Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Cei căzuți de la credință

61De aceea să lăsăm

6.1
Fil. 3.12‐14
cuvântul începutului lui Hristos și să înaintăm cu sârguință spre desăvârșire, nepunând iarăși temelia pocăinței de faptele moarte
6.1
Cap. 9.14.

și a credinței în Dumnezeu, 2a învățăturii despre
6.2
Fapte. 19.4,5
botezuri și despre
6.2
Fapte. 8.14‐17
19.6
punerea mâinilor și despre învierea morților
6.2
Fapte. 17.31,32
și despre
6.2
Fapte. 24.25Rom. 2.16
judecata veșnică. 3Și aceasta o vom face, dacă
6.3
Fapte. 18.211 Cor. 4.19
va îngădui Dumnezeu. 4Căci este cu neputință ca cei ce au fost luminați
6.4
Mat. 12.31,322 Pet. 2.20,211 In. 5.16
odată și au gustat darul
6.4
Cap. 10.32.

ceresc și s‐au făcut părtași
6.4
In. 4.10
6.32Ef. 2.8
ai Duhului Sfânt 5și au gustat cuvântul bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor
6.5
Gal. 3.2,5
, 6și care totuși au căzut, să fie înnoiți iarăși
6.6
Cap. 2.5.

spre pocăință, fiindcă
6.6
Cap. 10.29.

ei răstignesc din nou pentru ei înșiși pe Fiul lui Dumnezeu și‐l dau de ocară. 7Căci pământul care a băut ploaia ce vine adesea peste el și care dă verdeață folositoare acelora pentru care și este lucrat are parte de binecuvântare
6.7
Ps. 65.10
de la Dumnezeu; 8dar
6.8
Is. 5.6
dacă face spini și pălămidă este lepădat și aproape de blestem și sfârșitul lui este să fie ars.

Făgăduința dată lui Avraam

9Dar despre voi, iubiților, suntem încredințați de mai bune lucruri și care țin de mântuire, chiar dacă vorbim astfel. 10Căci

6.10
Prov. 14.31Mat. 10.42
25.40In. 13.20
Dumnezeu
6.10
Rom. 3.42 Tes. 1.6,7
nu este nedrept ca să uite lucrul
6.10
1 Tes. 1.3
vostru și iubirea pe care ați arătat‐o pentru numele lui, întrucât ați slujit
6.10
Rom. 15.252 Cor. 8.4
9.1,122 Tim. 1.18
și slujiți sfinților. 11Dar dorim ca fiecare
6.11
Cap. 3.6, 14.

dintre voi să arate aceeași sârguință pentru încrederea
6.11
Col. 2.2
deplină a nădejdii până la sfârșit, 12ca să nu fiți trândavi, ci următori ai celor ce prin credință și îndelungă răbdare moștenesc
6.12
Cap. 10.36.

făgăduințele. 13Căci Dumnezeu, când a făcut făgăduința lui Avraam, fiindcă n‐avea să jure pe nimeni mai mare, a
6.13
Gen. 22.16,17Ps. 105.9Lc. 1.73
jurat pe sine însuși, 14zicând: Cu adevărat binecuvântând te voi binecuvânta și înmulțind te voi înmulți. 15Și astfel, fiindcă a avut îndelungă răbdare, a dobândit făgăduința. 16Căci oamenii jură pe cel ce este mai mare și jurământul
6.16
Ex. 22.11
le este sfârșitul oricărui cuvânt de împotrivire spre întărire. 17În aceasta Dumnezeu voind să arate și mai mult moștenitorilor
6.17
Cap. 11.9.

făgăduinței nestrămutarea
6.17
Rom. 11.29
sfatului său, a venit la mijloc cu un jurământ, 18ca prin două fapte nestrămutate, în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să avem puternica mângâiere, noi, care am scăpat ca să apucăm nădejdea pusă
6.18
Cap. 12.1.

înaintea noastră, 19pe care o avem ca o ancoră neclintită tare a sufletului și care
6.19
Lev. 16.15
intră până în ceea ce este în lăuntrul perdelei, 20unde
6.20
Cap. 4.14;
8.1
9.24
Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, fiind făcut
6.20
Cap. 3.1;
5.6,10
7.17
mare preot în veac după rânduiala lui Melhisedec.