Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
48

Iacob binecuvântează pe fiii lui Iosif

481Și a fost așa: după aceste lucruri s‐a spus lui Iosif: Iată tatăl tău este bolnav. Și el a luat cu sine pe cei doi fii ai săi, pe Manase și pe Efraim. 2Și s‐a spus lui Iacov zicând: Iată Iosif, fiul tău, vine la tine. Și Israel și‐a adunat puterile și a șezut pe pat. 3Și Iacov a zis lui Iosif: Dumnezeul cel Atotputernic mi s‐a arătat în

48.3
Cap. 28.13, 19;
35.6,9
Luz în țara Canaan și m‐a binecuvântat. 4Și mi‐a zis: Iată te voi face să crești și te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare și voi da țara aceasta seminței tale după tine
48.4
Cap. 17.8.

ca stăpânire veșnică. 5Și acum cei
48.5
Cap. 41.50;
46.20Ios. 13.7
14.4
doi fii ai tăi care ți s‐au născut în țara Egiptului până am venit eu la tine în Egipt vor fi ai mei: Efraim și Manase vor fi ai mei ca și Ruben și Simeon. 6Iar familia ta pe care ai născut‐o după ei să fie a ta; ei vor fi numiți după numele fraților lor în moștenirea lor. 7Și când am venit din Padan
48.7
Cap. 35.9, 16, 19.

, Rahela a murit lângă mine în țara Canaan pe cale când mai era o bucată oarecare de mers până la Efrata; și am înmormântat‐o acolo pe cale spre Efrata, adică Betleem. 8Și Israel a văzut pe fiii lui Iosif și a zis: Cine sunt aceștia? 9Și Iosif a zis tatălui său:
48.9
Cap. 33.5.

Sunt fiii mei pe care mi i‐a dat Dumnezeu aici. Și el a zis: Adu‐mi‐i, te rog, ca
48.9
Cap. 27.27.

să‐i binecuvântez! 10Dar
48.10
Cap. 27.1.

ochii lui Israel erau grei de vârstă, nu putea să vadă. Și i‐a apropiat de el și el i‐a
48.10
Cap. 27.27.

sărutat și i‐a îmbrățișat. 11Și Israel a zis lui Iosif
48.11
Cap. 45.26.

: Nu credeam să‐ți mai văd fața și iată Dumnezeu m‐a făcut să‐ți văd și sămânța. 12Și Iosif i‐a scos de la genunchii lui și s‐a plecat cu fața la pământ. 13Și Iosif i‐a luat pe amândoi, pe Efraim în dreapta sa spre stânga lui Israel și pe Manase în stânga sa spre dreapta lui Israel, și i‐a apropiat de el. 14Și Israel și‐a întins mâna dreaptă și a pus‐o pe capul lui Efraim; și el era cel mai mic; și mâna stângă pe capul lui Manase
48.14
Vers. 19.

, îndrumându‐și cu voie mâinile, căci Manase era cel întâi‐născut. 15Și
48.15
Evr. 11.21
a binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul
48.15
Cap. 17.1;
24.49
înaintea căruia au umblat părinții mei Avraam și Isaac, Dumnezeul care m‐a păstorit de când sunt până în ziua aceasta; 16Îngerul
48.16
Cap. 28.15;
31.11,13,24Ps. 34.22
121.7
care m‐a răscumpărat din tot răul să binecuvânteze pe băieți și
48.16
Amos 9.12Fapte. 15.17
numele meu să fie numit peste ei și numele părinților mei Avraam și Isaac; și să crească într‐o mare mulțime în mijlocul pământului. 17Și când a văzut Iosif că tatăl său
48.17
Vers. 14.

și‐a pus mâna dreaptă pe capul lui Efraim, a fost rău în ochii săi și a apucat mâna tatălui său ca s‐o îndepărteze de pe capul lui Efraim pe capul lui Manase. 18Și Iosif a zis tatălui său: Nu așa, tată, căci acesta este cel întâi‐născut: pune‐ți mâna dreaptă pe capul lui. 19Dar tatăl său n‐a vrut și a zis
48.19
Vers. 14.

: Știu, fiul meu, știu; și el se va face un popor și va fi mare și el, dar cu adevărat
48.19
Num. 1.33,35
2.19,21Deut. 33.17Ap. 7.6,8
fratele său cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o mulțime de neamuri. 20Și i‐a binecuvântat în ziua aceea zicând
48.20
Rut 4.11,12
: În tine va binecuvânta Israel zicând: Să te facă Dumnezeu ca pe Efraim și Manase! Și a pus pe Efraim înaintea lui Manase. 21Și Israel a zis lui Iosif: Iată eu mor și
48.21
Cap. 46.4;
50.24
Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce iarăși în țara părinților voștri. 22Și
48.22
Ios. 24.321 Cron. 5.2In. 4.5
ți‐am dat o parte mai mult decât frații tăi pe care am luat‐o din mâna
48.22
Cap. 15.16;
34.28Ios. 17.14
Amoritului cu sabia mea și cu arcul meu.