Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
42

Întâia călătorie a fiilor lui Iacov în Egipt

421Și Iacov

42.1
Fapte. 7.12
a văzut că era grâu în Egipt și Iacov a zis fiilor săi: Ce vă uitați unul la altul? 2Și a zis: Iată am auzit că în Egipt este grâu; pogorâți‐vă acolo și cumpărați‐ne grâu ca să
42.2
Cap. 43.8.
Ps. 118.17Is. 38.1
trăim și să nu murim. 3Și cei zece frați ai lui Iosif s‐au pogorât să cumpere grâu din Egipt. 4Dar Iacov n‐a trimis pe Beniamin, fratele lui Iosif, cu frații săi; căci zicea
42.4
Vers. 38.

: Să nu i se întâmple vreo nenorocire. 5Și fiii lui Israel au venit să cumpere printre cei ce veneau; căci era foamete
42.5
Fapte. 7.11
în țara Canaanului. 6Și Iosif era cârmuitor
42.6
Cap. 41.41.

peste țară; el vindea la tot poporul țării. Și frații lui Iosif au venit și
42.6
Cap. 37.7.

s‐au plecat lui cu fețele la pământ. 7Și Iosif a văzut pe frații săi și i‐a cunoscut, dar a făcut pe străinul înaintea lor și le‐a vorbit aspru și le‐a zis: De unde veniți? Și ei au zis: Din țara Canaan ca să cumpărăm bucate. 8Și Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l‐au cunoscut. 9Și Iosif
42.9
Cap. 37.5, 9.

și‐a adus aminte de visurile pe care le visase despre ei și le‐a zis: Voi sunteți iscoade; ați venit să vedeți goliciunea țării. 10Și ei i‐au zis: Nu, domnul meu, ci robii tăi au venit să cumpere bucate. 11Noi toți suntem fiii unui singur om; suntem cinstiți; robii tăi nu sunt iscoade. 12Și el le‐a zis: Nu; ci ați venit să vedeți goliciunea țării. 13Și ei au zis: Noi, robii tăi, suntem doisprezece frați, fiii unui singur om în țara Canaan; și iată cel mai mic este astăzi la tatăl nostru și unul
42.13
Cap. 37.30.
Plâng. 5.7
nu mai este. 14Și Iosif le‐a zis: E ceea ce v‐am spus eu zicând: Sunteți iscoade. 15Prin aceasta veți fi încercați
42.15
1 Sam. 1.26
17.55
; pe viața lui Faraon nu veți ieși de aici dacă nu va veni aici fratele vostru cel mai mic. 16Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi veți rămânea închiși și cuvintele voastre vor fi încercate dacă este adevăr în voi; iar de nu, pe viața lui Faraon sunteți iscoade. 17Și i‐a pus laolaltă sub pază trei zile. 18Și a treia zi Iosif le‐a zis: Faceți aceasta și trăiți
42.18
Lev. 25.43Neem. 5.15
; eu mă tem de Dumnezeu. 19Dacă sunteți cinstiți, să rămână unul din frații voștri închis în casa închisorii voastre, iar voi mergeți, duceți grâul pentru foamea caselor voastre 20și
42.20
Vers. 34. Cap. 48.5;
44.23
aduceți pe fratele vostru cel mai mic la mine și vorbele voastre vor fi adeverite și nu veți muri. Și au făcut așa. 21Și ziceau unul către altul
42.21
Iov 36.8,9Osea 5.15
: Cu adevărat suntem vinovați pentru fratele nostru, întrucât am văzut strâmtorarea sufletului său când se ruga de noi și nu l‐am ascultat
42.21
Prov. 21.13Mat. 7.2
; pentru aceea a venit strâmtorarea aceasta peste noi. 22Și Ruben le‐a răspuns zicând
42.22
Cap. 37.21.

: Nu v‐am vorbit eu zicând: Nu păcătuiți împotriva copilului! Dar n‐ați ascultat; și acum iată și sângele lui
42.22
Cap. 9.5.
1 Reg. 2.322 Cron. 24.22Ps. 9.12Lc. 11.50,51
este cerut. 23Și nu știau că Iosif înțelegea, căci un tâlmaciu era între ei. 24Și s‐a abătut de la ei și a plâns. Și s‐a întors la ei și le‐a vorbit și a luat pe Simeon dintre ei și l‐a legat înaintea ochilor lor.

Întoarcerea fraților lui Iosif

25Și Iosif a poruncit să le umple vasele cu grâu și să întoarcă argintul fiecăruia în sacul său și să le dea și merinde pentru cale. Și

42.25
Mat. 5.44Rom. 12.17,20,21
așa le‐au făcut. 26Și și‐au încărcat grâul pe măgari și au plecat de acolo. 27Și
42.27
Cap. 43.21.

unul din ei și‐a deschis sacul ca să dea nutreț măgarului său în casa de poposire și a văzut argintul său și iată era în gura sacului său. 28Și a zis fraților săi: Argintul meu mi s‐a dat înapoi și iată este chiar în sacul meu! Și au leșinat de la inimă și s‐au cutremurat zicând unul către altul: Ce ne‐a făcut Dumnezeu? 29Și au venit la Iacov, tatăl lor, în țara Canaan și i‐au istorisit tot ce li se întâmplase zicând: 30Omul, domnul țării, ne‐a
42.30
Vers. 7.

vorbit aspru și ne‐a luat drept iscoade ale țării. 31Și noi i‐am zis: Suntem cinstiți, nu suntem iscoade. 32Suntem doisprezece frați, fii ai tatălui nostru; unul nu mai este și cel mai mic este astăzi cu tatăl nostru în țara Canaan. 33Și omul, domnul țării, ne‐a zis
42.33
Vers. 15.19, 20.

: Prin aceasta voi cunoaște că sunteți cinstiți: lăsați pe unul din frații voștri la mine și luați pentru foamea caselor voastre și mergeți. 34Și aduceți la mine pe fratele vostru cel mai mic și voi cunoaște că nu sunteți iscoade, ci cinstiți; vă voi da pe fratele vostru și veți face
42.34
Cap. 34.10.

negoț în țară. 35Și a fost așa: pe când își goleau sacii, iată
42.35
Cap. 34.21.

legătura cu argint a fiecăruia era în sacul său. Și au văzut ei și tatăl lor legăturile cu argintul și s‐au spăimântat. 36Și Iacov, tatăl lor, le‐a zis: Voi m‐ați
42.36
Cap. 43.14.

lipsit de copii! Iosif nu mai este și Simeon nu mai este și vreți să luați pe Beniamin? Toate acestea sunt împotriva mea. 37Și Ruben a vorbit tatălui său zicând: Omoară pe amândoi fiii mei de nu ți‐l aduc înapoi; dă‐l în mâna mea și ți‐l voi aduce înapoi. 38Dar el a zis: Fiul meu nu se va pogorî cu voi, căci
42.38
Vers. 13; Cap. 37.33;
44.28
fratele său e mort și el a rămas singur; și de i s‐ar întâmpla vreo
42.38
Vers. 40; Cap. 44.29.

nenorocire pe drumul pe care mergeți, veți pogorî
42.38
Cap. 37.35;
44.31
căruntețele mele cu întristare în Șeol.