Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
47

Iacov înaintea lui Faraon

471Și Iosif a

47.1
Cap. 46.31.
venit și a spus lui Faraon și a zis: Tatăl meu și frații mei și oile lor și boii lor și tot ce au ieșit din țara Canaan și iată sunt în
47.1
Cap. 45.10;
ținutul Gosen. 2Și a luat cinci bărbați dintre frații săi și i‐a
47.2
Fapte. 7.13
pus înaintea lui Faraon. 3Și Faraon a zis fraților lui
47.3
Cap. 46.33.
: Care e meseria voastră? Și ei au zis lui Faraon
47.3
Cap. 46.34.
: Robii tăi sunt păstori atât noi cât și părinții noștri. 4Și au zis lui Faraon
47.4
Cap. 15.13.
: Am venit să stăm vremelnic în țară; pentru că nu este pășune pentru oile pe care le au robii tăi
47.4
Cap. 43.1.
, căci foametea este grea în țara Canaan; și acum, rugămu‐te, să
47.4
Cap. 46.34.
locuiască robii tăi în ținutul Gosen. 5Și Faraon a vorbit lui Iosif zicând: Tatăl tău și frații tăi au venit la tine. 6
47.6
Cap. 20.15.
Țara Egiptului este înaintea ta; așază pe tatăl tău și pe frații tăi în partea cea mai bună a țării; să locuiască
47.6
Vers. 4.
în ținutul Gosen. Și dacă cunoști între ei bărbați destoinici, atunci pune‐i mai mari peste vite, peste ce este al meu. 7Și Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l‐a pus înaintea lui Faraon și Iacov a binecuvântat pe Faraon. 8Și Faraon a zis lui Iacov: Câte sunt zilele anilor vieții tale? 9Și Iacov a zis lui Faraon
47.9
Ps. 39.12Evr. 11.9,13
: Zilele anilor vremelniciei mele sunt o sută treizeci de ani
47.9
Iov 14.1
. Zilele anilor vieții mele au fost puține și rele și
47.9
Cap. 25.7;
n‐ajung la zilele anilor vieții părinților mei în zilele vremelniciei lor. 10Și Iacov a
47.10
Vers. 7.
binecuvântat pe Faraon și a ieșit dinaintea lui Faraon. 11Și Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le‐a dat o stăpânire în țara Egiptului în partea cea mai bună a țării, în țara lui
47.11
Ex. 1.11
12.37
Ramses,
47.11
Vers. 6.
cum poruncise Faraon. 12Și Iosif hrănea cu pâine pe tatăl său și pe frații săi și toată casa tatălui său, după familiile lor.

Scumpetea în Egipt

13Și în toată țara nu era pâine; căci foametea era foarte grea și

47.13
Cap. 41.30.
țara Egiptului și țara Canaan erau istovite de foamete. 14
47.14
Cap. 41.56.
Și Iosif a strâns tot argintul ce se afla în țara Egiptului și în țara Canaan pentru grâul pe care‐l cumpărau și Iosif a adus argintul în casa lui Faraon. 15Și când s‐a isprăvit argintul în țara Egiptului și în țara Canaan, toți egiptenii au venit la Iosif zicând: Dă‐ne pâine! Căci
47.15
Vers. 19.
de ce să murim înaintea ta? Căci lipsește argintul. 16Și Iosif a zis: Dați vitele voastre și vă voi da pentru vitele voastre dacă lipsește argintul. 17Și au adus lui Iosif vitele lor; și Iosif le‐a dat pâine pentru cai și pentru vitele din turme și pentru vitele din cirezi și pentru măgari. Și i‐a hrănit cu pâine pentru toate vitele lor în anul acela. 18Și s‐a sfârșit anul acela și au venit în al doilea an și i‐au zis: Nu vom ascunde de domnul meu că ne lipsește argintul și dobitoacele noastre sunt ale domnului meu și n‐a rămas nimic înaintea domnului meu decât trupurile noastre și țarinile noastre. 19Pentru ce să murim înaintea ochilor tăi atât noi cât și țarinile noastre? Cumpără‐ne pentru pâine pe noi și țarinile noastre și noi și țarinile noastre vom fi robi lui Faraon și dă‐ne sămânță ca să trăim și să nu murim și să nu se pustiască țara. 20Și Iosif a cumpărat tot pământul Egiptului pentru Faraon, căci egiptenii și‐au vândut fiecare țarina lui pentru că îi apăsa foametea. Și pământul a ajuns al lui Faraon. 21Și a strămutat pe popor în cetăți de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă margine a lui. 22
47.22
Ezra 7.24
Numai pământul preoților nu l‐a cumpărat, căci preoții aveau o porție de la Faraon și mâncau porția pe care le‐o dăduse Faraon și ei nu și‐au vândut pământul. 23Și Iosif a zis poporului: Iată v‐am cumpărat astăzi pe voi și pământurile voastre pentru Faraon; iată sămânță pentru voi: însămânțați pământul. 24Și va fi așa: la strângerea roadelor veți da lui Faraon a cincea parte și cele patru părți vor fi ale voastre pentru sămânța câmpului și de mâncare vouă și celor ce sunt în casele voastre și de mâncare copiilor voștri. 25Și au zis: Tu ne‐ai mântuit viața
47.25
Cap. 33.15.
! Să aflăm har în ochii domnului meu și vom fi robi ai lui Faraon. 26Și Iosif a făcut o lege până în ziua de astăzi asupra pământurilor Egiptului ca a cincea parte să fie a lui Faraon
47.26
Vers. 22.
. Numai singure pământurile preoților n‐au fost ale lui Faraon.

Sfârșitul lui Iacov se apropie

27Și Israel a

47.27
Vers. 11.
locuit în țara Egiptului în ținutul Gosen și au avut moșii în el și au crescut
47.27
Cap. 46.3.
și s‐au înmulțit foarte mult. 28Și Iacov a trăit în țara Egiptului șaptesprezece ani; și zilele lui Iacov, anii vieții sale, au fost o sută patruzeci și șapte de ani. 29Și
47.29
Deut. 31.141 Reg. 2.1
s‐au apropiat zilele lui Israel ca să moară. Și a chemat pe fiul său Iosif și i‐a zis: Dacă am aflat deci har în ochii tăi, rogu‐te
47.29
Cap. 24.2.
, pune‐ți mâna sub coapsa mea și
47.29
Cap. 24.49.
arată‐mi îndurare și adevăr; rogu‐te, să nu mă
47.29
Cap. 50.25.
înmormântezi în Egipt. 30Ci
47.30
2 Sam. 19.37
când voi dormi cu părinții mei, să mă duci din Egipt și să mă înmormântezi
47.30
Cap. 49.29;
în mormântul lor. Și el a zis: Voi face după cuvântul tău. 31Și el a zis: Jură‐mi! Și i‐a jurat. Și
47.31
Cap. 48.2.
Israel s‐a închinat pe capul patului.

48

Iacob binecuvântează pe fiii lui Iosif

481Și a fost așa: după aceste lucruri s‐a spus lui Iosif: Iată tatăl tău este bolnav. Și el a luat cu sine pe cei doi fii ai săi, pe Manase și pe Efraim. 2Și s‐a spus lui Iacov zicând: Iată Iosif, fiul tău, vine la tine. Și Israel și‐a adunat puterile și a șezut pe pat. 3Și Iacov a zis lui Iosif: Dumnezeul cel Atotputernic mi s‐a arătat în

48.3
Cap. 28.13, 19;
Luz în țara Canaan și m‐a binecuvântat. 4Și mi‐a zis: Iată te voi face să crești și te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare și voi da țara aceasta seminței tale după tine
48.4
Cap. 17.8.
ca stăpânire veșnică. 5Și acum cei
48.5
Cap. 41.50;
doi fii ai tăi care ți s‐au născut în țara Egiptului până am venit eu la tine în Egipt vor fi ai mei: Efraim și Manase vor fi ai mei ca și Ruben și Simeon. 6Iar familia ta pe care ai născut‐o după ei să fie a ta; ei vor fi numiți după numele fraților lor în moștenirea lor. 7Și când am venit din Padan
48.7
Cap. 35.9, 16, 19.
, Rahela a murit lângă mine în țara Canaan pe cale când mai era o bucată oarecare de mers până la Efrata; și am înmormântat‐o acolo pe cale spre Efrata, adică Betleem. 8Și Israel a văzut pe fiii lui Iosif și a zis: Cine sunt aceștia? 9Și Iosif a zis tatălui său:
48.9
Cap. 33.5.
Sunt fiii mei pe care mi i‐a dat Dumnezeu aici. Și el a zis: Adu‐mi‐i, te rog, ca
48.9
Cap. 27.27.
să‐i binecuvântez! 10Dar
48.10
Cap. 27.1.
ochii lui Israel erau grei de vârstă, nu putea să vadă. Și i‐a apropiat de el și el i‐a
48.10
Cap. 27.27.
sărutat și i‐a îmbrățișat. 11Și Israel a zis lui Iosif
48.11
Cap. 45.26.
: Nu credeam să‐ți mai văd fața și iată Dumnezeu m‐a făcut să‐ți văd și sămânța. 12Și Iosif i‐a scos de la genunchii lui și s‐a plecat cu fața la pământ. 13Și Iosif i‐a luat pe amândoi, pe Efraim în dreapta sa spre stânga lui Israel și pe Manase în stânga sa spre dreapta lui Israel, și i‐a apropiat de el. 14Și Israel și‐a întins mâna dreaptă și a pus‐o pe capul lui Efraim; și el era cel mai mic; și mâna stângă pe capul lui Manase
48.14
Vers. 19.
, îndrumându‐și cu voie mâinile, căci Manase era cel întâi‐născut. 15Și
48.15
Evr. 11.21
a binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul
48.15
Cap. 17.1;
înaintea căruia au umblat părinții mei Avraam și Isaac, Dumnezeul care m‐a păstorit de când sunt până în ziua aceasta; 16Îngerul
48.16
Cap. 28.15;
care m‐a răscumpărat din tot răul să binecuvânteze pe băieți și
48.16
Amos 9.12Fapte. 15.17
numele meu să fie numit peste ei și numele părinților mei Avraam și Isaac; și să crească într‐o mare mulțime în mijlocul pământului. 17Și când a văzut Iosif că tatăl său
48.17
Vers. 14.
și‐a pus mâna dreaptă pe capul lui Efraim, a fost rău în ochii săi și a apucat mâna tatălui său ca s‐o îndepărteze de pe capul lui Efraim pe capul lui Manase. 18Și Iosif a zis tatălui său: Nu așa, tată, căci acesta este cel întâi‐născut: pune‐ți mâna dreaptă pe capul lui. 19Dar tatăl său n‐a vrut și a zis
48.19
Vers. 14.
: Știu, fiul meu, știu; și el se va face un popor și va fi mare și el, dar cu adevărat
48.19
Num. 1.33,35
2.19,21Deut. 33.17Ap. 7.6,8
fratele său cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o mulțime de neamuri. 20Și i‐a binecuvântat în ziua aceea zicând
48.20
Rut 4.11,12
: În tine va binecuvânta Israel zicând: Să te facă Dumnezeu ca pe Efraim și Manase! Și a pus pe Efraim înaintea lui Manase. 21Și Israel a zis lui Iosif: Iată eu mor și
48.21
Cap. 46.4;
Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce iarăși în țara părinților voștri. 22Și
48.22
Ios. 24.321 Cron. 5.2In. 4.5
ți‐am dat o parte mai mult decât frații tăi pe care am luat‐o din mâna
48.22
Cap. 15.16;
Amoritului cu sabia mea și cu arcul meu.

49

Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi

491Și Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: Strângeți‐vă împreună și vă voi

49.1
Deut. 33.1Amos 3.7
spune ce are să vi se întâmple
49.1
Deut. 4.30Num. 24.14Is. 2.2
39.6Ier. 23.20Dan. 2.28,29Fapte. 2.17Evr. 1.2
la sfârșitul zilelor. 2Adunați‐vă și ascultați, fii ai lui Iacov
49.2
Ps. 34.11
, și ascultați la Israel, tatăl vostru! 3Ruben, tu ești întâiul
49.3
Cap. 29.32.
meu născut, tăria mea și
49.3
Deut. 21.17Ps. 78.51
pârga puterii mele, fruntea vredniciei și fruntea tăriei. 4Spumegând ca apele, tu nu
49.4
1 Cron. 5.1
vei avea întâietate, pentru că
49.4
Cap. 35.22.
te‐ai suit în patul tatălui tău; atunci l‐ai întinat: s‐a suit în așternutul meu! 5
49.5
Cap. 29.33, 34.
Simeon și Levi sunt
49.5
Prov. 18.9
frați: săbiile lor sunt
49.5
Cap. 34.25.
unelte de asuprire. 6Suflete al meu
49.6
Prov. 1.15,16
, să nu intri în sfatul lor
49.6
Ps. 26.9Ef. 5.11
; slava mea, să nu te unești cu
49.6
Ps. 16.9
30.12
57.8
adunarea lor. Căci în
49.6
Cap. 34.26.
mânia lor au ucis oameni. Și ca să‐și facă placul au ologit boi. 7Blestemată fie mânia lor, căci a fost cumplită; și furia lor, căci a fost nemiloasă
49.7
Ios. 19.1
21.5,6,71 Cron. 4.24,39
. Îi voi împărți în Iacov și‐i voi împrăștia în Israel. 8
49.8
Cap. 29.35.
Iudo, pe tine te vor lăuda frații tăi
49.8
Ps. 18.40
; mâna ta va fi asupra grumazului vrăjmașilor tăi; copiii tatălui tău se vor
49.8
Cap. 27.29.
pleca ție. 9Iuda este un
49.9
Osea 5.14Ap. 5.5
pui de leu. De la pradă, fiul meu, te‐ai suit
49.9
Num. 23.24
24.9
. Se pleacă, se culcă jos ca un leu și ca o leoaică; cine‐l va scula? 10
49.10
Num. 24.17Ier. 30.21Zah. 10.11
Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici
49.10
Ps. 60.7
108.8Num. 21.18
legiuitorul
49.10
Deut. 28.57
dintre picioarele lui
49.10
Is. 11.1
62.11Ezec. 21.27Dan. 9.25Mat. 21.9Lc. 1.32,33
până va veni Șilo și a
49.10
Is. 2.2
11.10
42.1,4
49.6,7,22,23
55.4,5
60.1,3,4,5Hag. 2.7Lc. 2.30,31,32
lui va fi ascultarea popoarelor. 11El își
49.11
2 Reg. 18.32
leagă măgarul de viță și mânzul măgăriței sale de vița aleasă; își spală îmbrăcămintea în vin și mantaua în sângele strugurilor. 12
49.12
Prov. 23.29
Ochii lui vor fi roși de vin și dinții lui albi de lapte. 13
49.13
Deut. 33.18,19Ios. 19.10,11
Zabulon va locui lângă țărmul mărilor și va fi limanul corăbiilor și hotarul lui va fi peste Sidon. 14Isahar este un măgar osos culcat jos între două staule. 15Și a văzut că odihna era bună și că țara era plăcută și și‐a plecat
49.15
1 Sam. 10.9
umărul ca să poarte sarcina, și a ajuns un rob birnic. 16
49.16
Deut. 33.22Jud. 18.1,2
Dan va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. 17
49.17
Jud. 18.27
Dan va fi un șarpe pe cale, o viperă pe cărare, mușcând călcâiele calului și călărețul cade pe dinapoi. 18Am așteptat
49.18
Ps. 25.5
119.166,174Is. 25.9
mântuirea ta, Doamne! 19
49.19
Deut. 33.201 Cron. 5.18
Gad, o ceată va cădea asupra lui, dar el va cădea asupra călcâiului. 20
49.20
Deut. 33.24Ios. 19.24
De la Așer va fi pâinea grasă și el va da mâncări gustoase împărătești. 21
49.21
Deut. 33.23
Neftali este o cerboaică dezlegată, el rostește vorbe frumoase. 22Iosif este fiu de pom roditor, fiu de pom roditor lângă o fântână. Ramurile sale dau lăstari peste zid. 23Săgetătorii l‐au
49.23
Cap. 37.4, 24, 28;
întărâtat amarnic și au tras în el și l‐au urât. 24Dar
49.24
Iov 29.20Ps. 37.15
arcul lui a rămas tare și brațele mâinilor lui au fost întărite de mâinile
49.24
Ps. 132.2,5
Puternicului lui Iacov
49.24
Cap. 45.11;
. De aici este
49.24
Ps. 80.1
păstorul
49.24
Is. 28.16
, piatra lui Israel. 25
49.25
Cap. 28.13, 21;
De la Dumnezeul tatălui tău și el te va ajuta, și de la
49.25
Cap. 17.1;
Cel Atotputernic și el
49.25
Deut. 33.13
te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările adâncului care zace jos, cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelui. 26Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările strămoșilor mei
49.26
Deut. 33.15Hab. 3.6
până la capetele dealurilor veșnice
49.26
Deut. 33.16
; ele vor fi pe capul lui Iosif și pe creștetul capului celui ce a fost despărțit de frații săi. 27Beniamin este un
49.27
Jud. 20.21,25Ezec. 22.25,27
lup răpitor; dimineața va sfâșia prada
49.27
Num. 23.24Est. 8.11Ezec. 39.10Zah. 14.1,7
și seara va împărți jaful. 28Toate acestea sunt cele douăsprezece seminții ale lui Israel, și aceasta este ceea ce le‐a vorbit tatăl lor și i‐a binecuvântat; i‐a binecuvântat pe fiecare după binecuvântarea sa.

Moartea lui Iacov

29Și le‐a poruncit și le‐a zis: Eu

49.29
Cap. 15.15;
sunt adăugat la poporul meu
49.29
Cap. 47.30.
; înmormântați‐mă cu părinții mei
49.29
Cap. 50.13.
în peștera care este în țarina lui Efron Hetitul, 30în peștera care este în țarina Macpela, care este în fața Mamrei în țara Canaan, pe
49.30
Cap. 23.16.
care a cumpărat‐o Avraam cu țarina de la Efron Hetitul ca moșie de înmormântare. 31
49.31
Cap. 23.19;
Acolo au înmormântat pe Avraam și pe Sara, nevasta sa
49.31
Cap. 35.29.
; acolo au înmormântat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta sa; și acolo am înmormântat eu pe Lea. 32Cumpărarea țarinei și a peșterei care este în ea a fost de la copiii lui Het. 33Și după ce a sfârșit Iacov de poruncit fiilor săi, și‐a strâns picioarele în pat și și‐a dat duhul și a fost adăugat
49.33
Vers. 29.
la poporul său.