Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Isus este mai mare decât Moise

31De aceea, frați sfinți, părtași ai chemării

3.1
Rom. 1.71 Cor. 1.2Ef. 4.1Fil. 3.142 Tes. 1.112 Tim. 1.92 Pet. 1.10
cerești, îndreptați‐vă luarea aminte la Apostolul
3.1
Rom. 15.84.14
5.5
6.20
8.1,9
11.10,21
și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, 2care este credincios celui ce l‐a rânduit cum a fost și Moise
3.2
Num. 12.7
în toată casa Lui. 3Căci el a fost învrednicit de o slavă cu atât mai mare decât Moise, cu cât cel ce
3.3
Zah. 6.12Mat. 16.18
a zidit casa are mai multă cinste decât casa. 4Căci orice casă este zidită de cineva, dar cel ce
3.4
Ef. 2.10
3.9
a zidit toate este Dumnezeu. 5Și într‐adevăr, Moise
3.5
Vers. 2.

a fost credincios în toată casa Lui ca slugă
3.5
Ex. 14.31Num. 12.7Deut. 3.24Ios. 1.2
8.31
, ca mărturie
3.5
Deut. 18.15
18.19
a celor ce aveau să fie vorbite mai târziu. 6Hristos însă este ca Fiu
3.6
Cap. 1.2.

peste
3.6
1 Cor. 3.16
6.192 Cor. 6.16Ef. 2.21,221 Tim. 3.151 Pet. 2.5
casa lui însuși, a cărui casă suntem noi, dacă
3.6
Mat. 10.22
24.13Rom. 5.2Col. 1.23
vom ține tare până la sfârșit îndrăzneala și pricina de laudă a nădejdii.

Să nu ne împietrim inima

7De aceea, după cum zice Duhul

3.7
2 Sam. 23.2Fapte. 1.16
Sfânt: Astăzi
3.7
Ps. 95.7
, dacă veți auzi glasul lui, 8nu vă învârtoșați inimile, ca în întărâtare, în ziua ispitirii în pustie, 9unde părinții voștri m‐au ispitit prin încercare și au văzut lucrările mele patruzeci de ani. 10De aceea m‐am mâniat pe neamul acesta și am zis: Ei totdeauna se rătăcesc cu inima și n‐au cunoscut căile mele! 11Cum am jurat în mânia mea: De vor intra ei în odihna mea! 12Luați seama, fraților, ca nu cumva să fie în cineva dintre voi o inimă rea de necredință ca să se depărteze de la Dumnezeul cel viu. 13Ci îndemnați‐vă unii pe alții, în fiecare zi pâna se zice încă: „Astăzi!” ca să nu fie învârtoșat cineva dintre voi prin înșelăciunea păcatului. 14Căci ne‐am făcut părtași lui Hristos, numai dacă
3.14
Vers. 6.

vom ține tare până la sfârșit începutul încrederii. 15Întrucât se zice: Astăzi
3.15
Vers. 7.

dacă veți auzi glasul lui, nu vă învârtoșați inimile ca în întărâtare. 16Căci cine
3.16
Num. 14.2,4,11,24,30Deut. 1.34,36,38
sunt cei ce au întărâtat după ce au auzit? Ci oare nu toți cei ce ieșiseră din Egipt prin Moise? 17Și pe cine s‐a mâniat el patruzeci de ani? Oare nu pe cei ce păcătuiseră, ale
3.17
Num. 14.22,2926.65Ps. 106.261 Cor. 10.5Iuda 5
căror ciolane au căzut în pustie? 18Și cărora
3.18
Num. 14.30Deut. 1.34,35
s‐a jurat el că n‐au să intre în odihna lui, dacă nu celor ce n‐au ascultat? 19Și vedem
3.19
Cap. 4.6.

că n‐au putut să intre din pricina necredinței.