Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Legământul cu poporul rupt și înnoit

21Ziceți fraților voștri: Ami; și surorile voastre: Ruhama. 2Certați‐vă cu mama voastră, certați‐vă! Căci

2.2
Is. 50.1
ea nu este nevasta mea și eu nu sunt bărbatul ei; și să depărteze
2.2
Ezec. 16.25
curviile ei dinaintea ei și preacurviile ei dintre țâțele ei. 3Ca să n‐o dezbrac
2.3
Ier. 13.22,26Ezec. 16.37,39
goală și s‐o pun ca în ziua nașterii
2.3
Ezec. 16.4
sale și s‐o fac ca o pustie și s‐o pun ca un pământ sec
2.3
Ezec. 19.13
și s‐o ucid cu sete
2.3
Amos 8.11,13
. 4Și nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copiii curviilor
2.4
In. 8.41
. 5Căci mama
2.5
Is. 1.21Ier. 3.1,6,8,9Ezec. 16.15,16
lor a curvit, cea care i‐a zămislit a făcut rușine. Căci a zis: Voi merge după iubiții mei, care‐mi dau pâinea
2.5
Ier. 44.17
mea și apa mea, lâna mea și inul meu, untdelemnul meu și băutura mea. 6De aceea iată, îți voi îngrădi
2.6
Iov 3.23
19.8Plâng. 3.7,9
calea cu spini și o voi zidi cu un zid, ca să nu‐și afle cărările. 7Și va alerga după iubiții săi și nu‐i va ajunge și‐i va căuta și nu‐i va afla. Și va zice: Voi merge și mă
2.7
Cap. 5.15.
voi întoarce la bărbatul
2.7
Ezec. 16.8
meu cel dintâi, căci mi‐era mai bine atunci decât acum. 8Căci n‐a cunoscut
2.8
Is. 1.3
că eu
2.8
Ezec. 16.17,18,19
îi dădeam grâul, mustul și untdelemnul și‐i înmulțeam argintul și aurul: — ei l‐au întrebuințat pentru Baal. 9De aceea îmi voi lua înapoi
2.9
Vers. 3.
grâul la vremea sa și mustul la sorocul său și voi smulge lâna mea și inul meu care i‐ar fi acoperit goliciunea ei. 10Și acum îi voi descoperi
2.10
Ezec. 16.37
23.29
destrăbălarea înaintea iubiților ei și nimeni n‐o va scăpa din mâna mea. 11Și voi face
2.11
Amos 8.10
să înceteze toată veselia ei; sărbătorile
2.11
1 Reg. 12.32Amos 8.5
ei, lunile cele noi ale ei și sabatele ei și toate serbările ei. 12Și voi nimici vițele și smochinii de care
2.12
Vers. 5.
a zis: Aceștia sunt plățile mele pe care mi le‐au dat iubiții mei! Și le voi face
2.12
Ps. 80.12,13Is. 5.5
o pădure și fiarele câmpului le vor mânca. 13Și voi cerceta în ea zilele Baalilor, în care le ardea tămâie și se împodobea cu cerceii
2.13
Ezec. 23.40,42
săi și cu salbele sale și mergea după iubiții săi, iar pe mine m‐a uitat, zice Domnul. 14De aceea iată, o voi atrage și o voi duce
2.14
Ezec. 20.35
în pustie și‐i voi vorbi la inimă. 15Și îi voi da viile ei din ea și valea Acor
2.15
Ios. 7.26Is. 65.10
ca ușă de nădejde și va cânta acolo ca în zilele tinereții
2.15
Ier. 2.2Ezec. 16.8,22,60
sale și ca în ziua suirii
2.15
Ex. 15.1
sale din țara Egiptului. 16Și va fi așa: În ziua aceea, zice Domnul, mă vei chema: Iși; și nu mă vei mai chema: Baali. 17Căci voi depărta
2.17
Ex. 23.13Ios. 23.7Ps. 16.4Zah. 13.2
numele Baalilor din gura ei și nu vor mai fi pomeniți pe numele lor. 18Și în ziua aceea voi face legământ
2.18
Iov 5.23Is. 11.6‐9Ezec. 34.25
pentru ei cu fiarele câmpului și cu păsările cerurilor și târâtoarele pământului. Și voi zdrobi din țară arcul
2.18
Ps. 46.9Is. 2.4Ezec. 39.9,10Zah. 9.10
și sabia și războiul și‐i voi face să locuiască
2.18
Lev. 26.5Ier. 23.6
la adăpost. 19Și mi te voi logodi în veac; da, mi te voi logodi în dreptate și în judecată și în bunătate și în îndurări. 20Și mi te voi logodi în credincioșie și vei cunoaște
2.20
Ier. 31.33,34In. 17.3
pe Domnul. 21Și va fi așa: În ziua aceea voi
2.21
Zah. 8.12
răspunde, zice Domnul, voi răspunde cerurilor și ele vor răspunde pământului. 22Și pământul va răspunde grâului și mustului și untdelemnului și acestea
2.22
Cap. 1.4.
vor răspunde Izreelului. 23Și o voi semăna
2.23
Ier. 31.27Zah. 10.9
pentru mine în țară și voi avea milă
2.23
Cap. 1.6.
de care n‐a căpătat milă și voi zice
2.23
Cap. 1.10.
celor ce nu erau poporul meu: Tu ești poporul meu! Și ei vor zice: Dumnezeul meu!

3

Păcatul lui Israel, îndreptarea și iertarea

31Și Domnul mi‐a zis: Mergi

3.1
Cap. 1.2.
iarăși, iubește o femeie iubită de un ibovnic
3.1
Ier. 3.20
și preacurvă după iubirea Domnului pentru copiii lui Israel, măcar că ei se întorc la dumnezei străini și iubesc colacii de stafide. 2Și mi‐am cumpărat‐o cu cincisprezece bucăți de argint și cu un omer de orz și cu o jumătate de omer de orz. 3Și i‐am zis: Să rămâi
3.3
Deut. 21.13
pentru mine multe zile, să nu curvești și să nu fii a altuia și voi fi și eu pentru tine. 4Căci copiii lui Israel vor rămâne multe zile fără împărat
3.4
Cap. 10.3.
și fără mai mare și fără jertfă și fără stâlp și fără efod
3.4
Ex. 28.6
sau terafimi
3.4
Jud. 17.5
. 5După aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta
3.5
Ier. 50.4,5
pe Domnul Dumnezeul lor și pe David
3.5
Ier. 30.9Ezec. 34.23,24
37.22,24Is. 2.2Ier. 30.24Ezec. 38.8,16Dan. 2.28
4.1
, împăratul lor și se vor întoarce cu frică la Domnul și la bunătatea lui la sfârșitul zilelor.

4

Neștiința și nelegiuirea cumplită a poporului

41Ascultați cuvântul Domnului, copii ai lui Israel! Căci Domnul are o ceartă

4.1
Is. 1.18
3.13,14Ier. 25.31Mica 6.2
cu locuitorii țării; căci în țară nu este adevăr, nici îndurare, nici cunoștință
4.1
Ier. 4.22
5.4
de Dumnezeu: 2Jurarea și minciuna și uciderea și furtul și preacurvia s‐au răspândit și sânge se atinge de sânge. 3Pentru aceasta țara jelește
4.3
Ier. 4.28
12.4Amos 5.16
8.8
și oricine locuiește în ea va lâncezi
4.3
Țef. 1.3
cu fiarele câmpului și păsările cerurilor. Da, chiar peștii mării vor fi luați. 4Dar nimeni să nu se certe și nimeni să nu mustre, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă
4.4
Deut. 17.12
cu preotul. 5Și tu te vei poticni ziua
4.5
Ier. 6.4,5
15.8
și cu tine se va poticni și prorocul noaptea; și voi nimici pe mama ta. 6Poporul meu
4.6
Is. 5.13
este nimicit din lipsa de cunoștință. Pentru că ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda ca să nu‐mi fii preot; pentru că ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. 7Pe cât
4.7
Cap. 13.6.
s‐au înmulțit pe atât au păcătuit împotriva mea: le voi schimba slava
4.7
1 Sam. 2.30Mal. 2.9Fil. 3.19
în rușine. 8Ei mănâncă păcatul poporului meu și sufletul lor dorește nelegiuirea lor. 9Și ca poporul așa va fi și preotul
4.9
Is. 24.2Ier. 5.31
; și voi cerceta căile lor în ei și le voi răsplăti faptele. 10Și vor mânca
4.10
Lev. 26.26Mica 6.14Hag. 1.6
și nu se vor sătura; vor curvi și nu se vor înmulți: căci s‐au lăsat de a ține seamă de Domnul. 11Curvia și vinul și mustul răpesc inima
4.11
Is. 28.7Ecl. 7.7
. 12Poporul meu întreabă lemnele
4.12
Ier. 2.27Hab. 2.19
sale și toiagul său le spune: căci duhul curviei
4.12
Is. 44.20
i‐a rătăcit și au curvit de la Dumnezeul lor. 13Ei jertfesc
4.13
Is. 1.29
57.5,7Ezec. 6.13
20.28
pe vârfurile munților și ard tămâie pe dealuri sub stejar și plop și terebint pentru că umbra lor este bună: de aceea
4.13
Amos 7.17Rom. 1.28
fiicele voastre curvesc și miresele voastre preacurvesc. 14Nu voi pedepsi pe fiicele voastre pentru curvia lor, nici pe miresele voastre pentru preacurvia lor: căci ei înșiși se trag la o parte cu curvele și jertfesc cu desfrânatele; și poporul fără pricepere
4.14
Vers. 1, 6.
va fi răsturnat. 15Chiar dacă tu, Israele, curvești, totuși Iuda să nu facă fărădelege! Nu veniți
4.15
Cap. 9.15;
la Ghilgal, nici nu vă suiți la Bet‐Aven
4.15
1 Reg. 12.29
, nici nu jurați
4.15
Amos 8.14Țef. 1.5
: Viu este Domnul. 16Căci Israel s‐a îndărătnicit
4.16
Ier. 3.6
7.24
8.5Zah. 7.11
ca o juncană îndărătnică. Și acum Domnul îi va paște ca pe un miel în loc larg! 17Efraim s‐a lipit de idoli: lăsați‐l
4.17
Mat. 15.14
. 18Băutura lor este acră; se dedau cu totul la curvie, cârmuitorii
4.18
Mica 3.11
7.3
lor iubesc cu aprindere ocara. 19Vântul
4.19
Ier. 4.11,12
51.1
l‐a strâns în aripile sale și se vor rușina
4.19
Is. 1.29Ier. 2.26
de jertfele lor.