Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Iacov la Betel

351Și Dumnezeu a zis lui Iacov: Scoală‐te, suie‐te la

35.1
Cap. 28.19.

Betel și locuiește acolo și fă acolo un altar lui Dumnezeu
35.1
Cap. 28.13.

care ți s‐a arătat
35.1
Cap. 27.43.

când ai fugit de fața fratelui tău Esau. 2Și Iacov a zis
35.2
Cap. 18.19.
Ios. 24.15
casei sale și tuturor celor ce erau cu el: Scoateți
35.2
Cap. 31.19, 34.
Ios. 24.2,231 Sam. 7.3
dumnezeii străini care sunt între voi și
35.2
Ex. 19.10
curățiți‐vă și schimbați‐vă hainele. 3Și să ne sculăm și să ne suim la Betel și voi face acolo un altar lui Dumnezeu
35.3
Cap. 32.7, 24.

, care mi‐a răspuns în ziua strâmtorării mele
35.3
Cap. 28.20;
31.3,42
, și a fost cu mine în calea pe care am umblat. 4Și au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâna lor și
35.4
Osea 2.13
cerceii care erau în urechile lor. Și Iacov i‐a ascuns sub
35.4
Ios. 24.26Jud. 9.6
stejarul care era lângă Sihem. 5Și au plecat: și
35.5
Ex. 15.16
23.27
34.24Deut. 11.25Ios. 2.9
5.11 Sam. 14.152 Cron. 14.14
spaima lui Dumnezeu a fost peste cetățile care erau împrejurul lor și n‐au urmărit pe fiii lui Iacov. 6Și Iacov a venit la
35.6
Cap. 28.19, 22.

Luz, adică Betel, care este în țara Canaan, el și tot poporul care era cu el. 7Și a
35.7
Ecl. 5.4
zidit acolo un altar și a numit locul El‐Betel, pentru că
35.7
Cap. 28.13.

acolo i se descoperise Dumnezeu când fugea de fața fratelui său. 8Și
35.8
Cap. 24.59.

Debora, doica Rebecăi, a murit și a fost înmormântată mai jos de Betel sub stejar; și i s‐a pus numele Alon‐Bacut. 9Și
35.9
Osea 12.4
Dumnezeu s‐a arătat iarăși lui Iacov când s‐a întors din Padan‐Aram și l‐a binecuvântat. 10Și Dumnezeu i‐a zis
35.10
Cap. 17.5.

: Numele tău este Iacov; numele tău nu se va mai chema Iacov
35.10
Cap. 32.28.

, ci numele tău va fi Israel. Și i‐a pus numele Israel. 11Și Dumnezeu i‐a zis
35.11
Cap. 17.1;
48.3,4Ex. 6.3
: Eu sunt Dumnezeul Atotputernic: Crești și înmulțește‐te
35.11
Cap. 17.5, 6, 16;
28.3
48.4
; un neam și o ceată de neamuri vor fi din tine și împărați vor ieși din coapsele tale. 12Și țara
35.12
Cap. 12.7;
13.15
26.3,4
28.13
pe care am dat‐o lui Avraam și lui Isaac ți‐o voi da ție și voi da țara seminței tale după tine. 13Și Dumnezeu
35.13
Cap. 17.22.

s‐a înălțat de la el în locul unde vorbise cu el. 14Și Iacov
35.14
Cap. 28.18.

a ridicat un stâlp în locul unde vorbise cu el, un stâlp de piatră: și a turnat peste el un dar de băutură și a turnat untdelemn deasupra. 15Și Iacov a pus numele locului unde vorbise Dumnezeu cu el
35.15
Cap. 28.19.

Betel.

Moartea Rahelei

16Și au plecat de la Betel. Și era încă o depărtare până să vină la Efrata; și Rahela a fost în durerile facerii și a avut muncă mare. 17Și a fost așa: când era ea în muncă mare, moașa i‐a zis: Nu te teme, căci

35.17
Cap. 30.24.
1 Sam. 4.20
și acesta îți este fiu. 18Și a fost așa: când își da ea sufletul (căci a murit), i‐a pus numele Ben‐Oni, dar tatăl lui l‐a numit Beniamin. 19Și
35.19
Cap. 48.7.

Rahela a murit și a fost înmormântată pe calea spre
35.19
Rut 1.2
4.11Mica 5.2Mat. 2.6
Efrata, adică Betleem. 20Și Iacov a ridicat un stâlp deasupra mormântului ei, care este stâlpul mormântului Rahelei
35.20
1 Sam. 10.22 Sam. 18.18
până în ziua de astăzi.

Fiii lui Iacov

21Și Israel a plecat și și‐a întins cortul dincolo de

35.21
Mica 4.8
Migdal‐Eder. 22Și a fost așa: pe când locuia Israel în țara aceea Ruben a mers și
35.22
Cap. 49.4.
1 Cron. 5.12 Sam. 16.22
20.31 Cor. 5.1
s‐a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său; și Israel a auzit. Și fiii lui Iacov au fost doisprezece. 23Fiii Leei
35.23
Cap. 46.8.
Ex. 1.2
: Ruben, întâiul născut al lui Iacov, și Simeon și Levi și Iuda și Isahar și Zabulon. 24Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. 25Și fiii Bilhei, slujnica Rahelei: Dan și Neftali. 26Și fiii Zilpei, slujnica Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov care i s‐au născut în Padan‐Aram.

Moartea lui Isaac

27Și Iacov a venit la Isaac, tatăl său, la

35.27
Cap. 13.18;
23.2,19
Mamre în
35.27
Ios. 14.15
15.13
Chiriat‐Arba, care este Hebronul, unde stătuseră vremelnic Avraam și Isaac. 28Și zilele lui Isaac au fost o sută optzeci de ani. 29Și Isaac și‐a dat sufletul și a murit și a
35.29
Cap. 15.15;
25.8
fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Și Esau și Iacov, fiii
35.29
Cap. 25.9;
49.31
lui, l‐au înmormântat.