Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Esau se așază în Seir

361Și acestea sunt neamurile lui Esau

36.1
Cap. 25.30.

, adică Edom. 2
36.2
Cap. 26.34.

Esau și‐a luat nevestele dintre fetele lui Canaan: pe Ada, fiica lui Elon Hetitul, și pe
36.2
Vers. 25.

Oholibama, fiica Anei, fiica lui Țibeon Hevitul, 3și pe
36.3
Cap. 28.9.

Basmat, fiica lui Ismael, sora lui Nebaiot. 4Și
36.4
1 Cron. 1.35
Ada a născut lui Esau pe Elifaz; și Basmat a născut pe Reuel. 5Și Oholibama a născut pe Ieuș și pe Iaelam și pe Core. Aceștia sunt fiii lui Esau care i s‐au născut în țara Canaan. 6Și Esau și‐a luat nevestele și fiii și fetele și toate sufletele din casa sa și vitele și toate dobitoacele și toate avuțiile pe care le agonisise în țara Canaan, și s‐a dus într‐o țară departe de fratele său Iacov. 7
36.7
Cap. 13.6, 11.

Căci averea lor era prea mare pentru ei ca să locuiască împreună și
36.7
Cap. 17.8;
28.4
țara șederii lor vremelnice nu‐i putea cuprinde din pricina vitelor lor. 8Și Esau a locuit în
36.8
Cap. 32.3.
Deut. 2.5Ios. 24.4
muntele Seir
36.8
Vers. 1.

: Esau este Edom.

Urmașii lui Esau

9Și acestea sunt neamurile lui Esau, tatăl Edomiților, în muntele Seir. 10Acestea sunt numele fiilor lui Esau

36.10
1 Cron. 1.25
: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau, și Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. 11Și fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Țefo și Gaetam și Chenaz. 12Și Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; și ea a născut lui Elifaz pe
36.12
Ex. 17.8,14Num. 24.201 Sam. 15.2,3
Amalec. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. 13Și aceștia sunt fiii lui Reuel: Nahat și Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii din Basmat, nevasta lui Esau. 14Și aceștia sunt fiii Oholibamei, fiica Anei, fiica lui Țibeon, nevasta lui Esau; ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. 15Aceștia sunt domnitorii fiilor lui Esau: fiii lui Elifaz, cel întâi‐născut al lui Esau: domnitorul Teman, domnitorul Omar, domnitorul Țefo, domnitorul Chenaz, 16domnitorul Core, domnitorul Gaetam și domnitorul Amalec. Aceștia sunt domnitorii din Elifaz în țara lui Edom. Aceștia sunt fiii din Ada. 17Și aceștia sunt fiii lui Reuel, fiul lui Esau: domnitorul Nahat, domnitorul Zerah, domnitorul Șama, domnitorul Miza. Aceștia sunt domnitorii din Reuel în țara lui Edom. Aceștia sunt fiii din Basmat, nevasta lui Esau. 18Și aceștia sunt fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: domnitorul Ieuș, domnitorul Iaelam și domnitorul Core; aceștia sunt domnitorii din Oholibama, fiica Anei, nevasta lui Esau. 19Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt domnitorii lor: el este Edom.

Urmașii lui Seir

20

36.20
1 Cron. 1.38
Aceștia sunt fiii lui Seir
36.20
Cap. 14.6.
Deut. 2.12,22
, Horitul, locuitorii țării: Lotan și Șobal și Țibeon și Ana 21și Dișon și Ețer și Dișan. Aceștia sunt domnitorii Horiților, copiii lui Seir în țara lui Edom. 22Și fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam; și sora lui Lotan Timna. 23Și aceștia sunt fiii lui Șobal: Alvan și Manahat și Ebal, Șefo și Onam. 24Și aceștia sunt fiii lui Țibeon: Aia și Ana. Acesta‐i Ana care a găsit izvoare calde în pustie când păștea măgarii tatălui său Țibeon. 25Și aceștia sunt fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fiica lui Ana. 26Și aceștia sunt fiii lui Dișon: Hemdan și Eșban și Itran și Cheran. 27Și aceștia sunt fiii lui Ețer: Bilhan și Zaavan și Acan. 28Și aceștia sunt fiii lui Dișan: Uț și Aran. 29Aceștia sunt domnitorii Horiților: domnitorul Lotan, domnitorul Șobal, domnitorul Țibeon, domnitorul Ana, 30domnitorul Dișon, domnitorul Ețer, domnitorul Dișan. Aceștia sunt domnitorii Horiților, după domnitorii lor în țara Seir.

Impărații Edomului

31

36.31
1 Cron. 1.43
Și aceștia sunt împărații care au domnit în țara Edomului mai înainte de a domni împărați peste copiii lui Israel. 32Și Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom și numele cetății lui era Dinhaba. 33Și Bela a murit și în locul lui a domnit Iobab, fiul lui Zerah din Boțra. 34Și Iobab a murit și în locul lui a domnit Hușam din țara Temaniților. 35Și Hușam a murit și în locul lui a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpia lui Moab și numele cetății sale era Avit. 36Și Hadad a murit și în locul lui a domnit Samla din Masreca. 37Și Samla a murit și în locul lui a domnit Saul din Rehobot lângă Râu. 38Și Saul a murit și în locul lui a domnit Baal‐Hanan, fiul lui Acbor. 39Și Baal‐Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a domnit
36.39
1 Cron. 1.50
Hadar. Și numele cetății sale era Pau și numele nevestei sale a fost Mehetabeel, fata Matredei, fata lui Mezahab. 40Și acestea sunt numele domnitorilor
36.40
1 Cron. 1.51
din Esau, după familiile lor, după locurile lor, cu numele lor: domnitorul Timna, domnitorul Alva, domnitorul Ietet, 41domnitorul Oholibama, domnitorul Ela, domnitorul Pinon, 42domnitorul Chenaz, domnitorul Teman, domnitorul Mibțar, 43domnitorul Magdiel, domnitorul Iram. Aceștia sunt domnitorii din Edom, după locuințele lor, în țara stăpânirii lor. Acesta este Esau, tatăl lui Edom.