Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Hristos și voia lui Dumnezeu

101Căci legea, având umbra

10.1
Col. 2.17
bunurilor
10.1
Cap. 9.11.

viitoare, nu însăși icoana lucrurilor, nu
10.1
Cap. 9.9.

poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să desăvârșească
10.1
Vers. 14.

pe cei ce se apropie. 2Fiindcă n‐ar fi încetat ele oare să fie aduse, din pricină că închinătorii fiind curățiți odată n‐ar mai fi avut nicio cunoștință de vină de păcate? 3Dar
10.3
Lev. 16.21
astfel în aceste jertfe este în fiecare an o aducere aminte de păcate. 4Căci este cu neputință
10.4
Mica 6.6,7
ca sângele de tauri și de țapi să ridice păcatele. 5De aceea când intră în lume zice: N‐ai voit jertfă și dar, ci mi‐ai întocmit un trup; 6nu ți‐au plăcut arderi de tot
10.6
Ps. 40.650.8Is. 1.11Ier. 6.20Amos 5.21,22
și jertfe pentru păcat. 7Atunci am zis: Iată, eu vin (în sulul cărții este scris despre mine) ca să fac voia ta, Dumnezeule. 8Zicând mai sus: N‐ai voit și nu ți‐au plăcut jertfe, daruri și arderi de tot și jertfe pentru păcat (care sunt aduse potrivit legii), 9atunci a zis: Iată eu vin ca să fac voia ta. El desființează deci ce este întâi ca să statornicească ce este a doua oară. 10Prin
10.10
In. 17.19
această „voie” am fost sfințiți noi prin
10.10
Cap. 9.12.

darul trupului lui Isus Hristos odată pentru totdeauna. 11Și într‐adevăr oricare preot stă în picioare în fiecare
10.11
Num. 28.3
zi slujind și aducând de mai multe ori aceleași jertfe care
10.11
Vers. 4.

nu pot niciodată să înlăture cu totul păcatele. 12Acesta
10.12
Col. 3.1
însă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s‐a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, 13așteptând de acum înainte până ce vrăjmașii
10.13
Ps. 110.1Fapte. 2.351 Cor. 15.25
săi vor fi puși așternut picioarelor sale. 14Căci printr‐un singur dar a desăvârșit
10.14
Vers. 1.

pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. 15Dar și Duhul Sfânt ne mărturisește: căci după ce a zis: 16Acesta este legământul
10.16
Ier. 31.33,34
pe care‐l voi întocmi pentru ei, după acele zile, zice Domnul: dând legile mele în inimile lor, le voi scrie și pe gândul lor, adaugă: 17Și nu‐mi voi mai aduce aminte de păcatele lor și de fărădelegile lor. 18Unde este deci iertare a acestora, nu mai este dar pentru păcate.

Îndemn la încredere și tărie

19Având deci, fraților, îndrăzneală

10.19
Rom. 5.2Ef. 2.18
3.12
ca să intrăm în Sfânta sfintelor prin sângele
10.19
Cap. 9.8, 12.

lui Isus, 20pe calea
10.20
In. 10.9
14.6
cea nouă și vie pe care a deschis‐o pentru noi prin
10.20
Cap. 9.3.

perdeauă, adică, prin carnea lui, 21și având un mare preot
10.21
Cap. 4.14.

peste casa
10.21
1 Tim. 3.15
lui Dumnezeu, 22
10.22
Cap. 4.16.

ne apropiem cu inimă adevărată, în deplină
10.22
Ef. 3.12Iac. 1.61 In. 3.21
încredere de credință, fiindcă suntem curățiți
10.22
Cap. 9.14.

în inimile noastre de un cuget rău și fiindcă suntem scăldați
10.22
Ezec. 36.252 Cor. 7.1
cu trupul în apă curată: 23
10.23
Cap. 4.14.

ținem cu tărie mărturisirea nădejdii noastre neclintită, căci cel ce a făgăduit este credincios
10.23
1 Cor. 1.9
10.131 Tes. 5.242 Tes. 3.3
. 24Și să luăm aminte unii asupra altora, să ne întărâtăm la iubire și fapte bune, 25nepărăsind
10.25
Fapte. 2.42Iuda 19
strângerea noastră laolaltă, după cum au unii obiceiul, ci îndemnându‐ne unii pe alții, și cu
10.25
Rom. 13.11
atât mai mult cu cât vedeți apropiindu‐se
10.25
Fil. 4.52 Pet. 3.9,11,14
ziua. 26Căci dacă
10.26
Num. 15.30
păcătuim cu voia după ce
10.26
2 Pet. 2.20,21
am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne jertfă pentru păcate, 27ci o înfricoșătoare așteptare a judecății și iuțimea
10.27
Ezec. 36.5Țef. 1.18
3.82 Tes. 1.8
focului care va mistui pe potrivnici. 28Cine
10.28
Cap. 2.2.

a disprețuit legea lui Moise moare fără milă pe temeiul a doi sau trei martori
10.28
Deut. 17.2,6
19.15Mat. 18.16In. 8.172 Cor. 13.1
. 29De cât
10.29
Cap. 2.3;
12.25
mai rea pedeapsă vi se pare că va fi învrednicit cel ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a socotit de rând
10.29
1 Cor. 11.29
sângele legământului, prin care fusese sfințit, și care a batjocorit
10.29
Mat. 12.31,32Ef. 4.30
pe Duhul harului? 30Căci știm pe cel ce a zis: A
10.30
Deut. 32.35Rom. 12.19
mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și iarăși: Domnul
10.30
Deut. 32.36Ps. 50.4
135.14
va judeca pe poporul său. 31Înfricoșător
10.31
Lc. 12.5
este a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu.

Lupta de la început a cititorilor

32Aduceți‐vă

10.32
Gal. 3.42 In. 8
dar aminte de zilele de mai înainte, în care, după ce ați fost luminați
10.32
Cap. 6.4.

, ați răbdat o mare
10.32
Fil. 1.29,30Col. 2.1
luptă de suferințe, 33fie că ați fost puși spre priveliște
10.33
1 Cor. 4.9
prin mustrări și necazuri, fie că v‐ați făcut părtași
10.33
Fil. 1.7
4.141 Tes. 2.11
ai celor ce se aflau astfel. 34Căci ați suferit împreună cu cei închiși
10.34
Fil. 1.72 Tim. 1.16
și ați primit cu bucurie răpirea
10.34
Mat. 5.12Fapte. 5.41Iac. 1.2
averilor voasțre, cunoscând că aveți
10.34
Mat. 6.20
19.21Lc. 12.331 Tim. 6.19
pentru voi o avere mai bună și care
10.34
Mat. 5.12
10.32
rămâne. 35Deci nu dați la o parte îndrăzneala voastră care are o mare răsplătire. 36Căci
10.36
Lc. 21.19Gal. 6.9
aveți trebuință de răbdare ca, după ce ați făcut voia lui Dumnezeu, să luați
10.36
Col. 3.241 Pet. 1.9
cu voi făgăduința. 37Căci încă
10.37
Lc. 18.82 Pet. 3.9
puțin, foarte puțin, cel ce
10.37
Hab. 2.3,4
vine va veni și nu va întârzia; 38Dar dreptul
10.38
Rom. 1.17Gal. 3.11
meu va trăi din credință și dacă dă înapoi, sufletul meu n‐are plăcere în el. 39Dar noi nu suntem ai dării înapoi
10.39
2 Pet. 2.20,21
spre pieire, ci ai credinței
10.39
Fapte 16.30, 31.
1 Tes. 5.92 Tes. 2.14
, spre dobândirea sufletului.