Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
49

Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi

491Și Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: Strângeți‐vă împreună și vă voi

49.1
Deut. 33.1Amos 3.7
spune ce are să vi se întâmple
49.1
Deut. 4.30Num. 24.14Is. 2.2
39.6Ier. 23.20Dan. 2.28,29Fapte. 2.17Evr. 1.2
la sfârșitul zilelor. 2Adunați‐vă și ascultați, fii ai lui Iacov
49.2
Ps. 34.11
, și ascultați la Israel, tatăl vostru! 3Ruben, tu ești întâiul
49.3
Cap. 29.32.

meu născut, tăria mea și
49.3
Deut. 21.17Ps. 78.51
pârga puterii mele, fruntea vredniciei și fruntea tăriei. 4Spumegând ca apele, tu nu
49.4
1 Cron. 5.1
vei avea întâietate, pentru că
49.4
Cap. 35.22.
Deut. 27.201 Cron. 5.1
te‐ai suit în patul tatălui tău; atunci l‐ai întinat: s‐a suit în așternutul meu! 5
49.5
Cap. 29.33, 34.

Simeon și Levi sunt
49.5
Prov. 18.9
frați: săbiile lor sunt
49.5
Cap. 34.25.

unelte de asuprire. 6Suflete al meu
49.6
Prov. 1.15,16
, să nu intri în sfatul lor
49.6
Ps. 26.9Ef. 5.11
; slava mea, să nu te unești cu
49.6
Ps. 16.9
30.12
57.8
adunarea lor. Căci în
49.6
Cap. 34.26.

mânia lor au ucis oameni. Și ca să‐și facă placul au ologit boi. 7Blestemată fie mânia lor, căci a fost cumplită; și furia lor, căci a fost nemiloasă
49.7
Ios. 19.1
21.5,6,71 Cron. 4.24,39
. Îi voi împărți în Iacov și‐i voi împrăștia în Israel. 8
49.8
Cap. 29.35.
Deut. 33.7
Iudo, pe tine te vor lăuda frații tăi
49.8
Ps. 18.40
; mâna ta va fi asupra grumazului vrăjmașilor tăi; copiii tatălui tău se vor
49.8
Cap. 27.29.
1 Cron. 5.2
pleca ție. 9Iuda este un
49.9
Osea 5.14Ap. 5.5
pui de leu. De la pradă, fiul meu, te‐ai suit
49.9
Num. 23.24
24.9
. Se pleacă, se culcă jos ca un leu și ca o leoaică; cine‐l va scula? 10
49.10
Num. 24.17Ier. 30.21Zah. 10.11
Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici
49.10
Ps. 60.7
108.8Num. 21.18
legiuitorul
49.10
Deut. 28.57
dintre picioarele lui
49.10
Is. 11.1
62.11Ezec. 21.27Dan. 9.25Mat. 21.9Lc. 1.32,33
până va veni Șilo și a
49.10
Is. 2.2
11.10
42.1,4
49.6,7,22,23
55.4,5
60.1,3,4,5Hag. 2.7Lc. 2.30,31,32
lui va fi ascultarea popoarelor. 11El își
49.11
2 Reg. 18.32
leagă măgarul de viță și mânzul măgăriței sale de vița aleasă; își spală îmbrăcămintea în vin și mantaua în sângele strugurilor. 12
49.12
Prov. 23.29
Ochii lui vor fi roși de vin și dinții lui albi de lapte. 13
49.13
Deut. 33.18,19Ios. 19.10,11
Zabulon va locui lângă țărmul mărilor și va fi limanul corăbiilor și hotarul lui va fi peste Sidon. 14Isahar este un măgar osos culcat jos între două staule. 15Și a văzut că odihna era bună și că țara era plăcută și și‐a plecat
49.15
1 Sam. 10.9
umărul ca să poarte sarcina, și a ajuns un rob birnic. 16
49.16
Deut. 33.22Jud. 18.1,2
Dan va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. 17
49.17
Jud. 18.27
Dan va fi un șarpe pe cale, o viperă pe cărare, mușcând călcâiele calului și călărețul cade pe dinapoi. 18Am așteptat
49.18
Ps. 25.5
119.166,174Is. 25.9
mântuirea ta, Doamne! 19
49.19
Deut. 33.201 Cron. 5.18
Gad, o ceată va cădea asupra lui, dar el va cădea asupra călcâiului. 20
49.20
Deut. 33.24Ios. 19.24
De la Așer va fi pâinea grasă și el va da mâncări gustoase împărătești. 21
49.21
Deut. 33.23
Neftali este o cerboaică dezlegată, el rostește vorbe frumoase. 22Iosif este fiu de pom roditor, fiu de pom roditor lângă o fântână. Ramurile sale dau lăstari peste zid. 23Săgetătorii l‐au
49.23
Cap. 37.4, 24, 28;
39.20
42.21Ps. 118.13
întărâtat amarnic și au tras în el și l‐au urât. 24Dar
49.24
Iov 29.20Ps. 37.15
arcul lui a rămas tare și brațele mâinilor lui au fost întărite de mâinile
49.24
Ps. 132.2,5
Puternicului lui Iacov
49.24
Cap. 45.11;
47.12
50.21
. De aici este
49.24
Ps. 80.1
păstorul
49.24
Is. 28.16
, piatra lui Israel. 25
49.25
Cap. 28.13, 21;
35.3
43.23
De la Dumnezeul tatălui tău și el te va ajuta, și de la
49.25
Cap. 17.1;
35.11
Cel Atotputernic și el
49.25
Deut. 33.13
te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările adâncului care zace jos, cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelui. 26Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările strămoșilor mei
49.26
Deut. 33.15Hab. 3.6
până la capetele dealurilor veșnice
49.26
Deut. 33.16
; ele vor fi pe capul lui Iosif și pe creștetul capului celui ce a fost despărțit de frații săi. 27Beniamin este un
49.27
Jud. 20.21,25Ezec. 22.25,27
lup răpitor; dimineața va sfâșia prada
49.27
Num. 23.24Est. 8.11Ezec. 39.10Zah. 14.1,7
și seara va împărți jaful. 28Toate acestea sunt cele douăsprezece seminții ale lui Israel, și aceasta este ceea ce le‐a vorbit tatăl lor și i‐a binecuvântat; i‐a binecuvântat pe fiecare după binecuvântarea sa.

Moartea lui Iacov

29Și le‐a poruncit și le‐a zis: Eu

49.29
Cap. 15.15;
25.8
sunt adăugat la poporul meu
49.29
Cap. 47.30.
2 Sam. 19.37
; înmormântați‐mă cu părinții mei
49.29
Cap. 50.13.

în peștera care este în țarina lui Efron Hetitul, 30în peștera care este în țarina Macpela, care este în fața Mamrei în țara Canaan, pe
49.30
Cap. 23.16.

care a cumpărat‐o Avraam cu țarina de la Efron Hetitul ca moșie de înmormântare. 31
49.31
Cap. 23.19;
25.9
Acolo au înmormântat pe Avraam și pe Sara, nevasta sa
49.31
Cap. 35.29.

; acolo au înmormântat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta sa; și acolo am înmormântat eu pe Lea. 32Cumpărarea țarinei și a peșterei care este în ea a fost de la copiii lui Het. 33Și după ce a sfârșit Iacov de poruncit fiilor săi, și‐a strâns picioarele în pat și și‐a dat duhul și a fost adăugat
49.33
Vers. 29.

la poporul său.