Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Întoarcerea lui Israel și înflorirea viitoare

141Israele, întoarce‐te

14.1
Cap. 12.6.
Ioel 2.13
la Domnul Dumnezeul tău! Căci
14.1
Cap. 13.9.

ai căzut prin nelegiuirea ta. 2Luați cuvinte cu voi și întoarceți‐vă la Domnul. Ziceți‐i: Iartă toată nelegiuirea și primește ce este bine și‐ți vom plăti ca viței darul buzelor noastre
14.2
Evr. 13.15
. 3Asiria
14.3
Ier. 31.1812.1
nu ne va mântui; nu vom
14.3
Deut. 17.16Ps. 33.17Is. 30.2,16
31.1
călări pe cai: și nu vom
14.3
Cap. 2.17. Vers. 8.

mai zice către lucrul mâinilor noastre: Dumnezeul nostru! pentru că
14.3
Ps. 10.14
68.5
la tine află îndurare orfanul. 4Voi vindeca darea lor
14.4
Ier. 5.6
14.7
înapoi, îi voi iubi de bunăvoie
14.4
Ef. 1.6
! Căci mânia mea s‐a întors de la el. 5Voi fi pentru Israel ca roua
14.5
Iov 29.19Prov. 19.12
: va înflori ca crinul și își va întări rădăcinile ca Libanul. 6Ramurile lui se vor întinde și frumusețea lui va fi ca măslinul
14.6
Ps. 52.8
128.3
și mirosul
14.6
Gen. 27.27Cânt. 4.11
lui ca Libanul. 7Cei ce șed
14.7
Ps. 91.1
sub umbra lui se vor întoarce, vor însufleți ca grâul și vor înflori ca vița, faima lor va fi ca a vinului din Liban. 8Efraim va zice: Ce mai
14.8
Vers. 3.

am a face cu idolii? — Eu îl voi auzi
14.8
Ier. 31.18
și voi privi spre el. — Eu sunt ca un chiparos verde. — Din mine vine rodul
14.8
Iac. 1.17
tău. 9Cine este înțelept
14.9
Ps. 107.43Ier. 9.12Dan. 12.10In. 8.47
18.37
? El va pricepe aceste lucruri. Și priceput? El le va cunoaște. Căci căile Domnului sunt drepte
14.9
Prov. 10.29Lc. 2.342 Cor. 2.161 Pet. 2.7,8
și cei drepți vor umbla pe ele, dar cei răi vor cădea pe ele.