Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Dumnezeu binecuvântează pe Noe

91Și Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii lui și le‐a zis

9.1
Vers. 7.19. Cap. 1.28;
10.32
: Creșteți și înmulțiți‐vă și umpleți pământul. 2
9.2
Cap. 1.58.
Osea 2.18
Și frica de voi și temerea de voi să fie peste orice viețuitoare a pământului și peste orice pasăre a cerurilor, cu tot ce se târăște pe pământ și peste toți peștii mării: sunt date în mâna voastră. 3
9.3
Deut. 12.15
14.3,9,11Fapte. 10.12,13
Orice se mișcă și trăiește vă va fi de mâncare: vi le‐am dat
9.3
Cap. 1.29.

toate ca
9.3
Rom. 14.14,201 Cor. 10.23,26Col. 2.161 Tim. 4.3,4
pe iarba verde. 4Dar să nu mâncați
9.4
Lev. 17.10,11,14
11.26Deut. 12.231 Sam. 14.33Fapte. 15.19‐20
carne cu viața ei, sângele ei. 5Și cu adevărat voi cere înapoi sângele vostru, al vieților voastre: din mâna
9.5
Ex. 21.28
oricărei viețuitoare îl voi cere înapoi și
9.5
Cap. 4.9, 10.
Ps. 9.12
din mâna omului, din mâna fratelui fiecărui
9.5
Fapte. 17.26
om voi cere viața omului. 6
9.6
Ex. 21.12,14Lev. 24.17Mat. 26.52Ap. 13.10
Cel ce varsă sânge de om, de om se va vărsa sângele lui
9.6
Cap. 1.27.

; căci el a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. 7Iar voi
9.7
Vers. 1, 19. Cap. 1.28.

creșteți și înmulțiți‐vă, mișunați pe pământ și înmulțiți‐vă pe el.

Legămîntul lui Dumnezeu cu Noe

8Și Dumnezeu a vorbit lui Noe și fiilor lui cu el zicând: 9Și eu

9.9
Cap. 6.18.

iată întăresc
9.9
Is. 54.9
legământul meu cu voi și cu sămânța voastră după voi; 10
9.10
Ps. 115.9
și cu orice vietate, care este cu voi, pasările, dobitoacele și orice viețuitoare a pământului cu voi din toate câte ies din corabie din orice viețuitoare a pământului. 11Și
9.11
Is. 54.9
eu voi întări legământul meu cu voi: nici nu se va mai prăpădi toată carnea de apele potopului, nici nu va mai fi potop ca să nimicească pământul. 12Și Dumnezeu a zis
9.12
Cap. 17.11.

: Acesta este semnul legământului pe care‐l pun între mine și voi și orice vietate care este cu voi pentru neamuri veșnice: 13am pus
9.13
Ex. 28.12
curcubeul meu în nor și el va fi un semn de legământ între mine și pământ. 14Și va fi așa: când voi înnoura pământul cu nor, curcubeul se va vedea în nor 15și‐mi
9.15
Lev. 26.42,45Ezec. 16.60
voi aduce aminte de legământul meu care este între mine și voi și orice vietate de orice carne și apele nu se vor mai face potop ca să prăpădească toată carnea. 16Și curcubeul va fi în nor și mă voi uita la el ca să‐mi aduc aminte de
9.16
Cap. 17.13, 19.

legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice vietate de orice carne care este pe pământ. 17Și Dumnezeu a zis lui Noe: Acesta este semnul legământului pe care l‐am întărit între mine și toată carnea care este pe pământ.

Fiii lui Noe

18Și fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau: Sem și Ham și Iafet. Și

9.18
Cap. 10.6.

Ham este tatăl lui Canaan. 19
9.19
Cap. 5.32.

Acești trei au fost fiii lui Noe
9.19
Cap. 10.32.
1 Cron. 14
și de la aceștia s‐a umplut tot pământul. 20Și Noe a început să fie plugar
9.20
Cap. 3.12, 23;
4.2Prov. 12.11
și a sădit vie. 21Și a băut din vin
9.21
Prov. 20.11 Cor. 10.12
și s‐a îmbătat și s‐a dezvelit în cortul său. 22Și Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, și a spus celor doi frați ai săi afară. 23
9.23
Ex. 20.12Gal. 6.1
Și Sem și Iafet au luat o manta și au pus‐o pe amândoi umerii lor și au mers deandăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor și fețele lor se uitau înapoi și n‐au văzut goliciunea tatălui lor. 24Și Noe s‐a trezit din vinul său, și a cunoscut ce‐i făcuse fiul său cel mai mic. 25Și a zis
9.25
Deut. 27.16
: Blestemat să fie Canaan
9.25
Ios. 9.231 Reg. 9.20,21
! Rob de robi va fi el fraților săi. 26Și a zis
9.26
Ps. 144.15Evr. 11.16
: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul său. 27Dumnezeu să lărgească pe Iafet
9.27
Ef. 2.13,14
3.6
și el să locuiască în corturile lui Sem; și Canaan să fie robul lui. 28Și Noe a trăit după potop trei sute cincizeci de ani. 29Și toate zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani; și a murit.