Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Frica lui Iacov

321Și Iacov a plecat pe calea sa și l‐au întâmpinat

32.1
Ps. 91.11Evr. 1.14
îngerii lui Dumnezeu. 2Și când i‐a văzut, Iacov a zis: Aceasta este
32.2
Ios. 5.14Ps. 103.21
148.2Lc. 2.13
tabăra lui Dumnezeu. Și a pus numele locului aceluia: Mahanaim. 3Și Iacov a trimis soli înaintea feței sale la Esau, fratele său, în țara Seir
32.3
Cap. 33.14, 16.
în câmpia
32.3
Cap. 36.6, 7, 8.
Edomului. 4Și le‐a poruncit zicând
32.4
Prov. 15.1
: Așa veți vorbi lui Esau, domnul meu: Așa vorbește Iacov, robul tău: Am stat vremelnic la Laban și am rămas până acum. 5Și
32.5
Cap. 30.43.
am boi și măgari, oi și robi și roabe și am trimis să spună domnului meu ca să aflu
32.5
Cap. 33.8, 15.
har în ochii tăi. 6Și solii s‐au întors la Iacov zicând: Am venit la fratele tău, la Esau, și chiar el îți vine
32.6
Cap. 33.1.
în întâmpinare și patru sute de bărbați cu el. 7Atunci Iacov s‐a temut
32.7
Cap. 35.3.
foarte mult și s‐a
32.7
Cap. 35.3.
tulburat și a despărțit pe oamenii care erau cu el și oile și boii și cămilele în două cete. 8Și a zis: Dacă va veni Esau la o ceată și o va bate, atunci cealaltă ceată ce a rămas va scăpa.

Rugăciunea lui Iacov

9

32.9
Ps. 50.15
Și Iacov a zis
32.9
Cap. 28.13.
: Dumnezeul tatălui meu Avraam și Dumnezeul tatălui meu Isaac, Doamne
32.9
Cap. 31.3, 13.
, care mi‐ai zis: Întoarce‐te în țara ta și la rudenia ta și‐ți voi face bine. 10Eu sunt mai mic decât cea mai mică din toate
32.10
Cap. 24.27.
îndurările și decât țot adevărul pe care l‐ai arătat robului tău, căci am trecut cu
32.10
Iov 8.7
toiagul meu peste acest Iordan și acum am ajuns două cete. 11
32.11
Ps. 59.1,2
Scapă‐mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau; căci mă tem de el ca nu cumva să vină și să mă bată pe mine, pe
32.11
Osea 10.14
mama cu copiii. 12Și
32.12
Cap. 28.13, 14, 15.
tu ai zis: Cu adevărat îți voi face bine și voi face sămânța ta ca nisipul mării care nu se poate număra de mulțime. 13Și a mas acolo în noaptea aceea și a luat din tot ce i‐a căzut în mână un
32.13
Cap. 43.11.
dar pentru Esau, fratele său: 14două sute de capre și douăzeci de țapi; două sute de oi și douăzeci de berbeci; 15treizeci de cămile alăptătoare și mânzii lor; patruzeci de vaci și zece tauri; douăzeci de măgărițe și zece măgăruși. 16Și le‐a dat în mâna robilor săi fiecare turmă în parte. Și a zis robilor săi: Treceți înaintea mea și puneți o depărtare între turmă și turmă. 17Și a poruncit celui dintâi zicând: Dacă te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba zicând: Al cui ești și unde mergi și ale cui sunt acestea dinaintea ta? 18Atunci să‐i zici: Ale robului tău Iacov; e un dar trimis domnului meu Esau și iată și el este după noi! 19Și a poruncit și celui de al doilea și celui de al treilea și tuturor care mergeau după turme zicând: Cu aceste cuvinte să vorbiți lui Esau când îl veți găsi. 20Și veți mai zice: Iată robul tău Iacov este după noi. Căci el a zis: Îl voi
32.20
Prov. 21.14
împăca cu darul care merge înaintea mea și apoi voi vedea fața lui; poate mă va primi. 21Și darul a trecut înaintea lui, iar el a mas noaptea aceea în tabără. 22Și s‐a sculat în noaptea aceea și a luat pe cele două neveste ale sale și pe cele două roabe ale sale și pe cei unsprezece copii ai săi și a
32.22
Deut. 3.16
trecut vadul Iabocului. 23Și i‐a luat și i‐a trecut peste pârâu și a trecut ce avea.

Lupta lui Iacov: Israel

24Și Iacov a rămas singur și un om s‐a luptat

32.24
Osea 12.3,4Ef. 6.12
cu el până în revărsatul zorilor. 25Și când a văzut că nu‐l biruie, i‐a atins
32.25
Mat. 26.412 Cor. 12.7
încheietura coapsei și s‐a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. 26Și i‐a
32.26
Lc. 24.28
zis: Lasă‐mă să mă duc, căci se revarsă zorile. Și el a zis: Nu
32.26
Osea 12.4
te voi lăsa să te duci decât dacă mă vei binecuvânta. 27Și i‐a zis: Care îți este numele? Și el a zis: Iacov. 28Și a zis
32.28
Cap. 35.10.
: Numele tău nu se va mai numi Iacov, ci Israel, căci te‐ai
32.28
Osea 12.3,4
luptat cu Dumnezeu și
32.28
Cap. 25.31;
cu oameni și ai biruit. 29Și Iacov l‐a întrebat și a zis: Spune‐mi, te rog, numele tău. Și el a zis
32.29
Jud. 13.18
: Pentru ce mă întrebi de numele meu? Și l‐a binecuvântat acolo. 30Și Iacov a pus numele locului Peniel. Căci
32.30
Cap. 16.13.
am văzut pe Dumnezeu față în față și sufletul meu a fost scăpat. 31Și răsărea soarele peste el, când trecea Penielul și șchiopăta de coapsa sa. 32De aceea până în ziua de astăzi copiii lui Israel nu mănâncă vâna de la coapsă care se află la încheietura coapsei, căci el a atins pe Iacov la încheietura coapsei în vâna coapsei.

33

Impăcarea lui Iacov cu Esau

331Și Iacov și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată venea

33.1
Cap. 32.6.
Esau și patru sute de bărbați cu el. Și și‐a împărțit copiii la Lea, la Rahela și la cele două slujnice. 2Și a pus pe slujnice și copiii lor în frunte, și pe Lea și copiii ei după aceea și pe Rahela și Iosif în urmă. 3Și el a trecut înaintea lor și s‐a
33.3
Cap. 18.2;
plecat la pământ de șapte ori până s‐a apropiat de fratele său. 4
33.4
Cap. 32.28.
Și Esau a alergat spre întâmpinarea lui și l‐a îmbrățișat și a
33.4
Cap. 45.14, 15.
căzut pe grumazul lui și l‐a sărutat și au plâns. 5Și el și‐a ridicat ochii și a văzut femeile și copiii și a zis: Cine sunt aceștia cu tine? Și el a zis: Copiii
33.5
Cap. 48.9.
pe care i‐a dăruit Dumnezeu, în îndurarea lui, robului tău. 6Și slujnicile s‐au apropiat, ele și copiii lor, și s‐au plecat. 7Și s‐a apropiat și Lea cu copiii ei și s‐au plecat. Și la urmă s‐a apropiat Iosif și Rahela și s‐au plecat. 8Și el a zis: Ce ai de gând
33.8
Cap. 32.16.
cu toată turma pe care am întâlnit‐o? Și el a zis: Ca să
33.8
Cap. 32.5.
aflu har în ochii domnului meu. 9Și Esau a zis: Eu am destul, fratele meu, fie al tău ce este al tău. 10Și Iacov a zis: Nu, rogu‐te, dacă am aflat har acum în ochii tăi, atunci primește darul meu din mâna mea, căci
33.10
Cap. 43.3.
de aceea am văzut fața ta cum vede cineva fața lui Dumnezeu și ți‐a plăcut de mine. 11Ia, rogu‐te
33.11
Jud. 1.151 Sam. 25.27
30.262 Reg. 5.15
, darul meu ce ți s‐a adus pentru că Dumnezeu mi‐a fost îndurător și am de toate
33.11
2 Reg. 5.23
. Și l‐a silit și a luat. 12Și el a zis: Să plecăm și să mergem și eu voi merge înaintea ta. 13Și el i‐a zis: Domnul meu știe că copiii sunt tineri și oile și vacile care sunt cu mine alăptează și de le vor sili o singură zi, toate turmele vor muri. 14Rogu‐te, dar, să treacă domnul meu înaintea robului său și eu voi mână încet după pașii averii care este înaintea mea și după pașii copiilor, până ce voi veni la domnul meu
33.14
Cap. 32.3.
în Seir. 15Și Esau a zis: Rogu‐te, să las cu tine câțiva din oamenii care sunt cu mine! Și el a zis: Ce nevoie? Să
33.15
Cap. 34.11;
aflu har în ochii domnului meu! 16Și Esau s‐a întors în ziua aceea pe calea sa la Seir.

Iacov se așază în Sihem

17Și Iacov a plecat la

33.17
Ios. 13.27Jud. 8.5Ps. 60.6
Sucot și și‐a zidit o casă și a făcut colibe pentru vitele sale; de aceea s‐a pus numele locului: Sucot
33.17
In. 3.23
. 18Și Iacov a venit în pace la cetatea
33.18
Ios. 24.1Jud. 9.1
Sihem care este în țara Canaan când venea din Padan‐Aram; și a tăbărât înaintea cetății. 19Și a
33.19
Ios. 24.32In. 4.5
cumpărat partea din țarină pe care își întinsese cortul din mâna copiilor lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută chesita. 20Și a ridicat acolo un altar și l‐a numit
33.20
Cap. 35.7.
El‐Elohe‐Israel.

34

Dina și Sihem

341Și

34.1
Cap. 30.21.
Dina, fiica Leei, pe care o născuse ea lui Iacov, a
34.1
Tit 2.5
ieșit să vadă pe fetele țării. 2Și Sihem, fiul lui Hamor Hevitul, mai marele țării, a
34.2
Cap. 6.2.
văzut‐o și a
34.2
Cap. 20.2.
luat‐o și s‐a culcat cu ea și a înjosit‐o. 3Și sufletul lui s‐a alipit de Dina, fiica lui Iacov și iubea pe fată și a vorbit la inima fetei. 4Și Sihem a
34.4
Jud. 14.2
vorbit tatălui său Hamor zicând: Ia‐mi pe fata aceasta de nevastă. 5Și Iacov a auzit că necinstise pe Dina, fata sa; și fiii săi erau la câmp cu vitele sale și Iacov a
34.5
1 Sam. 10.272 Sam. 13.22
tăcut până s‐au întors ei. 6Și Hamor, tatăl lui Sihem, a ieșit la Iacov ca să vorbească cu el. 7Și fiii lui Iacov au venit de la câmp când au auzit și oamenii s‐au întristat și
34.7
Cap. 49.7.
s‐au aprins de mânie foarte mare pentru că făcuse o faptă de
34.7
Ios. 7.15Jud. 20.6
rușine în Israel culcându‐se cu fata lui Iacov
34.7
Deut. 23.172 Sam. 13.12
, lucru care nu se cuvenea să se facă. 8Și Hamor le‐a cuvântat zicând: Sufletul fiului meu Sihem dorește după fata voastră; rogu‐vă, dați‐i‐o de nevastă. 9Și încuscriți‐vă cu noi; dați‐ne nouă pe fetele voastre și luați‐vă pe fetele noastre pentru voi. 10Și locuiți cu noi și
34.10
Cap. 13.9;
țara va fi înaintea voastră; locuiți și
34.10
Cap. 42.34.
faceți negoț în ea și
34.10
Cap. 47.27.
câștigați‐vă stăpâniri. 11Și Sihem a zis tatălui ei și fraților ei: Să aflu har în ochii voștri și ce‐mi veți zice voi da. 12Cereți de la mine
34.12
Ex. 22.16,17Deut. 22.291 Sam. 18.25
zestre mare și dar și voi da cum îmi veți zice, însă dați‐mi copila de nevastă! 13Și fiii lui Iacov au răspuns
34.13
2 Sam. 13.24
cu vicleșug lui Sihem și lui Hamor, tatăl său, și au vorbit, căci necinstise pe Dina, sora lor. 14Și le‐au zis: Nu putem face lucrul acesta să dăm pe sora noastră unuia care este netăiat împrejur, căci aceasta ar fi o ocară
34.14
Ios. 5.9
pentru noi. 15Dar numai cu aceasta ne vom învoi cu voi: dacă veți fi ca noi și orice parte bărbătească dintre voi va fi tăiată împrejur. 16Atunci vă vom da fetele noastre și vom lua pe ale voastre pentru noi și vom locui cu voi și vom fi un singur popor. 17Dar de nu ne veți asculta ca să vă tăiați împrejur, ne vom lua fata și vom pleca. 18Și cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. 19Și tânărul n‐a pregetat să facă lucrul pentru că îi plăcuse fata lui Iacov. Și el era
34.19
1 Cron. 4.9
mai prețuit decât toată casa tatălui său. 20Și Hamor și Sihem, fiul său, au venit la poarta cetății lor și au vorbit către oamenii cetății lor zicând: 21Acești oameni sunt de pace cu noi; să locuiască dar în țară și să facă negoț în ea și țara iată este întinsă înaintea lor. Să luăm pe fetele lor de neveste și să le dăm pe fetele noastre. 22Dar numai cu aceasta se vor învoi oamenii să locuiască împreună cu noi să fim un singur popor: dacă toată partea bărbătească dintre noi se va tăia împrejur cum sunt ei tăiați împrejur. 23Vitele lor și averea lor și orice dobitoc al lor nu vor fi oare ale noastre? Numai să ne învoim cu ei și vor locui cu noi. 24Și toți cei ce ieșeau pe poarta cetății
34.24
Cap. 23.10.
lui au ascultat de Hamor și de Sihem, fiul său; și toată partea bărbătească a fost tăiată împrejur, toți cei ce ieșeau pe poarta cetății lui. 25Și a fost așa: a treia zi când erau în durere, doi din fiii lui Iacov, Simeon
34.25
Cap. 49.5, 6, 7.
și Levi, frații Dinei, și‐au luat fiecare sabia și au venit pe neașteptate asupra cetății și au ucis toată partea bărbătească. 26Și au trecut prin ascuțișul sabiei pe Hamor și pe Sihem, fiul său, și au luat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit. 27Fiii lui Iacov s‐au aruncat asupra celor uciși și au jefuit cetatea, căci necinstiseră pe sora lor. 28Le‐au luat oile și vitele și măgarii și ce era în cetate și ce era pe câmp. 29Și au luat și au jefuit toate averile lor și pe toți copiii lor și pe nevestele lor și tot ce era în case. 30Și Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: Voi m‐ați tulburat, făcându‐mă
34.30
Ex. 5.211 Sam. 13.4
să miros urât printre locuitorii țării, printre Cananiți și Feresiți; și eu am puțini oameni la număr
34.30
Deut. 4.27Ps. 105.12
și se vor strânge împotriva mea și mă vor bate și voi fi prăpădit eu și casa mea. 31Și ei au zis: Să se poarte cu sora noastră ca și cu o curvă?