Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Amândouă împărățiile sunt amenințate

51Ascultați aceasta, preoților, și luați aminte, casă a lui Israel! Și pleacă urechea casă a împăratului! Căci asupra voastră este judecata aceasta; căci ați fost un laț

5.1
Cap. 6.9.
la Mițpa și o cursă întinsă pe Tabor. 2Și răzvrătitorii s‐au cufundat
5.2
Is. 29.15
în măcel, dar eu mustru pe toți. 3Cunosc
5.3
Amos 3.2
pe Efraim și Israel nu este ascuns de mine; căci acum, Efraime, tu ai curvit
5.3
Ezec. 23.5
, Israel s‐a pângărit. 4Faptele lor nu‐i lasă să se întoarcă la Dumnezeul lor; căci duhul curviei
5.4
Cap. 4.12.
este în mijlocul lor și ei nu cunosc pe Domnul. 5Și mândria
5.5
Cap. 7.10.
lui Israel mărturisește înaintea feței lui: de aceea Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor; ba chiar și Iuda va cădea cu ei. 6Vor merge
5.6
Prov. 1.28Is. 1.15Ier. 11.11Ezec. 8.18Mica 3.4In. 7.34
cu turmele lor și cu cirezile lor să caute pe Domnul dar nu‐l vor afla; s‐a retras de la ei. 7S‐au purtat cu necredincioșie
5.7
Is. 48.8Ier. 3.20
5.11Mal. 2.11
împotriva Domnului căci au născut copii străini! Acum luna
5.7
Zah. 11.8
nouă îi va înghiți cu moștenirile lor. 8Suflați
5.8
Cap. 8.1.
din corn în Ghibea și din trâmbiță în Rama! Sunați
5.8
Is. 10.30
tare în Bet‐Aven
5.8
Ios. 7.2
. Îndărătul tău
5.8
Jud. 5.14
, Beniamine! 9Efraim va fi o pustie în ziua mustrării; am făcut cunoscut între semințiile lui Israel ce este sigur. 10Mai marii lui Iuda sunt ca cei ce strămută
5.10
Deut. 19.14
27.17
semnele de hotare; voi vărsa urgia mea asupra lor ca apa. 11Efraim este asuprit
5.11
Deut. 28.33
, sfărâmat prin judecată. Căci a umblat cu voia sa după poruncă de om.
5.11
1 Reg. 12.28Mica 6.16
12De aceea eu sunt ca molia pentru Efraim și ca putreziciunea
5.12
Prov. 12.4
pentru casa lui Iuda. 13Efraim și‐a văzut boala și Iuda rana
5.13
Ier. 30.12
. Atunci Efraim a mers în Asiria
5.13
2 Reg. 15.1912.1
și a trimis la împăratul
5.13
Cap. 10.6.
Iareb; dar el n‐a putut să vă însănătoșească, nici să vă vindece de rana voastră. 14Căci voi fi
5.14
Plâng. 3.10
ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, chiar eu, voi sfâșia
5.14
Ps. 50.22
și mă voi depărta; voi răpi și nu va fi cine să scape. 15Mă voi duce, mă voi întoarce la locul meu, până vor cunoaște
5.15
Lev. 26.40,41Ier. 29.12,13Ezec. 6.9
20.43
36.31
că sunt vinovați și vor căuta fața mea: În strâmtorarea
5.15
Ps. 78.34
lor mă vor căuta cu tot dinadinsul.

6

Pedeapsa duce la pocăință

61Veniți și să ne întoarcem la Domnul: căci el a sfâșiat

6.1
Deut. 32.391 Sam. 2.6Iov 5.18
și el
6.1
Ier. 30.17
ne va vindeca; el a lovit și el ne va lega rana. 2După două zile
6.2
1 Cor. 15.4
ne va însufleți: a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea feței lui. 3Și vom cunoaște
6.3
Is. 54.13
, vom urma a cunoaște pe Domnul; ieșirea lui este sigură ca zorile dimineții
6.3
2 Sam. 23.4
și va veni
6.3
Ps. 72.6
la noi ca ploaia
6.3
Iov 29.23
, ca ploaia târzie care adapă pământul. 4Ce
6.4
Cap. 11.8.
să‐ți fac, Efraime? Ce să‐ți fac, Iudo? căci bunătatea voastră este ca norul
6.4
Cap. 13.3.
de dimineață și trece ca roua de dimineață. 5De aceea i‐am cioplit prin proroci
6.5
Ier. 1.10
5.14
; i‐am ucis prin cuvintele
6.5
Ier. 23.29Evr. 4.12
gurii mele… și judecata mea iese ca lumina. 6Căci milă
6.6
1 Sam. 15.22Ecl. 5.1Mica 6.8Mat. 9.13
12.7
voiesc și nu jertfă
6.6
Ps. 50.8,9Prov. 21.3Is. 1.11
; și cunoștința
6.6
Ier. 22.16In. 17.3
de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. 7Dar ei au călcat
6.7
Cap. 8.1.
legământul ca Adam; acolo s‐au purtat necredincios
6.7
Cap. 5.7.
cu mine. 8Galaad
6.8
Cap. 12.11.
este cetatea lucrătorilor nelegiuirii, ea este plină de urme de sânge. 9Și cum pândește pe cineva o ceată de hoți, așa ucide tagma preoților
6.9
Ier. 11.9Ezec. 22.25
pe drumul Sihemului, de făptuiesc rușini. 10Am văzut un lucru
6.10
Ier. 5.30
de groază în casa lui Israel: acolo este curvia
6.10
Cap. 4.12, 13, 17.
lui Efraim; Israel s‐a pângărit. 11Și pentru tine, Iudo, este hotărât
6.11
Ier. 51.33Ioel 3.13Ap. 14.15
un seceriș, când voi întoarce
6.11
Ps. 126.1
robia poporului meu.

7

Mustrarea stricăciunii poporului

71Când am voit să vindec pe Israel, atunci s‐a descoperit nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei. Căci ei fac înșelăciune

7.1
Cap. 5.1;
: și hoțul intră și ceata tâlharilor se lățește pe afară. 2Și ei nu zic în inimile lor că eu țin minte
7.2
Ier. 17.1
toată nelegiuirea lor. Acum faptele lor
7.2
Ps. 9.16Prov. 5
îi împresoară; ele sunt înaintea
7.2
Ps. 90.8
feței mele. 3Ei desfată pe împărat în răutatea lor și pe cei mari cu minciunile
7.3
Rom. 1.32
lor. 4Toți
7.4
Ier. 9.2
preacurvesc, ca un cuptor aprins al brutarului, care încetează să ațâțe focul după ce a început să frământe aluatul până la dospirea lui. 5În ziua împăratului nostru, mai marii au slăbit de aprinderea vinului; el a întins mâna sa batjocoritorilor. 6Căci și‐au apropiat inima ca un cuptor stând la pândă; brutarul lor doarme toată noaptea; dimineața arde ca un foc înflăcărat. 7Toți sunt aprinși ca un cuptor și sfâșie pe judecătorii lor. Toți împărații
7.7
Cap. 8.4.
lor au căzut
7.7
2 Reg. 15.10,14,25,30
; nu este între ei cine
7.7
Is. 64
să strige către mine. 8Efraim se amestecă
7.8
Ps. 106.35
cu popoarele; Efraim este o turtă neîntoarsă. 9Străinii
7.9
Cap. 8.7.
i‐au mâncat puterea și el nu știe; da, peri albi s‐au ivit ici‐colo pe el și nu știe. 10Și mândria
7.10
Cap.
lui Israel mărturisește înaintea feței sale; și cu toate acestea ei nu se întorc
7.10
Is. 9.13
la Domnul Dumnezeul lor, nici nu‐l caută. 11Și Efraim
7.11
Cap. 11.11.
este ca o porumbiță proastă, fără pricepere. Ei cheamă Egiptul
7.11
2 Reg. 15.19
17.49.3
12.1
, merg în Asiria. 12Când vor merge, îmi voi întinde
7.12
Ezec. 12.13
lațul asupra lor, îi voi doborî ca pe păsările cerurilor, îi voi pedepsi după cum a auzit
7.12
Lev. 26.14Deut. 28.152 Reg. 17.13,18
adunarea lor. 13Vai de ei! Căci au rătăcit de la mine. Pierzare lor! căci au făcut fărădelege împotriva mea. Și eu voiam să‐i răscumpăr
7.13
Mica 6.4
, dar ei vorbesc minciuni împotriva mea. 14Și n‐au strigat
7.14
Iov 35.9,10Ps. 78.36Ier. 3.10Zah. 7.5
către mine în inima lor, când urlau pe paturile lor: se adună pentru grâu și must; s‐au depărtat de la mine. 15I‐am deprins în adevăr, le‐am întărit brațele, dar ei cugetă rău împotriva mea. 16Se întorc
7.16
Cap. 11.7.
, dar nu la Cel Preaînalt; sunt
7.16
Ps. 78.57
ca un arc amăgitor. Mai marii lor cad de sabie pentru turbarea
7.16
Ps. 73.9
limbii lor; aceasta va fi batjocura lor în țara Egiptului
7.16
Cap. 9.3, 6.
.