Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Impăcarea lui Iacov cu Esau

331Și Iacov și‐a ridicat ochii și s‐a uitat și iată venea

33.1
Cap. 32.6.

Esau și patru sute de bărbați cu el. Și și‐a împărțit copiii la Lea, la Rahela și la cele două slujnice. 2Și a pus pe slujnice și copiii lor în frunte, și pe Lea și copiii ei după aceea și pe Rahela și Iosif în urmă. 3Și el a trecut înaintea lor și s‐a
33.3
Cap. 18.2;
42.6
43.26
plecat la pământ de șapte ori până s‐a apropiat de fratele său. 4
33.4
Cap. 32.28.

Și Esau a alergat spre întâmpinarea lui și l‐a îmbrățișat și a
33.4
Cap. 45.14, 15.

căzut pe grumazul lui și l‐a sărutat și au plâns. 5Și el și‐a ridicat ochii și a văzut femeile și copiii și a zis: Cine sunt aceștia cu tine? Și el a zis: Copiii
33.5
Cap. 48.9.
Ps. 127.3Is. 8.18
pe care i‐a dăruit Dumnezeu, în îndurarea lui, robului tău. 6Și slujnicile s‐au apropiat, ele și copiii lor, și s‐au plecat. 7Și s‐a apropiat și Lea cu copiii ei și s‐au plecat. Și la urmă s‐a apropiat Iosif și Rahela și s‐au plecat. 8Și el a zis: Ce ai de gând
33.8
Cap. 32.16.

cu toată turma pe care am întâlnit‐o? Și el a zis: Ca să
33.8
Cap. 32.5.

aflu har în ochii domnului meu. 9Și Esau a zis: Eu am destul, fratele meu, fie al tău ce este al tău. 10Și Iacov a zis: Nu, rogu‐te, dacă am aflat har acum în ochii tăi, atunci primește darul meu din mâna mea, căci
33.10
Cap. 43.3.
2 Sam. 3.13
14.28,32Mat. 18.10
de aceea am văzut fața ta cum vede cineva fața lui Dumnezeu și ți‐a plăcut de mine. 11Ia, rogu‐te
33.11
Jud. 1.151 Sam. 25.27
30.262 Reg. 5.15
, darul meu ce ți s‐a adus pentru că Dumnezeu mi‐a fost îndurător și am de toate
33.11
2 Reg. 5.23
. Și l‐a silit și a luat. 12Și el a zis: Să plecăm și să mergem și eu voi merge înaintea ta. 13Și el i‐a zis: Domnul meu știe că copiii sunt tineri și oile și vacile care sunt cu mine alăptează și de le vor sili o singură zi, toate turmele vor muri. 14Rogu‐te, dar, să treacă domnul meu înaintea robului său și eu voi mână încet după pașii averii care este înaintea mea și după pașii copiilor, până ce voi veni la domnul meu
33.14
Cap. 32.3.

în Seir. 15Și Esau a zis: Rogu‐te, să las cu tine câțiva din oamenii care sunt cu mine! Și el a zis: Ce nevoie? Să
33.15
Cap. 34.11;
47.25Rut 2.13
aflu har în ochii domnului meu! 16Și Esau s‐a întors în ziua aceea pe calea sa la Seir.

Iacov se așază în Sihem

17Și Iacov a plecat la

33.17
Ios. 13.27Jud. 8.5Ps. 60.6
Sucot și și‐a zidit o casă și a făcut colibe pentru vitele sale; de aceea s‐a pus numele locului: Sucot
33.17
In. 3.23
. 18Și Iacov a venit în pace la cetatea
33.18
Ios. 24.1Jud. 9.1
Sihem care este în țara Canaan când venea din Padan‐Aram; și a tăbărât înaintea cetății. 19Și a
33.19
Ios. 24.32In. 4.5
cumpărat partea din țarină pe care își întinsese cortul din mâna copiilor lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută chesita. 20Și a ridicat acolo un altar și l‐a numit
33.20
Cap. 35.7.

El‐Elohe‐Israel.