumnezeu a strigat pe om și i‐a zis: Unde ești? 10Și el a zis: Am auzit glasul tău în grădină
3.10
Cap. 2.25.
Ex. 3.61 In. 3.20
și m‐am temut pentru că sunt gol și m‐am ascuns. 11Și el a zis: Cine ți‐a spus că ești gol? Ai mâncat din pomul din care ți‐am poruncit să nu mănânci? 12Și omul a zis
3.12
Cap. 2.18.
Iov 31.33
: Femeia pe care mi‐ai dat‐o cu mine ea mi‐a dat din pom și am mâncat. 13Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: Ce ai făcut? Și femeia a zis
3.13
Vers. 4.
2 Cor. 11.31 Tim. 2.14
: Șarpele m‐a amăgit și am mâncat. 14Și Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: Pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate dobitoacele și mai mult decât orice viețuitoare a câmpului. Să mergi pe pântecele tău și să mănânci
3.14
Is. 65.25Mica 7.17
țărână în toate zilele vieții tale. 15Și voi pune
3.15
Mat. 3.7
13.38
23.33In. 8.44Fapte. 13.101 In. 3.8
vrăjmășie între tine și femeie și între
3.15
Ps. 132.11Is. 7.14Mica 5.3Mat. 1.23,25Lc. 1.31,34,35Gal. 4.4
sămânța ta și
3.15
Rom. 16.20Col. 2.15Evr. 1.141 In. 5.5Ap. 12.7,17
sămânța ei
3.15
Ps. 48.6Is. 13.8
21.3In. 16.211 Tim. 2.15
; ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. 16Femeii i‐a zis: Voi mări mult chinul tău și sarcina ta
3.16
Cap. 4.7.

; în durere vei naște copii și
3.16
1 Cor. 11.3
14.34Ef. 5.22,23,241 Tim. 2.11‐12Tit 2.51 Pet. 3.1,5,6
la bărbatul tău îți va fi dorința și el
3.16
1 Sam. 15.13
va stăpâni peste tine. 17Și lui Adam i‐a zis
3.17
Vers. 6.

; Pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale
3.17
Cap. 2.17.

și ai mâncat din pomul
3.17
Ecl. 1.2,3Is. 24.5,6Rom. 8.20
despre care ți‐am poruncit zicând: Să nu mănânci din el
3.17
Iov 5.7Ecl. 2.23
: blestemat să fie pământul din pricina ta
3.17
Iov 31.40
, cu trudă să mănânci din el în toate zilele vieții tale. 18Și să‐ți dea spini și mărăcini și
3.18
Ps. 104.14
să mănânci iarba câmpului
3.18
Ecl. 1.132 Tes. 3.10
. 19
3.19
Cap. 2.7.

În sudoarea feței tale să mănânci pâine până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat
3.19
Iov 21.26
34.15Ps. 104.29Ecl. 3.20
12.7Rom. 5.12Evr. 9.27
. Căci țărână ești și
3.19
Vers. 5.
Is. 19.12
47.12,13Ier. 22.23
în țărână te vei întoarce. 20Și omul a pus numele nevestei sale Eva pentru că ea este mama tuturor celor vii. 21Și Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei sale cămăși de piei și i‐a îmbrăcat. 22Și Domnul Dumnezeu a zis
3.22
Cap. 2.9.

: Iată, omul a ajuns ca unul din noi să cunoască bine și rău. Și acum, ca să nu‐și întindă mâna și
3.22
Cap. 4.2;
9.20
să ia și din pomul vieții și să mănânce și să trăiască în veac… 23De aceea Domnul Dumnezeu l‐a scos din grădina Edenului ca să
3.23
Cap. 2.8.

lucreze pământul din care fusese luat. 24Și a izgonit pe om și a pus la
3.24
Ps. 104.4Evr. 1.7
răsăritul grădinii Edenului heruvimul
3.24
Ex. 25.18‐22Ezec. 28.11‐16
și flacăra sabiei ce se învârtește în orice parte ca să păzească drumul la pomul vieții.