Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Îndemn pentru zidirea Templului

11În anul

1.1
Ezra 4.24
5.1Zah. 1.1
al doilea al împăratului Dariu, în luna a șasea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului a fost prin Hagai prorocul, către Zorobabel
1.1
1 Cron. 3.17,19Ezra 3.2Mat. 1.12Lc. 3.27
, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua
1.1
Ezra 3.2
5.2
, fiul lui Ioțadac
1.1
1 Cron. 6.15
, marele preot, zicând: 2Așa vorbește Domnul oștirilor, zicând: Poporul acesta zice: N‐a venit vremea pentru noi, vremea pentru zidirea casei Domnului. 3Atunci cuvântul Domnului a fost prin Hagai
1.3
Ezra 5.1
, prorocul, zicând: 4Oare
1.4
2 Sam. 7.2Ps. 132.3
pentru voi este vreme să locuiți în case îmbrăcate cu săpături, când casa aceasta este pustie? 5Și acum așa zice Domnul oștirilor: Puneți‐vă
1.5
Plâng. 3.40
inima asupra căilor voastre. 6Ați semănat
1.6
Deut. 28.38Osea 4.10Mica 6.14,15
mult și adunați puțin; mâncați, dar nu vă săturați; beți, dar nu vă îndestulați cu băutură; vă îmbrăcați, dar nimănui nu‐i este cald. Și cine câștigă
1.6
Zah. 8.10
simbrie, o câștigă pentru o pungă găurită. 7Așa zice Domnul oștirilor: Puneți‐vă inima asupra căilor voastre! 8Suiți‐vă la munte și aduceți lemne și zidiți casa și voi avea plăcere în ea și voi fi slăvit, zice Domnul. 9Vă așteptați
1.9
Cap. 2.16.

la mult și iată a fost puțin; și când ați adus acasă, eu l‐am suflat
1.9
Cap. 2.17.

. Pentru ce? zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care este pustiită și fiecare din voi aleargă pentru casa sa. 10De aceea din pricina voastră, cerurilor
1.10
Lev. 26.19Deut. 28.231 Reg. 8.35
, vă opresc roua și pământul oprește rodul său. 11Și am chemat
1.11
1 Reg. 17.12 Reg. 8.1
seceta peste țară și peste munți și peste grâu, și peste must și peste untdelemn și peste ce aduce pământul, și peste om și peste vite, și peste tot
1.11
Cap. 2.17.

lucrul mâinilor. 12Atunci Zorobabel
1.12
Ezra 5.2
, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat de glasul Domnului Dumnezeului lor și de cuvintele lui Hagai, prorocul, după cum l‐a trimis Domnul Dumnezeul lor; și poporul s‐a temut înaintea Domnului. 13Atunci Hagai, solul Domnului, a vorbit în solia Domnului către popor, zicând: Eu sunt
1.13
Mat. 28.20Rom. 8.31
cu voi, zice Domnul. 14Și Domnul
1.14
2 Cron. 36.22Ezra 1.1
a deșteptat duhul lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul
1.14
Cap. 2.21.

lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, și duhul celuilalt popor; și au mers
1.14
Ezra 5.2,8
și au lucrat la casa Domnului Dumnezeului lor, 15în ziua a douăzeci și patra a lunii a șasea, în al doilea an al împăratului Dariu.