Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Hristos și Melhisedec

51Căci orice mare preot, fiind luat dintre oameni, este așezat

5.1
Cap. 8.3.

pentru oameni în
5.1
Cap. 2.17.

cele către Dumnezeu, ca
5.1
Cap. 8.3, 4;
9.9
10.11
11.4
să aducă daruri și jertfe pentru păcate, 2care
5.2
Cap. 2.18;
4.15
poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăcitori, fiindcă și
5.2
Cap. 7.28.

el însuși este împresurat de slăbiciune. 3Și din pricina
5.3
Lev. 4.3
9.7
16.6,15‐179.7
acestei slăbiciuni este dator să aducă pentru păcate, după cum pentru popor, așa și pentru sine. 4Și nimeni
5.4
2 Cron. 26.18In. 3.27
nu‐și ia cinstea aceasta pentru sine, ci dacă este chemat de Dumnezeu după cum a fost și Aaron
5.4
Ex. 28.1Num. 16.5,401 Cron. 23.13
. 5Așa
5.5
In. 8.54
și Hristosul nu s‐a slăvit pe sine însuși ca să fie făcut mare preot, ci cel ce i‐a zis: Tu ești Fiul
5.5
Ps. 2.7
meu, eu azi te‐am născut. 6După cum zice și în alt loc: Tu
5.6
Ps. 110.4
ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec. 7El în zilele cărnii sale, fiindcă a adus
5.7
Mat. 26.39,42,44Mc. 14.36,39In. 17.1
cereri și rugăciuni stăruitoare, cu
5.7
Ps. 22.1Mat. 27.46,50Mc. 15.34,37
strigăt tare și lacrimi către acela care
5.7
Mat. 26.53Mc. 14.36
putea să‐l mântuiască din
5.7
Mat. 26.37Mc. 14.33Lc. 22.43In. 12.27
moarte, și fiind ascultat pentru evlavia sa, 8deși
5.8
Cap. 3.6.

era Fiu, totuși a învățat ascultarea
5.8
Fil. 2.8
din cele ce a pătimit. 9Și fiind făcut desăvârșit
5.9
Cap. 2.10;
11.40
, s‐a făcut tuturor celor ce ascultă de el pricinuitorul mântuirii veșnice; 10fiind numit de Dumnezeu mare preot după
5.10
Vers. 6. Cap. 6.20.

rânduiala lui Melhisedec, 11despre care avem multe
5.11
In. 16.122 Pet. 3.16
de spus și cu anevoie de lămurit, fiindcă v‐ați făcut zăbavnici
5.11
Mat. 13.15
cu auzurile.

Pruncia cititorilor

12Căci deși din pricina vremii ar fi trebuit să fiți și învățători, aveți trebuință iarăși ca cineva să vă învețe cele

5.12
Cap. 6.1.

dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți trebuință de lapte
5.12
1 Cor. 3.1‐3
și nu de hrană tare. 13Căci cine are parte numai de lapte este neîncercat în cuvântul dreptății, căci este un prunc
5.13
1 Cor. 13.11
14.20Ef. 4.141 Pet. 2.2
; 14iar hrana tare este pentru cei desăvârșiți, care prin obișnuință au simțurile deprinse să deosebească
5.14
Is. 7.151 Cor. 2.14,15
binele și răul.