Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Năvălirea vrăjmașului

81Cornul

8.1
Cap. 5.8.

la gura ta! El vine ca un vultur
8.1
Deut. 28.49Ier. 4.13Hab. 1.8
împotriva casei Domnului, pentru că au călcat
8.1
Cap. 6.7.

legământul meu și s‐au răzvrătit împotriva legii mele; 2vor striga
8.2
Ps. 78.34
către mine: Dumnezeul meu, te cunoaștem
8.2
Tit 1.16
, noi Israel. 3Israel a lepădat binele, vrăjmașul îl va urmări. 4Și‐au pus
8.4
2 Reg. 15.13,17,25
împărați, dar nu prin mine; au făcut domnitori, și eu n‐am știut; și‐au făcut idoli din argintul
8.4
Cap. 2.8;
13.1‐2
lor și din aurul lor, ca să fie stârpiți. 5Samario, vițelul tău te‐a lepădat; mânia mea s‐a aprins împotriva lor; până când
8.5
Ier. 13
nu vor fi în stare de nevinovăție? 6Căci din Israel este și acesta: un meșter l‐a făcut și nu este Dumnezeu; căci vițelul Samariei se va face fărâme! 7Căci ei seamănă
8.7
Prov. 22.8
vânt și vor secera furtună: n‐are un fir de grâu, de‐ar odrăsli, n‐ar da făină; și de ar da poate, străinii
8.7
Cap. 7.9.

o vor înghiți. 8Israel este înghițit
8.8
2 Reg. 17.6
, acum sunt între neamuri ca un vas
8.8
Ier. 22.28
48.38
netrebnic. 9Căci s‐au suit
8.9
2 Reg. 15.19
la Asiria ca un măgar sălbatic
8.9
Ier. 2.24
, singur; Efraim și‐a tocmit
8.9
Is. 30.6
iubiți, 10da, deși au făcut ei daruri între neamuri, acum îi voi aduna
8.10
Ezec. 16.37
și vor începe să fie strâmtorați sub sarcina împăratului mai marilor
8.10
Is. 10.8Ezec. 26.7Dan. 2.37
. 11Pentru că Efraim a înmulțit altarele
8.11
Cap. 12.11.

ca să păcătuiască, altarele i‐au fost spre păcătuire. 12I‐am scris cele zece mii de lucruri ale
8.12
Deut. 4.6,8Ps. 119.18
147.19,20
legii mele, dar sunt socotite ca un lucru străin. 13Ei junghie
8.13
Ier. 7.21Zah. 7.6
carne ca pentru jertfele darurilor mele și o mănâncă; dar
8.13
Ier. 14.10,129.4Amos 5.22
Domnul nu se desfată în ele; acum
8.13
Cap. 9.9.
Amos 8.7
își va aduce aminte de nelegiuirea lor și va cerceta păcatele lor; se
8.13
Deut. 28.6811.5
vor întoarce în Egipt. 14Căci
8.14
Deut. 32.18
Israel a uitat pe Făcătorul
8.14
Is. 29.23Ef. 2.10
său și zidește
8.14
1 Reg. 12.31
palate și Iuda a înmulțit cetățile întărite: dar eu voi
8.14
Ier. 17.27Amos 2.5
trimite foc asupra cetăților lor și va mistui palatele lor.