Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Neștiința și nelegiuirea cumplită a poporului

41Ascultați cuvântul Domnului, copii ai lui Israel! Căci Domnul are o ceartă

4.1
Is. 1.18
3.13,14Ier. 25.31Mica 6.2
cu locuitorii țării; căci în țară nu este adevăr, nici îndurare, nici cunoștință
4.1
Ier. 4.22
5.4
de Dumnezeu: 2Jurarea și minciuna și uciderea și furtul și preacurvia s‐au răspândit și sânge se atinge de sânge. 3Pentru aceasta țara jelește
4.3
Ier. 4.28
12.4Amos 5.16
8.8
și oricine locuiește în ea va lâncezi
4.3
Țef. 1.3
cu fiarele câmpului și păsările cerurilor. Da, chiar peștii mării vor fi luați. 4Dar nimeni să nu se certe și nimeni să nu mustre, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă
4.4
Deut. 17.12
cu preotul. 5Și tu te vei poticni ziua
4.5
Ier. 6.4,5
15.8
și cu tine se va poticni și prorocul noaptea; și voi nimici pe mama ta. 6Poporul meu
4.6
Is. 5.13
este nimicit din lipsa de cunoștință. Pentru că ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda ca să nu‐mi fii preot; pentru că ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. 7Pe cât
4.7
Cap. 13.6.

s‐au înmulțit pe atât au păcătuit împotriva mea: le voi schimba slava
4.7
1 Sam. 2.30Mal. 2.9Fil. 3.19
în rușine. 8Ei mănâncă păcatul poporului meu și sufletul lor dorește nelegiuirea lor. 9Și ca poporul așa va fi și preotul
4.9
Is. 24.2Ier. 5.31
; și voi cerceta căile lor în ei și le voi răsplăti faptele. 10Și vor mânca
4.10
Lev. 26.26Mica 6.14Hag. 1.6
și nu se vor sătura; vor curvi și nu se vor înmulți: căci s‐au lăsat de a ține seamă de Domnul. 11Curvia și vinul și mustul răpesc inima
4.11
Is. 28.7Ecl. 7.7
. 12Poporul meu întreabă lemnele
4.12
Ier. 2.27Hab. 2.19
sale și toiagul său le spune: căci duhul curviei
4.12
Is. 44.20
i‐a rătăcit și au curvit de la Dumnezeul lor. 13Ei jertfesc
4.13
Is. 1.29
57.5,7Ezec. 6.13
20.28
pe vârfurile munților și ard tămâie pe dealuri sub stejar și plop și terebint pentru că umbra lor este bună: de aceea
4.13
Amos 7.17Rom. 1.28
fiicele voastre curvesc și miresele voastre preacurvesc. 14Nu voi pedepsi pe fiicele voastre pentru curvia lor, nici pe miresele voastre pentru preacurvia lor: căci ei înșiși se trag la o parte cu curvele și jertfesc cu desfrânatele; și poporul fără pricepere
4.14
Vers. 1, 6.

va fi răsturnat. 15Chiar dacă tu, Israele, curvești, totuși Iuda să nu facă fărădelege! Nu veniți
4.15
Cap. 9.15;
12.11Amos 4.4
5.5
la Ghilgal, nici nu vă suiți la Bet‐Aven
4.15
1 Reg. 12.29
, nici nu jurați
4.15
Amos 8.14Țef. 1.5
: Viu este Domnul. 16Căci Israel s‐a îndărătnicit
4.16
Ier. 3.6
7.24
8.5Zah. 7.11
ca o juncană îndărătnică. Și acum Domnul îi va paște ca pe un miel în loc larg! 17Efraim s‐a lipit de idoli: lăsați‐l
4.17
Mat. 15.14
. 18Băutura lor este acră; se dedau cu totul la curvie, cârmuitorii
4.18
Mica 3.11
7.3
lor iubesc cu aprindere ocara. 19Vântul
4.19
Ier. 4.11,12
51.1
l‐a strâns în aripile sale și se vor rușina
4.19
Is. 1.29Ier. 2.26
de jertfele lor.