Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Fără dreptate nu e mântuire

101Israel este ca o viță buiacă

10.1
Naum 2.2
, își aduce roade: după belșugul roadelor sale și‐a înmulțit altarele
10.1
Cap. 8.11;
12.11
; după bunătatea pământului său, a făcut stâlpi
10.1
Cap. 8.4.

frumoși. 2Inima lor este împărțită
10.2
1 Reg. 18.21Mat. 6.24
: acum vor fi găsiți vinovați. El le va răsturna altarele, le va sfărâma stâlpii. 3Căci acum
10.3
Cap. 3.4;
11.5Mica 4.9
zic ei: Noi n‐avem împărat, fiindcă nu ne‐am temut de Domnul. Și ce poate face împăratul pentru noi? 4Vorbesc vorbe deșarte, jură mincinos când fac legăminte. De aceea și judecata răsare
10.4
Deut. 29.18Amos 5.7
6.12Fapte. 8.23Evr. 12.15
ca o cucută în brazdele țarinei. 5Locuitorii Samariei se vor teme de vițelul
10.5
1 Reg. 12.28,29
din Bet‐Aven
10.5
Cap. 4.15.

; căci poporul său va jeli pentru el și preoții închinători la idoli vor tremura pentru el, pentru slava
10.5
1 Sam. 4.21,22
lui, căci s‐a depărtat din el. 6Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului
10.6
Cap. 5.13.

Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și Israel se va rușina de sfatul
10.6
Cap. 11.6.

său. 7Samaria
10.7
Vers. 3, 15.

, împăratul său va pieri ca spuma pe fața apei. 8Și înălțimile
10.8
Cap. 4.15.

din Aven, păcatul
10.8
Deut. 9.211 Reg. 12.30
lui Israel, vor fi nimicite; spinul și ciulinul vor răsări pe altarele lor și
10.8
Cap. 9.6.

vor zice munților: Acoperiți‐ne! și dealurilor: Cădeți
10.8
Is. 2.19Lc. 23.30Ap. 6.16
9.6
peste noi! 9Din zilele din Ghibea ai păcătuit, Israele
10.9
Cap. 9.9.

: acolo au stat; lupta
10.9
Jud. 20
împotriva copiilor nelegiuirii nu‐i ajunge în Ghibea. 10Îi voi mustra după plăcerea mea
10.10
Deut. 28.63
și popoarele se vor aduna
10.10
Ier. 16.16Ezec. 23.46,47
împotriva lor, când vor fi legați pentru cele două nelegiuiri ale lor. 11Și Efraim este o juncană
10.11
Ier. 50.11Mica 4.13
învățată, care iubește să calce grâul, dar am trecut pe grumazul ei cel frumos. Voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara, Iacov va grăpa. 12Semănați
10.12
Prov. 11.8
pentru voi înșivă în dreptate, secerați după îndurare; desțeleniți
10.12
Ier. 4.3
pământul vostru cel înțelenit, căci este vremea să căutați pe Domnul, până va veni și va ploua dreptate peste voi. 13Ați
10.13
Iov 4.8Prov. 22.8
arat nelegiuire, ați secerat nedreptate; ați mâncat rodul minciunii. Căci te‐ai încrezut în calea ta, în mulțimea vitejilor tăi. 14De aceea
10.14
Cap. 13.16.

o zarvă se va ridica între popoarele tale și toate cetățuile tale se vor dărâma, cum a dărâmat Șalman Bet‐Arbelul
10.14
2 Reg. 18.34
19.13
în ziua luptei: mama
10.14
Cap. 13.16.

a fost zdrobită deasupra copiilor. 15Așa vă va face vouă Betelul pentru răutatea răutății voastre, în zorile dimineții împăratul lui Israel va pieri
10.15
Vers. 7.

cu desăvârșire.