Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Copiii lui Iacov

301Și când a văzut Rahela că nu

30.1
Cap. 29.31.

face copii lui Iacov, Rahela a
30.1
Cap. 37.11.

pizmuit pe soră‐sa și a zis lui Iacov: Dă‐mi copii ori
30.1
Iov 5.2
mor! 2Și Iacov s‐a aprins de mânie împotriva Rahelei și a zis
30.2
Cap. 16.2.
1 Sam. 1.5Ps. 128.3
: Sunt eu în locul lui Dumnezeu care ți‐a oprit rodul pântecelui? 3Și ea a zis: Iată
30.3
Cap. 16.2.

roaba mea Bilha! Intră la ea
30.3
Cap. 50.23.
Iov 3.12
ca să nască pe genunchii mei și‐mi voi zidi
30.3
Cap. 16.2.

și eu casă prin ea. 4Și i‐a dat de nevastă pe Bilha, slujnica sa
30.4
Cap. 16.3;
35.22
, și Iacov a intrat la ea. 5Și Bilha a zămislit și a născut un fiu lui Iacov. 6Și Rahela a zis: Dumnezeu
30.6
Ps. 35.24
43.1Plâng. 3.59
a judecat și mi‐a ascultat și glasul și mi‐a dat un fiu. De aceea i‐a pus numele Dan. 7Și Bilha, slujnica Rahelei, a zămislit iarăși și a născut un al doilea fiu lui Iacov. 8Și Rahela a zis: Am luptat luptele lui Dumnezeu împotriva sorei mele și am biruit. Și i‐a pus numele
30.8
Mat. 4.13
Neftali. 9Când a văzut Lea că a încetat să nască, a luat pe Zilpa, slujnica sa, și a
30.9
Vers. 4.

dat‐o de nevastă lui Iacov. 10Și Zilpa, slujnica Leei, a născut un fiu lui Iacov. 11Și Lea a zis: Cu noroc! Și i‐a pus numele Gad. 12Și Zilpa, slujnica Leei, a născut un al doilea fiu lui Iacov. 13Și Lea a zis: Ferice de mine! Căci fetele
30.13
Prov. 31.28Lc. 1.48
mă vor numi fiericită! Și i‐a pus numele Așer. 14Și Ruben a ieșit în zilele secerișului de grâu și a găsit mandragore în câmp și le‐a adus mamei sale Lea. Și Rahela a zis către Lea
30.14
Cap. 25.30.

: Dă‐mi, te rog, din mandragorele fiului tău. 15Și ea i‐a zis
30.15
Num. 16.9,13
: Puțin este că mi‐ai luat bărbatul? Și vrei să iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela i‐a zis: De aceea el se va culca cu tine la noapte pentru mandragorele fiului tău. 16Și Iacov a venit de la câmp seara și Lea i‐a ieșit înainte și a zis: Vei intra la mine, căci în adevăr te‐am închiriat cu mandragorele fiului meu. Și s‐a culcat cu ea în noaptea aceea. 17Și Dumnezeu a ascultat pe Lea și ea a zămislit și a născut un al cincilea fiu lui Iacov. 18Și Lea a zis: Dumnezeu mi‐a dat plata, pentru că am dat pe slujnica mea bărbatului meu. Și i‐a pus numele Isahar. 19Și Lea a zămislit iarăși și a născut un al șaselea fiu lui Iacov. 20Și Lea a zis: Dumnezeu m‐a înzestrat cu o zestre bună; acum bărbatul meu va locui cu mine, căci i‐am născut șase fii! Și i‐a pus numele
30.20
Mat. 4.13
Zabulon. 21Și după aceasta a născut o fată și i‐a pus numele Dina. 22Și Dumnezeu
30.22
Cap. 8.1.
1 Sam. 1.19
și‐a adus aminte de Rahela și Dumnezeu a ascultat‐o și i‐a
30.22
Cap. 29.31.

deschis pântecele. 23Și ea a zămislit și a născut un fiu și a zis: Dumnezeu mi‐a ridicat
30.23
1 Sam. 1.6Is. 4.1Lc. 1.25
ocara. 24Și i‐a pus numele Iosif, zicând: Domnul
30.24
Cap. 35.17.

să‐mi adauge un alt fiu.

Îmbogățirea lui Iacov

25Și a fost așa: când a născut Rahela pe Iosif, Iacob a zis lui Laban

30.25
Cap. 24.54, 56.

: Dă‐mi drumul să mă duc
30.25
Cap. 18.33;
31.55Deut. 28.11
la locul meu și la țara mea. 26Dă‐mi nevestele
30.26
Cap. 29.20, 30.

pentru care ți‐am slujit și copiii și să plec, căci știi slujba mea cu care ți‐am slujit. 27Și Laban i‐a zis: Rogu‐te, dacă am aflat har în ochii tăi, zăbovește
30.27
Cap. 39.3, 5.

! Am descoperit că Dumnezeu m‐a binecuvântat
30.27
Cap. 16.24.

pentru tine. 28Și a zis
30.28
Cap. 29.15.

: Hotărăște‐mi simbria ta și ți‐o voi da. 29Și el i‐a zis
30.29
Cap. 31.6, 38, 39, 40.
Mat. 24.45Tit 2.10
: Știi cum ți‐am slujit și ce au ajuns vitele tale cu mine. 30Căci ce aveai înaintea mea era puțin și a crescut până la o mulțime și Domnul te‐a binecuvântat oriunde am mers. Și acum când
30.30
1 Tim. 5.8
să fac ceva și pentru casa mea? 31Și el a zis: Ce să‐ți dau? Și Iacov a zis: Să nu‐mi dai nimic. Dacă‐mi vei face lucrul acesta, iarăși îți voi paște și păzi oile. 32Voi trece astăzi prin toată turma ta, despărțind de acolo orice oaie pestriță și pătată și orice miel sein dintre miei și ce este pătat și pestriț între capre: și aceasta
30.32
Cap. 31.8.

să fie simbria mea. 33Și
30.33
Ps. 37.6
dreptatea mea va răspunde pentru mine în viitor când va veni înaintea feței tale pentru simbria mea: tot ce nu este pestriț și pătat între capre și sein între miei se va socoti furat dacă va fi la mine. 34Și Laban a zis: Iată, fie după cuvântul tău! 35Și a despărțit în ziua aceea țapii bălțați și pătați și toate caprele pestrițe și pătate, toate care aveau ceva alb și tot ce era sein între miei și le‐a dat în mâna fiilor săi. 36Și a pus cale de trei zile între sine și între Iacov. Și Iacov păștea oile rămase ale lui Laban. 37Și Iacov
30.37
Cap. 31.9‐12.

și‐a luat nuiele verzi de plop și de migdal și de paltin și jupuindu‐le de scoarță a făcut pe ele crestături albe de se vedea albul care era pe nuiele. 38Și a pus nuielele pe care le jupuise de scoarță înaintea turmelor în rupturile de apă din adăpătoarele unde veneau oile să bea; și ele zămisleau când veneau să bea. 39Și oile zămisleau înaintea nuielelor și oile fătau bălțate, pestrițe și pătate. 40Și Iacov despărțea mieii și punea fețele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălțate; și a pus turmele sale la o parte și nu le‐a pus cu oile lui Laban. 41Și a fost așa: de câte ori oile cele mai tari aveau să zămislească, Iacov punea nuielele în rupturi înaintea ochilor oilor ca să zămislească între nuiele. 42Și când oile erau slabe, nu le punea. Și așa cele slabe erau ale lui Laban, iar cele tari ale lui Iacov. 43Și omul a crescut
30.43
Vers. 30.

foarte mult și a avut multe
30.43
Cap. 13.2;
24.35
26.13,14
oi și robi și roabe și cămile și măgari.