Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Păcatul și pedeapsa lui Israel

131Când vorbea Efraim, era tremur; se înălța în Israel. Dar

13.1
2 Reg. 17.16,18
a păcătuit prin Baal și a murit. 2Și acum ei păcătuiesc tot mai mult și și‐au făcut chipuri turnate din argintul lor
13.2
Cap. 2.8;
, idoli după priceperea lor. Toate acestea sunt lucruri de meșter. Ei zic despre ele: Oamenii care jertfesc să sărute vițeii
13.2
1 Reg. 19.18
. 3De aceea vor fi ca norul de dimineață
13.3
Cap. 6.4.
și ca roua de dimineață care trece, ca pleava
13.3
Dan. 2.35
spulberată cu vârtej din arie și ca fumul din zăbrele. 4Dar eu
13.4
Is. 43.11
sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și n‐ai cunoscut alt Dumnezeu
13.4
Is. 43.11
45.21
afară de mine și nu este mântuitor afară de mine. 5Eu
13.5
Deut. 2.7
32.10
te‐am cunoscut în pustie, în pământul
13.5
Deut. 8.15
32.10
secetei. 6După pășunea
13.6
Deut. 8.12,14
32.15
lor s‐au săturat; s‐au săturat și li s‐a înălțat inima. De aceea m‐au uitat
13.6
Cap. 8.14.
. 7De aceea le voi fi ca un leu
13.7
Plâng. 3.10
; îi voi pândi ca un leopard
13.7
Ier. 5.6
la drum. 8Îi voi întâmpina ca o ursoaică
13.8
2 Sam. 17.8Prov. 17.12
lipsită de pui și le voi sfâșia învelitoarea inimii și acolo îi voi înghiți ca o leoaică. Fiarele câmpului îi vor sfâșia. 9Este pieirea
13.9
Prov. 6.32Mal. 1.9
ta, Israele, că ești împotriva mea, împotriva ajutorului
13.9
Vers. 4.
tău. 10Unde este deci împăratul tău ca să te mântuiască
13.10
Deut. 32.38
în toate cetățile tale? Și judecătorii tăi, de care ai zis
13.10
1 Sam. 8.5,19
: Dă‐mi împărat și mai mari? 11Ți‐am dat un împărat
13.11
1 Sam. 8.7
10.19
15.22,23
16.1
în mânia mea și l‐am luat în urgia mea. 12Nelegiuirea
13.12
Deut. 32.34Iov 14.17
lui Efraim este strânsă, păcatul său este păstrat. 13Dureri de femeie în facere
13.13
Is. 13.8Ier. 30.6
vor veni peste el, este un fiu
13.13
Prov. 22.3
neînțelept; căci nu era acolo la vremea spargerii nașterii
13.13
2 Reg. 19.3
. 14Îi voi scăpa din mâna Șeolului
13.14
Is. 25.8Ezec. 37.12
, îi voi răscumpăra din moarte. Moarte, unde
13.14
1 Cor. 15.54,55
sunt ciumile tale? Șeolule, unde este pieirea ta? Pocăința
13.14
Ier. 15.6Rom. 11.29
va fi ascunsă de ochii mei! 15Deși va fi roditor
13.15
Gen. 41.52
48.19
între frații lui, un vânt de răsărit
13.15
Ier. 4.11Ezec. 17.10
19.12
va veni, vântul Domnului se va ridica din pustie și izvorul lui va usca și fântâna lui va seca; el va prăda vistieria tuturor vaselor de preț. 16Samaria își va purta vina; căci s‐a răzvrătit
13.16
2 Reg. 18.12
împotriva Dumnezeului său. Vor cădea de sabie
13.16
2 Reg. 8.12
15.16Is. 13.16Amos 1.13Naum 3.10
; pruncii lor sugaci vor fi zdrobiți și femeile lor însărcinate vor fi spintecate.

14

Întoarcerea lui Israel și înflorirea viitoare

141Israele, întoarce‐te

14.1
Cap. 12.6.
la Domnul Dumnezeul tău! Căci
14.1
Cap. 13.9.
ai căzut prin nelegiuirea ta. 2Luați cuvinte cu voi și întoarceți‐vă la Domnul. Ziceți‐i: Iartă toată nelegiuirea și primește ce este bine și‐ți vom plăti ca viței darul buzelor noastre
14.2
Evr. 13.15
. 3Asiria
14.3
Ier. 31.1812.1
nu ne va mântui; nu vom
14.3
Deut. 17.16Ps. 33.17Is. 30.2,16
31.1
călări pe cai: și nu vom
14.3
Cap. 2.17. Vers. 8.
mai zice către lucrul mâinilor noastre: Dumnezeul nostru! pentru că
14.3
Ps. 10.14
68.5
la tine află îndurare orfanul. 4Voi vindeca darea lor
14.4
Ier. 5.6
14.7
înapoi, îi voi iubi de bunăvoie
14.4
Ef. 1.6
! Căci mânia mea s‐a întors de la el. 5Voi fi pentru Israel ca roua
14.5
Iov 29.19Prov. 19.12
: va înflori ca crinul și își va întări rădăcinile ca Libanul. 6Ramurile lui se vor întinde și frumusețea lui va fi ca măslinul
14.6
Ps. 52.8
128.3
și mirosul
14.6
Gen. 27.27Cânt. 4.11
lui ca Libanul. 7Cei ce șed
14.7
Ps. 91.1
sub umbra lui se vor întoarce, vor însufleți ca grâul și vor înflori ca vița, faima lor va fi ca a vinului din Liban. 8Efraim va zice: Ce mai
14.8
Vers. 3.
am a face cu idolii? — Eu îl voi auzi
14.8
Ier. 31.18
și voi privi spre el. — Eu sunt ca un chiparos verde. — Din mine vine rodul
14.8
Iac. 1.17
tău. 9Cine este înțelept
14.9
Ps. 107.43Ier. 9.12Dan. 12.10In. 8.47
18.37
? El va pricepe aceste lucruri. Și priceput? El le va cunoaște. Căci căile Domnului sunt drepte
14.9
Prov. 10.29Lc. 2.342 Cor. 2.161 Pet. 2.7,8
și cei drepți vor umbla pe ele, dar cei răi vor cădea pe ele.