Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Cain și Abel

41Și Adam a cunoscut pe Eva, nevasta sa; și ea a zămislit și a născut pe Cain și a zis: Am dobândit un bărbat cu Domnul. 2Și, iarăși, a născut pe fratele său Abel. Și Abel era păstor, iar Cain era

4.2
Cap. 3.23;
plugar. 3Și a fost așa: după o vreme Cain a adus
4.3
Num. 18.12
din roadele ogorului un dar Domnului. 4Și Abel a adus și el
4.4
Num. 18.17Prov. 3.9
din cele dintâi ale oilor lui și din grăsimea lor. Și Domnul
4.4
Evr. 11.4
a privit cu plăcere la Abel și la darul său. 5Iar la Cain și la darul său n‐a privit cu plăcere. Și Cain s‐a mâniat foarte tare
4.5
Cap. 31.2.
, și fața i s‐a posomorât. 6Și Domnul a zis lui Cain: De ce ești mâniat? Și de ce ți s‐a posomorât fața? 7Dacă faci bine, nu va fi ridicată ea în sus? Și dacă nu faci bine, păcatul zace
4.7
Iac. 1.15
la intrare și spre tine îi va fi dorința, iar tu stăpânește peste el. 8Și Cain a vorbit lui Abel, fratele său. Și a fost așa: când erau ei în câmp, Cain s‐a sculat împotriva lui Abel, fratele său
4.8
Mat. 23.351 In. 3.12Iuda 11
, și l‐a ucis.

Pedeapsa lui Cain

9Și Domnul a zis lui Cain

4.9
Ps. 9.12
: Unde este Abel, fratele tău? Și el a zis
4.9
In. 8.44
: Nu știu; sunt eu păzitorul fratelui meu? 10Și el a zis: Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău
4.10
Evr. 12.24Ap. 6.10
strigă la mine din pământ. 11Și acum blestemat să fii în pământul care și‐a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. 12Când vei ara pământul, nu‐ți va da de acum puterea lui; fugar și pribeag să fii pe pământ. 13Și Cain a zis Domnului: Pedeapsa mea este prea mare ca s‐o port. 14
4.14
Iov 15.20‐24
Iată m‐ai izgonit astăzi de pe fața pământului și voi fi ascuns
4.14
Ps. 51.11
de fața ta și voi fi fugar și pribeag pe pământ și va fi așa
4.14
Cap. 9.6.
: oricine mă va găsi mă va ucide. 15Și Domnul i‐a zis: De aceea oricine ucide pe Cain va cădea sub răzbunare
4.15
Ps. 79.12
de șapte ori. Și Domnul a
4.15
Ezec. 9.4,6
pus un semn pe Cain ca nu cumva găsindu‐l cineva, să‐l lovească. 16Și Cain a
4.16
2 Reg. 13.23
24.20Ier. 23.39
52.3
ieșit de la fața Domnului și a locuit în țara Nod la răsăritul Edenului.

Cain și urmașii lui

17Și Cain a cunoscut pe nevasta sa și ea a zămislit și a născut pe Enoh. Și el a zidit o cetate și

4.17
Ps. 49.11
a pus numele cetății după numele fiului său Enoh. 18Și lui Enoh i s‐a născut Irad și Irad a născut pe Mehuiael și Mehuiael a născut pe Metușael și Metușael a născut pe Lameh. 19Și Lameh a luat două neveste: numele uneia era Ada și numele celeilalte Țila. 20Și Ada a născut pe Iabal; el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și au vite. 21Și numele fratelui său era Iubal: el era
4.21
Rom. 4.11,12
tatăl celor ce mânuiesc arfa și cimpoiul. 22Și Țila a născut și ea pe Tubal‐Cain, făuritorul oricărei unelte de aramă și fier. Și sora lui Tubal‐Cain era Naama. 23Și Lameh a zis nevestelor sale: Ada și Țila, auziți glasul meu. Voi, neveste ale lui Lameh, plecați urechea la graiul meu. Căci am ucis un bărbat pentru că m‐a rănit, și un tânăr pentru că m‐a lovit. 24
4.24
Vers. 15.
Dacă de șapte ori va fi răzbunat Cain, Lameh de șaptezeci și șapte de ori.

Nașterea lui Set

25Și Adam a cunoscut iarăși pe nevasta sa și ea a născut un fiu și

4.25
Cap. 5.3.
i‐a pus numele Set: Căci, a zis ea, Dumnezeu mi‐a rânduit o altă sămânță în locul lui Abel; căci Cain l‐a ucis. 26Și lui Set i
4.26
Cap. 5.6.
s‐a născut și lui un fiu și i‐a pus numele Enoș. Atunci au început oamenii
4.26
1 Reg. 18.24Ps. 116.17Ioel 2.32Țef. 3.91 Cor. 1.2
să cheme numele Domnului.

5

Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

51Aceasta este

5.1
1 Cron. 1.1Lc. 3.38
cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a zidit Dumnezeu pe om, l‐a făcut după asemănarea
5.1
Cap. 1.26.
lui Dumnezeu. 2I‐a făcut parte bărbătească
5.2
Cap. 1.27.
și parte femeiască și i‐a binecuvântat și le‐a pus numele Adam în ziua când au fost făcuți. 3Și Adam a trăit o sută treizeci de ani și a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, și i‐a
5.3
Cap. 4.35.
pus numele Set. 4
5.4
1 Cron. 1.1
Și zilele lui Adam, după ce a născut pe Set, au fost opt sute de ani
5.4
Cap. 1.28.
; și a născut fii și fiice. 5Și toate zilele lui Adam pe care le‐a trăit au fost nouă sute treizeci de ani
5.5
Cap. 3.19.
; și a murit. 6Și Set a trăit o sută cinci ani și a
5.6
Cap. 4.26.
născut pe Enoș. 7Și Set a trăit, după ce a născut pe Enoș, opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. 8Și toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; și a murit. 9Și Enoș a trăit nouăzeci de ani și a născut pe Cainan. 10Și Enoș a trăit, după ce a născut pe Cainan, opt sute cincisprezece ani; și a născut fii și fiice. 11Și toate zilele lui Enoș au fost nouă sute cinci ani; și a murit. 12Și Cainan a trăit șaptezeci de ani și a născut pe Mahalaleel. 13Și Cainan a trăit, după ce a născut pe Mahalaleel, opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. 14Și toate zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; și a murit. 15Și Mahalaleel a trăit șaizeci și cinci de ani și a născut pe Iared. 16Și Mahalaleel a trăit, după ce a născut pe Iared, opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 17Și toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; și a murit. 18Și Iared a trăit o sută șaizeci și doi de ani și a născut pe
5.18
Iuda 14,15
Enoh. 19Și Iared a trăit, după ce a născut pe Enoh, opt sute de ani și a născut fii și fiice. 20Și toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; și a murit. 21Și Enoh a trăit șaizeci și cinci de ani și a născut pe Metușela. 22Și Enoh
5.22
Cap. 6.9;
a umblat cu Dumnezeu, după ce a născut pe Metușela, trei sute de ani și a născut fii și fiice. 23Și toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Și
5.24
2 Reg. 2.11Evr. 11.5
Enoh a umblat cu Dumnezeu și n‐a mai fost, căci Dumnezeu l‐a luat. 25Și Metușela a trăit o sută optzeci și șapte de ani și a născut pe Lameh. 26Și Metușela a trăit, după ce a născut pe Lameh, șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. 27Și toate zilele lui Metușela au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; și a murit. 28Și Lameh a trăit o sută optzeci și doi de ani și a născut un fiu. 29Și i‐a pus numele Noe zicând: Acesta ne va mângăia de lucrul nostru și de truda mâinilor noastre în pământul
5.29
Cap. 3.17;
pe care l‐a blestemat Domnul. 30Și Lameh a trăit, după ce a născut pe Noe, cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. 31Și toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani și a murit. 32Și Noe era de cinci sute de ani și Noe a născut pe
5.32
Cap. 6.10.
Sem, pe Ham și pe
5.32
Cap. 10.21.
Iafet.

6

Stricăciunea oamenilor

61Și a fost așa

6.1
Cap. 1.28.
: când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s‐au născut fiice, 2fiii lui Dumnezeu au văzut pe fiicele oamenilor că erau frumoase și și‐au
6.2
Deut. 7.3,4
luat neveste din toate pe care le‐au ales. 3Și Domnul a zis
6.3
Gal. 5.16,171 Pet. 3.19,20
: Duhul meu nu se va lupta în veac cu omul
6.3
Ps. 78.39
, căci și el este carne, dar zilele lui vor fi o sută douăzeci de ani. 4Uriașii erau pe pământ în acele zile și chiar după aceea când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor și ele le‐au născut; aceștia au fost vitejii care în vechime erau oameni cu nume. 5Și Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că orice
6.5
Cap. 8.21.
închipuire a gândurilor inimii lui era numai rea toată ziua. 6Și Domnul s‐a
6.6
Num. 23.191 Sam. 15.11,292 Sam. 24.16Mal. 3.6Iac. 1.17
căit că făcuse pe om pe pământ și
6.6
Is. 63.10Ef. 4.30
s‐a mâhnit în inima sa. 7Și Domnul a zis: Voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l‐am făcut, de la om până la dobitoc și târâtoare și păsări ale cerurilor, căci mă căiesc că i‐am făcut.

Noe

8Dar Noe a

6.8
Cap. 19.19.
aflat har în ochii Domnului. 9Acestea sunt neamurile lui Noe
6.9
Cap. 7.1.
. Noe era un om drept desăvârșit în neamurile lui
6.9
Cap. 5.22.
: Noe umbla cu Dumnezeu. 10Și Noe a născut trei fii
6.10
Cap. 5.32.
: pe Sem, pe Ham și pe Iafet. 11Și pământul era stricat
6.11
Cap. 7.1;
înaintea lui Dumnezeu și pământul era
6.11
Ezec. 8.17
28.16Hab. 2.8,17
plin de asuprire. 12Și Dumnezeu
6.12
Cap. 18.21.
a privit pământul, și, iată, era stricat; căci orice carne își stricase calea pe pământ. 13Și Dumnezeu a zis lui Noe
6.13
Ier. 51.13Ezec. 7.2,3,6Amos 8.21 Pet. 4.7
: Sfârșitul oricărei cărni a venit înaintea mea, căci pământul este plin de asuprire prin ei și
6.13
Vers. 17.
iată îi voi prăpădi cu pământul. 14Fă‐ți o corabie de lemn de gofer; să faci odăițe în corabie, și tencuiește‐o pe dinăuntru și pe dinafară cu smoală. 15Și s‐o faci așa: lungimea corăbiei trei sute de coți, lățimea ei cincizeci de coți și înălțimea ei treizeci de coți. 16Să faci corăbiei o lumină și s‐o sfârșești la un cot în sus. Și intrarea corăbiei s‐o pui în latura ei; s‐o faci cu un cat de jos, al doilea și al treilea. 17
6.17
Vers. 13. Cap. 7.4, 21, 22, 23.
Și eu iată aduc potopul de ape pe pământ ca să prăpădesc toată carnea în care este suflare de viață sub ceruri; orice este pe pământ va pieri. 18Dar voi întări legământul meu cu tine și
6.18
Cap. 7.1, 7, 13.
vei intra în corabie tu și fiii tăi și nevasta ta și nevestele fiilor tăi cu tine. 19Și din orice viețuitoare de orice carne să aduci
6.19
Cap. 7.8, 9, 15, 16.
în corabie două din orice soi ca să le ții vii cu tine: să fie partea bărbătească și partea femeiască. 20Din pasări după soiul lor și din dobitoace după soiul lor, din orice târâtoare de pe pământ după soiul său, vor intra la tine două din fiecare soi
6.20
Cap. 7.9, 15. Cap. 2.9.
ca să le păstrezi vii. 21Și ia la tine din orice hrană care se mănâncă și strânge‐o la tine și să‐ți fie ca hrană pentru tine și pentru ele. 22
6.22
Evr. 11.7Ex. 40.16
Și Noe a făcut
6.22
Cap. 7.5, 9, 16.
potrivit cu tot ce‐i poruncise Dumnezeu, așa a făcut.