Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Noe intră în corabie

71Și Domnul a zis lui Noe

7.1
Vers. 7, 13.
: Intră în corabie tu și toată casa ta, căci pe
7.1
Cap. 6.9.
tine te‐am văzut drept înaintea mea în neamul acesta. 2Din toate dobitoacele
7.2
Vers. 8. Lev. Cap. 11.
curate să iei la tine șapte și șapte: partea bărbătească și partea sa femeiască
7.2
Lev. 10.10Ezec. 44.23
și din dobitoacele necurate două: partea bărbătească și partea sa femeiască. 3Și din păsările cerurilor șapte și șapte: partea bărbătească și partea femeiască să păstrezi sămânță vie pe fața întregului pământ. 4Căci încă șapte zile și voi face să ploaie asupra pământului
7.4
Vers. 12.17.
patruzeci de zile și patruzeci de nopți și voi șterge de pe fața pământului orice ființă pe care am făcut‐o. 5
7.5
Cap. 6.22.
Și Noe a făcut potrivit cu tot ce‐i poruncise Dumnezeu. 6Și Noe era de șase sute de ani când a fost potopul de ape pe pământ. 7
7.7
Vers. 1.
Și Noe a intrat în corabie și fiii lui și nevasta lui și nevestele fiilor lui cu el de apele potopului. 8Din dobitoacele curate și din dobitoacele care sunt necurate și din pasări și din orice se târăște pe pământ 9au intrat două câte două la Noe în corabie, partea bărbătească și partea femeiască, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

Potopul

10Și a fost așa: după cele șapte zile apele potopului au fost pe pământ. 11În anul șase sute al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea s‐au rupt toate

7.11
Cap. 8.3.
izvoarele adâncului celui mare și
7.11
Cap. 1.7;
ferestrele cerurilor au fost deschise. 12
7.12
Vers. 4, 17.
Și ploaia a fost pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopți. 13Chiar în ziua aceea
7.13
Vers. 1.7. Cap. 6.18.
au intrat în corabie Noe și Sem și Ham și Iafet, fiii lui Noe, și nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei: 14
7.14
Vers. 2, 3, 8, 9.
ei și orice viețuitoare după soiul său și toate dobitoacele după soiul lor și orice târâtoare care se târăște pe pământ după soiul său și orice pasăre după soiul său, orice pasăre de orice aripă. 15Și
7.15
Cap. 6.10.
au intrat la Noe în corabie două câte două din orice carne în care este suflare de viață. 16Și cele ce au intrat au intrat parte bărbătească și parte femeiască din orice carne
7.16
Vers. 2, 3.
, cum îi poruncise Dumnezeu. Și Domnul le‐a închis înăuntru. 17
7.17
Vers. 4, 12.
Și potopul a fost patruzeci de zile pe pământ și apele au crescut și au ridicat corabia și a fost înălțată deasupra pământului. 18Și apele s‐au întețit și au crescut mult pe pământ și corabia
7.18
Ps. 104.26
plutea pe fața apelor. 19Și apele s‐au întețit nespus pe pământ și toți munții înalți care erau sub toate cerurile au fost
7.19
Ps. 104.6Ier. 3.23
acoperiți. 20Cincisprezece coți s‐au înălțat apele mai sus și munții au fost acoperiți. 21
7.21
Vers. 4. Cap. 6.13, 17.
Și a murit orice carne care se mișca pe pământ, pasări și dobitoace și viețuitoare și orice târâtoare care se târăște pe pământ și orice om. 22Tot ce
7.22
Cap. 2.7.
avea suflarea duhului de viață în nările sale și tot ce era pe uscat a murit. 23Și a șters orice ființă care era pe fața pământului, de la om până la dobitoace și târâtoare și păsări ale cerurilor și au fost șterse de pe pământ și a rămas numai
7.23
1 Pet. 3.202 Pet. 1.5
3.6
Noe și ce era cu el în corabie. 24
7.24
Cap. 8.3, 4. Vers. 11.
Și apele au crescut pe pământ o sută cincizeci de zile.

8

Sfârșitul potopului

81Și Dumnezeu și‐a

8.1
Cap. 19.29.
adus aminte de Noe și de toate fiarele și de toate dobitoacele care erau cu el în corabie
8.1
Ex. 14.21
. Și Dumnezeu a făcut să treacă un vânt peste pământ și apele au scăzut. 2
8.2
Cap. 7.11.
Și izvoarele adâncului și ferestrele cerurilor au fost astupate și
8.2
Iov 38.37
ploaia din ceruri a fost oprită. 3Și apele se scurgeau de pe pământ mergând și întorcându‐se. Și după trecere de
8.3
Cap. 7.24.
o sută cincizeci de zile apele s‐au tras înapoi. 4Și în luna a șaptea, în ziua a șaptesprezecea a lunii, corabia s‐a oprit pe munții Ararat. 5Și apele se împuținau necontenit până în luna a zecea: în luna a zecea, în ziua întâi a lunii, s‐au văzut vârfurile munților. 6Și a fost așa: la sfârșitul celor patruzeci de zile Noe a deschis
8.6
Cap. 6.16.
fereastra corăbiei pe care o făcuse. 7Și a trimis un corb. Și el a ieșit încoace și încolo până ce au secat apele de pe pământ. 8Și a trimis un porumbel de la el ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe fața pământului. 9Dar porumbelul n‐a găsit unde să‐și pună talpa piciorului și s‐a întors la el la corabie, căci apele erau pe fața întregului pământ. Și și‐a întins mâna și l‐a luat și l‐a adus la sine în corabie. 10Și a mai stat alte șapte zile și iarăși a trimis porumbelul din corabie. 11Și porumbelul a venit la el în amurg și iată în gura lui era o frunză verde de măslin. Și Noe a cunoscut că apele scăzuseră de pe pământ. 12Și a mai stat alte șapte zile și a trimis porumbelul, dar nu s‐a mai întors la el. 13Și a fost așa: în anul șase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră de pe pământ. Și Noe a ridicat acoperișul corăbiei și s‐a uitat și iată fața pământului se uscase. 14Și în luna a doua, în ziua douăzeci și șapte a lunii, pământul era uscat.

Ieșirea lui Noe din corabie

15Și Dumnezeu a vorbit lui Noe zicând: 16Ieși din corabie

8.16
Cap. 7.13.
tu și nevasta ta și fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine. 17
8.17
Cap. 7.15.
Scoate afară cu tine orice viețuitoare care este cu tine de orice carne: păsări și dobitoace și orice târâtoare ce se târăște pe pământ, ca să mișune pe pământ
8.17
Cap. 1.23.
, să crească și să se înmulțească pe pământ. 18Și Noe a ieșit și fiii lui și nevasta lui și nevestele fiilor lui cu el. 19Orice viețuitoare, orice târâtoare și orice păsări, orice se mișcă pe pământ, după familiile lor, au ieșit din corabie. 20Și Noe a zidit un altar Domnului și a luat din
8.20
Lev. 11
orice dobitoc curat și din orice pasăre curată și a adus arderi de tot pe altar. 21Și Domnul a mirosit
8.21
Lev. 1.9Ezec. 20.412 Cor. 2.15Ef. 5.2
miros plăcut și Domnul a zis în inima sa: Nu voi mai
8.21
Cap. 3.17;
blestema iarăși pământul din pricina omului; căci
8.21
Cap. 6.5.
închipuirea inimii omului este rea din tinerețea lui
8.21
Cap. 9.11, 15.
; nici nu voi mai lovi iarăși tot ce este viu, cum am făcut. 22
8.22
Is. 54.9
Câte zile va sta pământul, semănatul și seceratul și frigul și căldura și vara și iarna
8.22
Ier. 33.20,25
și ziua și noaptea nu vor înceta.

9

Dumnezeu binecuvântează pe Noe

91Și Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii lui și le‐a zis

9.1
Vers. 7.19. Cap. 1.28;
: Creșteți și înmulțiți‐vă și umpleți pământul. 2
9.2
Cap. 1.58.
Și frica de voi și temerea de voi să fie peste orice viețuitoare a pământului și peste orice pasăre a cerurilor, cu tot ce se târăște pe pământ și peste toți peștii mării: sunt date în mâna voastră. 3
9.3
Deut. 12.15
14.3,9,11Fapte. 10.12,13
Orice se mișcă și trăiește vă va fi de mâncare: vi le‐am dat
9.3
Cap. 1.29.
toate ca
9.3
Rom. 14.14,201 Cor. 10.23,26Col. 2.161 Tim. 4.3,4
pe iarba verde. 4Dar să nu mâncați
9.4
Lev. 17.10,11,14
11.26Deut. 12.231 Sam. 14.33Fapte. 15.19‐20
carne cu viața ei, sângele ei. 5Și cu adevărat voi cere înapoi sângele vostru, al vieților voastre: din mâna
9.5
Ex. 21.28
oricărei viețuitoare îl voi cere înapoi și
9.5
Cap. 4.9, 10.
din mâna omului, din mâna fratelui fiecărui
9.5
Fapte. 17.26
om voi cere viața omului. 6
9.6
Ex. 21.12,14Lev. 24.17Mat. 26.52Ap. 13.10
Cel ce varsă sânge de om, de om se va vărsa sângele lui
9.6
Cap. 1.27.
; căci el a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. 7Iar voi
9.7
Vers. 1, 19. Cap. 1.28.
creșteți și înmulțiți‐vă, mișunați pe pământ și înmulțiți‐vă pe el.

Legămîntul lui Dumnezeu cu Noe

8Și Dumnezeu a vorbit lui Noe și fiilor lui cu el zicând: 9Și eu

9.9
Cap. 6.18.
iată întăresc
9.9
Is. 54.9
legământul meu cu voi și cu sămânța voastră după voi; 10
9.10
Ps. 115.9
și cu orice vietate, care este cu voi, pasările, dobitoacele și orice viețuitoare a pământului cu voi din toate câte ies din corabie din orice viețuitoare a pământului. 11Și
9.11
Is. 54.9
eu voi întări legământul meu cu voi: nici nu se va mai prăpădi toată carnea de apele potopului, nici nu va mai fi potop ca să nimicească pământul. 12Și Dumnezeu a zis
9.12
Cap. 17.11.
: Acesta este semnul legământului pe care‐l pun între mine și voi și orice vietate care este cu voi pentru neamuri veșnice: 13am pus
9.13
Ex. 28.12
curcubeul meu în nor și el va fi un semn de legământ între mine și pământ. 14Și va fi așa: când voi înnoura pământul cu nor, curcubeul se va vedea în nor 15și‐mi
9.15
Lev. 26.42,45Ezec. 16.60
voi aduce aminte de legământul meu care este între mine și voi și orice vietate de orice carne și apele nu se vor mai face potop ca să prăpădească toată carnea. 16Și curcubeul va fi în nor și mă voi uita la el ca să‐mi aduc aminte de
9.16
Cap. 17.13, 19.
legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice vietate de orice carne care este pe pământ. 17Și Dumnezeu a zis lui Noe: Acesta este semnul legământului pe care l‐am întărit între mine și toată carnea care este pe pământ.

Fiii lui Noe

18Și fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau: Sem și Ham și Iafet. Și

9.18
Cap. 10.6.
Ham este tatăl lui Canaan. 19
9.19
Cap. 5.32.
Acești trei au fost fiii lui Noe
9.19
Cap. 10.32.
și de la aceștia s‐a umplut tot pământul. 20Și Noe a început să fie plugar
9.20
Cap. 3.12, 23;
și a sădit vie. 21Și a băut din vin
9.21
Prov. 20.11 Cor. 10.12
și s‐a îmbătat și s‐a dezvelit în cortul său. 22Și Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, și a spus celor doi frați ai săi afară. 23
9.23
Ex. 20.12Gal. 6.1
Și Sem și Iafet au luat o manta și au pus‐o pe amândoi umerii lor și au mers deandăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor și fețele lor se uitau înapoi și n‐au văzut goliciunea tatălui lor. 24Și Noe s‐a trezit din vinul său, și a cunoscut ce‐i făcuse fiul său cel mai mic. 25Și a zis
9.25
Deut. 27.16
: Blestemat să fie Canaan
9.25
Ios. 9.231 Reg. 9.20,21
! Rob de robi va fi el fraților săi. 26Și a zis
9.26
Ps. 144.15Evr. 11.16
: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul său. 27Dumnezeu să lărgească pe Iafet
9.27
Ef. 2.13,14
3.6
și el să locuiască în corturile lui Sem; și Canaan să fie robul lui. 28Și Noe a trăit după potop trei sute cincizeci de ani. 29Și toate zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani; și a murit.