Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Stricăciunea oamenilor

61Și a fost așa

6.1
Cap. 1.28.

: când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s‐au născut fiice, 2fiii lui Dumnezeu au văzut pe fiicele oamenilor că erau frumoase și și‐au
6.2
Deut. 7.3,4
luat neveste din toate pe care le‐au ales. 3Și Domnul a zis
6.3
Gal. 5.16,171 Pet. 3.19,20
: Duhul meu nu se va lupta în veac cu omul
6.3
Ps. 78.39
, căci și el este carne, dar zilele lui vor fi o sută douăzeci de ani. 4Uriașii erau pe pământ în acele zile și chiar după aceea când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor și ele le‐au născut; aceștia au fost vitejii care în vechime erau oameni cu nume. 5Și Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că orice
6.5
Cap. 8.21.
Deut. 29.19Prov. 6.18Mat. 15.19
închipuire a gândurilor inimii lui era numai rea toată ziua. 6Și Domnul s‐a
6.6
Num. 23.191 Sam. 15.11,292 Sam. 24.16Mal. 3.6Iac. 1.17
căit că făcuse pe om pe pământ și
6.6
Is. 63.10Ef. 4.30
s‐a mâhnit în inima sa. 7Și Domnul a zis: Voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l‐am făcut, de la om până la dobitoc și târâtoare și păsări ale cerurilor, căci mă căiesc că i‐am făcut.

Noe

8Dar Noe a

6.8
Cap. 19.19.
Ex. 33.12,13,16,17Lc. 1.30Fapte. 7.46
aflat har în ochii Domnului. 9Acestea sunt neamurile lui Noe
6.9
Cap. 7.1.
Ezec. 14.14,20Rom. 1.17Evr. 11.71 Pet. 2.5
. Noe era un om drept desăvârșit în neamurile lui
6.9
Cap. 5.22.

: Noe umbla cu Dumnezeu. 10Și Noe a născut trei fii
6.10
Cap. 5.32.

: pe Sem, pe Ham și pe Iafet. 11Și pământul era stricat
6.11
Cap. 7.1;
10.9
13.132 Cron. 34.27Lc. 1.6Rom. 2.13
3.19
înaintea lui Dumnezeu și pământul era
6.11
Ezec. 8.17
28.16Hab. 2.8,17
plin de asuprire. 12Și Dumnezeu
6.12
Cap. 18.21.
Ps. 14.2
33.13,14
a privit pământul, și, iată, era stricat; căci orice carne își stricase calea pe pământ. 13Și Dumnezeu a zis lui Noe
6.13
Ier. 51.13Ezec. 7.2,3,6Amos 8.21 Pet. 4.7
: Sfârșitul oricărei cărni a venit înaintea mea, căci pământul este plin de asuprire prin ei și
6.13
Vers. 17.

iată îi voi prăpădi cu pământul. 14Fă‐ți o corabie de lemn de gofer; să faci odăițe în corabie, și tencuiește‐o pe dinăuntru și pe dinafară cu smoală. 15Și s‐o faci așa: lungimea corăbiei trei sute de coți, lățimea ei cincizeci de coți și înălțimea ei treizeci de coți. 16Să faci corăbiei o lumină și s‐o sfârșești la un cot în sus. Și intrarea corăbiei s‐o pui în latura ei; s‐o faci cu un cat de jos, al doilea și al treilea. 17
6.17
Vers. 13. Cap. 7.4, 21, 22, 23.
2 Pet. 2.5
Și eu iată aduc potopul de ape pe pământ ca să prăpădesc toată carnea în care este suflare de viață sub ceruri; orice este pe pământ va pieri. 18Dar voi întări legământul meu cu tine și
6.18
Cap. 7.1, 7, 13.
1 Pet. 3.202 Pet. 2.5
vei intra în corabie tu și fiii tăi și nevasta ta și nevestele fiilor tăi cu tine. 19Și din orice viețuitoare de orice carne să aduci
6.19
Cap. 7.8, 9, 15, 16.

în corabie două din orice soi ca să le ții vii cu tine: să fie partea bărbătească și partea femeiască. 20Din pasări după soiul lor și din dobitoace după soiul lor, din orice târâtoare de pe pământ după soiul său, vor intra la tine două din fiecare soi
6.20
Cap. 7.9, 15. Cap. 2.9.

ca să le păstrezi vii. 21Și ia la tine din orice hrană care se mănâncă și strânge‐o la tine și să‐ți fie ca hrană pentru tine și pentru ele. 22
6.22
Evr. 11.7Ex. 40.16
Și Noe a făcut
6.22
Cap. 7.5, 9, 16.

potrivit cu tot ce‐i poruncise Dumnezeu, așa a făcut.