Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
39

Iosif în Egipt

391Și Iosif a fost pogorât în Egipt. Și

39.1
Cap. 37.36.
Potifar, slujbașul lui Faraon, mai marele gărzii, bărbat egiptean, l‐a
39.1
Cap. 37.28.
cumpărat de la Ismaeliții care‐l pogorâseră acolo. 2Și
39.2
Vers. 21. Cap. 21.22;
Domnul era cu Iosif și el era un om care propășea și era în casa stăpânului său egipteanul. 3Și stăpânul său a văzut că Domnul era cu el și că tot ce făcea el, Domnul
39.3
Ps. 1.3
făcea să propășească în mâna lui. 4
39.4
Cap. 18.3;
Și Iosif a aflat har în ochii lui și‐i slujea. Și l‐a pus peste
39.4
Cap. 24.2.
casa sa și a pus în mâna lui tot ce avea. 5Și a fost așa: din vremea când l‐a pus peste casa lui și peste tot ce avea
39.5
Cap. 30.27.
, Domnul a binecuvântat casa egipteanului pentru Iosif și binecuvântarea Domnului era peste tot ce avea el acasă și la câmp. 6Și a lăsat în mâna lui Iosif tot ce avea și nu știa nimic ce avea, decât numai pâinea pe care o mânca. Și Iosif
39.6
1 Sam. 16.12
era frumos la chip și frumos la față.

Fecioria lui Iosif

7Și a fost așa: după lucrurile acestea nevasta stăpânului său și‐a aruncat ochii asupra lui Iosif și a zis

39.7
2 Sam. 13.11
: Culcă‐te cu mine! 8El însă n‐a vrut și a zis nevestei stăpânului său: Iată stăpânul meu nu știe nimic ce este în casa lui și a pus în mâna mea tot ce are. 9El nu este mai mare în casa aceasta decât mine și nu mi‐a oprit nimic decât pe tine, fiindcă ești nevasta lui și
39.9
Prov. 6.29,32
cum să fac eu acest rău mare și
39.9
Cap. 20.6.
să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? 10Și a fost așa: pe când vorbea ea cu Iosif zi de zi, el n‐a ascultat‐o să se culce cu ea sau să fie cu ea. 11Și a fost așa: în ziua aceea el a intrat în casă să‐și facă lucrul și nu era nimeni din oamenii casei acolo în casă. 12Și ea
39.12
Prov. 7.13
l‐a apucat de haină și i‐a zis: Culcă‐te cu mine! Și el și‐a lăsat haina în mâna ei și a fugit și a ieșit afară. 13Și a fost așa: când a văzut ea că el își lăsase haina în mâna ei și fugise afară, 14a strigat pe oamenii casei și le‐a vorbit zicând: Vedeți, ni‐a adus un bărbat Evreu să‐și bată joc de noi! El a venit la mine ca să se culce cu mine și eu am strigat cu glas tare. 15Și a fost așa: când a auzit că mi‐am ridicat glasul și am strigat, și‐a lăsat haina lângă mine și a fugit și a ieșit afară. 16Și ea a pus haina lui lângă ea până a venit stăpânul lui acasă. 17Și i‐a vorbit
39.17
Ex. 23.1Ps. 120.3
cu aceste cuvinte zicând: Robul Evreu pe care ni l‐ai adus a venit la mine ca să‐și bată joc de mine. 18Și a fost așa: când mi‐am ridicat glasul și am strigat, și‐a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. 19Și a fost așa: când a auzit stăpânul său cuvintele nevestei sale pe care i le vorbea zicând: În felul acesta mi‐a făcut robul tău
39.19
Prov. 6.34,35
! s‐a aprins de mânie. 20Și stăpânul lui Iosif l‐a luat și
39.20
Ps. 105.181 Pet. 2.19
l‐a aruncat în
39.20
Cap. 40.3, 15;
închisoare în locul unde erau ținuți cei închiși ai împăratului; și era acolo în închisoare.

Iosif în temniță

21Și Domnul era cu Iosif și și‐a vărsat îndurarea peste el și

39.21
Ex. 3.21
11.3
12.36Ps. 106.46Prov. 16.7Dan. 1.9Fapte. 7.9,10
i‐a dat har în ochii mai marelui închisorii. 22Și mai marele închisorii
39.22
Cap. 40.3, 4.
a dat în mâna lui Iosif pe toți cei închiși care erau în închisoare; și orice se făcea acolo, el făcea. 23Mai marele închisorii nu se uita la nimic care era sub mâna lui pentru că
39.23
Vers. 2, 3.
Domnul era cu el și Domnul făcea să propășească ce făcea el.

40

Iosif tâlcuiește visele în închisoare

401Și a fost așa: după acestea

40.1
Neem. 1.11
paharnicul împăratului Egiptului și pitarul lui au păcătuit împotriva domnului lor, împăratul Egiptului. 2Și Faraon
40.2
Prov. 16.14
s‐a mâniat foarte tare pe amândoi slujbașii săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. 3
40.3
Cap. 19.20, 23.
Și i‐a pus sub pază în casa mai marelui gărzii în închisoare, în locul unde era Iosif închis. 4Și mai marele gărzii a însărcinat pe Iosif cu ei și el le slujea. Și au fost câteva zile sub pază. 5Și amândoi au visat un vis într‐o noapte, fiecare visul său, fiecare după tâlcuirea visului său, paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în închisoare. 6Și Iosif a intrat la ei dimineața și i‐a văzut și iată erau triști. 7Și a întrebat pe slujbașii lui Faraon care erau cu el sub pază în casa domnului lor, zicând: De ce sunt fețele voastre triste astăzi? 8Și ei i‐au zis
40.8
Cap. 41.15.
: Noi am visat un vis și nu este nimeni care să‐l tâlcuiască. Și Iosif le‐a zis
40.8
Cap. 41.16.
: Oare tâlcuirile nu sunt ale lui Dumnezeu? Istorisiți‐mi‐l, rogu‐vă. 9Și mai marele paharnicilor a istorisit visul său lui Iosif și i‐a zis: În visul meu iată era o vie înaintea mea. 10Și în vie erau trei vițe și se făcea că au înmugurit și au înflorit și ciorchinele lor au dat struguri copți. 11Și paharul lui Faraon era în mâna mea și am luat strugurii și i‐am stors în paharul lui Faraon și am dat paharul în mâna lui Faraon. 12Și Iosif i‐a zis
40.12
Vers. 18. Cap. 41.12, 52.
: Aceasta este tâlcuirea lui: cele trei vițe
40.12
Cap. 41.26.
sunt trei zile. 13Încă trei zile și Faraon îți va
40.13
2 Reg. 25.27Ps. 3.3Ier. 52.31
înălța capul și te va așeza iarăși în locul tău și vei da paharul în mâna lui Faraon în felul de mai înainte, când erai paharnicul său. 14Dar
40.14
Lc. 23.42
adu‐ți aminte de mine când îți va fi bine și
40.14
Ios. 2.121 Sam. 20.14,152 Sam. 9.11 Reg. 2.7
arată îndurare față de mine, te rog, și fă pomenire de mine la Faraon și scoate‐mă din această casă. 15Căci cu adevărat am fost furat din țara Evreilor și
40.15
Cap. 39.20.
nici aici n‐am făcut nimic ca să mă pună în groapă. 16Și văzând mai marele pitarilor că tâlcuirea era bună, a zis lui Iosif: Și eu eram în visul meu și iată trei coșuri cu pâine albă erau pe capul meu. 17Și în coșul de deasupra era din tot felul de prăjituri pentru Faraon și păsările le mâncau din coșul de pe capul meu. 18Și Iosif a răspuns și a zis
40.18
Vers. 12.
: Aceasta este tâlcuirea lui: cele trei coșuri sunt trei zile. 19
40.19
Vers. 13.
Încă trei zile și Faraon îți va înălța capul de pe tine și te va spânzura pe un lemn și îți vor mânca păsările carnea de pe tine. 20Și a fost așa: a treia zi
40.20
Mat. 14.6
, ziua nașterii lui Faraon, el a
40.20
Mc. 6.21
făcut un ospăț tuturor robilor săi și a
40.20
Vers. 13.19.
înălțat capul mai marelui paharnicilor și capul mai marelui pitarilor printre robii săi. 21Și pe mai marele paharnicilor l‐a
40.21
Vers. 13.
așezat iarăși în păhărnicia lui și el a
40.21
Neem. 2.1
dat paharul în mâna lui Faraon. 22Iar pe mai marele pitarilor l‐a
40.22
Vers. 19.
spânzurat, cum le tâlcuise Iosif. 23Dar mai marele paharnicilor nu și‐a adus aminte de Iosif și l‐a
40.23
Iov 19.14Ps. 31.12Ecl. 9.15,16Amos 6.6
uitat.

41

Iosif tâlcuiește visele lui Faraon

411Și a fost așa: după doi ani de zile Faraon a visat. Și iată sta lângă râu. 2Și iată din râu se suiau șapte vaci frumoase la vedere și grase la carne și pășteau în trestii. 3Și iată alte șapte vaci se suiau după ele din râu, urâte la vedere și slabe la carne, și stăteau lângă vaci pe marginea râului. 4Și vacile cele urâte la vedere și slabe la carne au mâncat pe cele șapte frumoase la vedere și grase. Și Faraon s‐a deșteptat. 5Și a adormit și a visat a doua oară; și iată șapte spice de grâu ieșeau dintr‐un singur pai grase și frumoase. 6Și iată șapte spice subțiri și arse de vântul de răsărit răsăreau după ele. 7Și spicele cele subțiri au înghițit pe cele șapte spice grase și pline. Și Faraon s‐a deșteptat și iată era un vis. 8Și a fost așa: dimineața

41.8
Dan. 2.1
4.5,19
duhul lui era tulburat. Și a trimis să cheme pe toți
41.8
Ex. 7.11,22Is. 29.14Dan. 1.20
2.2
4.7
ghicitorii Egiptului și pe toți
41.8
Mat. 2.1
înțelepții lui. Și Faraon le‐a istorisit visul său, dar nimeni nu le‐a putut tâlcui lui Faraon. 9Atunci mai marele paharnicilor a vorbit lui Faraon zicând: Îmi aduc aminte astăzi de păcatele mele. 10Faraon
41.10
Cap. 40.2, 3.
s‐a mâniat pe robii săi
41.10
Cap. 39.20.
și m‐a pus sub pază în casa mai marelui gărzii pe mine și pe mai marele pitarilor. 11Și într‐o noapte
41.11
Cap. 40.5.
eu și el am visat un vis; am visat fiecare după tâlcuirea visului său. 12Și era acolo cu noi un tânăr Evreu
41.12
Cap. 37.36.
, rob al mai marelui gărzii; și noi i‐am istorisit lui și ne‐a
41.12
Cap. 40.12, etc.
tâlcuit visurile; fiecăruia i‐a tâlcuit după visul său. 13
41.13
Cap. 40.22.
Și a fost așa: cum ne‐a tâlcuit așa a fost: pe mine m‐a așezat iarăși în locul meu și pe el l‐a spânzurat. 14
41.14
Ps. 105.20
Atunci Faraon a trimis și a chemat pe Iosif. Și
41.14
Dan. 2.25
l‐au scos în grabă
41.14
1 Sam. 2.8Ps. 113.7,8
din groapă și s‐a ras și și‐a schimbat veșmintele și a intrat la Faraon. 15Și Faraon a zis lui Iosif: Am visat un vis și nu este nimeni care să‐l tâlcuiască
41.15
Vers. 12.
și am auzit zicând de tine că auzi un vis și‐l tâlcuești. 16Și Iosif a răspuns lui Faraon, zicând
41.16
Dan. 2.30Fapte. 3.122 Cor. 3.5
: Nu este în mine
41.16
Cap. 40.8.
: Dumnezeu va răspunde lui Faraon de pace. 17Și Faraon a zis lui Iosif
41.17
Vers. 1.
: În visul meu iată stam pe marginea râului. 18Și iată se suiau din râu șapte vaci grase la carne și frumoase la vedere și pășteau în trestii. 19Și iată alte șapte vaci se suiau după ele, slabe și foarte urâte la vedere și slabe la carne, cum n‐am văzut niciodată în toată țara Egiptului așa de urâte. 20Și vacile cele slabe și urâte au înghițit pe cele dintâi șapte vaci grase. 21Și au intrat în pântecele lor și nu se putea cunoaște că intraseră în pântecele lor și erau urâte la vedere ca la început. Și m‐am deșteptat. 22Și am văzut în visul meu și iată șapte spice ieșeau pe un singur pai, pline și frumoase. 23Și iată șapte spice seci, subțiri, arse de vântul de răsărit, răsăreau după ele. 24Și spicele cele subțiri au înghițit pe cele șapte spice frumoase. Și
41.24
Vers. 8.
am spus ghicitorilor, dar niciunul n‐a putut să‐mi lămurească. 25Și Iosif a zis lui Faraon: Visul lui Faraon este unul
41.25
Dan. 2.28,29,45Ap. 4.1
. Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. 26Cele șapte vaci frumoase sunt șapte ani și cele șapte spice frumoase sunt șapte ani. Visul este unul. 27Și cele șapte vaci slabe și urâte care se suiau după ele sunt șapte ani și cele șapte spice goale arse de vântul de răsărit vor fi
41.27
2 Reg. 8.1
șapte ani de foamete. 28Acesta este cuvântul pe care l‐am vorbit lui Faraon: Dumnezeu a arătat lui Faraon
41.28
Vers. 25.
ce are să facă. 29Iată vin
41.29
Vers. 47.
șapte ani de mare belșug în toată țara Egiptului. 30Și după ei
41.30
Vers. 54.
se vor ivi șapte ani de foamete și tot belșugul va fi uitat în țara Egiptului și foametea
41.30
Cap. 47.13.
va topi țara. 31Și belșugul nu va mai fi cunoscut în țară din pricina foametei aceleia, căci va fi foarte grea. 32Și întrucât visul s‐a arătat lui Faraon de două ori înseamnă că
41.32
Num. 23.19Is. 46.10,11
lucrul este hotărât de Dumnezeu și Dumnezeu îl va face curând. 33Acum dar să caute Faraon un bărbat înțelept și priceput și să‐l pună peste țara Egiptului. 34Faraon să facă aceasta: să așeze priveghetori în țară și
41.34
Prov. 6.6,7,8
să ia a cincea parte din țara Egiptului în cei șapte ani de belșug. 35Și
41.35
Vers. 48.
să adune toate bucatele acestor ani buni ce vor veni și să strângă grâu sub mâna lui Faraon ca bucate în cetăți și să le păstreze. 36Și bucatele vor fi ca provizie a țării în cei șapte ani de foamete care vor fi în țara Egiptului, ca să
41.36
Cap. 47.15, 19.
nu piară țara de foamete.

Înălțarea lui Iosif

37Și

41.37
Ps. 105.19Fapte. 7.10
cuvântul a fost bun în ochii lui Faraon și în ochii tuturor robilor săi. 38Și Faraon a zis robilor săi: Oare vom găsi noi asemenea acestuia un om
41.38
Num. 27.18Iov 32.8Prov. 2.6Dan. 4.8,18
5.11,14
6.3
în care este Duhul lui Dumnezeu? 39Și Faraon a zis lui Iosif: Fiindcă Dumnezeu ție ți‐a arătat toate acestea, nimeni nu este priceput și înțelept ca tine. 40
41.40
Ps. 105.21,22Fapte. 7.10
Tu vei fi peste casa mea și după gura ta va fi cârmuit tot poporul meu; eu numai cu scaunul de domnie voi fi mai mare decât tine. 41Și Faraon a zis lui Iosif: Vezi, te‐am
41.41
Dan. 6.3
pus peste toată țara Egiptului. 42Și Faraon
41.42
Est. 3.10
8.2,8
și‐a scos inelul din mână și l‐a pus în mâna lui Iosif și l‐a
41.42
Est. 8.15
îmbrăcat cu haine de in subțire și
41.42
Dan. 5.7,29
i‐a pus un lanț de aur la gât. 43Și l‐a suit în carul al doilea pe care‐l avea și
41.43
Est. 6.9Fapte. 7.10
strigau înaintea lui: Plecați genunchiul! Și l‐a pus peste toată țara Egiptului. 44Și Faraon a zis lui Iosif: Eu sunt Faraon și fără tine nimeni să nu‐și ridice mâna sau piciorul în toată țara Egiptului. 45Și Faraon a pus numele lui Iosif: Țafnat‐Pahneah și i‐a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Poti‐Fera, preotul din On. Și Iosif a ieșit peste țara Egiptului. 46Și Iosif avea treizeci de ani când a
41.46
1 Sam. 16.211 Reg. 12.6,8Dan. 1.19
stat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. Și Iosif a ieșit dinaintea lui Faraon și a mers prin toată țara Egiptului. 47Și pământul a rodit din plin în cei șapte ani de belșug. 48Și el a strâns toate bucatele celor șapte ani care erau în țara Egiptului și a adunat bucatele în cetăți; bucatele de pe câmpul care era împrejurul fiecărei cetăți le‐a pus în ea. 49Și Iosif a îngrămădit grâu
41.49
Cap. 22.17.
ca nisipul mării, foarte mult, încât au încetat să‐l numere, căci era fără număr.

Iosif strânge bucate în Egipt

50Și înainte de anul de foamete, lui

41.50
Cap. 46.20;
Iosif i s‐au născut doi fii pe care i‐a născut Asnat, fiica lui Poti‐Fera, preotul din On. 51Și Iosif a pus numele celui întâi‐născut Manase: Căci Dumnezeu m‐a făcut să uit tot necazul meu și toată casa tatălui meu. 52Și a pus numele celui al doilea Efraim: Căci Dumnezeu m‐a făcut să fiu
41.52
Cap. 49.22.
rodnic în țara întristării mele. 53Și cei șapte ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut. 54Și
41.54
Ps. 105.16Fapte. 7.11
cei șapte ani de foamete au început să vină
41.54
Vers. 30.
, după cum zisese Iosif. Și a fost foamete în toate țările, dar în toată țara Egiptului era pâine. 55Și toată țara Egiptului a început să flămânzească și poporul a strigat către Faraon pentru pâine. Și Faraon a zis tuturor egiptenilor: Mergeți la Iosif; faceți ce vă va zice el. 56Și foametea era peste toată fața pământului. Și Iosif a deschis toate grânarele și a
41.56
Cap. 42.6;
vândut egiptenilor și foametea era grea în țara Egiptului. 57Și
41.57
Deut. 9.28
toate țările veneau în Egipt la Iosif să cumpere grâu, căci foametea era grea peste tot pământul.