Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Iacov la Laban

291Și Iacov și‐a ridicat piciorul și a mers în țara

29.1
Num. 23.7Osea 12.12
copiilor răsăritului. 2Și s‐a uitat și iată o fântână în câmpie și iată trei turme de oi culcate lângă ea; căci din fântâna aceea adăpau turmele și o mare piatră era pe gura fântânii. 3Și toate turmele se strângeau acolo. Și prăvăleau piatra de pe gura fântânii și adăpau oile și iarăși puneau piatra la loc pe gura fântânii. 4Și Iacov le‐a zis: Frații mei, de unde sunteți? Și ei au zis: Din Haran. 5Și le‐a zis: Cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Și ei au zis: Cunoaștem. 6Și le‐a zis
29.6
Cap. 43.27.
: Este bine el? Și au zis: Bine și iată Rahela, fata lui, vine cu oile. 7Și el a zis: Iată este încă ziua mare; nu este vremea ca să fie strânse vitele; adăpați oile și mergeți și le pașteți. 8Și au zis: Nu putem până nu se vor strânge toate turmele și vor prăvăli piatra de pe gura fântânii, atunci adăpăm oile. 9Și pe când încă vorbea el cu ei, a venit
29.9
Ex. 2.16
Rahela cu oile tatălui ei, căci ea le păștea. 10Și a fost așa: când a văzut pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și oile lui Laban, fratele mamei sale, Iacov s‐a apropiat și a
29.10
Ex. 2.17
prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat oile lui Laban, fratele mamei sale. 11Și Iacov a
29.11
Cap. 33.4;
sărutat pe Rahela și și‐a ridicat glasul și a plâns. 12Și Iacov a spus Rahelei că este
29.12
Cap. 13.8;
fratele tatălui ei și că este fiul Rebecăi și
29.12
Cap. 24.28.
ea a alergat și a spus tatălui ei. 13Și a fost așa: îndată ce a auzit Laban știrea despre Iacov, fiul sorei sale
29.13
Cap. 24.29.
, i‐a alergat în întâmpinare și l‐a îmbrățișat și l‐a sărutat și l‐a adus în casa lui. Și a istorisit lui Laban toate aceste lucruri. 14Și Laban i‐a zis
29.14
Cap. 2.23.
: Cu adevărat tu ești osul meu și carnea mea. Și a rămas la el o lună de zile.

Lea și Rahela

15Și Laban a zis lui Iacov: Pentru că ești fratele meu îmi vei sluji tu deci degeaba? Spune‐mi care să fie simbria ta? 16Și Laban avea două fete; numele celei mai mari era Lea și numele celei mai mici Rahela. 17Și Lea avea ochi slabi, iar Rahela era frumoasă la statură și frumoasă la față. 18Și Iacov iubea pe Rahela. Și a zis

29.18
Cap. 31.41.
: Îți voi sluji șapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. 19Și Laban a zis: Mai bine să ți‐o dau ție decât s‐o dau altui bărbat; rămâi cu mine. 20Și Iacov
29.20
Cap. 30.26.
a slujit pentru Rahela șapte ani și s‐au părut în ochii lui ca vreo câteva zile, căci o iubea. 21Și Iacov a zis lui Laban: Dă‐mi nevasta, căci mi s‐au împlinit zilele să intru
29.21
Jud. 15.1
la ea. 22Și Laban a strâns pe toți bărbații locului și
29.22
Jud. 14.10In. 2.1,2
a făcut un ospăț. 23Și a fost așa: seara a luat pe fiică‐sa Lea și a dus‐o la el și el a intrat la ea. 24Și Laban a dat pe slujnica sa Zilpa ca slujnică fiicei sale Lea. 25Și a fost așa: dimineața iată era Lea. Și a zis lui Laban: Ce mi‐ai făcut? Oare nu ți‐am slujit pentru Rahela? Pentru ce dar m‐ai înșelat? 26Și Laban a zis: Nu se face așa în locul nostru să dai pe cea mai mică înaintea celei întâi‐născute. 27
29.27
Jud. 14.12
Împlinește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba ce‐mi vei sluji încă alți șapte ani. 28Și Iacov a făcut așa și a împlinit săptămâna cu ea. Și i‐a dat de nevastă și pe Rahela, fiică‐sa. 29Și Laban a dat pe slujnica sa Bilha, ca slujnică Rahelei, fiicei sale. 30Și a intrat și la Rahela și
29.30
Vers. 20.
iubea pe Rahela mai mult decât pe Lea. Și a slujit la el
29.30
Cap. 30.26;
încă alți șapte ani.

Copiii făcuți de Lea

31Și

29.31
Ps. 127.3
Domnul a văzut că Lea este urâtă și i‐a
29.31
Cap. 30.1.
deschis pântecele, iar Rahela era stearpă. 32Și Lea a zămislit și a născut un fiu și i‐a pus numele Ruben, căci a zis: Pentru că Domnul a
29.32
Ex. 3.7
4.31Deut. 26.7Ps. 25.18
106.44
văzut întristarea mea; căci acum bărbatul meu mă va iubi. 33Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: Fiindcă Domnul a auzit că sunt urâtă de aceea mi‐a dat și pe acesta. Și i‐a pus numele Simeon. 34Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: Acum de data asta bărbatul meu se va lipi de mine, căci i‐am născut trei fii. De aceea i‐a pus numele Levi. 35Și a zămislit iarăși și a născut un fiu și a zis: De astă dată voi lăuda pe Domnul. De aceea i‐a pus numele Iuda
29.35
Mat. 1.2
. Și a încetat să nască.

30

Copiii lui Iacov

301Și când a văzut Rahela că nu

30.1
Cap. 29.31.
face copii lui Iacov, Rahela a
30.1
Cap. 37.11.
pizmuit pe soră‐sa și a zis lui Iacov: Dă‐mi copii ori
30.1
Iov 5.2
mor! 2Și Iacov s‐a aprins de mânie împotriva Rahelei și a zis
30.2
Cap. 16.2.
: Sunt eu în locul lui Dumnezeu care ți‐a oprit rodul pântecelui? 3Și ea a zis: Iată
30.3
Cap. 16.2.
roaba mea Bilha! Intră la ea
30.3
Cap. 50.23.
ca să nască pe genunchii mei și‐mi voi zidi
30.3
Cap. 16.2.
și eu casă prin ea. 4Și i‐a dat de nevastă pe Bilha, slujnica sa
30.4
Cap. 16.3;
, și Iacov a intrat la ea. 5Și Bilha a zămislit și a născut un fiu lui Iacov. 6Și Rahela a zis: Dumnezeu
30.6
Ps. 35.24
43.1Plâng. 3.59
a judecat și mi‐a ascultat și glasul și mi‐a dat un fiu. De aceea i‐a pus numele Dan. 7Și Bilha, slujnica Rahelei, a zămislit iarăși și a născut un al doilea fiu lui Iacov. 8Și Rahela a zis: Am luptat luptele lui Dumnezeu împotriva sorei mele și am biruit. Și i‐a pus numele
30.8
Mat. 4.13
Neftali. 9Când a văzut Lea că a încetat să nască, a luat pe Zilpa, slujnica sa, și a
30.9
Vers. 4.
dat‐o de nevastă lui Iacov. 10Și Zilpa, slujnica Leei, a născut un fiu lui Iacov. 11Și Lea a zis: Cu noroc! Și i‐a pus numele Gad. 12Și Zilpa, slujnica Leei, a născut un al doilea fiu lui Iacov. 13Și Lea a zis: Ferice de mine! Căci fetele
30.13
Prov. 31.28Lc. 1.48
mă vor numi fiericită! Și i‐a pus numele Așer. 14Și Ruben a ieșit în zilele secerișului de grâu și a găsit mandragore în câmp și le‐a adus mamei sale Lea. Și Rahela a zis către Lea
30.14
Cap. 25.30.
: Dă‐mi, te rog, din mandragorele fiului tău. 15Și ea i‐a zis
30.15
Num. 16.9,13
: Puțin este că mi‐ai luat bărbatul? Și vrei să iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela i‐a zis: De aceea el se va culca cu tine la noapte pentru mandragorele fiului tău. 16Și Iacov a venit de la câmp seara și Lea i‐a ieșit înainte și a zis: Vei intra la mine, căci în adevăr te‐am închiriat cu mandragorele fiului meu. Și s‐a culcat cu ea în noaptea aceea. 17Și Dumnezeu a ascultat pe Lea și ea a zămislit și a născut un al cincilea fiu lui Iacov. 18Și Lea a zis: Dumnezeu mi‐a dat plata, pentru că am dat pe slujnica mea bărbatului meu. Și i‐a pus numele Isahar. 19Și Lea a zămislit iarăși și a născut un al șaselea fiu lui Iacov. 20Și Lea a zis: Dumnezeu m‐a înzestrat cu o zestre bună; acum bărbatul meu va locui cu mine, căci i‐am născut șase fii! Și i‐a pus numele
30.20
Mat. 4.13
Zabulon. 21Și după aceasta a născut o fată și i‐a pus numele Dina. 22Și Dumnezeu
30.22
Cap. 8.1.
și‐a adus aminte de Rahela și Dumnezeu a ascultat‐o și i‐a
30.22
Cap. 29.31.
deschis pântecele. 23Și ea a zămislit și a născut un fiu și a zis: Dumnezeu mi‐a ridicat
30.23
1 Sam. 1.6Is. 4.1Lc. 1.25
ocara. 24Și i‐a pus numele Iosif, zicând: Domnul
30.24
Cap. 35.17.
să‐mi adauge un alt fiu.

Îmbogățirea lui Iacov

25Și a fost așa: când a născut Rahela pe Iosif, Iacob a zis lui Laban

30.25
Cap. 24.54, 56.
: Dă‐mi drumul să mă duc
30.25
Cap. 18.33;
la locul meu și la țara mea. 26Dă‐mi nevestele
30.26
Cap. 29.20, 30.
pentru care ți‐am slujit și copiii și să plec, căci știi slujba mea cu care ți‐am slujit. 27Și Laban i‐a zis: Rogu‐te, dacă am aflat har în ochii tăi, zăbovește
30.27
Cap. 39.3, 5.
! Am descoperit că Dumnezeu m‐a binecuvântat
30.27
Cap. 16.24.
pentru tine. 28Și a zis
30.28
Cap. 29.15.
: Hotărăște‐mi simbria ta și ți‐o voi da. 29Și el i‐a zis
30.29
Cap. 31.6, 38, 39, 40.
: Știi cum ți‐am slujit și ce au ajuns vitele tale cu mine. 30Căci ce aveai înaintea mea era puțin și a crescut până la o mulțime și Domnul te‐a binecuvântat oriunde am mers. Și acum când
30.30
1 Tim. 5.8
să fac ceva și pentru casa mea? 31Și el a zis: Ce să‐ți dau? Și Iacov a zis: Să nu‐mi dai nimic. Dacă‐mi vei face lucrul acesta, iarăși îți voi paște și păzi oile. 32Voi trece astăzi prin toată turma ta, despărțind de acolo orice oaie pestriță și pătată și orice miel sein dintre miei și ce este pătat și pestriț între capre: și aceasta
30.32
Cap. 31.8.
să fie simbria mea. 33Și
30.33
Ps. 37.6
dreptatea mea va răspunde pentru mine în viitor când va veni înaintea feței tale pentru simbria mea: tot ce nu este pestriț și pătat între capre și sein între miei se va socoti furat dacă va fi la mine. 34Și Laban a zis: Iată, fie după cuvântul tău! 35Și a despărțit în ziua aceea țapii bălțați și pătați și toate caprele pestrițe și pătate, toate care aveau ceva alb și tot ce era sein între miei și le‐a dat în mâna fiilor săi. 36Și a pus cale de trei zile între sine și între Iacov. Și Iacov păștea oile rămase ale lui Laban. 37Și Iacov
30.37
Cap. 31.9‐12.
și‐a luat nuiele verzi de plop și de migdal și de paltin și jupuindu‐le de scoarță a făcut pe ele crestături albe de se vedea albul care era pe nuiele. 38Și a pus nuielele pe care le jupuise de scoarță înaintea turmelor în rupturile de apă din adăpătoarele unde veneau oile să bea; și ele zămisleau când veneau să bea. 39Și oile zămisleau înaintea nuielelor și oile fătau bălțate, pestrițe și pătate. 40Și Iacov despărțea mieii și punea fețele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălțate; și a pus turmele sale la o parte și nu le‐a pus cu oile lui Laban. 41Și a fost așa: de câte ori oile cele mai tari aveau să zămislească, Iacov punea nuielele în rupturi înaintea ochilor oilor ca să zămislească între nuiele. 42Și când oile erau slabe, nu le punea. Și așa cele slabe erau ale lui Laban, iar cele tari ale lui Iacov. 43Și omul a crescut
30.43
Vers. 30.
foarte mult și a avut multe
30.43
Cap. 13.2;
oi și robi și roabe și cămile și măgari.

31

Plecarea lui Iacov în Canaan

311Și el a auzit cuvintele fiilor lui Laban care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și din ceea ce era al tatălui nostru și‐a agonisit el

31.1
Ps. 49.16
toată avuția aceasta. 2Și Iacov a văzut
31.2
Cap. 4.5.
fața lui Laban și iată ea nu era
31.2
Deut. 28.54
către el ca ieri și ca alaltăieri. 3Și Domnul a zis lui Iacov: Întoarce‐te
31.3
Cap. 28.15, 20, 21;
în țara părinților tăi și la rudenia ta și voi fi cu tine. 4Și Iacov a trimis și a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp la turma lui. 5Și le‐a zis
31.5
Vers. 2.
: Văd că fața tatălui vostru nu este față de mine ca ieri și alaltăieri. Dar Dumnezeul tatălui meu
31.5
Vers. 3.
a fost cu mine. 6Și
31.6
Vers. 38–41. Cap. 30.29.
voi înșivă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. 7Și tatăl vostru m‐a înșelat
31.7
Vers. 41.
și de zece ori mi‐a schimbat simbria
31.7
Num. 14.22Neem. 4.12Iov 19.3Zah. 8.23
. Însă Dumnezeu
31.7
Cap. 20.6.
nu l‐a lăsat să‐mi facă rău. 8Când zicea
31.8
Cap. 30.32.
: Cele pestrițe vor fi simbria ta! atunci toate oile fătau pestrițe; și când zicea: Cele bălțate vor fi simbria ta! atunci toate oile fătau bălțate. 9Și Dumnezeu
31.9
Vers. 1.16.
a luat vitele tatălui vostru și mi le‐a dat mie. 10Și a fost așa: pe vremea zămislirii turmelor eu mi‐am ridicat ochii și am văzut în vis și iată berbecii care săreau pe oi erau bălțați, pestriți și pătați. 11Și
31.11
Cap. 48.16.
Îngerul lui Dumnezeu mi‐a zis în vis: Iacove! Și eu am zis: Iată‐mă! 12Și el a zis: Ridică‐ți acum ochii și vezi; toți berbecii care sar pe oi sunt bălțați, pestriți și pătați; căci
31.12
Ex. 3.7
am văzut tot ce‐ți face Laban. 13Eu sunt Dumnezeul din Betel
31.13
Cap. 28.18, 19, 20.
unde ai uns un stâlp, unde mi‐ai jurat o juruință. Acum
31.13
Vers. 3. Cap. 32.9.
scoală‐te, ieși din țara aceasta și întoarce‐te la țara nașterii tale. 14Și Rahela și Lea au răspuns și i‐au zis
31.14
Cap. 2.24.
: Avem noi parte sau moștenire în casa tatălui nostru? 15Nu suntem noi socotite de el ca străine? Fiindcă ne‐a
31.15
Cap. 29.15, 27.
vândut și chiar ne‐a mâncat de tot argintul. 16Căci toată avuția pe care a luat‐o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Acum dar fă tot ce ți‐a zis Dumnezeu. 17Atunci Iacov s‐a sculat și și‐a pus fiii și nevestele pe cămile. 18Și a luat toate vitele sale și toate bunurile sale pe care le strânsese, vitele pe care și le agonisise în Padan‐Aram, ca să meargă la Isaac, tatăl său, în țara Canaan. 19Și Laban se dusese ca să‐și tundă oile. Și Rahela a furat
31.19
Cap. 35.2.
terafimii care erau ai tatălui ei. 20Și Iacov a înșelat inima lui Laban Sirianul, căci nu i‐a spus că fugea. 21Și a fugit cu tot ce avea și s‐a sculat și a trecut Râul și și‐a
31.21
Cap. 46.28.
îndreptat fața spre muntele Galaad.

Urmărirea lui Iacov de către Laban

22Și a treia zi s‐a spus lui Laban că Iacov fugise. 23Și el și‐a luat

31.23
Cap. 13.8.
frații cu sine și l‐a urmărit cale de șapte zile și l‐a ajuns la muntele Galaad. 24Și Dumnezeu
31.24
Cap. 20.3.
a venit la Laban Sirianul într‐un vis noaptea și i‐a zis: Ferește‐te
31.24
Cap. 24.50.
să vorbești lui Iacov fie bine fie rău. 25Și Laban a ajuns pe Iacov și Iacov își întinsese cortul pe munte. Și Laban a tăbărât și el cu frații săi în muntele Galaad. 26Și Laban a zis lui Iacov: Ce ai făcut de mi‐ai înșelat inima, și mi‐ai luat fetele
31.26
1 Sam. 30.2
ca pe niște prinse cu sabia? 27Pentru ce ai fugit în ascuns și m‐ai furat și nu mi‐ai spus să te fi petrecut cu bucurie și cu cântece, cu timpane și cu harfă 28și nu m‐ai lăsat
31.28
Vers. 55.
să‐mi sărut fiii și fiicele
31.28
1 Sam. 13.132 Cron. 16.9
? Acum ai lucrat nebunește. 29Și e în puterea mâinii mele să vă fac rău; însă
31.29
Vers. 53. Cap. 28.13.
Dumnezeul tatălui vostru mi‐a vorbit
31.29
Vers. 24.
ieri noapte zicând: Ferește‐te să vorbești lui Iacov fie bine fie rău. 30Și acum că a trebuit să pleci pentru că ai dorit cu dor de casa tatălui tău, pentru ce
31.30
Vers. 19.
mi‐ai furat dumnezeii? 31Și Iacov a răspuns și a zis lui Laban: Pentru că mă temeam; căci ziceam: Ca nu cumva să‐mi răpești fetele tale. 32La oricine vei afla dumnezeii tăi
31.32
Cap. 44.9.
să nu trăiască. În fața fraților noștri recunoaște ce este al tău la mine și ia‐ți‐l. Căci Iacov nu știa că Rahela îi furase. 33Și Laban a intrat în cortul lui Iacov și în cortul Leei și în cortul amânduror roabelor și n‐a găsit. Și a ieșit din cortul Leei și a intrat în cortul Rahelei. 34Și Rahela luase terafimii și‐i pusese sub șaua cămilei și ședea deasupra lor. Și Laban a căutat tot cortul, dar n‐a găsit. 35Și ea a zis tatălui său: Să nu fie mânie în ochii domnului meu că nu mă pot
31.35
Ex. 20.12Lev. 19.32
scula înaintea ta fiindcă mi‐a venit rânduiala femeilor. Și a căutat cu grijă, dar n‐a găsit terafimii. 36Și Iacov s‐a mâniat și s‐a certat cu Laban. Și Iacov a răspuns și a zis lui Laban: Care este vina mea? Care este păcatul meu de m‐ai urmărit cu aprindere? 37Când mi‐ai căutat toate uneltele, ce ai găsit din toate uneltele casei tale? Pune‐le aici înaintea fraților mei și fraților tăi și să jude ce ei între noi amândoi. 38În acești douăzeci de ani am fost cu tine; oile tale și caprele tale n‐au rămas sterpe și n‐am mâncat berbecii turmelor tale. 39
31.39
Ex. 22.10
Pe cea sfâșiată nu ți‐am adus‐o acasă; paguba aceea eu am suferit‐o
31.39
Ex. 22.12
; ai cerut‐o din mâna mea fie că se furase ziua fie că se furase noaptea. 40Așa am fost; mă mânca ziua căldura și noaptea gerul și somnul meu fugea de ochii mei. 41În acești douăzeci de ani
31.41
Cap. 29.27, 28.
am fost în casa ta; ți‐am slujit patrusprezece ani pentru cele două fete ale tale și șase ani pentru oile tale și de zece ori mi‐ai
31.41
Vers. 7.
schimbat simbria. 42
31.42
Ps. 124.1,2
Dacă n‐ar fi fost cu mine Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam și
31.42
Vers. 53.
Teama lui Isaac, hotărât că acum mi‐ai fi dat drumul fără nimic
31.42
Cap. 29.32.
. Dumnezeu a văzut întristarea mea și osteneala mâinilor mele și
31.42
1 Cron. 12.17Iuda 9
te‐a mustrat ieri noapte. 43Și Laban a răspuns și a zis lui Iacov: Fiicele sunt fiicele mele și copiii sunt copiii mei și oile sunt oile mele și tot ce vezi este al meu. Și ce pot face astăzi acestor fiice ale mele sau copiilor lor pe care i‐au născut? 44Și acum dar vino
31.44
Cap. 26.28.
să facem legământ eu și tu
31.44
Ios. 24.27
și el să fie de mărturie între mine și între tine. 45Și Iacov a
31.45
Cap. 28.18.
luat o piatră și a pus‐o stâlp. 46Și Iacov a zis fraților săi: Adunați pietre. Și au adunat pietre și le‐au făcut o movilă. Și au mâncat acolo pe movilă. 47Și Laban a numit‐o Iegar‐Sahaduta, iar Iacov a numit‐o Galed. 48Și Laban a zis
31.48
Ios. 24.27
: Această movilă este astăzi mărturie între mine și între tine. De aceea i s‐a pus numele Galed 49și
31.49
Jud. 11.291 Sam. 7.5
Mișpa pentru că a zis: Domnul să vegheze între mine și între tine când vom fi ascunși unul de altul. 50Dacă vei asupri pe fetele mele și dacă vei lua neveste afară de fetele mele, niciun om nu este cu noi: vezi, Dumnezeu este martor între mine și între tine! 51Și Laban a zis lui Iacov: Iată această movilă și iată stâlpul pe care l‐am pus între mine și între tine. 52Această movilă să fie mărturie și stâlpul să fie mărturie că eu nu voi trece peste această movilă la tine și că tu nu vei trece peste această movilă și acest stâlp la mine spre a face rău. 53Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Nahor, Dumnezeul părinților lor, să judece
31.53
Cap. 16.5.
între noi! Și Iacov a
31.53
Cap. 21.23.
jurat pe Teama
31.53
Vers. 42.
lui Isaac, tatăl său. 54Și Iacov a junghiat o jertfă pe munte și a chemat pe frații săi să mănânce pâine și au mâncat pâine și au mas noaptea pe munte. 55Și Laban s‐a sculat dis de dimineață și și‐a sărutat fiii și fetele și i‐a binecuvântat
31.55
Cap. 28.1.
. Și Laban a plecat și s‐a întors
31.55
Cap. 18.33;
la locul său.