Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
34

Dina și Sihem

341Și

34.1
Cap. 30.21.
Dina, fiica Leei, pe care o născuse ea lui Iacov, a
34.1
Tit 2.5
ieșit să vadă pe fetele țării. 2Și Sihem, fiul lui Hamor Hevitul, mai marele țării, a
34.2
Cap. 6.2.
văzut‐o și a
34.2
Cap. 20.2.
luat‐o și s‐a culcat cu ea și a înjosit‐o. 3Și sufletul lui s‐a alipit de Dina, fiica lui Iacov și iubea pe fată și a vorbit la inima fetei. 4Și Sihem a
34.4
Jud. 14.2
vorbit tatălui său Hamor zicând: Ia‐mi pe fata aceasta de nevastă. 5Și Iacov a auzit că necinstise pe Dina, fata sa; și fiii săi erau la câmp cu vitele sale și Iacov a
34.5
1 Sam. 10.272 Sam. 13.22
tăcut până s‐au întors ei. 6Și Hamor, tatăl lui Sihem, a ieșit la Iacov ca să vorbească cu el. 7Și fiii lui Iacov au venit de la câmp când au auzit și oamenii s‐au întristat și
34.7
Cap. 49.7.
s‐au aprins de mânie foarte mare pentru că făcuse o faptă de
34.7
Ios. 7.15Jud. 20.6
rușine în Israel culcându‐se cu fata lui Iacov
34.7
Deut. 23.172 Sam. 13.12
, lucru care nu se cuvenea să se facă. 8Și Hamor le‐a cuvântat zicând: Sufletul fiului meu Sihem dorește după fata voastră; rogu‐vă, dați‐i‐o de nevastă. 9Și încuscriți‐vă cu noi; dați‐ne nouă pe fetele voastre și luați‐vă pe fetele noastre pentru voi. 10Și locuiți cu noi și
34.10
Cap. 13.9;
țara va fi înaintea voastră; locuiți și
34.10
Cap. 42.34.
faceți negoț în ea și
34.10
Cap. 47.27.
câștigați‐vă stăpâniri. 11Și Sihem a zis tatălui ei și fraților ei: Să aflu har în ochii voștri și ce‐mi veți zice voi da. 12Cereți de la mine
34.12
Ex. 22.16,17Deut. 22.291 Sam. 18.25
zestre mare și dar și voi da cum îmi veți zice, însă dați‐mi copila de nevastă! 13Și fiii lui Iacov au răspuns
34.13
2 Sam. 13.24
cu vicleșug lui Sihem și lui Hamor, tatăl său, și au vorbit, căci necinstise pe Dina, sora lor. 14Și le‐au zis: Nu putem face lucrul acesta să dăm pe sora noastră unuia care este netăiat împrejur, căci aceasta ar fi o ocară
34.14
Ios. 5.9
pentru noi. 15Dar numai cu aceasta ne vom învoi cu voi: dacă veți fi ca noi și orice parte bărbătească dintre voi va fi tăiată împrejur. 16Atunci vă vom da fetele noastre și vom lua pe ale voastre pentru noi și vom locui cu voi și vom fi un singur popor. 17Dar de nu ne veți asculta ca să vă tăiați împrejur, ne vom lua fata și vom pleca. 18Și cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. 19Și tânărul n‐a pregetat să facă lucrul pentru că îi plăcuse fata lui Iacov. Și el era
34.19
1 Cron. 4.9
mai prețuit decât toată casa tatălui său. 20Și Hamor și Sihem, fiul său, au venit la poarta cetății lor și au vorbit către oamenii cetății lor zicând: 21Acești oameni sunt de pace cu noi; să locuiască dar în țară și să facă negoț în ea și țara iată este întinsă înaintea lor. Să luăm pe fetele lor de neveste și să le dăm pe fetele noastre. 22Dar numai cu aceasta se vor învoi oamenii să locuiască împreună cu noi să fim un singur popor: dacă toată partea bărbătească dintre noi se va tăia împrejur cum sunt ei tăiați împrejur. 23Vitele lor și averea lor și orice dobitoc al lor nu vor fi oare ale noastre? Numai să ne învoim cu ei și vor locui cu noi. 24Și toți cei ce ieșeau pe poarta cetății
34.24
Cap. 23.10.
lui au ascultat de Hamor și de Sihem, fiul său; și toată partea bărbătească a fost tăiată împrejur, toți cei ce ieșeau pe poarta cetății lui. 25Și a fost așa: a treia zi când erau în durere, doi din fiii lui Iacov, Simeon
34.25
Cap. 49.5, 6, 7.
și Levi, frații Dinei, și‐au luat fiecare sabia și au venit pe neașteptate asupra cetății și au ucis toată partea bărbătească. 26Și au trecut prin ascuțișul sabiei pe Hamor și pe Sihem, fiul său, și au luat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit. 27Fiii lui Iacov s‐au aruncat asupra celor uciși și au jefuit cetatea, căci necinstiseră pe sora lor. 28Le‐au luat oile și vitele și măgarii și ce era în cetate și ce era pe câmp. 29Și au luat și au jefuit toate averile lor și pe toți copiii lor și pe nevestele lor și tot ce era în case. 30Și Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: Voi m‐ați tulburat, făcându‐mă
34.30
Ex. 5.211 Sam. 13.4
să miros urât printre locuitorii țării, printre Cananiți și Feresiți; și eu am puțini oameni la număr
34.30
Deut. 4.27Ps. 105.12
și se vor strânge împotriva mea și mă vor bate și voi fi prăpădit eu și casa mea. 31Și ei au zis: Să se poarte cu sora noastră ca și cu o curvă?

35

Iacov la Betel

351Și Dumnezeu a zis lui Iacov: Scoală‐te, suie‐te la

35.1
Cap. 28.19.
Betel și locuiește acolo și fă acolo un altar lui Dumnezeu
35.1
Cap. 28.13.
care ți s‐a arătat
35.1
Cap. 27.43.
când ai fugit de fața fratelui tău Esau. 2Și Iacov a zis
35.2
Cap. 18.19.
casei sale și tuturor celor ce erau cu el: Scoateți
35.2
Cap. 31.19, 34.
dumnezeii străini care sunt între voi și
35.2
Ex. 19.10
curățiți‐vă și schimbați‐vă hainele. 3Și să ne sculăm și să ne suim la Betel și voi face acolo un altar lui Dumnezeu
35.3
Cap. 32.7, 24.
, care mi‐a răspuns în ziua strâmtorării mele
35.3
Cap. 28.20;
, și a fost cu mine în calea pe care am umblat. 4Și au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâna lor și
35.4
Osea 2.13
cerceii care erau în urechile lor. Și Iacov i‐a ascuns sub
35.4
Ios. 24.26Jud. 9.6
stejarul care era lângă Sihem. 5Și au plecat: și
35.5
Ex. 15.16
23.27
34.24Deut. 11.25Ios. 2.9
5.11 Sam. 14.152 Cron. 14.14
spaima lui Dumnezeu a fost peste cetățile care erau împrejurul lor și n‐au urmărit pe fiii lui Iacov. 6Și Iacov a venit la
35.6
Cap. 28.19, 22.
Luz, adică Betel, care este în țara Canaan, el și tot poporul care era cu el. 7Și a
35.7
Ecl. 5.4
zidit acolo un altar și a numit locul El‐Betel, pentru că
35.7
Cap. 28.13.
acolo i se descoperise Dumnezeu când fugea de fața fratelui său. 8Și
35.8
Cap. 24.59.
Debora, doica Rebecăi, a murit și a fost înmormântată mai jos de Betel sub stejar; și i s‐a pus numele Alon‐Bacut. 9Și
35.9
Osea 12.4
Dumnezeu s‐a arătat iarăși lui Iacov când s‐a întors din Padan‐Aram și l‐a binecuvântat. 10Și Dumnezeu i‐a zis
35.10
Cap. 17.5.
: Numele tău este Iacov; numele tău nu se va mai chema Iacov
35.10
Cap. 32.28.
, ci numele tău va fi Israel. Și i‐a pus numele Israel. 11Și Dumnezeu i‐a zis
35.11
Cap. 17.1;
: Eu sunt Dumnezeul Atotputernic: Crești și înmulțește‐te
35.11
Cap. 17.5, 6, 16;
; un neam și o ceată de neamuri vor fi din tine și împărați vor ieși din coapsele tale. 12Și țara
35.12
Cap. 12.7;
pe care am dat‐o lui Avraam și lui Isaac ți‐o voi da ție și voi da țara seminței tale după tine. 13Și Dumnezeu
35.13
Cap. 17.22.
s‐a înălțat de la el în locul unde vorbise cu el. 14Și Iacov
35.14
Cap. 28.18.
a ridicat un stâlp în locul unde vorbise cu el, un stâlp de piatră: și a turnat peste el un dar de băutură și a turnat untdelemn deasupra. 15Și Iacov a pus numele locului unde vorbise Dumnezeu cu el
35.15
Cap. 28.19.
Betel.

Moartea Rahelei

16Și au plecat de la Betel. Și era încă o depărtare până să vină la Efrata; și Rahela a fost în durerile facerii și a avut muncă mare. 17Și a fost așa: când era ea în muncă mare, moașa i‐a zis: Nu te teme, căci

35.17
Cap. 30.24.
și acesta îți este fiu. 18Și a fost așa: când își da ea sufletul (căci a murit), i‐a pus numele Ben‐Oni, dar tatăl lui l‐a numit Beniamin. 19Și
35.19
Cap. 48.7.
Rahela a murit și a fost înmormântată pe calea spre
35.19
Rut 1.2
4.11Mica 5.2Mat. 2.6
Efrata, adică Betleem. 20Și Iacov a ridicat un stâlp deasupra mormântului ei, care este stâlpul mormântului Rahelei
35.20
1 Sam. 10.22 Sam. 18.18
până în ziua de astăzi.

Fiii lui Iacov

21Și Israel a plecat și și‐a întins cortul dincolo de

35.21
Mica 4.8
Migdal‐Eder. 22Și a fost așa: pe când locuia Israel în țara aceea Ruben a mers și
35.22
Cap. 49.4.
s‐a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său; și Israel a auzit. Și fiii lui Iacov au fost doisprezece. 23Fiii Leei
35.23
Cap. 46.8.
: Ruben, întâiul născut al lui Iacov, și Simeon și Levi și Iuda și Isahar și Zabulon. 24Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. 25Și fiii Bilhei, slujnica Rahelei: Dan și Neftali. 26Și fiii Zilpei, slujnica Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov care i s‐au născut în Padan‐Aram.

Moartea lui Isaac

27Și Iacov a venit la Isaac, tatăl său, la

35.27
Cap. 13.18;
Mamre în
35.27
Ios. 14.15
15.13
Chiriat‐Arba, care este Hebronul, unde stătuseră vremelnic Avraam și Isaac. 28Și zilele lui Isaac au fost o sută optzeci de ani. 29Și Isaac și‐a dat sufletul și a murit și a
35.29
Cap. 15.15;
fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Și Esau și Iacov, fiii
35.29
Cap. 25.9;
lui, l‐au înmormântat.

36

Esau se așază în Seir

361Și acestea sunt neamurile lui Esau

36.1
Cap. 25.30.
, adică Edom. 2
36.2
Cap. 26.34.
Esau și‐a luat nevestele dintre fetele lui Canaan: pe Ada, fiica lui Elon Hetitul, și pe
36.2
Vers. 25.
Oholibama, fiica Anei, fiica lui Țibeon Hevitul, 3și pe
36.3
Cap. 28.9.
Basmat, fiica lui Ismael, sora lui Nebaiot. 4Și
36.4
1 Cron. 1.35
Ada a născut lui Esau pe Elifaz; și Basmat a născut pe Reuel. 5Și Oholibama a născut pe Ieuș și pe Iaelam și pe Core. Aceștia sunt fiii lui Esau care i s‐au născut în țara Canaan. 6Și Esau și‐a luat nevestele și fiii și fetele și toate sufletele din casa sa și vitele și toate dobitoacele și toate avuțiile pe care le agonisise în țara Canaan, și s‐a dus într‐o țară departe de fratele său Iacov. 7
36.7
Cap. 13.6, 11.
Căci averea lor era prea mare pentru ei ca să locuiască împreună și
36.7
Cap. 17.8;
țara șederii lor vremelnice nu‐i putea cuprinde din pricina vitelor lor. 8Și Esau a locuit în
36.8
Cap. 32.3.
muntele Seir
36.8
Vers. 1.
: Esau este Edom.

Urmașii lui Esau

9Și acestea sunt neamurile lui Esau, tatăl Edomiților, în muntele Seir. 10Acestea sunt numele fiilor lui Esau

36.10
1 Cron. 1.25
: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau, și Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. 11Și fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Țefo și Gaetam și Chenaz. 12Și Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; și ea a născut lui Elifaz pe
36.12
Ex. 17.8,14Num. 24.201 Sam. 15.2,3
Amalec. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. 13Și aceștia sunt fiii lui Reuel: Nahat și Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii din Basmat, nevasta lui Esau. 14Și aceștia sunt fiii Oholibamei, fiica Anei, fiica lui Țibeon, nevasta lui Esau; ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. 15Aceștia sunt domnitorii fiilor lui Esau: fiii lui Elifaz, cel întâi‐născut al lui Esau: domnitorul Teman, domnitorul Omar, domnitorul Țefo, domnitorul Chenaz, 16domnitorul Core, domnitorul Gaetam și domnitorul Amalec. Aceștia sunt domnitorii din Elifaz în țara lui Edom. Aceștia sunt fiii din Ada. 17Și aceștia sunt fiii lui Reuel, fiul lui Esau: domnitorul Nahat, domnitorul Zerah, domnitorul Șama, domnitorul Miza. Aceștia sunt domnitorii din Reuel în țara lui Edom. Aceștia sunt fiii din Basmat, nevasta lui Esau. 18Și aceștia sunt fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: domnitorul Ieuș, domnitorul Iaelam și domnitorul Core; aceștia sunt domnitorii din Oholibama, fiica Anei, nevasta lui Esau. 19Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt domnitorii lor: el este Edom.

Urmașii lui Seir

20

36.20
1 Cron. 1.38
Aceștia sunt fiii lui Seir
36.20
Cap. 14.6.
, Horitul, locuitorii țării: Lotan și Șobal și Țibeon și Ana 21și Dișon și Ețer și Dișan. Aceștia sunt domnitorii Horiților, copiii lui Seir în țara lui Edom. 22Și fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam; și sora lui Lotan Timna. 23Și aceștia sunt fiii lui Șobal: Alvan și Manahat și Ebal, Șefo și Onam. 24Și aceștia sunt fiii lui Țibeon: Aia și Ana. Acesta‐i Ana care a găsit izvoare calde în pustie când păștea măgarii tatălui său Țibeon. 25Și aceștia sunt fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fiica lui Ana. 26Și aceștia sunt fiii lui Dișon: Hemdan și Eșban și Itran și Cheran. 27Și aceștia sunt fiii lui Ețer: Bilhan și Zaavan și Acan. 28Și aceștia sunt fiii lui Dișan: Uț și Aran. 29Aceștia sunt domnitorii Horiților: domnitorul Lotan, domnitorul Șobal, domnitorul Țibeon, domnitorul Ana, 30domnitorul Dișon, domnitorul Ețer, domnitorul Dișan. Aceștia sunt domnitorii Horiților, după domnitorii lor în țara Seir.

Impărații Edomului

31

36.31
1 Cron. 1.43
Și aceștia sunt împărații care au domnit în țara Edomului mai înainte de a domni împărați peste copiii lui Israel. 32Și Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom și numele cetății lui era Dinhaba. 33Și Bela a murit și în locul lui a domnit Iobab, fiul lui Zerah din Boțra. 34Și Iobab a murit și în locul lui a domnit Hușam din țara Temaniților. 35Și Hușam a murit și în locul lui a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpia lui Moab și numele cetății sale era Avit. 36Și Hadad a murit și în locul lui a domnit Samla din Masreca. 37Și Samla a murit și în locul lui a domnit Saul din Rehobot lângă Râu. 38Și Saul a murit și în locul lui a domnit Baal‐Hanan, fiul lui Acbor. 39Și Baal‐Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a domnit
36.39
1 Cron. 1.50
Hadar. Și numele cetății sale era Pau și numele nevestei sale a fost Mehetabeel, fata Matredei, fata lui Mezahab. 40Și acestea sunt numele domnitorilor
36.40
1 Cron. 1.51
din Esau, după familiile lor, după locurile lor, cu numele lor: domnitorul Timna, domnitorul Alva, domnitorul Ietet, 41domnitorul Oholibama, domnitorul Ela, domnitorul Pinon, 42domnitorul Chenaz, domnitorul Teman, domnitorul Mibțar, 43domnitorul Magdiel, domnitorul Iram. Aceștia sunt domnitorii din Edom, după locuințele lor, în țara stăpânirii lor. Acesta este Esau, tatăl lui Edom.