Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Cea din urmă descoperire

11După ce a vorbit de demult în multe părți

1.1
Num. 12.6,8
și în multe chipuri părinților în proroci, 2la sfârșitul
1.2
Deut. 4.30Gal. 4.4Ef. 1.10
acestor zile Dumnezeu ne‐a vorbit
1.2
In. 1.17
15.15
în Fiu, pe care
1.2
Ps. 2.8Mat. 21.38
28.18In. 3.35Rom. 8.17
l‐a pus moștenitor al tuturor, prin
1.2
In. 1.31 Cor. 8.6Col. 1.16
care a făcut și veșniciile; 3care
1.3
In. 1.14
14.92 Cor. 4.4Col. 1.15
fiind strălucirea slavei lui și întipăritura Ființei lui și ținând
1.3
In. 1.4Col. 1.17Ap. 4.11
toate cu cuvântul puterii sale, după ce a făcut
1.3
Cap. 7.27;
9.12
curățirea păcatelor, a șezut
1.3
Ps. 110.1Ef. 1.201 Pet. 3.22
la dreapta Măreției în cele de sus, 4fiind făcut cu atât mai bun decât îngerii cu cât a
1.4
Ef. 1.21Fil. 2.9,10
moștenit un nume mai deosebit decât ei.

Fiul mai presus de îngeri

5Căci cărui dintre îngeri a zis vreodată: Tu ești Fiul

1.5
Ps. 2.7Fapte. 13.33
meu, eu azi te‐am născut? Și iarăși: Eu
1.5
2 Sam. 7.141 Cron. 22.10
28.6Ps. 89.26,27
îi voi fi Tată și el îmi va fi Fiu? 6Și, când aduce iarăși în pământ locuit pe Întâiul născut
1.6
Rom. 8.29Col. 1.18Ap. 1.5
, zice: Și toți
1.6
Deut. 32.43Ps. 97.71 Pet. 3.22
îngerii lui Dumnezeu să se închine lui. 7Și despre îngeri zice: Cel ce face
1.7
Ps. 104.4
pe îngerii săi vânturi și pe slujitorii săi o pară de foc. 8Iar despre Fiul zice: Scaunul
1.8
Ps. 45.6,7
tău de domnie, Dumnezeule, este în veacul veacului, și toiagul dreptății este toiagul împărăției tale. 9Tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te‐a
1.9
Is. 61.1Fapte. 4.27
10.38
uns cu untdelemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. 10Și: Tu, Doamne, la
1.10
Ps. 102.25
început ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrările mâinilor tale; 11ele
1.11
Is. 34.4
51.6Mat. 24.352 Pet. 3.7,10Ap. 21.1
vor pieri, dar tu rămâi mereu și toate se vor învechi ca o haină. 12Și le vei face sul ca pe un veșmânt și vor fi schimbate ca o haină: dar tu ești același și anii tăi nu se vor împuțina. 13Și despre care dintre îngeri a zis vreodată: Șezi
1.13
Ps. 110.1Mat. 22.44Mc. 12.36Lc. 20.42
la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale? 14Nu sunt ei oare
1.14
Gen. 19.16
32.1,2,24Ps. 34.7
91.11
103.20,21Dan. 3.8,28
7.10
10.11Mat. 18.10Lc. 1.19
2.9,13Fapte. 12.727.23
toți duhuri slujitoare trimise spre slujbă pentru cei ce au să moștenească
1.14
Rom. 8.17Tit 3.7Iac. 2.51 Pet. 3.7
mântuirea?