Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Iuda și Tamar

381Și a fost așa: în zilele acelea Iuda s‐a pogorât de la frații săi și

38.1
Cap. 19.3.
s‐a abătut la un Adulamitean cu numele Hira. 2Și Iuda a
38.2
Cap. 34.2.
văzut acolo pe fata unui bărbat Cananit cu numele
38.2
1 Cron. 2.3
Șua și a luat‐o și a intrat la ea. 3Și ea a zămislit și a născut un fiu și el i‐a pus numele
38.3
Cap. 46.12.
Er. 4Și ea a zămislit iarăși și a născut un fiu și i‐a pus numele
38.4
Cap. 46.12.
Onan. 5Și iarăși a mai născut un fiu și i‐a pus numele
38.5
Cap. 46.12.
Șela. Și el era la Chezib când l‐a născut ea. 6Și Iuda a
38.6
Cap. 21.21.
luat o nevastă lui Er, întâiul său născut. Și numele ei era Tamar. 7Și
38.7
Cap. 46.12.
Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău în ochii Domnului
38.7
1 Cron. 2.3
și Domnul l‐a omorât. 8Și Iuda a zis lui Onan: Intră la nevasta
38.8
Deut. 25.5Mat. 22.24
fratelui tău și împlinește‐ți față de ea datoria de cumnat și ridică sămânța fratelui tău! 9Și Onan știa că sămânța nu va fi
38.9
Deut. 25.6
a lui. Și a fost așa: când a intrat la nevasta fratelui său, a lepădat pe pământ ca să nu dea sămânță fratelui său. 10Și lucrul pe care‐l făcea el a fost rău în ochii Domnului. Și l‐a omorât și
38.10
Cap. 46.12.
pe el. 11Și Iuda a zis Tamarei, noră‐sa
38.11
Rut 1.13
: Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește mare Șela, fiul meu. Căci zicea: Ca nu cumva să moară și el ca frații lui. Și Tamar s‐a dus și a rămas în
38.11
Lev. 22.13
casa tatălui ei. 12Și după multe zile fata lui Șua, nevasta lui Iuda, a murit; și Iuda
38.12
2 Sam. 13.39
s‐a mângâiat și s‐a suit
38.12
Ios. 15.10,57Jud. 14.1
la Timna la tunzătorii oilor sale el și Hira Adulamitul, prietenul său. 13Și s‐a spus Tamarei zicând: Iată socrul tău se suie la Timna ca să‐și tundă oile. 14Și ea și‐a lepădat hainele văduviei și s‐a acoperit cu mahrama și s‐a învălit și a
38.14
Prov. 7.12
șezut în poarta Enaimului care este în drum spre Timna; căci a văzut că
38.14
Vers. 11, 26.
Șela se făcuse mare și ea nu‐i fusese dată de nevastă. 15Și Iuda a văzut‐o și a crezut că este o curvă pentru că ea își acoperise fața. 16Și s‐a abătut pe cale la ea și a zis: Vino, rogu‐te, să intru la tine. Căci nu știa că era noră‐sa. Și ea a zis: Ce‐mi vei da ca să intri la mine? 17Și el a zis
38.17
Ezec. 16.33
: Îți voi trimite un ied de capre din turmă. Și ea a zis: Îmi vei da un
38.17
Vers. 20.
zălog până‐l vei trimite? 18Și el a zis: Ce zălog să‐ți dau? Și ea a zis
38.18
Vers. 25.
: Pecetea ta și lanțul tău și toiagul tău care este în mâna ta. Și i‐a dat și a intrat la ea și ea a zămislit de la el. 19Și ea s‐a sculat și s‐a dus și și‐a lepădat
38.19
Vers. 14.
mahrama și s‐a îmbrăcat în hainele sale de văduvie. 20Și Iuda a trimis iedul de capre prin mâna prietenului său Adulamitul ca să ia zălogul din mâna femeii; dar n‐a găsit‐o. 21Și a întrebat pe oamenii locului ei zicând: Unde este curva care era la Enaim pe marginea drumului? Și ei au zis: N‐a fost nicio curvă aici. 22Și el s‐a întors la Iuda și a zis: N‐am aflat‐o; ba încă oamenii locului au zis: N‐a fost nicio curvă aici. 23Și Iuda a zis: Să și‐l ia ca să nu ne facem de rușine. Iată i‐am trimis iedul acesta și n‐ai aflat‐o. 24Și a fost așa: cam după trei luni i s‐a spus lui Iuda zicând: Tamar, noră‐ta, a
38.24
Jud. 10.2
curvit și iată este chiar grea din curvie. Și Iuda a zis: Scoateți‐o afară și să fie
38.24
Lev. 21.9Deut. 22.21
arsă. 25Când a fost scoasă afară, a trimis la socrul său zicând: De la bărbatul ale cui sunt acestea sunt grea. Și ca a zis
38.25
Cap. 37.32.
: Cunoaște, rogu‐te, ale cui sunt acestea
38.25
Vers. 18.
: pecetea și lanțul și toiagul. 26Și Iuda le‐a
38.26
Cap. 37.33.
cunoscut și a zis
38.26
1 Sam. 24.17
: Ea este mai dreaptă decât mine pentru că n‐am
38.26
Vers. 14.
dat‐o lui Șela, fiul meu. Și
38.26
Iov 34.31,32
n‐a mai cunoscut‐o iarăs. 27Și a fost așa: când era ea în dureri, iată erau gemeni în pântecele ei. 28Și a fost așa: când era în dureri, unul a scos mâna; și moașa a luat‐o, și a legat pe mâna lui un fir cărmiziu zicând: Acesta a ieșit întâi. 29Și a fost așa: când și‐a tras el mâna înapoi, iată a ieșit fratele său. Și ea a zis: Ce spărtură ai făcut! Asupra ta să fie spărtura. Și i‐au pus numele
38.29
Cap. 46.12.
Pereț. 30Și după aceea a ieșit fratele său care avea pe mâna sa firul cărmiziu și i‐au pus numele Zerah.

39

Iosif în Egipt

391Și Iosif a fost pogorât în Egipt. Și

39.1
Cap. 37.36.
Potifar, slujbașul lui Faraon, mai marele gărzii, bărbat egiptean, l‐a
39.1
Cap. 37.28.
cumpărat de la Ismaeliții care‐l pogorâseră acolo. 2Și
39.2
Vers. 21. Cap. 21.22;
Domnul era cu Iosif și el era un om care propășea și era în casa stăpânului său egipteanul. 3Și stăpânul său a văzut că Domnul era cu el și că tot ce făcea el, Domnul
39.3
Ps. 1.3
făcea să propășească în mâna lui. 4
39.4
Cap. 18.3;
Și Iosif a aflat har în ochii lui și‐i slujea. Și l‐a pus peste
39.4
Cap. 24.2.
casa sa și a pus în mâna lui tot ce avea. 5Și a fost așa: din vremea când l‐a pus peste casa lui și peste tot ce avea
39.5
Cap. 30.27.
, Domnul a binecuvântat casa egipteanului pentru Iosif și binecuvântarea Domnului era peste tot ce avea el acasă și la câmp. 6Și a lăsat în mâna lui Iosif tot ce avea și nu știa nimic ce avea, decât numai pâinea pe care o mânca. Și Iosif
39.6
1 Sam. 16.12
era frumos la chip și frumos la față.

Fecioria lui Iosif

7Și a fost așa: după lucrurile acestea nevasta stăpânului său și‐a aruncat ochii asupra lui Iosif și a zis

39.7
2 Sam. 13.11
: Culcă‐te cu mine! 8El însă n‐a vrut și a zis nevestei stăpânului său: Iată stăpânul meu nu știe nimic ce este în casa lui și a pus în mâna mea tot ce are. 9El nu este mai mare în casa aceasta decât mine și nu mi‐a oprit nimic decât pe tine, fiindcă ești nevasta lui și
39.9
Prov. 6.29,32
cum să fac eu acest rău mare și
39.9
Cap. 20.6.
să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? 10Și a fost așa: pe când vorbea ea cu Iosif zi de zi, el n‐a ascultat‐o să se culce cu ea sau să fie cu ea. 11Și a fost așa: în ziua aceea el a intrat în casă să‐și facă lucrul și nu era nimeni din oamenii casei acolo în casă. 12Și ea
39.12
Prov. 7.13
l‐a apucat de haină și i‐a zis: Culcă‐te cu mine! Și el și‐a lăsat haina în mâna ei și a fugit și a ieșit afară. 13Și a fost așa: când a văzut ea că el își lăsase haina în mâna ei și fugise afară, 14a strigat pe oamenii casei și le‐a vorbit zicând: Vedeți, ni‐a adus un bărbat Evreu să‐și bată joc de noi! El a venit la mine ca să se culce cu mine și eu am strigat cu glas tare. 15Și a fost așa: când a auzit că mi‐am ridicat glasul și am strigat, și‐a lăsat haina lângă mine și a fugit și a ieșit afară. 16Și ea a pus haina lui lângă ea până a venit stăpânul lui acasă. 17Și i‐a vorbit
39.17
Ex. 23.1Ps. 120.3
cu aceste cuvinte zicând: Robul Evreu pe care ni l‐ai adus a venit la mine ca să‐și bată joc de mine. 18Și a fost așa: când mi‐am ridicat glasul și am strigat, și‐a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. 19Și a fost așa: când a auzit stăpânul său cuvintele nevestei sale pe care i le vorbea zicând: În felul acesta mi‐a făcut robul tău
39.19
Prov. 6.34,35
! s‐a aprins de mânie. 20Și stăpânul lui Iosif l‐a luat și
39.20
Ps. 105.181 Pet. 2.19
l‐a aruncat în
39.20
Cap. 40.3, 15;
închisoare în locul unde erau ținuți cei închiși ai împăratului; și era acolo în închisoare.

Iosif în temniță

21Și Domnul era cu Iosif și și‐a vărsat îndurarea peste el și

39.21
Ex. 3.21
11.3
12.36Ps. 106.46Prov. 16.7Dan. 1.9Fapte. 7.9,10
i‐a dat har în ochii mai marelui închisorii. 22Și mai marele închisorii
39.22
Cap. 40.3, 4.
a dat în mâna lui Iosif pe toți cei închiși care erau în închisoare; și orice se făcea acolo, el făcea. 23Mai marele închisorii nu se uita la nimic care era sub mâna lui pentru că
39.23
Vers. 2, 3.
Domnul era cu el și Domnul făcea să propășească ce făcea el.

40

Iosif tâlcuiește visele în închisoare

401Și a fost așa: după acestea

40.1
Neem. 1.11
paharnicul împăratului Egiptului și pitarul lui au păcătuit împotriva domnului lor, împăratul Egiptului. 2Și Faraon
40.2
Prov. 16.14
s‐a mâniat foarte tare pe amândoi slujbașii săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. 3
40.3
Cap. 19.20, 23.
Și i‐a pus sub pază în casa mai marelui gărzii în închisoare, în locul unde era Iosif închis. 4Și mai marele gărzii a însărcinat pe Iosif cu ei și el le slujea. Și au fost câteva zile sub pază. 5Și amândoi au visat un vis într‐o noapte, fiecare visul său, fiecare după tâlcuirea visului său, paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în închisoare. 6Și Iosif a intrat la ei dimineața și i‐a văzut și iată erau triști. 7Și a întrebat pe slujbașii lui Faraon care erau cu el sub pază în casa domnului lor, zicând: De ce sunt fețele voastre triste astăzi? 8Și ei i‐au zis
40.8
Cap. 41.15.
: Noi am visat un vis și nu este nimeni care să‐l tâlcuiască. Și Iosif le‐a zis
40.8
Cap. 41.16.
: Oare tâlcuirile nu sunt ale lui Dumnezeu? Istorisiți‐mi‐l, rogu‐vă. 9Și mai marele paharnicilor a istorisit visul său lui Iosif și i‐a zis: În visul meu iată era o vie înaintea mea. 10Și în vie erau trei vițe și se făcea că au înmugurit și au înflorit și ciorchinele lor au dat struguri copți. 11Și paharul lui Faraon era în mâna mea și am luat strugurii și i‐am stors în paharul lui Faraon și am dat paharul în mâna lui Faraon. 12Și Iosif i‐a zis
40.12
Vers. 18. Cap. 41.12, 52.
: Aceasta este tâlcuirea lui: cele trei vițe
40.12
Cap. 41.26.
sunt trei zile. 13Încă trei zile și Faraon îți va
40.13
2 Reg. 25.27Ps. 3.3Ier. 52.31
înălța capul și te va așeza iarăși în locul tău și vei da paharul în mâna lui Faraon în felul de mai înainte, când erai paharnicul său. 14Dar
40.14
Lc. 23.42
adu‐ți aminte de mine când îți va fi bine și
40.14
Ios. 2.121 Sam. 20.14,152 Sam. 9.11 Reg. 2.7
arată îndurare față de mine, te rog, și fă pomenire de mine la Faraon și scoate‐mă din această casă. 15Căci cu adevărat am fost furat din țara Evreilor și
40.15
Cap. 39.20.
nici aici n‐am făcut nimic ca să mă pună în groapă. 16Și văzând mai marele pitarilor că tâlcuirea era bună, a zis lui Iosif: Și eu eram în visul meu și iată trei coșuri cu pâine albă erau pe capul meu. 17Și în coșul de deasupra era din tot felul de prăjituri pentru Faraon și păsările le mâncau din coșul de pe capul meu. 18Și Iosif a răspuns și a zis
40.18
Vers. 12.
: Aceasta este tâlcuirea lui: cele trei coșuri sunt trei zile. 19
40.19
Vers. 13.
Încă trei zile și Faraon îți va înălța capul de pe tine și te va spânzura pe un lemn și îți vor mânca păsările carnea de pe tine. 20Și a fost așa: a treia zi
40.20
Mat. 14.6
, ziua nașterii lui Faraon, el a
40.20
Mc. 6.21
făcut un ospăț tuturor robilor săi și a
40.20
Vers. 13.19.
înălțat capul mai marelui paharnicilor și capul mai marelui pitarilor printre robii săi. 21Și pe mai marele paharnicilor l‐a
40.21
Vers. 13.
așezat iarăși în păhărnicia lui și el a
40.21
Neem. 2.1
dat paharul în mâna lui Faraon. 22Iar pe mai marele pitarilor l‐a
40.22
Vers. 19.
spânzurat, cum le tâlcuise Iosif. 23Dar mai marele paharnicilor nu și‐a adus aminte de Iosif și l‐a
40.23
Iov 19.14Ps. 31.12Ecl. 9.15,16Amos 6.6
uitat.