Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Pedeapsa duce la pocăință

61Veniți și să ne întoarcem la Domnul: căci el a sfâșiat

6.1
Deut. 32.391 Sam. 2.6Iov 5.18
și el
6.1
Ier. 30.17
ne va vindeca; el a lovit și el ne va lega rana. 2După două zile
6.2
1 Cor. 15.4
ne va însufleți: a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea feței lui. 3Și vom cunoaște
6.3
Is. 54.13
, vom urma a cunoaște pe Domnul; ieșirea lui este sigură ca zorile dimineții
6.3
2 Sam. 23.4
și va veni
6.3
Ps. 72.6
la noi ca ploaia
6.3
Iov 29.23
, ca ploaia târzie care adapă pământul. 4Ce
6.4
Cap. 11.8.

să‐ți fac, Efraime? Ce să‐ți fac, Iudo? căci bunătatea voastră este ca norul
6.4
Cap. 13.3.

de dimineață și trece ca roua de dimineață. 5De aceea i‐am cioplit prin proroci
6.5
Ier. 1.10
5.14
; i‐am ucis prin cuvintele
6.5
Ier. 23.29Evr. 4.12
gurii mele… și judecata mea iese ca lumina. 6Căci milă
6.6
1 Sam. 15.22Ecl. 5.1Mica 6.8Mat. 9.13
12.7
voiesc și nu jertfă
6.6
Ps. 50.8,9Prov. 21.3Is. 1.11
; și cunoștința
6.6
Ier. 22.16In. 17.3
de Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. 7Dar ei au călcat
6.7
Cap. 8.1.

legământul ca Adam; acolo s‐au purtat necredincios
6.7
Cap. 5.7.

cu mine. 8Galaad
6.8
Cap. 12.11.

este cetatea lucrătorilor nelegiuirii, ea este plină de urme de sânge. 9Și cum pândește pe cineva o ceată de hoți, așa ucide tagma preoților
6.9
Ier. 11.9Ezec. 22.25
pe drumul Sihemului, de făptuiesc rușini. 10Am văzut un lucru
6.10
Ier. 5.30
de groază în casa lui Israel: acolo este curvia
6.10
Cap. 4.12, 13, 17.

lui Efraim; Israel s‐a pângărit. 11Și pentru tine, Iudo, este hotărât
6.11
Ier. 51.33Ioel 3.13Ap. 14.15
un seceriș, când voi întoarce
6.11
Ps. 126.1
robia poporului meu.