Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Nerecunoștința lui Israel

111Când Israel

11.1
Cap. 2.15.

era tânăr, l‐am iubit și am chemat
11.1
Mat. 2.15
pe fiul meu
11.1
Ex. 4.22,23
din Egipt. 2Pe cât îi chemau prorocii, pe atâta se depărtau de la ei: jertfeau
11.2
2 Reg. 17.1613.2
Baalilor și ardeau tămâie chipurilor cioplite. 3Totuși eu am învățat
11.3
Deut. 1.31
32.10,11,12Is. 46.3
pe Efraim să umble. Îi luam în brațele mele, dar n‐au cunoscut că
11.3
Ex. 15.26
voiam să‐i tămăduiesc. 4I‐am tras cu legături de om, cu funii de iubire. Și le‐am fost ca cei ce ridică jugul
11.4
Lev. 26.13
de pe grumajii lor și le‐am dat să mănânce
11.4
Ps. 78.25
încet. 5El nu se va întoarce în țara
11.5
Cap. 8.13;
9.3
Egiptului, ci asirianul va fi împăratul lui, căci n‐au voit să se întoarcă
11.5
2 Reg. 17.13,14
la mine. 6Și sabia va sta peste cetățile lui și‐i va strica zăvoarele și le va mistui, pentru sfaturile
11.6
Cap. 10.6.

lor. 7Și poporul meu este pe povârnișul dării înapoi
11.7
Ier. 3.68.5
de la mine; deși ei îi cheamă
11.7
Cap. 7.16.

la Cel Preaînalt, nimeni nu‐l va înălța. 8Cum
11.8
Ier. 9.7
să te dau, Efraime? Cum să te părăsesc, Israele? Cum să te fac ca Adma
11.8
Gen. 14.8
19.24,25Deut. 29.23Amos 4.11
? Cum să te pun ca Țeboimul? Inima
11.8
Deut. 32.36Is. 63.15Ier. 31.20
mea s‐a întors în mine, îndurările mele s‐au aprins împreună. 9Nu voi îndeplini aprinderea mâniei mele, nu voi mai strica Efraimul, căci eu sunt Dumnezeu
11.9
Num. 23.19Is. 55.8,9Mal. 3.6
și nu om, Cel Sfânt în mijlocul tău și nu voi veni în mânie. 10Ei vor merge după Domnul, el va răcni
11.10
Is. 31.4Ioel 3.16Amos 1.2
ca un leu, căci el va răcni și copiii vor alerga tremurând de la apus
11.10
Zah. 8.7
. 11Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și ca o porumbiță
11.11
Is. 60.8
din țara Asiriei și‐i
11.11
Ezec. 28.25,26
37.21,25
voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul. 12Efraim
11.12
Cap. 12.1.

mă înconjură cu minciună și casa lui Israel cu înșelăciune; dar Iuda cârmuiește încă cu Dumnezeu și este credincios cu Cel Sfânt.