Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Iuda și Tamar

381Și a fost așa: în zilele acelea Iuda s‐a pogorât de la frații săi și

38.1
Cap. 19.3.
2 Reg. 4.8
s‐a abătut la un Adulamitean cu numele Hira. 2Și Iuda a
38.2
Cap. 34.2.

văzut acolo pe fata unui bărbat Cananit cu numele
38.2
1 Cron. 2.3
Șua și a luat‐o și a intrat la ea. 3Și ea a zămislit și a născut un fiu și el i‐a pus numele
38.3
Cap. 46.12.
Num. 26.19
Er. 4Și ea a zămislit iarăși și a născut un fiu și i‐a pus numele
38.4
Cap. 46.12.
Num. 26.19
Onan. 5Și iarăși a mai născut un fiu și i‐a pus numele
38.5
Cap. 46.12.
Num. 26.20
Șela. Și el era la Chezib când l‐a născut ea. 6Și Iuda a
38.6
Cap. 21.21.

luat o nevastă lui Er, întâiul său născut. Și numele ei era Tamar. 7Și
38.7
Cap. 46.12.
Num. 26.19
Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău în ochii Domnului
38.7
1 Cron. 2.3
și Domnul l‐a omorât. 8Și Iuda a zis lui Onan: Intră la nevasta
38.8
Deut. 25.5Mat. 22.24
fratelui tău și împlinește‐ți față de ea datoria de cumnat și ridică sămânța fratelui tău! 9Și Onan știa că sămânța nu va fi
38.9
Deut. 25.6
a lui. Și a fost așa: când a intrat la nevasta fratelui său, a lepădat pe pământ ca să nu dea sămânță fratelui său. 10Și lucrul pe care‐l făcea el a fost rău în ochii Domnului. Și l‐a omorât și
38.10
Cap. 46.12.
Num. 26.19
pe el. 11Și Iuda a zis Tamarei, noră‐sa
38.11
Rut 1.13
: Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește mare Șela, fiul meu. Căci zicea: Ca nu cumva să moară și el ca frații lui. Și Tamar s‐a dus și a rămas în
38.11
Lev. 22.13
casa tatălui ei. 12Și după multe zile fata lui Șua, nevasta lui Iuda, a murit; și Iuda
38.12
2 Sam. 13.39
s‐a mângâiat și s‐a suit
38.12
Ios. 15.10,57Jud. 14.1
la Timna la tunzătorii oilor sale el și Hira Adulamitul, prietenul său. 13Și s‐a spus Tamarei zicând: Iată socrul tău se suie la Timna ca să‐și tundă oile. 14Și ea și‐a lepădat hainele văduviei și s‐a acoperit cu mahrama și s‐a învălit și a
38.14
Prov. 7.12
șezut în poarta Enaimului care este în drum spre Timna; căci a văzut că
38.14
Vers. 11, 26.

Șela se făcuse mare și ea nu‐i fusese dată de nevastă. 15Și Iuda a văzut‐o și a crezut că este o curvă pentru că ea își acoperise fața. 16Și s‐a abătut pe cale la ea și a zis: Vino, rogu‐te, să intru la tine. Căci nu știa că era noră‐sa. Și ea a zis: Ce‐mi vei da ca să intri la mine? 17Și el a zis
38.17
Ezec. 16.33
: Îți voi trimite un ied de capre din turmă. Și ea a zis: Îmi vei da un
38.17
Vers. 20.

zălog până‐l vei trimite? 18Și el a zis: Ce zălog să‐ți dau? Și ea a zis
38.18
Vers. 25.

: Pecetea ta și lanțul tău și toiagul tău care este în mâna ta. Și i‐a dat și a intrat la ea și ea a zămislit de la el. 19Și ea s‐a sculat și s‐a dus și și‐a lepădat
38.19
Vers. 14.

mahrama și s‐a îmbrăcat în hainele sale de văduvie. 20Și Iuda a trimis iedul de capre prin mâna prietenului său Adulamitul ca să ia zălogul din mâna femeii; dar n‐a găsit‐o. 21Și a întrebat pe oamenii locului ei zicând: Unde este curva care era la Enaim pe marginea drumului? Și ei au zis: N‐a fost nicio curvă aici. 22Și el s‐a întors la Iuda și a zis: N‐am aflat‐o; ba încă oamenii locului au zis: N‐a fost nicio curvă aici. 23Și Iuda a zis: Să și‐l ia ca să nu ne facem de rușine. Iată i‐am trimis iedul acesta și n‐ai aflat‐o. 24Și a fost așa: cam după trei luni i s‐a spus lui Iuda zicând: Tamar, noră‐ta, a
38.24
Jud. 10.2
curvit și iată este chiar grea din curvie. Și Iuda a zis: Scoateți‐o afară și să fie
38.24
Lev. 21.9Deut. 22.21
arsă. 25Când a fost scoasă afară, a trimis la socrul său zicând: De la bărbatul ale cui sunt acestea sunt grea. Și ca a zis
38.25
Cap. 37.32.

: Cunoaște, rogu‐te, ale cui sunt acestea
38.25
Vers. 18.

: pecetea și lanțul și toiagul. 26Și Iuda le‐a
38.26
Cap. 37.33.

cunoscut și a zis
38.26
1 Sam. 24.17
: Ea este mai dreaptă decât mine pentru că n‐am
38.26
Vers. 14.

dat‐o lui Șela, fiul meu. Și
38.26
Iov 34.31,32
n‐a mai cunoscut‐o iarăs. 27Și a fost așa: când era ea în dureri, iată erau gemeni în pântecele ei. 28Și a fost așa: când era în dureri, unul a scos mâna; și moașa a luat‐o, și a legat pe mâna lui un fir cărmiziu zicând: Acesta a ieșit întâi. 29Și a fost așa: când și‐a tras el mâna înapoi, iată a ieșit fratele său. Și ea a zis: Ce spărtură ai făcut! Asupra ta să fie spărtura. Și i‐au pus numele
38.29
Cap. 46.12.
Num. 26.201 Cron. 2.4Mat. 1.3
Pereț. 30Și după aceea a ieșit fratele său care avea pe mâna sa firul cărmiziu și i‐au pus numele Zerah.