Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Iacov și familia sa în Egipt

461Și Israel a pornit cu toate cele ce erau ale sale și a venit la

46.1
Cap. 21.31, 33;
28.10
Beer‐Șeba și a junghiat jertfe
46.1
Cap. 26.24, 25;
28.13
31.42
Dumnezeului tatălui său Isaac. 2Și Dumnezeu a vorbit lui Israel în
46.2
Cap. 15.1.
Iov 33.14,15
vedenii de noapte și a zis: Iacove! Iacove! Și el a zis: Iată‐mă! 3Și a zis: Eu sunt Dumnezeu
46.3
Cap. 28.13.

, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te pogori în Egipt, căci te voi
46.3
Cap. 12.2.
Deut. 26.5
face un neam mare acolo. 4
46.4
Cap. 28.15;
48.21
Eu mă voi pogorî cu tine în Egipt și te voi
46.4
Cap. 15.16;
50.13,24,25Ex. 3.8
sui iarăși negreșit și
46.4
Cap. 50.1.

Iosif își va pune mâna pe ochii tăi. 5Și
46.5
Fapte. 7.15
Iacov s‐a sculat de la Beer‐Șeba și fiii lui Israel au suit pe Iacov, tatăl lor, și pe copiii lor și pe nevestele lor în carele
46.5
Cap. 45.19, 21.

pe care le trimisese Faraon ca să‐l ducă. 6Și și‐au luat vitele și bunurile pe care le agonisiseră în țara Canaan și au venit în Egipt
46.6
Deut. 26.5Ios. 21.4Ps. 105.23Is. 52.4
Iacov și toată sămânța sa cu el. 7A adus cu el în Egipt pe fiii săi și pe fiii fiilor săi cu el, pe fetele sale și pe fetele fiilor săi și toată sămânța sa.

Copiii lui Israel

8Și

46.8
Ex. 1.1
6.14
acestea sunt numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt: Iacov și fiii săi; întâiul născut al lui Iacov
46.8
Num. 26.51 Cron. 5.1
: Ruben. 9Fiii lui Ruben: Enoh și Palu și Hețron și Carmi. 10Și
46.10
Ex. 6.151 Cron. 4.24
fiii lui Simeon: Iemuel și Iamin și Ohad și Iachin și Țohar și Saul, fiul unei Cananite. 11Și fiii lui
46.11
1 Cron. 6.1,16
Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 12Și fiii lui
46.12
1 Cron. 2.3
4.21
Iuda: Er și Onan și Șela și Pereț și Zarah. Dar
46.12
Cap. 38.3, 7, 10.

Er și Onan au murit în țara Canaan. Și
46.12
Cap. 38.29.
1 Cron. 2.5
fiii lui Pereț erau: Hețron și Hamul. 13Și
46.13
1 Cron. 7.1
fiii lui Isahar: Tola și Puva și Iov și Șimron. 14Și fiii lui Zabulon: Sered și Elon și Iahleel. 15Aceștia sunt fiii Leei pe care i‐a născut ea lui Iacov în Padan‐Aram; și Dina, fiica lui. Toate sufletele fiilor săi și fiicelor sale erau treizeci și trei. 16Și fiii lui Gad
46.16
Num. 26.15
: Tifion și Haggi Șuni și Ețbon, Eri și Arodi și Areeli. 17
46.17
1 Cron. 7.30
Și fiii lui Așer: Imna și Ișva și Ișvi și Beria și Serah, sora lor. Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel. 18
46.18
Cap. 30.10.

Aceștia sunt fiii Zilpei
46.18
Cap. 29.24.

pe care a dat‐o Laban fiicei sale Lea și ea a născut lui Iacov pe aceștia: șaisprezece suflete. 19Fiii Rahelei
46.19
Cap. 44.27.

, nevasta lui Iacov: Iosif și Beniamin. 20
46.20
Cap. 41.50.

Și lui Iosif i s‐au născut în țara Egiptului Manase și Efraim pe care i i‐a născut Asnat, fata lui Poti‐Fera, preotul din On. 21
46.21
1 Cron. 7.6
8.1
Și fiii lui Beniamin: Bela și Becher și Așbel, Ghera și Naaman
46.21
Num. 26.38
, Ehi și Roș
46.21
Num. 26.39
, Mupim și Hupim și Ard. 22Aceștia sunt fiii Rahelei care s‐au născut lui Iacov; toate sufletele erau patrusprezece. 23
46.23
1 Cron. 7.12
Și fiii lui Dan: Hușim. 24Și
46.24
1 Cron. 7.13
fiii lui Neftali: Iahțeel și Guni și Iețer și Șilem. 25
46.25
Cap. 30.5, 7.

Aceștia sunt fiii Bilhei pe
46.25
Cap. 29.29.

care a dat‐o Laban fetei sale Rahela; și ea a născut pe aceștia lui Iacov; toate sufletele erau șapte. 26
46.26
Ex. 1.5
Toate sufletele care au venit cu Iacov în Egipt, care au ieșit din coapsele lui, afară de nevestele fiilor lui Iacov, toate sufletele au fost șaizeci și șase. 27Și fiii lui Iosif care s‐au născut în Egipt au fost două suflete
46.27
Deut. 10.22Fapte. 7.14
. Toate sufletele casei lui Iacov care au venit în Egipt au fost șaptezeci.

Primirea lui Iacov de către Iosif

28Și a trimis pe Iuda înaintea lui la Iosif ca să

46.28
Cap. 31.21.

dea de știre înaintea lui în Gosen. Și au venit în ținutul Gosen. 29Și Iosif a înhămat la carul său și s‐a suit în întâmpinarea lui Israel, tatăl său, în
46.29
Cap. 47.1.

Gosen. Și s‐a înfățișat lui și
46.29
Cap. 45.14.

a căzut pe grumazul lui și a plâns mult pe grumazul lui. 30Și Israel a zis lui Iosif
46.30
Lc. 2.29,30
: Acum să mor fiindcă ți‐am văzut fața, căci mai trăiești. 31Și Iosif a zis fraților săi și casei tatălui său
46.31
Cap. 47.1.

: Mă voi sui și voi spune lui Faraon și‐i voi zice: Frații mei și casa tatălui meu care erau în țara Canaan au venit la mine. 32Și oamenii sunt păstori, căci au fost păzitori de vite; și ei și‐au adus oile și boii și tot ce au. 33Și va fi așa: când vă va chema Faraon și va zice
46.33
Cap. 47.2, 3.

: Care este meseria voastră? 34să ziceți
46.34
Vers. 32.

: Robii tăi au văzut de vite din
46.34
Cap. 30.35;
34.5
37.12
tinerețea noastră și până acum atât noi cât și părinții noștri. Ca să puteți locui în țara Gosen, căci orice păstor este o
46.34
Cap. 43.32.
Ex. 8.26
urâciune pentru egipteni.