Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Amândouă împărățiile sunt amenințate

51Ascultați aceasta, preoților, și luați aminte, casă a lui Israel! Și pleacă urechea casă a împăratului! Căci asupra voastră este judecata aceasta; căci ați fost un laț

5.1
Cap. 6.9.

la Mițpa și o cursă întinsă pe Tabor. 2Și răzvrătitorii s‐au cufundat
5.2
Is. 29.15
în măcel, dar eu mustru pe toți. 3Cunosc
5.3
Amos 3.2
pe Efraim și Israel nu este ascuns de mine; căci acum, Efraime, tu ai curvit
5.3
Ezec. 23.5
, Israel s‐a pângărit. 4Faptele lor nu‐i lasă să se întoarcă la Dumnezeul lor; căci duhul curviei
5.4
Cap. 4.12.

este în mijlocul lor și ei nu cunosc pe Domnul. 5Și mândria
5.5
Cap. 7.10.

lui Israel mărturisește înaintea feței lui: de aceea Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor; ba chiar și Iuda va cădea cu ei. 6Vor merge
5.6
Prov. 1.28Is. 1.15Ier. 11.11Ezec. 8.18Mica 3.4In. 7.34
cu turmele lor și cu cirezile lor să caute pe Domnul dar nu‐l vor afla; s‐a retras de la ei. 7S‐au purtat cu necredincioșie
5.7
Is. 48.8Ier. 3.20
5.11Mal. 2.11
împotriva Domnului căci au născut copii străini! Acum luna
5.7
Zah. 11.8
nouă îi va înghiți cu moștenirile lor. 8Suflați
5.8
Cap. 8.1.
Ioel 2.1
din corn în Ghibea și din trâmbiță în Rama! Sunați
5.8
Is. 10.30
tare în Bet‐Aven
5.8
Ios. 7.2
. Îndărătul tău
5.8
Jud. 5.14
, Beniamine! 9Efraim va fi o pustie în ziua mustrării; am făcut cunoscut între semințiile lui Israel ce este sigur. 10Mai marii lui Iuda sunt ca cei ce strămută
5.10
Deut. 19.14
27.17
semnele de hotare; voi vărsa urgia mea asupra lor ca apa. 11Efraim este asuprit
5.11
Deut. 28.33
, sfărâmat prin judecată. Căci a umblat cu voia sa după poruncă de om.
5.11
1 Reg. 12.28Mica 6.16
12De aceea eu sunt ca molia pentru Efraim și ca putreziciunea
5.12
Prov. 12.4
pentru casa lui Iuda. 13Efraim și‐a văzut boala și Iuda rana
5.13
Ier. 30.12
. Atunci Efraim a mers în Asiria
5.13
2 Reg. 15.1912.1
și a trimis la împăratul
5.13
Cap. 10.6.

Iareb; dar el n‐a putut să vă însănătoșească, nici să vă vindece de rana voastră. 14Căci voi fi
5.14
Plâng. 3.10
ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, chiar eu, voi sfâșia
5.14
Ps. 50.22
și mă voi depărta; voi răpi și nu va fi cine să scape. 15Mă voi duce, mă voi întoarce la locul meu, până vor cunoaște
5.15
Lev. 26.40,41Ier. 29.12,13Ezec. 6.9
20.43
36.31
că sunt vinovați și vor căuta fața mea: În strâmtorarea
5.15
Ps. 78.34
lor mă vor căuta cu tot dinadinsul.