Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Felurite îndemnuri creștinești

131Iubirea

13.1
Rom. 12.101 Tes. 4.91 Pet. 1.22
2.17
3.8
4.82 Pet. 1.71 In. 3.114.7,20,21
frățească să rămână. 2Nu uitați
13.2
Mat. 25.35Rom. 12.131 Tim. 3.21 Pet. 4.9
iubirea de găzduire, căci prin aceasta unii
13.2
Gen. 18.3
19.2
fără să știe au găzduit îngeri. 3Aduceți‐vă
13.3
Mat. 25.36Rom. 12.151 Cor. 12.26Col. 4.181 Pet. 3.8
aminte de cei legați, ca legați împreună cu ei, de cei ce suferă răul ca fiind și voi înșivă în trup. 4Căsătoria să fie în cinste în toate și patul neîntinat, căci
13.4
1 Cor. 6.9Gal. 5.19,21Ef. 5.5Col. 3.5,6Ap. 22.15
Dumnezeu va judeca pe curvari și preacurvari. 5Purtarea voastră să fie fără iubire de argint, fiți mulțumiți
13.5
Mat. 6.25,34Fil. 4.11,121 Tim. 6.6,8
cu cele ce aveți acum. Căci el însuși a zis: Nu
13.5
Gen. 28.15Deut. 31.6,8Ios. 1.51 Cron. 28.20Ps. 37.25
te voi lăsa nicidecum și nu te voi părăsi cu niciun chip. 6Încât zicem plini de îndrăzneală: Domnul
13.6
Ps. 27.1
56.4,11,12
118.6
este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce‐mi va face omul?

Îndemn la urmarea lui Hristos

7Aduceți‐vă

13.7
Vers. 17.

aminte de povățuitorii voștri care v‐au vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și privind de aproape sfârșitul viețuirii lor, urmați‐le
13.7
Cap. 6.12.

credința. 8Isus Hristos este același
13.8
In. 8.58Ap. 1.4
ieri și azi și în veci. 9Nu
13.9
Ef. 4.14
5.6Col. 2.4,81 In. 4.1
fiți purtați încoace și încolo de învățături felurite și străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu
13.9
Rom. 14.17Col. 2.161 Tim. 4.3
prin mâncări, din care n‐au avut folos cei ce umblă cu ele. 10Noi avem
13.10
1 Cor. 9.13
10.18
un altar de la care n‐au drept să mănânce cei ce slujesc cortului. 11Căci trupurile acelor dobitoace al
13.11
Ex. 29.14Lev. 4.11,12,21
6.30
9.11
16.27Num. 19.3
căror sânge este dus pentru păcat în Sfânta sfintelor de marele preot sunt arse afară din tabără. 12Pentru aceea și Isus, ca să sfințească poporul prin sângele său însuși, a
13.12
In. 19.17,18Fapte. 7.58
pătimit afară din poartă. 13Deci dar să ieșim la el afară din tabără, suferind ocara
13.13
Cap. 11.26.
1 Pet. 4.14
lui. 14Căci
13.14
Mica 2.10Fil. 3.20
n‐avem aici o cetate care să rămână, ci căutăm ca stăruință pe cea viitoare. 15Prin
13.15
Ef. 5.201 Pet. 2.5
el deci să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă
13.15
Lev. 7.12Ps. 50.14,23
69.30,31
107.22
116.17
de laudă, adică rodul
13.15
Osea 14.2
buzelor care mărturisesc numele lui. 16Și
13.16
Rom. 12.13
nu uitați facerea de bine și dărnicia; căci Dumnezeu găsește plăcere în jertfe
13.16
2 Cor. 9.12Fil. 4.18
de acestea. 17Ascultați
13.17
Fil. 2.291 Tes. 5.121 Tim. 5.17
de povățuitorii voștri și supuneți‐vă lor, căci ei
13.17
Ezec. 3.17
33.2,7Fapte. 20.26,28
veghează pentru sufletele voastre ca unii care dau seamă, ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând; căci aceasta vă este nefolosilor.

Doriri din partea apostolului

18Rugați‐vă

13.18
Rom. 15.30Ef. 6.19Col. 4.31 Tes. 5.252 Tes. 3.1
pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun
13.18
Fapte. 23.1
24.162 Cor. 1.12
, fiindcă voim să ne purtăm bine în toate. 19Și mai mult
13.19
Flm. 22
vă îndemn să faceți aceasta ca să vă fiu înapoiat mai curând. 20Iar Dumnezeul
13.20
Rom. 15.331 Tes. 5.23
păcii, care
13.20
Fapte. 2.24,32Rom. 4.24
8.111 Cor. 6.14
15.152 Cor. 4.14Gal. 1.1Col. 2.121 Tes. 1.101 Pet. 1.21
a scos afară dintre cei morți pe marele păstor al oilor
13.20
Is. 40.11Ezec. 34.23
37.24In. 10.11,141 Pet. 2.25
5.4
prin sângele
13.20
Zah. 9.11
legământului veșnic, adică pe Domnul nostru Isus, 21
13.21
2 Tes. 2.171 Pet. 5.10
vă desăvârșească în orice lucrare bună ca să faceți voia lui, făcând
13.21
Fil. 2.13
în noi ce este bineplăcut înaintea lui, prin Isus Hristos; căruia
13.21
Gal. 1.52 Tim. 4.18Ap. 1.6
fie slava în vecii vecilor! Amin.

Urări de sănătate

22Vă îndemn însă, fraților, îngăduiți cuvântul de îndemn; căci

13.22
1 Pet. 5.12
v‐am și scris epistola pe scurt. 23Să știți că s‐a dat drumul
13.23
1 Tes. 3.2
fratelui
13.23
1 Tim. 6.12
Timotei, cu care vă voi vedea, dacă vine mai curând. 24Îmbrățișați pe toți povățuitorii
13.24
Vers. 7.17.

voștri și pe toți sfinții. Vă îmbrățișează cei din Italia. 25Harul
13.25
Tit 3.15
fie cu voi toți! Amin.