Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Păcatul și pedeapsa lui Israel

131Când vorbea Efraim, era tremur; se înălța în Israel. Dar

13.1
2 Reg. 17.16,18
a păcătuit prin Baal și a murit. 2Și acum ei păcătuiesc tot mai mult și și‐au făcut chipuri turnate din argintul lor
13.2
Cap. 2.8;
8.4
, idoli după priceperea lor. Toate acestea sunt lucruri de meșter. Ei zic despre ele: Oamenii care jertfesc să sărute vițeii
13.2
1 Reg. 19.18
. 3De aceea vor fi ca norul de dimineață
13.3
Cap. 6.4.

și ca roua de dimineață care trece, ca pleava
13.3
Dan. 2.35
spulberată cu vârtej din arie și ca fumul din zăbrele. 4Dar eu
13.4
Is. 43.11
sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și n‐ai cunoscut alt Dumnezeu
13.4
Is. 43.11
45.21
afară de mine și nu este mântuitor afară de mine. 5Eu
13.5
Deut. 2.7
32.10
te‐am cunoscut în pustie, în pământul
13.5
Deut. 8.15
32.10
secetei. 6După pășunea
13.6
Deut. 8.12,14
32.15
lor s‐au săturat; s‐au săturat și li s‐a înălțat inima. De aceea m‐au uitat
13.6
Cap. 8.14.

. 7De aceea le voi fi ca un leu
13.7
Plâng. 3.10
; îi voi pândi ca un leopard
13.7
Ier. 5.6
la drum. 8Îi voi întâmpina ca o ursoaică
13.8
2 Sam. 17.8Prov. 17.12
lipsită de pui și le voi sfâșia învelitoarea inimii și acolo îi voi înghiți ca o leoaică. Fiarele câmpului îi vor sfâșia. 9Este pieirea
13.9
Prov. 6.32Mal. 1.9
ta, Israele, că ești împotriva mea, împotriva ajutorului
13.9
Vers. 4.

tău. 10Unde este deci împăratul tău ca să te mântuiască
13.10
Deut. 32.38
în toate cetățile tale? Și judecătorii tăi, de care ai zis
13.10
1 Sam. 8.5,19
: Dă‐mi împărat și mai mari? 11Ți‐am dat un împărat
13.11
1 Sam. 8.7
10.19
15.22,23
16.1
în mânia mea și l‐am luat în urgia mea. 12Nelegiuirea
13.12
Deut. 32.34Iov 14.17
lui Efraim este strânsă, păcatul său este păstrat. 13Dureri de femeie în facere
13.13
Is. 13.8Ier. 30.6
vor veni peste el, este un fiu
13.13
Prov. 22.3
neînțelept; căci nu era acolo la vremea spargerii nașterii
13.13
2 Reg. 19.3
. 14Îi voi scăpa din mâna Șeolului
13.14
Is. 25.8Ezec. 37.12
, îi voi răscumpăra din moarte. Moarte, unde
13.14
1 Cor. 15.54,55
sunt ciumile tale? Șeolule, unde este pieirea ta? Pocăința
13.14
Ier. 15.6Rom. 11.29
va fi ascunsă de ochii mei! 15Deși va fi roditor
13.15
Gen. 41.52
48.19
între frații lui, un vânt de răsărit
13.15
Ier. 4.11Ezec. 17.10
19.12
va veni, vântul Domnului se va ridica din pustie și izvorul lui va usca și fântâna lui va seca; el va prăda vistieria tuturor vaselor de preț. 16Samaria își va purta vina; căci s‐a răzvrătit
13.16
2 Reg. 18.12
împotriva Dumnezeului său. Vor cădea de sabie
13.16
2 Reg. 8.12
15.16Is. 13.16Amos 1.13Naum 3.10
; pruncii lor sugaci vor fi zdrobiți și femeile lor însărcinate vor fi spintecate.