Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Noe intră în corabie

71Și Domnul a zis lui Noe

7.1
Vers. 7, 13.
Mat. 24.38Lc. 17.26Evr. 11.71 Pet. 3.202 Pet. 2.5
: Intră în corabie tu și toată casa ta, căci pe
7.1
Cap. 6.9.
Ps. 33.18,192 Pet. 2.9
tine te‐am văzut drept înaintea mea în neamul acesta. 2Din toate dobitoacele
7.2
Vers. 8. Lev. Cap. 11.

curate să iei la tine șapte și șapte: partea bărbătească și partea sa femeiască
7.2
Lev. 10.10Ezec. 44.23
și din dobitoacele necurate două: partea bărbătească și partea sa femeiască. 3Și din păsările cerurilor șapte și șapte: partea bărbătească și partea femeiască să păstrezi sămânță vie pe fața întregului pământ. 4Căci încă șapte zile și voi face să ploaie asupra pământului
7.4
Vers. 12.17.

patruzeci de zile și patruzeci de nopți și voi șterge de pe fața pământului orice ființă pe care am făcut‐o. 5
7.5
Cap. 6.22.

Și Noe a făcut potrivit cu tot ce‐i poruncise Dumnezeu. 6Și Noe era de șase sute de ani când a fost potopul de ape pe pământ. 7
7.7
Vers. 1.

Și Noe a intrat în corabie și fiii lui și nevasta lui și nevestele fiilor lui cu el de apele potopului. 8Din dobitoacele curate și din dobitoacele care sunt necurate și din pasări și din orice se târăște pe pământ 9au intrat două câte două la Noe în corabie, partea bărbătească și partea femeiască, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

Potopul

10Și a fost așa: după cele șapte zile apele potopului au fost pe pământ. 11În anul șase sute al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea s‐au rupt toate

7.11
Cap. 8.3.
Prov. 8.28Ezec. 26.19
izvoarele adâncului celui mare și
7.11
Cap. 1.7;
8.2Ps. 78.23
ferestrele cerurilor au fost deschise. 12
7.12
Vers. 4, 17.

Și ploaia a fost pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopți. 13Chiar în ziua aceea
7.13
Vers. 1.7. Cap. 6.18.
Evr. 11.71 Pet. 3.202 Pet. 2.5
au intrat în corabie Noe și Sem și Ham și Iafet, fiii lui Noe, și nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei: 14
7.14
Vers. 2, 3, 8, 9.

ei și orice viețuitoare după soiul său și toate dobitoacele după soiul lor și orice târâtoare care se târăște pe pământ după soiul său și orice pasăre după soiul său, orice pasăre de orice aripă. 15Și
7.15
Cap. 6.10.

au intrat la Noe în corabie două câte două din orice carne în care este suflare de viață. 16Și cele ce au intrat au intrat parte bărbătească și parte femeiască din orice carne
7.16
Vers. 2, 3.

, cum îi poruncise Dumnezeu. Și Domnul le‐a închis înăuntru. 17
7.17
Vers. 4, 12.

Și potopul a fost patruzeci de zile pe pământ și apele au crescut și au ridicat corabia și a fost înălțată deasupra pământului. 18Și apele s‐au întețit și au crescut mult pe pământ și corabia
7.18
Ps. 104.26
plutea pe fața apelor. 19Și apele s‐au întețit nespus pe pământ și toți munții înalți care erau sub toate cerurile au fost
7.19
Ps. 104.6Ier. 3.23
acoperiți. 20Cincisprezece coți s‐au înălțat apele mai sus și munții au fost acoperiți. 21
7.21
Vers. 4. Cap. 6.13, 17.
Iov 22.16Mat. 24.39Lc. 17.271 Pet. 3.6
Și a murit orice carne care se mișca pe pământ, pasări și dobitoace și viețuitoare și orice târâtoare care se târăște pe pământ și orice om. 22Tot ce
7.22
Cap. 2.7.

avea suflarea duhului de viață în nările sale și tot ce era pe uscat a murit. 23Și a șters orice ființă care era pe fața pământului, de la om până la dobitoace și târâtoare și păsări ale cerurilor și au fost șterse de pe pământ și a rămas numai
7.23
1 Pet. 3.202 Pet. 1.5
3.6
Noe și ce era cu el în corabie. 24
7.24
Cap. 8.3, 4. Vers. 11.

Și apele au crescut pe pământ o sută cincizeci de zile.