Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
41

Iosif tâlcuiește visele lui Faraon

411Și a fost așa: după doi ani de zile Faraon a visat. Și iată sta lângă râu. 2Și iată din râu se suiau șapte vaci frumoase la vedere și grase la carne și pășteau în trestii. 3Și iată alte șapte vaci se suiau după ele din râu, urâte la vedere și slabe la carne, și stăteau lângă vaci pe marginea râului. 4Și vacile cele urâte la vedere și slabe la carne au mâncat pe cele șapte frumoase la vedere și grase. Și Faraon s‐a deșteptat. 5Și a adormit și a visat a doua oară; și iată șapte spice de grâu ieșeau dintr‐un singur pai grase și frumoase. 6Și iată șapte spice subțiri și arse de vântul de răsărit răsăreau după ele. 7Și spicele cele subțiri au înghițit pe cele șapte spice grase și pline. Și Faraon s‐a deșteptat și iată era un vis. 8Și a fost așa: dimineața

41.8
Dan. 2.1
4.5,19
duhul lui era tulburat. Și a trimis să cheme pe toți
41.8
Ex. 7.11,22Is. 29.14Dan. 1.20
2.2
4.7
ghicitorii Egiptului și pe toți
41.8
Mat. 2.1
înțelepții lui. Și Faraon le‐a istorisit visul său, dar nimeni nu le‐a putut tâlcui lui Faraon. 9Atunci mai marele paharnicilor a vorbit lui Faraon zicând: Îmi aduc aminte astăzi de păcatele mele. 10Faraon
41.10
Cap. 40.2, 3.

s‐a mâniat pe robii săi
41.10
Cap. 39.20.

și m‐a pus sub pază în casa mai marelui gărzii pe mine și pe mai marele pitarilor. 11Și într‐o noapte
41.11
Cap. 40.5.

eu și el am visat un vis; am visat fiecare după tâlcuirea visului său. 12Și era acolo cu noi un tânăr Evreu
41.12
Cap. 37.36.

, rob al mai marelui gărzii; și noi i‐am istorisit lui și ne‐a
41.12
Cap. 40.12, etc.

tâlcuit visurile; fiecăruia i‐a tâlcuit după visul său. 13
41.13
Cap. 40.22.

Și a fost așa: cum ne‐a tâlcuit așa a fost: pe mine m‐a așezat iarăși în locul meu și pe el l‐a spânzurat. 14
41.14
Ps. 105.20
Atunci Faraon a trimis și a chemat pe Iosif. Și
41.14
Dan. 2.25
l‐au scos în grabă
41.14
1 Sam. 2.8Ps. 113.7,8
din groapă și s‐a ras și și‐a schimbat veșmintele și a intrat la Faraon. 15Și Faraon a zis lui Iosif: Am visat un vis și nu este nimeni care să‐l tâlcuiască
41.15
Vers. 12.
Ps. 25.14Dan. 5.16
și am auzit zicând de tine că auzi un vis și‐l tâlcuești. 16Și Iosif a răspuns lui Faraon, zicând
41.16
Dan. 2.30Fapte. 3.122 Cor. 3.5
: Nu este în mine
41.16
Cap. 40.8.
Dan. 2.22,28,47
4.2
: Dumnezeu va răspunde lui Faraon de pace. 17Și Faraon a zis lui Iosif
41.17
Vers. 1.

: În visul meu iată stam pe marginea râului. 18Și iată se suiau din râu șapte vaci grase la carne și frumoase la vedere și pășteau în trestii. 19Și iată alte șapte vaci se suiau după ele, slabe și foarte urâte la vedere și slabe la carne, cum n‐am văzut niciodată în toată țara Egiptului așa de urâte. 20Și vacile cele slabe și urâte au înghițit pe cele dintâi șapte vaci grase. 21Și au intrat în pântecele lor și nu se putea cunoaște că intraseră în pântecele lor și erau urâte la vedere ca la început. Și m‐am deșteptat. 22Și am văzut în visul meu și iată șapte spice ieșeau pe un singur pai, pline și frumoase. 23Și iată șapte spice seci, subțiri, arse de vântul de răsărit, răsăreau după ele. 24Și spicele cele subțiri au înghițit pe cele șapte spice frumoase. Și
41.24
Vers. 8.
Dan. 4.7
am spus ghicitorilor, dar niciunul n‐a putut să‐mi lămurească. 25Și Iosif a zis lui Faraon: Visul lui Faraon este unul
41.25
Dan. 2.28,29,45Ap. 4.1
. Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. 26Cele șapte vaci frumoase sunt șapte ani și cele șapte spice frumoase sunt șapte ani. Visul este unul. 27Și cele șapte vaci slabe și urâte care se suiau după ele sunt șapte ani și cele șapte spice goale arse de vântul de răsărit vor fi
41.27
2 Reg. 8.1
șapte ani de foamete. 28Acesta este cuvântul pe care l‐am vorbit lui Faraon: Dumnezeu a arătat lui Faraon
41.28
Vers. 25.

ce are să facă. 29Iată vin
41.29
Vers. 47.

șapte ani de mare belșug în toată țara Egiptului. 30Și după ei
41.30
Vers. 54.

se vor ivi șapte ani de foamete și tot belșugul va fi uitat în țara Egiptului și foametea
41.30
Cap. 47.13.

va topi țara. 31Și belșugul nu va mai fi cunoscut în țară din pricina foametei aceleia, căci va fi foarte grea. 32Și întrucât visul s‐a arătat lui Faraon de două ori înseamnă că
41.32
Num. 23.19Is. 46.10,11
lucrul este hotărât de Dumnezeu și Dumnezeu îl va face curând. 33Acum dar să caute Faraon un bărbat înțelept și priceput și să‐l pună peste țara Egiptului. 34Faraon să facă aceasta: să așeze priveghetori în țară și
41.34
Prov. 6.6,7,8
să ia a cincea parte din țara Egiptului în cei șapte ani de belșug. 35Și
41.35
Vers. 48.

să adune toate bucatele acestor ani buni ce vor veni și să strângă grâu sub mâna lui Faraon ca bucate în cetăți și să le păstreze. 36Și bucatele vor fi ca provizie a țării în cei șapte ani de foamete care vor fi în țara Egiptului, ca să
41.36
Cap. 47.15, 19.

nu piară țara de foamete.

Înălțarea lui Iosif

37Și

41.37
Ps. 105.19Fapte. 7.10
cuvântul a fost bun în ochii lui Faraon și în ochii tuturor robilor săi. 38Și Faraon a zis robilor săi: Oare vom găsi noi asemenea acestuia un om
41.38
Num. 27.18Iov 32.8Prov. 2.6Dan. 4.8,18
5.11,14
6.3
în care este Duhul lui Dumnezeu? 39Și Faraon a zis lui Iosif: Fiindcă Dumnezeu ție ți‐a arătat toate acestea, nimeni nu este priceput și înțelept ca tine. 40
41.40
Ps. 105.21,22Fapte. 7.10
Tu vei fi peste casa mea și după gura ta va fi cârmuit tot poporul meu; eu numai cu scaunul de domnie voi fi mai mare decât tine. 41Și Faraon a zis lui Iosif: Vezi, te‐am
41.41
Dan. 6.3
pus peste toată țara Egiptului. 42Și Faraon
41.42
Est. 3.10
8.2,8
și‐a scos inelul din mână și l‐a pus în mâna lui Iosif și l‐a
41.42
Est. 8.15
îmbrăcat cu haine de in subțire și
41.42
Dan. 5.7,29
i‐a pus un lanț de aur la gât. 43Și l‐a suit în carul al doilea pe care‐l avea și
41.43
Est. 6.9Fapte. 7.10
strigau înaintea lui: Plecați genunchiul! Și l‐a pus peste toată țara Egiptului. 44Și Faraon a zis lui Iosif: Eu sunt Faraon și fără tine nimeni să nu‐și ridice mâna sau piciorul în toată țara Egiptului. 45Și Faraon a pus numele lui Iosif: Țafnat‐Pahneah și i‐a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Poti‐Fera, preotul din On. Și Iosif a ieșit peste țara Egiptului. 46Și Iosif avea treizeci de ani când a
41.46
1 Sam. 16.211 Reg. 12.6,8Dan. 1.19
stat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. Și Iosif a ieșit dinaintea lui Faraon și a mers prin toată țara Egiptului. 47Și pământul a rodit din plin în cei șapte ani de belșug. 48Și el a strâns toate bucatele celor șapte ani care erau în țara Egiptului și a adunat bucatele în cetăți; bucatele de pe câmpul care era împrejurul fiecărei cetăți le‐a pus în ea. 49Și Iosif a îngrămădit grâu
41.49
Cap. 22.17.
Jud. 7.121 Sam. 13.5Ps. 78.27
ca nisipul mării, foarte mult, încât au încetat să‐l numere, căci era fără număr.

Iosif strânge bucate în Egipt

50Și înainte de anul de foamete, lui

41.50
Cap. 46.20;
48.5
Iosif i s‐au născut doi fii pe care i‐a născut Asnat, fiica lui Poti‐Fera, preotul din On. 51Și Iosif a pus numele celui întâi‐născut Manase: Căci Dumnezeu m‐a făcut să uit tot necazul meu și toată casa tatălui meu. 52Și a pus numele celui al doilea Efraim: Căci Dumnezeu m‐a făcut să fiu
41.52
Cap. 49.22.

rodnic în țara întristării mele. 53Și cei șapte ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut. 54Și
41.54
Ps. 105.16Fapte. 7.11
cei șapte ani de foamete au început să vină
41.54
Vers. 30.

, după cum zisese Iosif. Și a fost foamete în toate țările, dar în toată țara Egiptului era pâine. 55Și toată țara Egiptului a început să flămânzească și poporul a strigat către Faraon pentru pâine. Și Faraon a zis tuturor egiptenilor: Mergeți la Iosif; faceți ce vă va zice el. 56Și foametea era peste toată fața pământului. Și Iosif a deschis toate grânarele și a
41.56
Cap. 42.6;
47.14,24
vândut egiptenilor și foametea era grea în țara Egiptului. 57Și
41.57
Deut. 9.28
toate țările veneau în Egipt la Iosif să cumpere grâu, căci foametea era grea peste tot pământul.