Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Psalmul prorocului

31O rugăciune a lui Habacuc, prorocul, pe

3.1
Ps. 7
Șighionot. 2Doamne, am auzit vestea ta și m‐am temut. Doamne, însuflețește
3.2
Ps. 85.6
lucrul tău în mijlocul anilor! Fă‐l cunoscut în mijlocul anilor! În mânie adu‐ți aminte de îndurare. 3Dumnezeu a venit din Teman și Cel Sfânt
3.3
Deut. 33.2Jud. 5.4Ps. 68.7
de pe muntele Paran… (Sela). Slava lui acoperă cerurile și pământul este plin de lauda sa. 4Strălucirea lui era ca lumina. Coarne ieșeau din mâna sa; și acolo era ascunderea puterii lui. 5Ciuma mergea
3.5
Naum 1.3
înaintea feței sale și o flacără
3.5
Ps. 18.8
arzătoare ieșea la picioarele sale. 6El a stat și a măsurat pământul, a privit și a învălmășit popoarele și munții
3.6
Naum 1.5
cei veșnici
3.6
Gen. 49.26
s‐au risipit, dealurile veșnice s‐au afundat, căile lui sunt veșnice. 7Am văzut corturile Cușanului în durere, covoarele țării Midianului au tremurat. 8Oare pe râuri s‐a mâniat Domnul? S‐a aprins mânia ta împotriva râurilor, sau aprinderea ta împotriva mării, de ai călărit
3.8
Deut. 33.26,27Ps. 68.4
104.3
pe caii tăi, în carele tale de mântuire? 9Arcul tău s‐a dezgolit, nuielele pedepsitoare jurate după cuvântul tău… (Sela). Ai despicat pământul
3.9
Ps. 78.15,16
105.41
cu râuri. 10Munții te‐au văzut și s‐au înfricoșat
3.10
Ex. 19.16,18Jud. 5.4,5Ps. 68.8
77.18
114.4
; șivoaie de apă au trecut. Adâncul a făcut să se audă glasul său și și‐a ridicat mâinile în sus
3.10
Ex. 14.22Ios. 3.16
. 11Soarele
3.11
Ios. 10.12,13
și luna s‐au oprit în locuința lor, la lumina săgeților
3.11
Ios. 10.11Ps. 18.14
77.17,18
tale, care zburau, la clipirea sulițelor tale strălucitoare. 12Ai mers cu furie prin țară, ai treierat cu mânie
3.12
Ier. 51.33Amos 1.3Mica 4.13
neamurile. 13Ai ieșit pentru mântuirea poporului tău, pentru mântuirea unsului tău, ai lovit
3.13
Ios. 10.24
11.8,12Ps. 68.21
capul din casa celui rău și i‐ai dezvelit temelia până la grumaz. (Sela). 14Ai străpuns capul căpeteniilor sale cu sulițele sale, au ieșit ca un vârtej să mă risipească și au săltat, ca și cum ar fi voit să înghită pe cel sărman în ascuns. 15Ai umblat
3.15
Ps. 77.19
cu caii tăi prin mare, grămada de ape mari. 16Am auzit și pântecele mi s‐a cutremurat
3.16
Ps. 119.120Ier. 23.9
; buzele mele tremurau la glasul tău, mi‐a intrat putrezirea în oase și am tremurat în locul meu, ca să mă odihnesc în ziua strâmtorării, când se va sui năvălitorul împotriva poporului. 17Căci deși smochinul nu va înflori și nu va fi rod în vițe, va lipsi rodul măslinului și ogoarele nu vor da hrană, turma va fi stârpită din târlă și niciun bou nu va fi în grajduri: 18totuși eu
3.18
Iov 13.15
mă voi bucura
3.18
Is. 41.16
61.10
în Domnul, mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele. 19Domnul Dumnezeu este tăria
3.19
Ps. 27.1
mea; el face picioarele mele ca ale cerbilor
3.19
2 Sam. 22.34Ps. 18.33
și mă face să umblu pe înălțimile mele
3.19
Deut. 32.13
33.29
. Către mai marele muzicii. Pe instrumentele mele cu coarde.