Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Închinarea la idoli și pedeapsa lui Israel

11Cuvântul Domnului care a fost către Osea, fiul lui Beeri, în zilele lui Ozia, ale lui Iotam, ale lui Ahaz, ale lui Ezechia, împărați ai lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. 2Începutul cuvântului Domnului prin Osea Și Domnul a zis lui Osea: Mergi

1.2
Cap. 3.1.

, ia‐ți o nevastă de curvii și copiii din curvii, căci
1.2
Deut. 31.16Ps. 73.27Ier. 2.13Ezec. 23.3
țara a curvit în totul de la Domnul. 3Și el a mers și a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim, și ea a zămislit și i‐a născut un fiu. 4Și Domnul i‐a zis: Pune‐i numele Izreel; căci încă puțin și voi cerceta
1.4
2 Reg. 10.11
vinele de sânge ale Izreelului asupra casei lui Iehu și voi face să înceteze
1.4
2 Reg. 15.10,12
împărăția casei lui Israel. 5Și va fi așa: în ziua aceea
1.5
2 Reg. 15.29
voi frânge arcul lui Israel în valea Izreelului. 6Și ea a zămislit iar și a născut o fiică. Și Domnul i‐a zis: Pune‐i numele: Lo‐Ruhama, căci
1.6
2 Reg. 17.6,23
nu voi mai avea milă de casa lui Israel, ca să‐i iert. 7Dar de casa lui Iuda voi avea milă
1.7
2 Reg. 19.35
și‐i voi mântui prin Domnul Dumnezeul lor și nu‐i voi mântui
1.7
Zah. 4.6
9.10
prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă, nici prin cai, nici prin călăreți. 8Și ea a înțărcat pe Lo‐Ruhama și a zămislit și a născut un fiu. 9Și Domnul a zis: Pune‐i numele Lo‐Ami; căci voi nu‐mi sunteți popor și eu nu voi fi pentru voi. 10Totuși numărul
1.10
Gen. 32.12Rom. 9.27,28
copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate măsura, nici număra; și va fi așa: în locul unde
1.10
Rom. 9.25,261 Pet. 2.10
li s‐a zis: Nu
1.10
Cap. 2.23.

sunteți poporul meu! li se va zice: Sunteți fii
1.10
In. 1.12In. 3.1
ai Dumnezeului celui viu. 11Și
1.11
Is. 11.12,13Ier. 3.18Ezec. 34.23
37.16‐24
copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor aduna la un loc și își vor pune un singur cap și se vor sui din țară, căci ziua Izreelului va fi mare.