Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

51Aceasta este

5.1
1 Cron. 1.1Lc. 3.38
cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a zidit Dumnezeu pe om, l‐a făcut după asemănarea
5.1
Cap. 1.26.
Ef. 4.24Col. 3.10
lui Dumnezeu. 2I‐a făcut parte bărbătească
5.2
Cap. 1.27.

și parte femeiască și i‐a binecuvântat și le‐a pus numele Adam în ziua când au fost făcuți. 3Și Adam a trăit o sută treizeci de ani și a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, și i‐a
5.3
Cap. 4.35.

pus numele Set. 4
5.4
1 Cron. 1.1
Și zilele lui Adam, după ce a născut pe Set, au fost opt sute de ani
5.4
Cap. 1.28.

; și a născut fii și fiice. 5Și toate zilele lui Adam pe care le‐a trăit au fost nouă sute treizeci de ani
5.5
Cap. 3.19.
Evr. 9.27
; și a murit. 6Și Set a trăit o sută cinci ani și a
5.6
Cap. 4.26.

născut pe Enoș. 7Și Set a trăit, după ce a născut pe Enoș, opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. 8Și toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; și a murit. 9Și Enoș a trăit nouăzeci de ani și a născut pe Cainan. 10Și Enoș a trăit, după ce a născut pe Cainan, opt sute cincisprezece ani; și a născut fii și fiice. 11Și toate zilele lui Enoș au fost nouă sute cinci ani; și a murit. 12Și Cainan a trăit șaptezeci de ani și a născut pe Mahalaleel. 13Și Cainan a trăit, după ce a născut pe Mahalaleel, opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. 14Și toate zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; și a murit. 15Și Mahalaleel a trăit șaizeci și cinci de ani și a născut pe Iared. 16Și Mahalaleel a trăit, după ce a născut pe Iared, opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 17Și toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; și a murit. 18Și Iared a trăit o sută șaizeci și doi de ani și a născut pe
5.18
Iuda 14,15
Enoh. 19Și Iared a trăit, după ce a născut pe Enoh, opt sute de ani și a născut fii și fiice. 20Și toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; și a murit. 21Și Enoh a trăit șaizeci și cinci de ani și a născut pe Metușela. 22Și Enoh
5.22
Cap. 6.9;
17.1
24.402 Reg. 20.3Ps. 16.8
116
9
128.1Mica 6.8Mal. 2.6
a umblat cu Dumnezeu, după ce a născut pe Metușela, trei sute de ani și a născut fii și fiice. 23Și toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Și
5.24
2 Reg. 2.11Evr. 11.5
Enoh a umblat cu Dumnezeu și n‐a mai fost, căci Dumnezeu l‐a luat. 25Și Metușela a trăit o sută optzeci și șapte de ani și a născut pe Lameh. 26Și Metușela a trăit, după ce a născut pe Lameh, șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. 27Și toate zilele lui Metușela au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; și a murit. 28Și Lameh a trăit o sută optzeci și doi de ani și a născut un fiu. 29Și i‐a pus numele Noe zicând: Acesta ne va mângăia de lucrul nostru și de truda mâinilor noastre în pământul
5.29
Cap. 3.17;
4.11
pe care l‐a blestemat Domnul. 30Și Lameh a trăit, după ce a născut pe Noe, cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. 31Și toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani și a murit. 32Și Noe era de cinci sute de ani și Noe a născut pe
5.32
Cap. 6.10.

Sem, pe Ham și pe
5.32
Cap. 10.21.

Iafet.