Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Legământul cu poporul rupt și înnoit

21Ziceți fraților voștri: Ami; și surorile voastre: Ruhama. 2Certați‐vă cu mama voastră, certați‐vă! Căci

2.2
Is. 50.1
ea nu este nevasta mea și eu nu sunt bărbatul ei; și să depărteze
2.2
Ezec. 16.25
curviile ei dinaintea ei și preacurviile ei dintre țâțele ei. 3Ca să n‐o dezbrac
2.3
Ier. 13.22,26Ezec. 16.37,39
goală și s‐o pun ca în ziua nașterii
2.3
Ezec. 16.4
sale și s‐o fac ca o pustie și s‐o pun ca un pământ sec
2.3
Ezec. 19.13
și s‐o ucid cu sete
2.3
Amos 8.11,13
. 4Și nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copiii curviilor
2.4
In. 8.41
. 5Căci mama
2.5
Is. 1.21Ier. 3.1,6,8,9Ezec. 16.15,16
lor a curvit, cea care i‐a zămislit a făcut rușine. Căci a zis: Voi merge după iubiții mei, care‐mi dau pâinea
2.5
Ier. 44.17
mea și apa mea, lâna mea și inul meu, untdelemnul meu și băutura mea. 6De aceea iată, îți voi îngrădi
2.6
Iov 3.23
19.8Plâng. 3.7,9
calea cu spini și o voi zidi cu un zid, ca să nu‐și afle cărările. 7Și va alerga după iubiții săi și nu‐i va ajunge și‐i va căuta și nu‐i va afla. Și va zice: Voi merge și mă
2.7
Cap. 5.15.
Lc. 15.18
voi întoarce la bărbatul
2.7
Ezec. 16.8
meu cel dintâi, căci mi‐era mai bine atunci decât acum. 8Căci n‐a cunoscut
2.8
Is. 1.3
că eu
2.8
Ezec. 16.17,18,19
îi dădeam grâul, mustul și untdelemnul și‐i înmulțeam argintul și aurul: — ei l‐au întrebuințat pentru Baal. 9De aceea îmi voi lua înapoi
2.9
Vers. 3.

grâul la vremea sa și mustul la sorocul său și voi smulge lâna mea și inul meu care i‐ar fi acoperit goliciunea ei. 10Și acum îi voi descoperi
2.10
Ezec. 16.37
23.29
destrăbălarea înaintea iubiților ei și nimeni n‐o va scăpa din mâna mea. 11Și voi face
2.11
Amos 8.10
să înceteze toată veselia ei; sărbătorile
2.11
1 Reg. 12.32Amos 8.5
ei, lunile cele noi ale ei și sabatele ei și toate serbările ei. 12Și voi nimici vițele și smochinii de care
2.12
Vers. 5.

a zis: Aceștia sunt plățile mele pe care mi le‐au dat iubiții mei! Și le voi face
2.12
Ps. 80.12,13Is. 5.5
o pădure și fiarele câmpului le vor mânca. 13Și voi cerceta în ea zilele Baalilor, în care le ardea tămâie și se împodobea cu cerceii
2.13
Ezec. 23.40,42
săi și cu salbele sale și mergea după iubiții săi, iar pe mine m‐a uitat, zice Domnul. 14De aceea iată, o voi atrage și o voi duce
2.14
Ezec. 20.35
în pustie și‐i voi vorbi la inimă. 15Și îi voi da viile ei din ea și valea Acor
2.15
Ios. 7.26Is. 65.10
ca ușă de nădejde și va cânta acolo ca în zilele tinereții
2.15
Ier. 2.2Ezec. 16.8,22,60
sale și ca în ziua suirii
2.15
Ex. 15.1
sale din țara Egiptului. 16Și va fi așa: În ziua aceea, zice Domnul, mă vei chema: Iși; și nu mă vei mai chema: Baali. 17Căci voi depărta
2.17
Ex. 23.13Ios. 23.7Ps. 16.4Zah. 13.2
numele Baalilor din gura ei și nu vor mai fi pomeniți pe numele lor. 18Și în ziua aceea voi face legământ
2.18
Iov 5.23Is. 11.6‐9Ezec. 34.25
pentru ei cu fiarele câmpului și cu păsările cerurilor și târâtoarele pământului. Și voi zdrobi din țară arcul
2.18
Ps. 46.9Is. 2.4Ezec. 39.9,10Zah. 9.10
și sabia și războiul și‐i voi face să locuiască
2.18
Lev. 26.5Ier. 23.6
la adăpost. 19Și mi te voi logodi în veac; da, mi te voi logodi în dreptate și în judecată și în bunătate și în îndurări. 20Și mi te voi logodi în credincioșie și vei cunoaște
2.20
Ier. 31.33,34In. 17.3
pe Domnul. 21Și va fi așa: În ziua aceea voi
2.21
Zah. 8.12
răspunde, zice Domnul, voi răspunde cerurilor și ele vor răspunde pământului. 22Și pământul va răspunde grâului și mustului și untdelemnului și acestea
2.22
Cap. 1.4.

vor răspunde Izreelului. 23Și o voi semăna
2.23
Ier. 31.27Zah. 10.9
pentru mine în țară și voi avea milă
2.23
Cap. 1.6.

de care n‐a căpătat milă și voi zice
2.23
Cap. 1.10.
Zah. 13.9Rom. 9.261 Pet. 2.10
celor ce nu erau poporul meu: Tu ești poporul meu! Și ei vor zice: Dumnezeul meu!