Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

O pildă pentru poporul său

121Efraim

12.1
Cap. 8.7.

paște vânt și urmărește vântul de la răsărit; toată ziua înmulțește minciunile și pustiirea; și ei fac legământ
12.1
2 Reg. 17.47.11
cu Asiria și untdelemnul
12.1
Is. 30.6
57.9
este dus în Egipt. 2Domnul
12.2
Cap. 4.1.
Mica 6.2
are o ceartă cu Iuda și va cerceta pe Iacov după căile lui și‐i va răsplăti după faptele lui. 3În pântece el a apucat călcâiul
12.3
Gen. 25.26
fratelui său și în tăria sa s‐a luptat
12.3
Gen. 32.24
cu Dumnezeu. 4Da, s‐a luptat cu Îngerul și l‐a biruit; el a plâns și i‐a făcut cerere, l‐a aflat în Betel
12.4
Gen. 28.12,19
35.9,10,15
și acolo a vorbit cu noi. 5Și Domnul Dumnezeul oștirilor, — Domnul este amintirea lui
12.5
Ex. 3.15
. 6De aceea
12.6
Cap. 14.1.
Mica 6.8
întoarce‐te la Dumnezeul tău. Păzește îndurarea și judecata și așteaptă
12.6
Ps. 37.7
pe Dumnezeul tău necurmat. 7El este un negustor, în mâna lui sunt cumpene
12.7
Prov. 11.1Amos 8.5
de înșelăciune, iubește să înșele. 8Și Efraim a zis: Totuși
12.8
Zah. 11.5Ap. 3.17
am ajuns bogat, mi‐am dobândit putere: în toate ostenelile mele nu vor găsi în mine nicio nelegiuire care să fie păcat. 9Dar eu
12.9
Cap. 13.4.

sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului; te voi face iarăși
12.9
Lev. 23.42,43Neem. 8.17Zah. 14.16
să locuiești în corturi ca în zilele de sărbători mari. 10Eu am vorbit
12.10
2 Reg. 17.13
prorocilor și am înmulțit vedeniile și prin proroci am vorbit în asemănări. 11Dacă Galaad
12.11
Cap. 5.1;
6.8
este nelegiuire, cu adevărat ei sunt deșertăciune. În Ghilgal
12.11
Cap. 4.15;
9.15Amos 4.4
5.5
jertfesc tauri și altarele
12.11
Cap. 8.11;
10.1
lor sunt ca grămezi de pietre pe brazdele țarinelor. 12Și Iacov a fugit
12.12
Gen. 28.5Deut. 26.5
în câmpia Aramului și Israel a slujit pentru o nevastă și pentru o nevastă
12.12
Gen. 29.20,28
a păzit oi. 13Și Domnul a suit pe Israel printr‐un proroc
12.13
Ex. 12.50,51
13.3Ps. 77.20Is. 63.11Mica 6.4
din Egipt și printr‐un proroc a fost păstrat. 14Efraim
12.14
2 Reg. 17.11‐18
l‐a întărâtat foarte amar, de aceea și sângele lui va fi lăsat asupra lui și Domnul lui îi
12.14
Dan. 11.18
va întoarce ocara
12.14
Deut. 28.37
lui.