Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Mustrarea stricăciunii poporului

71Când am voit să vindec pe Israel, atunci s‐a descoperit nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei. Căci ei fac înșelăciune

7.1
Cap. 5.1;
6.10
: și hoțul intră și ceata tâlharilor se lățește pe afară. 2Și ei nu zic în inimile lor că eu țin minte
7.2
Ier. 17.1
toată nelegiuirea lor. Acum faptele lor
7.2
Ps. 9.16Prov. 5
îi împresoară; ele sunt înaintea
7.2
Ps. 90.8
feței mele. 3Ei desfată pe împărat în răutatea lor și pe cei mari cu minciunile
7.3
Rom. 1.32
lor. 4Toți
7.4
Ier. 9.2
preacurvesc, ca un cuptor aprins al brutarului, care încetează să ațâțe focul după ce a început să frământe aluatul până la dospirea lui. 5În ziua împăratului nostru, mai marii au slăbit de aprinderea vinului; el a întins mâna sa batjocoritorilor. 6Căci și‐au apropiat inima ca un cuptor stând la pândă; brutarul lor doarme toată noaptea; dimineața arde ca un foc înflăcărat. 7Toți sunt aprinși ca un cuptor și sfâșie pe judecătorii lor. Toți împărații
7.7
Cap. 8.4.

lor au căzut
7.7
2 Reg. 15.10,14,25,30
; nu este între ei cine
7.7
Is. 64
să strige către mine. 8Efraim se amestecă
7.8
Ps. 106.35
cu popoarele; Efraim este o turtă neîntoarsă. 9Străinii
7.9
Cap. 8.7.

i‐au mâncat puterea și el nu știe; da, peri albi s‐au ivit ici‐colo pe el și nu știe. 10Și mândria
7.10
Cap.

lui Israel mărturisește înaintea feței sale; și cu toate acestea ei nu se întorc
7.10
Is. 9.13
la Domnul Dumnezeul lor, nici nu‐l caută. 11Și Efraim
7.11
Cap. 11.11.

este ca o porumbiță proastă, fără pricepere. Ei cheamă Egiptul
7.11
2 Reg. 15.19
17.49.3
12.1
, merg în Asiria. 12Când vor merge, îmi voi întinde
7.12
Ezec. 12.13
lațul asupra lor, îi voi doborî ca pe păsările cerurilor, îi voi pedepsi după cum a auzit
7.12
Lev. 26.14Deut. 28.152 Reg. 17.13,18
adunarea lor. 13Vai de ei! Căci au rătăcit de la mine. Pierzare lor! căci au făcut fărădelege împotriva mea. Și eu voiam să‐i răscumpăr
7.13
Mica 6.4
, dar ei vorbesc minciuni împotriva mea. 14Și n‐au strigat
7.14
Iov 35.9,10Ps. 78.36Ier. 3.10Zah. 7.5
către mine în inima lor, când urlau pe paturile lor: se adună pentru grâu și must; s‐au depărtat de la mine. 15I‐am deprins în adevăr, le‐am întărit brațele, dar ei cugetă rău împotriva mea. 16Se întorc
7.16
Cap. 11.7.

, dar nu la Cel Preaînalt; sunt
7.16
Ps. 78.57
ca un arc amăgitor. Mai marii lor cad de sabie pentru turbarea
7.16
Ps. 73.9
limbii lor; aceasta va fi batjocura lor în țara Egiptului
7.16
Cap. 9.3, 6.

.