Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Prorocire despre mărirea viitoare a Templului

21În luna a șaptea, în ziua a douăzeci și una a lunii, cuvântul Domnului a fost prin Hagai, prorocul, zicând: 2Vorbește acum lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, și lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, și celuilalt popor, zicând: 3Cine

2.3
Ezra 3.12
a rămas între voi care a văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Oare nu este ea
2.3
Zah. 4.10
ca o nimica în ochii voștri? 4Dar acum fii tare
2.4
Zah. 8.9
, Zorobabel, zice Domnul. Și fii tare, Iosua, fiu al lui Ioțadac, marele preot. Și fii tare tot poporul țării, zice Domnul, și lucrați: Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. 5Cuvântul
2.5
Ex. 29.45,46
prin care am făcut legământ cu voi, când ați ieșit din Egipt, și Duhul
2.5
Neem. 9.20Is. 63.11
meu, rămân în mijlocul vostru: nu vă temeți. 6Căci așa zice Domnul oștirilor: Încă
2.6
Vers. 21.
Evr. 12.26
o dată
2.6
Ioel 3.16
, puțină vreme, și voi clătina cerurile și pământul și marea și uscatul. 7Și voi clătina toate neamurile și dorința
2.7
Gen. 49.10Mal. 3.1
tuturor neamurilor va veni și voi umple casa aceasta cu slavă, zice Domnul oștirilor. 8Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. 9Slava din urmă a casei acesteia va fi mai mare
2.9
In. 1.14
decât cea dintâi, zice Domnul oștirilor; și în acest loc voi pune
2.9
Ps. 85.8,9Lc. 2.14Ef. 2.14
pacea, zice Domnul oștirilor. 10În ziua a douăzeci și patra a lunii a noua, în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a fost prin Hagai, prorocul, zicând: 11Așa zice Domnul oștirilor: Întreabă
2.11
Lev. 10.10,11Deut. 33.10Mal. 2.7
acum pe preoți despre lege, zicând: 12Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfântă și se va atinge cu poala sa de pâine, sau bucate, sau vin, sau untdelemn, sau orice fel de hrană, oare se va sfinți hrana? Și preoții au răspuns și au zis: Nu. 13Și Hagai a zis: Dacă cineva necurat printr‐un trup mort
2.13
Num. 19.11
se va atinge de vreuna din acestea, va fi ea necurată? Și preoții au răspuns și au zis: Va fi necurată. 14Și Hagai a răspuns și a zis: Așa este acest popor și așa este neamul acesta înaintea mea, zice Domnul; și așa
2.14
Tit 1.15
este orice lucru al mâinilor lor: și ceea ce aduc ei acolo este necurat! 15Și acum, vă rog, luați aminte
2.15
Cap. 1.5.

, în ziua aceasta și de acum încolo, înainte de a se pune piatră pe piatră în templul Domnului. 16Înainte de a fi acele zile când unul venea la grămada
2.16
Cap. 1.6, 9.
Zah. 8.10
de douăzeci de core și nu erau decât zece; când venea la teasc ca să scoată cincizeci de baturi din cadă și nu erau decât douăzeci. 17V‐am lovit
2.17
Deut. 28.221 Reg. 8.37Amos 4.9
cu arsură în grâu și cu pălitură și cu grindină în tot lucrul mâinilor
2.17
Cap. 1.11.

voastre: și tot
2.17
Ier. 5.3Amos 4.6,8,9,10,11
nu v‐ați îndreptat către mine, zice Domnul. 18Luați aminte, vă rog, din ziua aceasta de acum încolo, de la a douăzeci și patra zi a lunii a noua, din ziua
2.18
Zah. 8.9
când s‐a pus temelia templului Domnului, luați aminte! 19Mai
2.19
Zah. 8.12
este sămânță în grânar? Da, vița și smochinul și rodiul și măslinul n‐au dat rod; din ziua aceasta vă voi binecuvânta. 20Și cuvântul Domnului a fost a doua oară către Hagai, la douăzeci și patru ale lunii, zicând: 21Vorbește lui Zorobabel, dregătorul
2.21
Cap. 1.14.

lui Iuda, zicând: Voi
2.21
Vers. 6, 7.
Evr. 12.26
clătina cerurile și pământul; 22și voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, și voi sfărâma puterea împărățiilor neamurilor; și voi răsturna
2.22
Dan. 2.44Mat. 24.7
carele și călăreții lor; și caii și călăreții lor se vor
2.22
Mica 5.10Zah. 4.6
9.10
prăbuși, fiecare de sabia fratelui său. 23În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, te voi lua, Zorobabel, slujitorul meu, fiul lui Șealtiel, zice Domnul, și te voi face
2.23
Cânt. 8.6Ier. 22.24
ca un inel de pecetluire: Căci
2.23
Is. 42.1
43.10
eu te‐am ales, zice Domnul oștirilor.